<br>DON VIONA <br> " Fight For Freedom " " Mijn denken zal zich nooit onderwerpen,noch aan dogma,noch aan een partij,noch aan een belang,noch aan een voordeel,maar uitsluitend aan de feiten zelf,want zich onderwerpen betekent, het einde van alle denken "
" Bloggers are the hackers of the corrupted main stream mediocratic monopoly. Our mission is truth, our numbers are many, and we are taking back the control of the public mind. Liberating it from those whom peddle complacency, conformity, and ignorance. This is our mission and not one of us can do it alone. Join us! "27 maart 2015

PEDOFILIE - Waarom liet gewezen onderzoeksrechter pedofiele kleuterleider zijn gang gaan ?

Kleuterleider die meerdere leerlingen misbruikte pas na drie jaar aangehouden.
BRUSSEL - Een 28-jarige kleuterleider heeft in 2010 en 2011 in een school in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest verschillende kleuters van zijn klas seksueel misbruikt. Het Brusselse gerecht voert al sinds 2011 in alle stilte een onderzoek naar de man maar die werd al die tijd niet onder aanhoudings- bevel geplaatst. Pas nadat aan het licht kwam dat hij ook al jarenlang zijn eigen nichtjes had misbruikt, vloog de twintiger achter de tralies. Binnenkort verschijnt hij voor de Brusselse correctionele rechtbank. Tim C., meester Tim voor zijn kleuters, ging in september 2010 aan de slag als kleuterleider in de school en won al snel de hartjes van de vierjarige kleuters waar hij voor moest zorgen. Al bijna even snel maakte hij misbruik van het in hem gestelde vertrouwen om zich aan verschillende van zijn leerlingen te vergrijpen. "Hij had verschillende werkwijzen voor zijn verschillende slachtoffertjes", zegt meester Nathalie Buisseret, de advocate van de ouders van één van zijn slachtoffers. "Zo begeleidde hij één meisje steevast als ze naar het toilet ging. Het dochtertje van mijn cliënten hield hij tijdens de speeltijd binnen als het regende, omdat ze zogezegd allergisch was aan regenwater, en dan keken ze samen porno terwijl hij haar betastte." Het duurde verschillende maanden voor het misbruik aan het licht kwam maar in het begin van het daarop-volgende schooljaar, 2011-2012, dienden de ouders van enkele andere slachtoffertjes klacht in bij het Brusselse gerecht. De Brusselse federale gerechtelijke politie en het Brusselse parket schoten in actie en de kleuters werden ondervraagd. De schooldirectie werd ook op de hoogte gebracht en die liet meester Tim in oktober 2011 onmiddellijk vervangen. Er volgde ook een informatievergadering waarop de ouders van de betrokken kinderen van het Brusselse parket uitleg kregen over het verloop van een gerechtelijk onderzoek. "Alleen werden enkel de ouders van wie men aan- wijzingen had dat het kind misbruikt was, uitgenodigd voor die vergadering", gaat meester Buisseret verder. "Mijn cliënten waren daarbij niet aanwezig en wisten niet waarom meester Tim plots verdwenen was. Pas ongeveer een jaar later hoorden ze van het misbruik en konden ze tot hun grote ontzetting achterhalen dat hun dochtertje ook slachtoffer geworden was van meester Tim. Hij had haar gevraagd om dat als hun geheimpje te bewaren." Al die tijd bleef meester Tim echter op vrije voeten. "De school heeft gedaan wat ze moest doen", zegt meester Laurent Kennes, de advocaat van verschillende slachtoffers. "Het is soms wat moeilijk geweest maar over de school zijn mijn cliënten tevreden. Over het optreden van de onderzoeksrechter die met het onderzoek belast was, zijn ze heel wat minder te spreken. Die is meer dan laks geweest in dit verhaal." Zo duurde het verschillende maanden voor Tim C. zelfs maar ondervraagd werd over de feiten. Op geen enkel moment werd hij onder aanhoudingsbevel geplaatst of zelfs maar in verdenking gesteld. Niet na de eerste klachten, niet toen er zich nieuwe slachtoffers uit dezelfde kleuterklas meldden, zelfs niet toen uit het psychiatrisch verslag bleek dat hij kenmerken van een kernpedofiel vertoonde. Meester Tim maakte van die tijd gebruik om in avondschool een opleiding pediatrisch verpleger te volgen. Het toeval wou dat één van de ouders van zijn slachtoffers in de kleuterklas in dezelfde klas zat. Die sloeg onmiddellijk alarm maar ook dat leidde niet tot een vrijheidsberoving. "We begrijpen niet waarom de onderzoeksrechter hier zo terughoudend is geweest en hier zo weinig energie heeft in gestoken", zeggen meesters Kennes en Buisseret. "Had men hem toen aangehouden of zelfs maar in verdenking gesteld en vrijgelaten onder een resem strikte voorwaarden, dan hadden we misschien kunnen vermijden dat er een nieuw slachtoffer viel." Kernpedofiel Meester Tim was immers niet alleen kleuterleider en pediatrisch verpleger-in-spé, hij paste ook regelmatig op de drie kleine dochters van zijn broer. Eén van die meisjes misbruikte hij zes jaar lang, tussen 2006 en 2012, en in de zomer van 2014 begon hij ook een tweede nichtje te misbruiken. Dat misbruik, dat in het Leuvense plaatsvond, kwam eind augustus aan het licht en in september ter ore van het Brusselse gerecht. Intussen was de oorspronkelijke onderzoeksrechter met pensioen vertrokken en had een andere collega het dossier overgenomen. Die beval een nieuw verhoor en een nieuw psychiatrisch verslag van Tim C. Uit dat nieuwe verslag kwam C. naar voor als een echte kernpedofiel en niet langer als iemand die enkele kenmerken had, waarop de man in november 2014 onder aanhoudingsbevel werd geplaatst. Begin maart verwees de Brusselse raadkamer hem door naar de correctionele rechtbank, waar hij vermoedelijk midden april zal terechtstaan. Zijn advocate wenste voorlopig geen commentaar kwijt over het dossier. Ook de directie van de school waar het misbruik plaatsvond, verkoos geen commentaar te geven. 

Reactie: Hier is iets grondig mis , ik weeg mijn woorden maar een ernstig onderzoek naar de levenswandel van de gewezen onderzoeksrechter lijkt mij een must. Hoe kan men op een logische manier verklaren waarom deze kerel nooit is opgepakt..??  Wat moeten wij aan met een justitie die dergelijke zaken blauw blauw kan laten zonder dat er vragen worden gesteld.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , ,

Crash Germanwings - Duitse massa moordenaar Andreas Lubitz was geestesgestoord.

Lubitz stond onder toezicht voor psychologische problemen.  
Crash Germanwings . Andreas Lubitz, de 27-jarige copiloot die het vliegtuig van Germanwings met opzet heeft laten crashen, is zes jaar geleden 1,5 jaar lang in behandeling geweest voot "psychologische problemen". Hij zou aan een "ernstige depressie" geleden hebben en stond onder speciaal medisch toezicht. Gisteren was al bekend-gemaakt dat Lubitz zijn opleiding zes jaar geleden een tijdlang had onderbroken, maar Lufthansa-CEO Carsten Spohr gaf daar niet meer details over vrij. Volgens de Duitse krant Bild lag een ernstige depressie aan de basis van de onderbreking. De luchtvaartschool van Lufthansa in het Amerikaanse Phoenix legde Lubitz zes jaar geleden een tijdelijk vliegverbod op omdat hij toen "niet geschikt om te vliegen" was, aldus Bild. Lubitz onderging 1,5 jaar lang een psychiatrische behandeling. Hij moest verscheidene keren zijn vlieglessen herhalen wegens depressie voor hij uiteindelijk zijn opleiding succesvol afrondde. In 2009 werd er een "ernstig depressieve episode" vastgesteld en werd hij onder medisch toezicht geplaatst. Nog volgens Bild zou de politie momenteel onderzoeken of Lubitz met een "persoonlijke levenscrisis" worstelde op het moment van de ramp. De politie zou al "een belangrijke ontdekking" hebben gedaan tijdens de huiszoeking in het appartement van Lubitz in Düsseldorf. Waarover het juist gaat, is niet bekend. 

Reactie: Hoe is het mogelijk dat iemand met een ernstig psychologische probleem toch kan vliegen met zoveel mensen. Men verwacht toch van een piloot die instaat voor het leven van soms honderden mensen een evenwichtig iemand is. Speelt hier het gekende Duitse superioriteitsgevoel ook een rol ? 
Over de ontdekking in de woning van deze kerel is nog niets bekend. Hoe dan ook , hier zijn ernstige fouten in het beleid van de luchtvaart in het algemeen aan het licht gekomen.

Don Viona

Labels: , , , , , , , ,

JUSTITIE - Aanklacht tegen Jef Vermassen omdat hij de carnavalsmoord reeds in de media voert.

Advocaten dader carnavalsmoord: "Vermassen is zelf een manipulator". 
AALST - Strafpleiter Jef Vermassen verklapte in de krant al heel wat elementen over het onderzoek naar de carnavalsmoord. De advocaten van Fabrice Amant , de man die bekende dat hij zijn vrouw Sofie D'Hondt vermoordde tijdens Aalst carnaval, dreigen ermee een klacht in te dienen tegen Jef Vermassen, advocaat van de ouders van het slachtoffer. "Vermassen probeert het proces nu al te sturen door bepaalde elementen uit het onderzoek te lekken aan de media", klinkt het. "Zo wil hij onze cliënt voorbedachtheid in de schoenen schuiven. Ongezien. Als hij zich niet aan de deontologische code houdt, stappen we naar de stafhouder", zo stellen de advocaten  De advocaten van Fabrice Amant. zijn niet te spreken over de uitlatingen van hun 'rivaal' in deze krant. "Als Jef Vermassen beweert dat Fabrice A. een manipulator is, dan manipuleert hij zélf een proces dat nog gevoerd moet worden. Dat is tegen alle regels". "Hij gaat zijn boekje flink te buiten" "Ik heb het grootste respect voor Jef Vermassen en zijn carrière, maar wat hij uitkraamt over onze cliënt kan echt niet door de beugel", zegt Jeroen D'hondt. De advocaat van Fabrice Amant. wist niet waar hij het had toen hij las wat Vermassen gisteren vertelde in deze krant. "Fabrice A. is een gewiekste manipulator, die zijn vrouw afluisterde", klonk het onder meer. "Wellicht heeft hij haar die avond meegelokt, om de moord daarna op een carnavalist te kunnen afschuiven." Volgens de advocaten van Fabrice A., Jeroen D'hondt en Anthony Mallego, gaat Vermassen zo zijn boekje flink te buiten. "Hij denkt blijkbaar dat hij meer mag dan een andere advocaat. Hij was de eerste om te stellen dat processen in de rechtszaal gevoerd moeten worden en niet via de media, maar nu hij zelf de burgerlijke partij vertegenwoordigt, veegt hij daar vierkant zijn voeten aan". 

UPDATE : De stafhouder van de balie van Dendermonde opent een tuchtonderzoek tegen de drie advocaten die optreden in de zaak van de 'carnavalsmoord' in Aalst.  
Het gaat om Jef Vermassen, Anthony Mallego en Jeroen D'Hondt.

De aanleiding voor het tuchtonderzoek zijn de verklaringen van de advocaten in media. Mallego en D'Hondt verdedigen Fabrice Amant, die heeft bekend dat hij tijdens het Aalsterse carnaval zijn vrouw heeft gedood. De advocaten legden in interviews uit waarom hun cliënt wekenlang zijn onschuld volhield. Ze kregen, alweer in de media, weerwerk van Jef Vermassen, de raadsman van de familie van het slachtoffer.
"Advocaten mogen tijdens het onderzoek niet reageren in de media", zegt stafhouder Luc Truyens. "Het proces moet in de rechtszaal gevoerd worden." 


Reactie:  Jef Vermassen is nu eenmaal een mediageile strafpleiter die ten koste van alles wil winnen , of men nu schuldig is of niet maakt hem niets uit , winnen is zijn enige doel  en daar zijn alle middelen goed voor. Denk gewoon aan de mediashow en de manipulatie van de jury in het dossier  van Els Clootemans die nog steeds voor velen zonder echt bewijs veroordeeld is.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , ,

VERKEER - Meer snelheidsovertredingen door motorrijders dan door automobilisten .

Motards begaan meer snelheids-overtredingen dan automobilisten. 
Motorrijders rijden gemiddeld sneller dan automobilisten en ze begaan proportioneel gezien meer snelheidsovertredingen. Dat blijkt uit een studie van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV). De helft van de motards respecteert ook de regels niet in de file. Het BIVV deed voor het eerst een representatieve en objectieve snelheidsmeting van gemotoriseerde tweewielers in België. Tegelijkertijd onderzocht het BIVV ook hun rijgedrag in de file. Motorrijders zijn goed voor ongeveer 1 procent van de gereden kilometers. Toch zijn ze in 8 procent van de ongevallen betrokken en vertegenwoordigen ze 14 procent van de verkeers-doden. "Ze zijn hiermee oververtegenwoordigd in het aantal verkeersslachtoffers. Snelheid is één van de belangrijkste oorzaken van deze ongevallen", luidt het. De gemiddelde snelheid van de motards ligt, op het merendeel van de wegen, iets hoger dan de toegelaten snelheid. Van alle gemotoriseerde tweewielers rijdt de helft te snel. De enige wegen waar ze de toegelaten snelheid respecteren, zijn de wegen met slechts een rijstrook per rijrichting en waar de maximum-snelheid 90 km/u bedraagt. In het algemeen rijden motards sneller dan automobilisten, behalve in de zone 30 - waar ze iets trager rijden - en op snelwegen, waar ze even snel rijden. Een andere vaststelling: sinds september 2011 is het motorrijders toegestaan om tussen de files te laveren. Ze mogen wel niet sneller dan 50 km/u rijden en het snelheidsverschil met de voertuigen in de file mag niet groter zijn dan 20 km/u. "Vooral op snelwegen laat het respecteren van deze verkeersregel te wensen over: de gemiddelde snelheid van motards bedraagt 72 km/u in de file. Vijfendertig procent rijdt sneller dan 80 km/u. En zelfs bij de groep motorrijders die niet sneller dan 50 km/u rijdt, rijden sommigen nog te snel in verhouding tot het andere verkeer in de file." 

Reactie: Dat een motorrijder sneller rijd ligt aan het gevoel die men heeft op een motor , men heeft meer voeling met wat kan en niet , alles wat lager is dan 90 km/h lijkt traag , alles wat lager ligt dan 70 en zeker 50 heeft problemen met de stabiliteit van de motor.  Maar wat deze studie ook zegt , bij de meeste ongevallen tussen motoren en andere weggebruikers is de motorrijder niet in fout 
( de cijfers spreken voor zichzelf ). Dus de bewering dat hogere snelheid  de boosdoener is klopt niet en is gewoon een idee dat ons wordt opgedrongen om falende infrastructuur uit de wind te zetten.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , ,

26 maart 2015

MIGRATIE - Europees Hof van Justitie : Geen uitkering meer voor werkzoekende EU-migranten.

"Geen uitkering voor werk- zoekende EU-migranten".
Advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie, Melchior Wathelet: "Naar werk zoeken in een ander EU-land geeft nog geen recht op bijstand."  Lidstaten van de Europese Unie hoeven mensen uit andere EU-landen geen uitkering te geven als ze niet in het gastland hebben gewerkt. Naar werk zoeken in een ander EU-land geeft nog geen recht op bijstand. Dat stelt de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie in een vandaag verschenen advies. De visie van advocaat-generaal Melchior Wathelet (senior) is duidelijk: landen hoeven niet mee te werken aan 'uitkeringstoerisme'. Het advies is niet bindend, maar weegt wel zwaar. Rechters zijn verplicht er rekening mee te houden in hun vonnissen. Het hof zelf deed eind vorig jaar ook al een uitspraak waarin duidelijk werd dat Europese landen niet zomaar bijstand hoeven te verlenen aan migranten uit andere lidstaten. Toen stelden de rechters echter nog dat een uitkering geweigerd mag worden aan migranten als ze "niet de intentie hebben werk te vinden''. Het advies van Wathelet gaat dus een stap verder. De algemene regel is dat EU-burgers onder het stelsel van sociale zekerheid vallen van de lidstaat waar ze werken. Voor de bijstand ligt dat iets anders: lidstaten zijn sowieso niet verplicht een bijstandsuitkering toe te kennen aan mensen uit andere EU-landen die korter dan drie maanden in hun land zijn. 

Reactie: Dit zal voor vele gelukzoekers een koude douche zijn , hopelijk stopt men nu ook affectief met deze gelukzoekers uit tebetalen en volgt men de richtlijnen van het Europees Hof van Justitie.Dit is een enorme besparing zeker als men weet dat de meeste hier nog nooit officieel hebben gewerkt. Komt er nu eindelijk een einde aan de tocht naar ' het beloofde land , het land van melk en honing".?
Wij belastingbetalers kunnen het enkel hopen. De vraag die ik mij wel nog stel , hopelijk geld dit ook voor niet EU burgers ?

Don Viona

Labels: , , , , , , ,

JUSTITIE - Door allochtonen valselijk beschuldige juf uit "De Blokkendoos" is onschuldig.

Juf De Blokkendoos buiten vervolging gesteld.
De juf van kleuterschool "De Blokkendoos" die door enkele radicale allochtone ouders beschuldigd werd van kinder-misbruik, is vandaag door de Antwerpse rechtbank buiten vervolging gesteld. Volgens het parket is er geen enkele aanwijzing van seksueel misbruik gevonden. De heisa begon in juni 2013, toen een moeder vond dat haar kleuter ongepast gedrag vertoonde. Het jongetje zei dat zijn juf Magalie Alpaerts intieme spelletjes met hem en zijn klasgenootjes had gespeeld. Toen de schooldirectie volgens de ouders geen gepaste maatregelen nam, volgde een dagenlang protest. Uiteindelijk dienden vier gezinnen namens hun kinderen een klacht in en volgde er een gerechtelijk onderzoek. Het Antwerpse parket vroeg op 5 maart de buiten-vervolgingstelling omdat er geen enkele aanwijzing van seksueel misbruik werd gevonden. De kleuterjuf reageert opgelucht: "Hopelijk kan ik deze bladzijde nu omslaan". De ouders kunnen nog in beroep gaan tegen de beslissing.

Reactie: Het is duidelijk dat het hier over ouders gaat die zich niet integreren en hun normen als heilig beschouwen. Dat het leven van deze jonge juf verwoest is is duidelijk. (want waar rook is is vuur ) 
De vraag is nu wat gaat het parket doen aan deze valse beschuldigingen en laster ??  Of durft men terug niet ingrijpen om dat het over allochtonen gaat en dan is racisme voor de verdediging niet ver weg.

Don Viona

Labels: , , , , ,

25 maart 2015

RACISME - Politie grijpt in bij verboden manifestatie na oproep Abou Jahjah.

Politie grijpt in bij verboden manifestatie Abou Jahjah, deelnemers afgevoerd per bus.
ANTWERPEN - De meer dan 150 deelnemers van de sit-in die Dyab Abou Jahjah vanavond organiseerde op de Antwerpse Grote Markt, worden door de politie administratief aangehouden en met bussen afgevoerd. De politie heeft naast de eigen voertuigen ook een bus van De Lijn opgevorderd. Omstreeks 20.45 uur werden de laatste demonstranten meegenomen. Volgens de politie verliep het contact met de organisatoren bijzonder moeizaam.
De sit-in was gericht tegen burgemeester Bart De Wever (N-VA) en diens uitspraken van de voorbije dagen over onder meer bevolkingsgroepen als de Berbers in Antwerpen. Volgens Abou Jahjah moet De Wever opstappen. "Dit is het jaar 2015, niet de negentiende eeuw", aldus de activist van Movement X. "De uitlatingen van De Wever horen niet eens meer thuis aan de toog op café, laat staan dat ze van de burgemeester van Antwerpen mogen komen." Verschillende demonstranten riepen De Wever luidkeels op om uit het stadhuis naar buiten te komen, maar dat bleef zonder gevolg. Ze scandeerden ook slogans als "Geen racisme in onze stad!
Woensdagavond reageren de Jongsocialisten in een persbericht op het optreden van de politie. "Wij zijn het beu om te zien hoe u de ene schuldige na de andere aanduidt. Aan bouwstenen voor die warme stad waar wij als jongeren van dromen ontbreekt het u. Repressie is uw waarheid", zeggen ze aan het adres van burgemeester De Wever. "Vanavond verzamelde een groep mensen voor het stadhuis van de grootste stad van Vlaanderen, de plek van waaruit dit land wordt bestuurd, voor een stil en vreedzaam protest. (...) Uw antwoord? Een bataljon aan politieagenten om die dissidente stem neer te slaan. Eén voor één werden ze opgepakt. Een paar uur naar de cel." Voor burgers die vreedzaam en rustig hun stem laten horen tegen een beleid dat niet het hunne is, is geen plaats meer in uw stad, besluiten de Antwerpse Jongsocialisten. 

Reactie: Wat daar weer gebeurd is lijkt mij pure provocatie van Dyab Abou Jahjah , hij wist want daar is hij slim genoeg voor wat er ging gebeuren , gelukkig is de politie kalm gebleven en heeft enkel iedereen administratief aangehouden met als reden dat zijn deelnamen aan een verboden manifestatie en zo de rust verstoorden. Bepaalde personen en partijen waaronder de SP.a hadden het liever compleet uit de hand zien lopen dan kon men luidkeels roepen dat ze werden neer geslagen  door een racist.Wat De Wever deze week gezegt heeft klopt , wij zijn niet de racisten maar het slachtoffer van een hoopje migranten die zich niet wil integreren en de schuld bij ons leggen met de ruggesteun van "links".

Don Viona

Labels: , , , , , , , , ,

JUSTITIE - N-VA ministers zorgen eindelijk voor terugkeer criminelen naar Marokko.

Criminelen terug naar Marokko.
Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken zijn momenteel in Marokko, om met de Marokkaanse regering te praten over de strijd tegen radicalisme. Maar ze willen ook dat Marokko 550 Marokkanen die illegaal in ons land zijn terugneemt, wanneer hun gevangenisstraf in België is afgelopen. Francken verklaarde daarover dat die criminelen in ons land illegaal zijn en dus geen kans hebben op een echte job, "ze komen hier dus eigenlijk toch niets doen" en dat de kans op hervallen in de criminaliteit ook zo hoog is dat het voor Belgie alleen maar "overlast" betekent. 

Reactie: Er wordt veel negatief over het N-VA vertelt, maar zij doen het toch maar weer. Wat onder het " links" beleid onmogelijk bleek wordt nu aangepakt , criminele Marokkanen moeten terug naar huis. Misschien kan "links" nu terug de gemoederen ophitsen door te zeggen dat dit discriminatie is of een vorm van racisme tegenover Marokkanen.Van slechte verliezers kan men in de huidige politiek alles verwachten. 

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , , ,

GENT - Gents plan tegen discriminatie van Resul Tapmaz onhoudbaar.

Gents plan tegen discriminatie alweer wat afgezwakt.
GENT - De stad Gent zal geen vacatures van werkgevers systematisch screenen op hoge taalvereisten, maar onderzoeken hoe gepubliceerde taalvereisten beter afgestemd kunnen worden op jobrelevante talenkennis. Het door het schepencollege aangepaste plan werd door de driepartijen-coalitie goedgekeurd op een tweede zittings- dag van de Gentse gemeenteraad. 'Enkel diegene die de wet niet respecteert, moet zich aangesproken voelen' zegt Schepen Resul Tapmaz De bespreking van het anti-discriminatieplan werd gisteravond geschorst nadat N-VA drie amendementen toelichtte. De partij vroeg om de punten te schrappen rond het voornemen om vacatures te screenen op 'te hoge taalvereisten', net als het onderzoek naar mogelijke discriminatie bij uitzendkantoren en het punt over het nagaan of de discriminatieclausule wordt nageleefd bij bedrijven die aan de stad leveren. Volgens Siegfried Bracke zijn de maatregelen disproportioneel, hij vreest ook voor juridische problemen. Deze avond lichtte de bevoegde schepen Resul Tapmaz (sp.a) een amendement van het schepen-college toe, waarbij het oorspronkelijke voornemen sneuvelde om vacatures, in beheer van de werkgever en niet van de VDAB, systematisch te screenen op hoge taalvereisten. In het amendement staat dat het stadsbestuur samen met de VDAB wil onderzoeken op welke manier gezorgd kan worden voor een betere afstemming tussen de gepubliceerde taalvereisten en de vereiste jobrelevante talenkennis. De andere punten blijven dus overeind. "Ik heb nooit gezegd dat alle bedrijven zouden discrimineren", verduidelijkt schepen Tapmaz. "De resultaten van de praktijktesten op zowel de arbeids- als de woonmarkt tonen dat enkel zelfregulering niet volstaat. Ik wil absoluut geen heksenjacht ontketenen, maar met de sector kijken hoe we wie structureel discrimineert kunnen aanpakken. Enkel diegene die de wet niet respecteert, moet zich aangesproken voelen." Bij monde van raadslid Geert Versnick steunde coalitiepartner Open Vld het geamendeerde actieplan. "Deze tekstverbetering strekt ertoe dat een terechte doelstelling, die bovendien arbeidsmarktverbeterend is, niet langer retorisch totaal onderuit geschoffeld wordt door een tendentieuze interpretatie van enkele woorden", klonk het verwijtend naar N-VA.  N-VA en Vlaams Belang stemden uiteindelijk tegen. Siegfried Bracke (N-VA) merkte een groot verschil op tussen de sfeer die geschapen wordt en de tekst. "Ik constateer dat u eigenlijk één lont uit één kruitvat haalt en eigenlijk op één cruciaal punt van mening bent veranderd", klonk het. CD&V onthield zich bij de stemming van de amendementen én de finale tekst. Voor fractieleider Veli Yüksel is een juridische toetsing van de maatregelen noodzakelijk, onder meer de actiepunten rond praktijktesten en de screening van vacatures missen volgens hem rechtszekerheid. Het voorstel van CD&V om het punt te verdagen tot er daarover meer duidelijkheid is, werd door de driepartijencoalitie weggestemd. 

Reactie: Het wordt gewoon duidelijk dat het juk van de SP.a / groen en open VLD ( onderdruk) voor geen redenen vatbaar zijn. Zij steunen tegen beter weten in alle voorstellen van de Gentse-Turk  Resul Tapmaz die voor de SP.a een stemmenkanon is in de allochtone kieswereld. Dat deze man vooringenomen is is duidelijk en logisch, beter was het als hij een voorbeeld nam aan de Rotterdamse burgemeester  die ondanks zijn eigen roots  de allochtonen ook op hun "plichten" durft wijzen.
Persoonlijk vind ik dat allochtonen van de 2de en 3de generatie perfect onze taal (lezen , spreken en schrijven) moeten beheersen , en ook dat een werkgever of verhuurder vrij moet kunnen beslissen , zonder opgave van reden waarom hij iemand weigerd.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , , ,

24 maart 2015

INTEGRATIE - Dyab Abou Jahjah predikt terug oproer tegen De Wever in Antwerpen.

Abou Jahjah wil actie tegen "racistische" Bart De Wever.
ANTWERPEN - Activist Dyab Abou Jahjah roept op tot een sit-in voor het stadhuis van Antwerpen. Hij eist excuses van burgemeester Bart De Wever na zijn opmerkingen in 'Terzake' over Berbers gisteravond. "Morgen zullen we een sit-in houden tegen de racistische uitspraken van De Wever over Berbers", zo tweette Dyab Abou Jahjah, die met zijn beweging Movement X tegen racisme en discriminatie strijdt. De protestactie vindt om 18u30 plaats op de Grote Markt van Antwerpen, voor het stadhuis. De aanleiding daarvoor zijn de uitspraken van Bart De Wever in 'Terzake' over Berbers. De Wever zei daar dat het geen zin heeft te ontkennen dat er "reële problemen zijn met bepaalde bevolkingsgroepen, mensen van Noord-Afrikaanse afkomst, vooral de Marokkaanse gemeenschap en vooral Berbers. Dat zijn zeer gesloten gemeenschappen, met een wantrouwen tegenover de overheid." "Bart De Wever heeft een grens overschreden", zegt Jahjah . "Het kan niet dat hij als burgemeester 120.000 van zijn stadsgenoten karakteriseert als problematisch. Hij heeft het over 'berbers' als een etnische groep en dat is puur racistisch." Jahjah wil dat De Wever afstand neemt van zijn uitspraken en zich excuseert. "Zolang dat niet gebeurt, eisen we zijn ontslag." De sit-in die hij morgen op de Grote Markt wil, moet dat kracht bijzetten. Toestemming voor de manifestatie heeft hij echter niet. "We hebben het recht om daar morgen te staan", besluit hij. 

Reactie:  Dyab Abou Jahjah blijkt dus nog steeds de zelfde onruststoker tezijn als weleer , terug gaat hij via een verboden actie protesteren ,we weten allemaal hoe dat vorige keer af is gelopen. Als wat De Wever zegt ook al racisme is  vraag ik mij af waar wij staan met onze beruchte " vrije meningsuiting" . Iedereen weet wat Bart zegt voor het grootste deel klopt , zij willen zich gewoon niet integreren en vragen van ons steeds meer tolerantie naar hun toe. Dat andere partijen zich niet achter zijn woorden schragen is gewoon een politiek spelletje. De Wever en zijn partij het N-VA zijn nu eenmaal een gevaar voor andere partijen die steeds maar weer eisen dat wij toleranter zijn, zoals in Gent onder het "links" juk , waar Gentenaars verplicht worden om vreemdelingen in huis te nemen of te werk te stellen. Er is maar één oplossing , volledige integratie op alle vlakken , wie Belg wil spelen moet zich als Belg gedragen. Het zelfde wordt van ons gevraagd in de landen waar deze migranten vandaan komen.

Don Viona

Labels: , , , , , , ,

POLITIEK - Topmagistraat : Telefoontje van John Crombez was wel degelijk poging tot beinvloeding.

Topmagistraat keihard voor telefoontje Crombez: "Wat had het voor zin als het geen beïnvloeding was?".
ANTWERPEN - John Crombez ging deontologisch wel degelijk uit de bocht, suggereert Luyten.  
Vorige week oordeelde de deontologische commissie van het Vlaams Parlement dat John Crombez, kandidaat-voorzitter van de sp.a, géén deontologische fout maakte toen hij contact opnam met een jeugdrechter om een mogelijke zaak van familiaal geweld te signaleren. Maar de Antwerpse topmagistraat Bruno Luyten maakt brandhout van die beslissing.  Bruno Luyten, de eerste voorzitter van het hof van beroep in Antwerpen, liet vandaag in een speech duidelijk merken dat hij het oneens is met de deontologische commissie, die John Crombez geen sanctie oplegde na zijn tussenkomst bij de vrederechter. Ook tegenover Radio 1 maakt hij duidelijk dat de tussenkomst wat hem betreft 'absoluut niet door de beugel kan'. "De deontologie van de rechter verzet er zich wel degelijk tegen dat hij of zij rekening houdt met gegevens die hem telefonisch, en dus essentieel niet tegensprekelijk, ter kennis worden gebracht", zegt Luyten. "De deontologie vereist bovendien dat een dergelijke interventie onverwijld ter kennis van de korpsoverste wordt gebracht." Dat Crombez' interventie voor Luyten naar beïnvloeding ruikt, daar laat hij geen twijfel over bestaan. "Iets mededelen is iets mededelen, dat is niet beïnvloeden, dat is mededelen, hoor ik zeggen. Mijn vraag is dan, als de mededeling niet de bedoeling heeft om invloed te hebben op de beoordeling door de rechter, waarom gebeurt ze dan? Is ze dan niet zinloos?" 

Reactie: Wat hier gebeurd is met John gebeurd waarschijnlijk dagelijks , vandaar dat sommige uitspraken van een rechter totaal ingaan tegen de logica en een verwachte uitspraak. Dat men nu John op de korrel neemt is dan ook logisch , hij wil doorgaan als een " meneer proper" maar maakt zich blijkbaar zelf schuldig aan fraude of beinvloeding van de rechtspraak. Niet dat het grote publiek anders verwacht van een SP.a boegbeeld , voorbeelden genoeg uit het verleden bevestigen dat. De vraag is nu echter  " wat nu ?". Gaat men hem vervolgen of gaat men het potje weer dicht doen ? 

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , , ,

23 maart 2015

INTEGRATIE - De Wever : Beschuldiging van racisme is de gemakkelijkste weg .

De Wever: "Nog geen Aziatische migrant ontmoet die zich slachtoffer racisme voelt".
Volgens N-VA-voorzitter Bart De Wever is racisme niet de oorzaak van radicalisering, maar een gevolg van de problemen in onze maatschappij. Volgens hem situeren die problemen zich ook enkel bij bepaalde groepen migranten. "Ik heb nog nooit een Aziatische migrant ontmoet die zegt slachtoffer van racisme te zijn. Ook in de criminaliteits-cijfers zie ik hen nauwelijks", zei De Wever maandag in "Terzake" op Canvas. Bart De Wever De N-VA-voorzitter kaderde in de uitzending nogmaals zijn uitspraken van zaterdag over een "gefaald links migratiebeleid en integratiebeleid", dat aan de basis zou liggen van de huidige problemen rond radicalisering en Syriëstrijders. "Ze hebben de verkeerde soort migranten massaal toegelaten en er vervolgens niet genoeg aan gedaan. Ze hebben geen inburgeringsbeleid gevoerd", zei De Wever. Pas toen N-VA in de Vlaamse regering kwam, is er volgens hem een inburgerings-beleid ontwikkeld, "maar toen waren de problemen al heel lang bekend". De Antwerpse burgemeester herhaalde in de uitzending de stelling dat racisme relatief is, van minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans (N-VA). "Racisme is, net als alle 'ismes', relatief", zei hij. Het wordt volgens De Wever te makkelijk ingeroepen als een excuus voor persoonlijk falen, vooral door sommige bevolkingsgroepen, zoals de Marokkaanse gemeenschap. "Vooral Berbers. Dat zijn zeer gesloten gemeenschappen, met een wantrouwen tegenover de overheid." "Onze afwijzing komt ergens vandaan", besloot de N-VA'er. "Als mensen zich na vier generaties nog altijd allochtoon noemen, heeft dat er iets mee te maken." 

Reactie: Ik kan niet anders dan dit beamen , volledige integratie is de oplossing tegen racisme en discriminatie. Wie het anders ziet wil zich gewoon niet aabpassen aan onze regels , wetten en cultuur. Nadien moord en brand roepen en zeggen dat wij racisten zijn en hun discrimineren is de gemakkelijkste weg. De schuld bij een ander leggen is laf , kom uit voor uw fouten en doe er wat aan.  Leer onze taal, leg die hoofddoek af ( symbool van onderdrukking van de vrouw) en neem duidelijk afstand van die radicale islam  en de rest komt vanzelf ook daar zijn er bewijzen van . 

Don Viona

Labels: , , , , , , , , ,

GENT - Praktijktesten discriminatie van Resul Tapmaz zijn "grotesk en stigmatiserend".

Praktijktesten discriminatie zijn "grotesk en stigmatiserend".
GENT - De aangekondigde praktijktesten om te onderzoeken of leveranciers van de stad Gent, interim-kantoren en andere bedrijven discriminerend werken, zijn "grotesk, onuitvoerbaar en stigmatiserend voor de hele bedrijvengemeenschap". Dat zegt Voka, Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen, in een oproep om die plannen op te bergen en discriminatie tegen te gaan "zonder hierbij bedrijven in het bijzonder te viseren". "Deze maatregel is onbegrijpelijk in een stad waar ondernemers en andere actoren de voorbije decennia net blijk hebben gegeven van een grote openheid ten aanzien van diverse bevolkings-groepen," zegt gedelegeerd bestuurder Geert Moerman. Voka zegt het ongeloof te verwoorden van verbolgen ondernemers die kansengroepen op de arbeidsmarkt "met welwillendheid en openheid benaderen". "Discriminatie is verwerpelijk en moet bestreden worden. Maar op deze manier geeft de stad de valse indruk dat dit vooral een probleem is van bedrijven, en dat hoeven ondernemers niet te pikken. Voor elke onderneming die zich zou bezondigen aan discriminatie zijn er duizenden die heel correct omgaan met diversiteit. Om overtreders te ontmaskeren en te sanctioneren, stelt Gent nu het hele bedrijfsleven in een kwaad daglicht." 
Voka merkt op dat de stad toegeeft dat het objectiveren van discriminatie een probleem is. "Wij stellen ons dan ook vragen bij de haalbaarheid van een wetenschappelijke basis die de UGent aan dit plan zou verlenen", zegt Moerman. "Bovendien komt de hele aanpak erg betuttelend en repressief over: wie herhaaldelijk discrimineert, krijgt een waarschuwing en wordt 'voor overleg uitgenodigd'. "Eventueel volgt stopzetting van de samenwerking." Voka stelt zich ten slotte vragen bij de wettelijkheid van het anti-discriminatieplan: er is gewoon geen wettelijk kader voor. 

Reactie: Dit plan komt nu eenmaal van schepen Resul Tapmaz zelf van Turkse origine , zijn vooringenomenheid is dus duidelijk en moet gestopt worden wil het Gents stadsbestuur nog geloofwaardig en vooral neutraal overkomen.  Iedereen weet de echte reden van wat men noemt racisme of discriminatie , maar daar wil men niet aan werken , erger nog men ontkend het probleem.
De dag dat het stadsbestuur gaat uitmaken wie wat moet te werkstellen kunnen we beter verhuizen naar Noord-Korea.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , , , ,

TV - 'Rot Op Naar Je Eigen Land' op VIER is pro of contra migratie ?

VIER werkt aan Vlaamse versie van 'Rot Op Naar Je Eigen Land'. 
Tv-zender VIER werkt momenteel aan een Vlaamse versie van het Australische programma 'Go Back To Where You Came From', oftewel 'Rot Op Naar Je Eigen Land'. 
In dat tv-format maken zes kandidaten met uiteenlopende standpunten over immigratie de reis die een vluchteling maakt, in omgekeerde volgorde. Het programma bevat elementen van een reis- programma, een documentaire en een opinieprogramma. In Nederland doet het programma, dat wordt uitgezonden door de Evangelische Omroep, veel stof opwaaien. Of VIER onbekende dan wel bekende Vlamingen zal laten opdraven, daar is de zender nog niet uit. Het programma zal ten vroegste dit najaar op antenne komen.

Reactie: Het is nog niet duidelijk welk standpunt Vier gaat innemen , pro of contra migratie. Hopelijk wordt er deze keer met totaal onbekenden gewerkt , bekende mensen (BV's) geven nooit hun echte mening daar zij bang zijn iemand te kwetsen of tegen de borst te stoten. Indien men een programma wil maken dat de toets van de werkelijkheid kan doorstaan moeten "echte" meningen gehoord worden.  En wat staat er te gebeuren met diegene die ongezouten hun mening geven en zo de wet overtreden . Vergeet niet dat het woord " neger of zwarte" tegenwoordig ook al racistisch is.

Don Viona

Labels: , , , , ,

22 maart 2015

POLITIEK - Di Rupo wil ook vakbonden mobiliseren voor staatsgreep.

Di Rupo wil meer volk mobiliseren tegen regering: "Vandaag scharniermoment voor PS".
LUIK - De herlancering partij op 22 maart wordt een scharnier-moment voor de PS. Dat zei voorzitter Elio Di Rupo vandaag bij de aftrap van de inhoudelijke herlancering van de partij. De voorzitter riep op tot grotere mobilisatie, in samenwerking met onder meer de socialistische vakbonden. Een duizendtal PS-leden verzamelde vandaag in Luik om de 'Chantier des idées' te lanceren, waarmee de partij nieuwe ideeën wil genereren om een antwoord te formuleren op de centrumrechtse federale regering. De partij roept haar leden op na te denken over twee thema's: de omgang met de Europese besparingen en het financieel kapitalisme "dat onze economie vergiftigt". 
Vandaag, 22 maart, moet daarbij een scharniermoment worden, waarna de partij uitgebreider moet mobiliseren tegen de regering. Voorzitter Elio Di Rupo luisterde vier uur lang, achter gesloten deuren, naar de grieven van de militanten. Daarbij kwamen vooral thema's als werkdruk en de combinatie van werk en familie aan bod. Ook de rol van de parlementairen, cumuls en absenteïsme, vormde een thema. In de loop van de komende weken en maanden zullen er antwoorden worden geformuleerd. 

Reactie: Dat Elio de slechtste verliezer is van de laatste verkiezingen wordt met de dag erger . Erger nog dan zijn Vlaamse vrienden van de SP.a  wil hij deze regering doen vallen en daar zijn alle middelen blijkbaar goed voor. Zijn oproep naar samenwerking met de linkse vakbonden zegt genoeg.  Dit gaat steeds meer gelijken op een regelrechte staatsgreep van links en extreem links . Dat de Vlaamse bevolking daarvoor bedankt hebben de laatste verkiezingen duidelijk gemaakt. Een goede raad aan Elio , ga waar u vandaan komt en ga pizza's bakken misschien lukt u dat beter dan een volk of land leiden..

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , ,

GENT - Burgemeester Termont jubelt bij bericht dat laatste "peepshow" failliet is.

Laatste peepshow van Gent failliet.
GENT - Gent moet het voortaan doen zonder peepshow. De laatst over- levende, aan de Kuipers- kaai, is failliet en de inboedel wordt openbaar verkocht. Voyeurs kiezen vandaag massaal de anonimiteit van het internet, en dat voelt de sector.  Erocity aan de Kuiperskaai is dicht. De inboedel wordt openbaar verkocht. Komende zaterdag is er een kijkdag voor geïnteresseerden, van 10 tot 12 uur. Net als toen Erocity nog open was, mogen minderjarigen er ook komende zaterdag niet binnen. Met de Erocity aan de Kuiperskaai verliest Gent zijn laatste, échte peepshow. Een kroniek van een aangekondigde dood, want peepshows hebben het overal moeilijk. Vorig jaar sloot zelfs in Amsterdam de laatste de deuren.  "Allemaal de schuld van de crisis en het internet", zei de zaakvoerder van de Gentse Erocity op de Kuiperskaai toen. "De klanten komen hun zetel niet meer uit. Thuis voor een scherm is makkelijker en anoniemer, redeneren ze." Een schande, vond de eigenaar - die zelf ook anoniem wil blijven - toen al. "Onze peepshow is al 25 jaar zoveel meer dan een gluurkot. Een stukje geschiedenis. Folkore. Heel Gent kent ons, er komen zelfs toeristen met gids over de vloer. Zonder overdrijven: wij hebben ook een sociale functie. We krijgen hier gehandicapten en kerels over de vloer die geen lief vinden. En mannen die even aan de sociale controle willen ontsnappen. Ik zeg niet dat er minder criminaliteit zou zijn als er geen peepshows meer waren, maar: het is een uitlaatklep." In dezelfde straat is er nog de Libido's, maar dat is een erotische winkel. Ook aan de Dendermonde-steenweg vlakbij de Dampoort werd 'Eros Center' afgebouwd tot gewone seks-cinema, al treedt er af en toe nog wel een danseres op. Bars met prostitués daarentegen zijn er nog in overvloed in Gent, zowel in en rond het Glazen Straatje aan de Zuid als aan de Kortrijksesteenweg. Al zal dat Zuidkwartier, als het van de burgemeester afhangt, vroeg of laat uit de stad verdwijnen, wegens te veel overlast voor de buurt zegt hij. Wie interesse heeft in de inboedel, gaande van televisies en een stofzuiger tot allerlei erotische speeltjes: www.openbare-verkopen.be

Reactie: Of je dergelijke shows nu genegen bent of niet het was een uitlaat klep voor mensen die het nodig hadden , waar die nu aan hun trekken komen blijft ( bang) afwachten. Dat het stadsbestuur en voornamelijk de burgemeester dit zal toejuigen is duidelijk , men wil gewoon al wat "ros" is weg in Gent. En dat voor een stad die het imago wil hebben van een grote feeststad. 

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , ,

TERREUR - De Wever : Links migratiebeleid oorzaak van radicalisering .

De Wever: "Links migratie-beleid is oorzaak van moslim radicalisering in Vlaanderen".
De Antwerpse burgemeester Bart De Wever heeft gisteren zwaar uitgehaald naar het Vlaamse migratiebeleid in het verleden en nu. Hij deed dit tijdens de voorstelling van een boek over moslim-radicalisering, geschreven door onderzoeker Bilal Benyaich. De Antwerpse burgemeester noemde gisteren het boek '#Radicalisme, #Extremisme, #Terrorisme' van Bilal Benyaich, politicoloog aan de VUB, 'Radicalisering voor Dummies'.
De VUB-onderzoeker onthult in zijn boek waarom er zo veel jongeren radicaliseren in Vlaanderen. "Onderwijs en Welzijn doen te weinig om dit probleem vroeg te detecteren. Heel wat radicaliserende jongeren kan je er vroeg uithalen. Geëmigreerde jongeren en zelfs de tweede of derde generatie voelen zich niet goed in deze samenleving en raken gefrustreerd." "Extremisme uitroeien is onmogelijk, maar je moet vermijden dat er slachtoffers vallen. Er zijn ongeveer zeventig Antwerpse Syriëstrijders vertrokken. En ze moeten niet meer terugkomen voor mij", zei de Antwerpse burgemeester gisteren . Bart De Wever haalde op het VRT-nieuws vervolgens stevig uit naar het "links" Vlaamse migratiebeleid, wat volgens de burgemeester aan de basis ligt van het vertrek van de Syriëstrijders: "Deze situatie was erg voorspelbaar. Mochten wij een ander migratie- en integratiebeleid hebben gevoerd, mochten wij de problemen van racisme eerder hebben aangepakt, dan hadden we er vandaag zo slecht niet voorgestaan. De eerste hulpverleners die ouders van vertrokken jongeren zien, zijn de agenten van de Antwerpse cel (de)radicalisering. Het departement Welzijn is totaal niet aanwezig in de gemeenschap. In de scholen gebeurt er ook helemaal niets of het verkeerde."
Daarna haalde de burgemeester van Antwerpen ook fel uit naar het Vlaamse beleid tot nu toe. ‘Op vlak van preventie heeft Vlaanderen de trein totaal gemist. We zagen dit aankomen. Bij de rellen in Borgerhout tijdens de reuzenstoet twee jaar geleden, hebben we tientallen arrestaties gedaan. Als ik er achteraf naar terugkijk, hadden we toen al de volledige passagierslijst van de latere Syrië-expres.’

Reactie: Ergens heeft Bart overschot van gelijk , "links" heeft al die jaren enkel oog gehad voor migranten uit het oogpunt dat zij hun kiesvee konden worden en hebben dus nooit deze migranten onderdruk gezet om zich aan te passen aan onze regels en cultuur , integendeel wij moesten steeds weer toleranter worden en ingaan op hun eisen. Dat wij dit niet gingen doen was voorstelbaar , niemand geeft zo maar zijn eigenheid op zeker niet voor nieuwkomers. Dat deze toestand uit de hand is gelopen is de logica zelf. En nu moeten wij volgens dat zelfde " links" het maar oplossen.  Ik zie maar één oplossing , of ze passen zich aan en in in onze maatschappij of zij gaan waar zij vandaan komen. Wij zijn lang genoeg tolerant geweest.

Don Viona

Labels: , , , , ,

21 maart 2015

GENT - Gents beleid zet 13 allochtone kinderen op straat in wat men noemt "de kindvriendelijkste stad".

Dakloos gezin mag voorlopig illegaal in school wonen. 
GENT - Een gezin met vijf jonge kinderen en een zwangere mama is gisteren in Gent op straat gezet. Een deurwaarder zette hen uit hun sociale woning van De Gentse Haard, omdat ze een huurachterstand van 11.300 euro hebben. Aan het Wittekap-roenplein 5 werd gisteren de hele inboedel van een gezin met Jordaanse roots naar beneden gegooid, en ingeladen in een Ivago-vrachtwagen. 
Het gezin Al Saad - Alhamaideh verblijft sinds 2002 in ons land. De vijf kinderen, tussen 12 en 4 jaar oud, zijn hier geboren en hebben de Belgische nationaliteit. Er is ook een zesde kindje op komst. Maar de ouders van het gezin verloren in 2010 hun papieren omdat bleek dat ze ooit met een valse nationaliteit ons land binnenkwamen. Het gezin weet dat die fout uit het verleden hen blijft achtervolgen, en dat ze al op veel toegevingen konden rekenen.  Freinetschool Mandala aan het Rabot, waar de kinderen school lopen, laat het gezin niet vallen. "De mama en de kinderen zijn erg betrokken bij de school", klinkt het daar. "De oudsten spelen toneel bij de Kopergietery, de mama is steeds bereid te helpen bij buitenschoolse activiteiten. Er is momenteel geen uitspraak over de verblijfsvergunning van de ouders. Zij kunnen en mogen dus niet werken. Ze krijgen geen hulp van officiële instanties, de opvangtehuizen zitten vol en op familie kunnen ze ook niet rekenen. Dus geven wij hen nu onderdak, al minstens tot maandag." Het stadsbestuur zit erg verveeld met de zaak. "In principe mag een school geen mensen huisvesten", zegt onderwijsschepen Elke Decruynaere. "Maar ik begrijp en steun de beslissing van deze school. Het toont hun betrokkenheid. Eigenlijk mag in Gent geen enkel kind op straat slapen, nooit. Daarom hebben wij als stad ook met aandrang aan huisvestingsmaatschappij De Gentse Haard, waar het gezin een woning huurde, gevraagd om een oplossing".  "Het gezin in kwestie woont al heel lang bij ons", zegt Anouk Lapaige van de Gentse Haard. "Er zijn altijd problemen geweest met huurachterstand maar we hebben ons steeds redelijk op de vlakte gehouden omdat we wisten dat de familiale situatie niet ideaal was. Sinds anderhalf jaar werd geen enkele betaling meer ontvangen en de achterstand liep op tot 11.300 euro. Daarom zijn we naar de vrederechter gestapt. Niet om het huurcontract te ontbinden maar wel om de achterstallige huur te krijgen. Maar het was al snel duidelijk dat het gezin geen bron van inkomsten meer had en dus niet kunnen betalen. Ook wij vinden dit schrijnend, zeker aangezien er kinderen en een zwangere vrouw bij betrokken zijn. Maar we zijn een sociale huisvestings-maatschappij, geen noodopvang." Voorzitter Erwin Devriendt besloot na overleg met de stad het gezin alsnog tot dinsdag te laten blijven, ook al is al hun gerief weg. "Maar daarna moet het OCMW voor een oplossing zorgen. We hebben nog een aantal van die dossiers. Dit is niet houdbaar voor ons", zegt hij. 
Behalve het Jordaans gezin, verliezen ook nog eens twee Roma-gezinnen hun woning. Die hebben samen 8 kinderen, waarvan er eentje school loopt op Freinetschool Mandala. De Roma-gezinnen kraakten sociale woningen van de Gentse Huisvestingsmaatschappij aan Vogelenzang. Zij worden in principe maandag uit hun huis gezet. De Roma-gezinnen in kwestie zijn afkomstig uit het intussen gesloopt klooster aan de Muide, waar een jaar lang enkele Roma-gezinnen samen woonden. De twee gezinnen zouden intussen al een nieuw kraakpand in de buurt hebben gevonden, en komen dus niet echt op straat te staan. 

Reactie: Dit zou allemaal niet gebeuren moest het beleid strenger optreden , deze mensen zijn hier 13 jaar en nu komen ze echt in de problemen omdat ze wettelijk met niets in orde zijn. Waarom zolang wachten , Jordanie is een veilig land  dus hun vroeger al terugsturen naar huis  was de beste en meest logische oplossing , het zelfde voor deze roma's die gewoon inbreken en een huis gewoon innemen , zelfs deze criminele daden worden niet aangepakt.
Nee , het rood/groene beleid toont nog maar eens aan dat het niet werk en de beloofde hulp aan de armen gewoon een verkiezing slogan was. Deze mensen terugzenden naar waar hun roots liggen is de enige oplossing , wij gaan niet blijven betalen voor de fouten die het beleid steeds weer opnieuw maakt.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , , , ,

GENT - Turkse man krijgt amper 15 jaar cel voor koelbloedige eremoord op echtgenote.

Vijftien jaar cel voor moord op echtgenote in Gent / Sint-Amandsberg.
GENT - Gürkan Özdemir, de 38-jarige man die schuldig bevonden werd aan de moord op zijn 35-jarige echtgenote Arzu Akdeniz in 2013 in Gent, is veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. Dat besliste het Gentse hof van assisen. Het arrest zorgde voor grote opschudding en hevige emoties bij de familie en vrienden van het slachtoffer. De man kon het niet verkroppen dat zijn vrouw van hem wilde scheiden. In haar motivatie hield de jury rekening met het feit dat de beschuldigde jarenlang keihard werkte om zijn vrouw en kinderen alles te kunnen geven wat ze wilden. Ook de radeloosheid waarmee hij kampte na de scheiding van zijn echtgenote speelde een rol. Tenslotte hield de jury ook rekening met de drie kinderen van beschuldigde, die in een brief hadden geschreven dat ze hoopten snel weer met hun vader verenigd te zijn. De beschuldigde ging zich in de ochtend van 19 juni 2013 zelf aangeven bij de politie in Ekkergem. Een halfuur voordien had hij zijn vrouw vermoord in hun huis in de Heilig-Hartstraat in Sint-Amandsberg. Het koppel was al een tijdje uit elkaar, de vrederechter had de man zelfs in maart uit huis laten zetten. Op de dag van de feiten ging hij nog wat meubels ophalen, maar kwam het tot een hevige woordenwisseling op de tweede verdieping van de woning.  Op de vraag waar het bed van de kinderen naartoe was, zou de vrouw geantwoord hebben dat ze iemand anders had leren kennen en dat de kinderen bij hun nieuwe papa wel een bed zouden krijgen. Daarop nam de beschuldigde zijn vuurwapen en loste negen schoten. De moeder van zijn drie kinderen had geen schijn van kans en overleed ter plaatse. Zijn advocaat Walter Van Steenbrugge had eerder op de avond gevraagd om zijn cliënt te veroordelen tot maximaal vijf jaar cel. Volgens de raadsman waren er heel wat verzachtende omstandigheden. Zo werkte de beschuldigde altijd keihard om zijn vrouw en kinderen alles te geven wat ze verlangden en had hij nu eenmaal door zijn Turkse achtergrond een vrij rigide beeld van het huwelijk. Toen dat uit elkaar spatte, zag zijn cliënt geen andere uitweg dan de feiten zoals ze gebeurd zijn. Procureur-generaal Serlippens had 30 jaar cel gevorderd.  De uitspraak zorgde voor hevig tumult in de assisenzaal. Ongeveer vijftig vrienden en familieleden van het slachtoffer konden zich niet neerleggen bij het arrest en bleven tot een halfuur na de beslissing hun verdriet en woede uitschreeuwen. "Dit is geen goed signaal van het Belgische rechtssysteem", stelden de nabestaanden van het slachtoffer. 

Reactie: Ik kan niet anders dan de nabestaanden gelijk geven , dit is geen gerechtigheid. Dit is een koelbloedige moord met voorbedachte rade. Die man ging zijn vrouw afmaken , waarom nam hij anders een geladen pistool mee. Om dat zijn Turkse achtergrond het nogal moeilijk heeft met scheiden moest ze maar dood. Deze barbaarse ingestelheid gebruiken als verzachtende omstandigheid is gewoon belachelijk . Die kerel moest krijgen wat er voorgesteld werd door het OM , 30 jaar.
Of hoe onverantwoorde tolerantie voor een andere cultuur en een grote naam als advocaat voor wonderen kan zorgen. Wie gerechtigheid verwachte kan enkel nog hopen dat het parket in beroep gaat.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , , , ,

20 maart 2015

GENT - Gents-Turkse schepen Resul Tapmaz zegt dat wij rasicten zijn en discrimineren.

Gent bindt zelf strijd aan met discriminatie.
GENT - De stad Gent controleert voortaan zelf of bedrijven op haar grond-gebied discrimineren. Een wettelijk kader is er niet voor, maar toch zegt de stad te zullen bestraffen als de discriminatie niet verdwijnt. ‘Dit zijn positieve acties’, zegt schepen voor Gelijke Kansen Resul Tapmaz (SP.A). Interimkantoren, verhuurders en de 9.000 bedrijven die voor de stad Gent werken, zijn voortaan maar beter op hun hoede. Aan de hand van mystery shoppers en praktijktesten gaat de stad Gent onderzoeken waar werknemers of huurders geweigerd worden vanwege hun achtergrond, geslacht, leeftijd, overtuiging of arbeids- handicap. Die controles passen eerst nog in een studie van de Universiteit Gent. Als het project positief blijkt te zijn, wil de stad de controles integreren in haar werking.  SP.A-schepen voor Gelijke Kansen Resul Tapmaz is de drijvende kracht achter het project. ‘Het belangrijkste probleem bij discriminatie is het objectiveren van klachten’, zegt hij. ‘Met een wetenschappelijk verantwoorde methode kunnen we discriminatie in kaart brengen.’ En dus start de stad zelf met controles. Wie meerdere keren betrapt wordt op discriminatie, wordt op het matje geroepen. Eerst is er gewoon een overleg, maar bij hardleers gedrag kunnen sancties opgelegd worden. ‘De samenwerking met bedrijven die in onderaanneming voor de stad werken, kan dan stopgezet worden’, aldus Tapmaz. Een wettelijk kader om de interimkantoren en verhuurders te bestraffen, is er niet. ‘We kunnen het alleen maar blijven vragen aan de Vlaamse regering’, zegt Tapmaz. ‘Geef lokale besturen het mandaat om te controleren en te bestraffen.’  Het project maakt deel uit van een anti-discriminatieplan dat 58 werkpunten telt. ‘Dit is geen positieve discriminatie. Dit zijn positieve acties’, zegt Tapmaz. Bewoners zullen discriminatie kunnen melden via sms, om de drempel te verlagen. ‘Het vraagt extra werk, maar we stellen vast dat er een probleem is. We moeten verder durven gaan.’ 

Reactie: Ik beschouw deze werkwijze als een belediging van iemand met Turkse roots die duidelijk vooringenomen is en de kant kiest van zijn allochtoon kiesvee maar de werkelijke redenen van wat hij noemt " discriminatie / racisme " niet wil zien. Dat men iemand als hij op die functie zet is vragen om positieve discriminatie. De omgang met allochtonen gaat nu eenmaal stroef in Gent, de redenen zijn bekent voor diegenen die zich de moeite willen doen om eens rond te kijken in bepaalde buurten. De problemen nadien afdoen als " dit zit in hun cultuur " is café praat. Ook de internationale sfeer rond al wat moslims aangaat maakt het ook niet beter , wie voelt zich nog veilig in een stad met 20.000 moslims , laten we daarover eerlijk zijn. 

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , , , ,

ANTI - ROKERS - Margaret Chan: "Niet roken wordt de norm , wereldwijd "

WHO-baas: "Niet roken wordt de norm". 
Directrice Margaret Chan van de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) roept wetgevers overal ter wereld op om de strijd tegen tabak niet op te geven. In een toespraak op een conferentie in Abu Dhabi noemde ze de tabaksindustrie zonder meer onbetrouwbaar. De 16de Wereldconferentie voor Tabak en Gezondheid in Abu Dhabi eindigt pas morgen, maar WHO-directrice Margaret Chan heeft afgelopen woensdag een opmerkelijk scherpe toespraak gehouden waarin ze oproept om de strijd tegen de sigaret niet op te geven. De topvrouw heeft zich al vaker uitgesproken tegen de middelen waarmee de sector winstgevend probeert te blijven. Zo noemde ze drie jaar geleden de tabaksindustrie "sluw en meedogenloos" omdat die via rechtszaken regeringen probeert te overtuigen om antitabakswetgeving af te schaffen. Chan hoopt vooral dat landen wereldwijd de strijd tegen tabaksfabrikanten niet zullen staken. "De sector kijkt op onze vingers en aast voortdurend op kansen om de wetgeving tegen tabak te dwarsbomen. Ik wil daarom graag een slogan parafraseren die een tabaksfabrikant (Philip Morris) onlangs gebruikte in haar reclamecampagnes. 'Don't be a maybe' oftewel, twijfel niet." We zitten in een strijd tussen de wetgevende macht van overheden en de economische macht van tabaksbedrijven. Dankzij wetgevende initiatieven is het gebruik van tabak volgens WHO-studie sterk gedaald in minstens 125 verschillende landen. "Niet-roken wordt de norm", aldus Chan. Toch is het resultaat niet goed genoeg volgens haar. "De tabaksindustrie investeert veel middelen in rechtszaken om antitabakswetgeving af te schaffen. Ze zouden dolblij zijn als we opgeven", legt Chan uit. 

Reactie: En wij rokers zouden heel blij zijn als mensen zoals  Margaret Chan zich bezighouden met hun eigen zaken , wij  mensen zijn slim genoeg om zelf onze keuzes te maken , dat die verkeerd zijn (volgens sommigen) is ons probleem want het is immers onze eigen keuze. Eigen keuzes kunnen maken is wat de mensheid  groot heeft gemaakt , laat ons dat recht dan ook. Als ik morgen beslis mijzelf stom dronken te drinken en daarna tegen een boom te pletter te rijden gaat ook niemand mij dat beletten. Dus waarom al die heibel omdat ik ( volgens sommigen ) mij dood wil roken ? 

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , ,

JUSTITIE - Carnavalsmoord in Aalst , echtgenoot bekend de feiten.

Carnavalsmoord: echtgenoot gaat eindelijk door de knieën.
AALST - De echtgenoot van de 38-jarige vrouw uit Erpe-Mere Sofie D'Hondt die in februari dood werd aangetroffen in Aalst, heeft afgelopen nacht na een ondervraging van 10 uur bekend dat hij zijn vrouw heeft gedood. Hij heeft de vrouw omgebracht met elf slagen van een hamer op het hoofd. Vervolgens heeft hij haar nog gewurgd. Het motief voor de moord zou te vinden zijn in het feit dat de vrouw kort voor carnaval te kennen had gegeven dat ze haar man zou verlaten en hij kon dat niet kroppen. 
De man ging door de knieën nadat op de hamer die in de buurt van het stoffelijk overschot werd gevonden, een chromosoom van de familie van Amant Fabrice  zat. Zowel vader, broer als Fabrice werden gisteren opgepakt maar uiteindelijk gaf Fabrice toe dat hij de dader was om zijn broer en vader te sparen. De man is vandaag door de onderzoeksrechter aangehouden en komt dinsdag voor de raadkamer. 

Reactie: Jaloezie , in vele moorden de reden voor hun daad. De bezitsdrang van deze man moet zo groot zijn geweest dat hij het niet kon hebben dat zijn vrouw hem wou verlaten , mogelijks voor iemand anders. Dit kan echter nooit goedgepraat worden en we kunnen enkel hopen dat iemand met dergelijke enge ingesteldheid voor lang achter de tralies verdwijnt.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , , ,

GENT - Rood/Groene regel-terreur slaat toe op Graslei terrassen.

Windschermen Graslei in beslag genomen. 
GENT - Gisterenavond heeft de stad de wind- schermen van drie zaken op de Graslei in beslag genomen. Windschermen langs de zijkant van een terras mogen niet volgens het Gentse terrasreglement. Het is de eerste keer dat zoiets buiten de Gentse Feesten gebeurt. De zaken De Zwarte Zee, De Witte Leeuw en Restaurant De Graslei, allemaal op de Graslei langs de kant van de Hooiaard, kregen gisterenavond bezoek van de stad. Alle drie hadden ze een soort van tentzeilen bevestigd aan hun terras, als windscherm aan de zijkant. Inventief, maar volgens het terrasreglement van de stad mag dat niet. Er kwamen dan ook klachten van andere zaken. "Vorige week kregen ze alle drie een aanmaning, en werden de constructies weggehaald", reageert middenstandsschepen Christophe Peeters. "Maar gisteren waren de schermen er terug. Dus hebben we die onverbiddelijk weggehaald. Niet om bepaalde zaken te viseren, integendeel zelfs. Het terrasreglement is er gekomen zodat voor elke zaak dezelfde regels zouden gelden. Het is dan ook de bedoeling dat iedereen zich daaraan houdt."  
Het is de eerste keer dat er zo drastisch wordt opgetreden tegen terrasovertredingen buiten de Gentse Feesten. In de Gentse Feesten zelf zijn er heel wat zaken die experimenteren met grotere terrassen dan toegelaten, of zelfs onvergunde terrassen. Eén zaak slaagde er zelfs in parkeerplaatsen in te nemen met terrastafels, en daarop een parkeerticket te leggen. Bij alle overtreders tijdens de Gentse Feesten werden de terrassen - tafels en stoelen - onverbiddelijk opgeladen. Dat gebeurde gisteren niet, alleen de verboden constructies werden weggehaald. De zaken krijgen die nog wel terug, maar mogen ze uiteraard niet meer gebruiken. 

Reactie : Hoelang nog voor  het Gents stadsbestuur verbroederd met Noord -Korea , daar mag ook niets wat de grote leiders niet gepast vinden.  De uitleg die gegeven wordt is dan ook belachelijk ,want de uitbaters trachten gewoon hun terrassen te beschutten tegen het toch wel gure weer en zo hun klanten van dienst tezijn. Arm Gent , waar vroeger alles mogelijk was en het aangenaam vertoeven was.  

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , , , ,

JUSTITIE - Jejoen Bontinck krijgt weer geen celstraf voor partnergeweld deze keer.

Jejoen krijgt vier maanden cel met uitstel voor partnergeweld.
ANTWERPEN - De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft ex-Syriëstrijder Jejoen Bontinck veroordeeld tot vier maanden cel met uitstel voor slagen aan zijn vriendin. Aan het uitstel werden wel de nodige voorwaarden gekoppeld. Zo moet hij een therapie rond relatievorming volgen, waar zijn vriendin, als ze dat wil, aan mag meewerken. De feiten waar- voor hij veroordeeld werd, dateren van 17 november 2014. De vrouw was naar Jejoen gegaan om haar laptop en geld op te halen. Hij bewaarde die voor haar, omdat ze "een gat in haar hand" heeft. Het kwam tot een woordenwisseling en ze vertelde later aan de politie dat hij haar bij de haren had gegrepen en een vuistslag had gegeven. Toen ze in foetushouding op de grond lag, had hij haar geschopt tegen het hoofd en de rug. Ze zei dat hij al meermaals geweld had gebruikt, onder meer op 7 en 11 november. Ze maakten vaak ruzie, omdat Jejoen het moeilijk had met haar werk als prostituee en haar drugsgebruik. Jejoen erkende dat de discussies soms met wat duw- en trekwerk gepaard gingen, maar ontkende dat hij haar ooit geslagen of gestampt had. De twee maakten het weer goed en de vrouw trok al haar verklaringen in. Volgens de procureur doen slachtoffers van intrafamiliaal geweld dat wel vaker. Haar oorspronkelijke versie van de feiten werd echter ondersteund door een medisch attest én de verklaring van een vriend des huizes, die gezien had hoe hij haar geschopt had. De verdediging had de vrijspraak gepleit, maar de rechtbank vond de feiten van 17 november bewezen. Die van 7 en 11 november werden niet weerhouden. 

Reactie: Dit toont nogmaals aan wat uitschot deze kerel is , ondanks zijn radicale ingesteldheid vind hij het maar normaal dat zijn vriendin in de prostitutie zit en drugs gebruik. Dat is dus het soort kerel die onze kortgerokte vrouwen na roept "hoer". 
Maar de vraag die ik mij stel , wat weet hij en van wie dat hij weer ontsnapt aan celstraf  en dus zijn voorwaarden van zijn terrorisme veroordeling niet schend ? Hier klopt duidelijk iets niet. Wie heeft de moed om dit uit te zoeken , of beter nog , wie "mag" het uitzoeken.  Mijn vertouwen in de rechtspraak is reeds lang verdwenen en dit proces geeft mij nogmaals gelijk.

Don Viona

Labels: , , , , , , , ,

19 maart 2015

TERREUR - België beloofd actie tegen elke vorm van radicalisme en terrorisme.

"België vastbesloten te strijden tegen elke vorm van radicalisme en terrorisme".
Premier Charles Michel heeft vanmiddag, bij zijn aankomst op de Europese top in Brussel, zijn medeleven betuigd met de slachtoffers van de aanslag in de Tunesische hoofdstad Tunis. Daarbij viel ook een Belgische dode. "We zijn in shock over wat nog maar enkele uren geleden gebeurd is in Tunesië", zei Michel. "We zijn vastbesloten te strijden tegen elke vorm van radicalisme en terrorisme. Zowel in eigen land als in de landen aan de bron." Volgens Michel zorgt de toestand in sommige landen voor bezorgdheid. Hij noemde het bijzonder instabiele Libië bij naam. "De Verenigde Naties hebben een initiatief genomen met betrekking tot Libië", verwees hij naar de politieke dialoog die de VN op gang heeft gebracht. "Ik denk dat Europa klaar moet zijn om, indien nodig en op basis van de informatie die de komende uren binnenkomt, alle nodige maatregelen te treffen." Libië staat sowieso op de agenda van de top. Wellicht zullen de leiders benadrukken dat de veiligheids-situatie ter plaatse de buurlanden van Libië, de wijdere regio en ook Europa voor ernstige uitdagingen plaatst. "We moeten ons mobiliseren op politiek en op diplomatiek vlak, maar we moeten ook openstaan voor oplossingen die de veiligheid en de vrede garanderen", zei Michel. De premier benadrukte dat er nood is aan "internationale solidariteit" en dat België reeds actief is in Mali en Irak. "Er moet een zo groot mogelijke Europese consensus zijn." 

Reactie: Ik waardeer de woorden van Michel , maar ik zou toch liever daden zien .
Als ik sommige politiekers bezig hoor is alles wat gebeurd onze schuld , wij zijn de racisten en discrimineren moslims .Wij moeten volgens die zelfde politiekers meer tolerant zijn en begrip opbrengen voor hun zienswijze , religie en cultuur.   
Sorry , maar zo werkt het niet in de echte wereld  waar iedereen moet vechten voor zijn eigen bestaan door scholing , inzet en aanpassing aan de situatie. 
Voor mij is "IS" dan ook niets anders dan een bende barbaren die hun perverse gedachten en genoegens willen botvieren op weerloze slachtoffers die hun denkwijze niet onderschrijven. Hier gisteren beginnen met preventief opsluiten van kandidaat terroristen ( radicale & extremistische moslims) is dan ook een must, dit soort mensen mag je geen 2de kans geven. Laten we niet vergeten als deze oorlog die aan de gang is uit de hand loopt we voor een WO III staan. 

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , , , , , ,

MOBILITEIT - Auto blijft heilige koe voor mobiliteit en melkkoe voor de staat.

Auto blijft heilige koe voor ruim acht op de tien Belgen.
Ruim acht op de tien Belgen (83 procent) rekenen vandaag en in de nabije toekomst in de eerste plaats op de auto om efficiënt, comfortabel en betrouwbaar mobiel te zijn. Andere vervoerswijzen worden op nagenoeg alle vlakken minder geapprecieerd. Dat blijkt vandaag uit een consumenten-onderzoek dat automobielfederatie Febiac in samenwerking met UGent online liet uitvoeren bij Belgen tussen 15 en 70 jaar. Het onderzoek heeft een foutenmarge van 1,2 procent. Uit het onderzoek blijkt dat de Belg mobiliteit als cruciaal beschouwd, aangezien ze nauw verbonden is met vrijheid. De respondenten zijn van mening dat mobiliteit een basisrecht is, dat gevrijwaard en verzekerd moet worden door de overheid. De helft van de ondervraagden rekent vandaag en in de toekomst uitsluitend op de eigen auto om aan de mobiliteitsnoden te voldoen. Zowat één op de drie (35 procent) maakt gebruik van mobiliteitsoplossingen die een aanvulling zijn op het autogebruik voor specifieke verplaatsingen en 13 procent van de respondenten - voornamelijk stedelingen - kiest ervoor om zelf geen auto te bezitten of er zo weinig mogelijk beroep op te doen. Opvallend voor die laatste groep is dat hun keuze niet zozeer ingegeven blijkt door anti-autogevoelens, maar wel door financiële redenen. De meerderheid van de ondervraagden gaat ervan uit dat binnen tien jaar de meeste Belgen nog steeds een wagen zullen bezitten of toegang zullen hebben tot een wagen die exclusief gebruikt wordt door hen of hun familie.  "Voor Febiac is het duidelijk: een succesvol mobiliteitsbeleid erkent de auto als uitgangspunt van mobiliteit vandaag en morgen", zegt Febiac-voorzitter Thierry van Kan.  "Maar hoe we het draaien of keren, voor velen is de auto gewoon onmisbaar en blijft hij de eerste keuze."  Ook de jongvolwassenen, in de leeftijdscategorie tussen 19 en 24 jaar, blijken volgens Febiac de rol en noodzaak te erkennen van een eigen auto om te voldoen aan de eisen op het vlak van mobiliteit in onze samenleving. Acht op de tien van hen hebben een rijbewijs of zijn bezig dat te behalen. De jongvolwassenen behalen wel later dan in het verleden hun rijbewijs. Dit is volgens Febiac te wijten aan algemene maatschappelijke trends, zoals jongeren die langer thuiswonen, langer studeren, en vaker langere periodes in het buitenland verblijven. 

Reactie : Dit is toch wel een duidelijk bewijs dat er geen draagvlak is voor alle mobiliteit beperkende maatregelen en de de "groene jongens" in vele steden fout bezig zijn. Mobiliteit is een recht waar wij als autogebruiker veel voor betalen  er moet dan ook meer aandacht komen voor een veilige en gebruiks vriendelijke infrastructuur.  Zinloze snelheids beperking is er één van. Snel en vlot waar het kan en traag waar het echt nodig is kan perfect via dynamische borden. Stop met enkel de auto tezien als de "melkkoe " en geef hem waar hij recht op heeft.  " Mijn auto mijn vrijheid " is nog steeds van toepassing, 83% bevestigd dit , als democratisch draagvlak kan dit wel tellen.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , , , ,

TERREUR - Na aanslag in Tunis met 20 doden moet wereld hard terugslaan.

Belgische vrouw (61) omgekomen bij aanslag in Tunis door IS.
TUNIS - Bij de aanslag in de Tunesische hoofdstad Tunis is ook een Belgische vrouw omgekomen. Dat bevestigt buitenlandminister Didier Reynders. Het gaat om de 61-jarige echtgenote van een landgenoot die in de knie geschoten werd. Het Tunesische ministerie van Volksgezondheid heeft ondertussen het dodental opnieuw bijgesteld: er zouden 20 buiten-landers omgekomen zijn bij de aanslag. 
De aanslag is opgeëist door IS in een audioboodschap. Wel zijn intussen negen verdachten opgepakt. Dertien buitenlandse slachtoffers zijn al geïdentificeerd, zo liet de Tunesische minister van Volksgezondheid weten. Naast het Belgische slachtoffer gaat het om drie Japanners, twee Spanjaarden, een Colom-biaan, een Australiër, twee Fransen, een Pool, een Italiaan en een Britse. Ook een Tunesiër werd bij de aanslag gedood. Het Belgische slachtoffer is de 61-jarige echtgenote van een 62-jarige Belg die ook gewond geraakt is bij de aanslag, zo meldt de FOD Buitenlandse Zaken. De man werd woensdag nog aan de knie geopereerd en identificeerde daarna zijn vrouw. Hij krijgt nu psychologische bijstand in het ziekenhuis. Het echtpaar uit de provincie Antwerpen was niet teruggekeerd naar het cruiseschip dat hen naar Tunis gebracht had. Bij de aanslag vielen ook 44 gewonden. Enkelen onder hen zijn er erg aan toe.  
Het bloedbad in Tunis was het werk van zeker twee terroristen. De aanvallers openden het vuur op toeristen toen die van een bus kwamen. Zij werden daarna achtervolgd in de gangen van het museum. De aanslagplegers konden uitgeschakeld worden door de Tunesische veiligheids-diensten. Volgens premier Habib Essid en de woordvoerder van het Tunesische ministerie van Binnenlandse Zaken waren het "wellicht" Tunesiërs. Meer bijzonderheden over de twee behalve hun naam - Yassine Abidi en Hatem Khachnaoui - werden niet vrijgegeven. Volgens Essid hadden ze twee of drie mogelijke kompanen.  De aanslag van gisteren is de zwaarste terreuraanslag in Tunesië sinds het begin van de Arabische Lente meer dan vier jaar geleden. Tunesiërs vormen naar schatting de grootste groep onder de buitenlandse strijders bij de conflicten in Syrië en Irak. Zo'n 1.500 tot 3.000 Tunesiërs zouden zich daar bij extremistische groeperingen als Islamitische Staat (IS) hebben aangesloten. 

Reactie: Achter wat wacht de wereld om hard terug teslaan , dus niet alleen wat bommen en granaten maar een echt offensief  waar geen enkele moslim extremist  kan aan ontkomen. IS is een gevaar voor de wereld vrede , voor zover die vrede bestaat, want overalwaar er brandhaarden zijn zijn radicale moslims betrokken partij. En dan pleit men in eigen land voor meer tolerantie tegenover moslims , dit is als dromen dat ik alleen "euromillions" win.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , ,

GENT - Filip Watteeuw beledigd de Gentenaars door invoering Zone 30.

"Groen" extremist Filip Watteeuw drukt Zone 30 erdoor. 
GENT - Schepen Filip Watteeuw (Groen) kreeg dinsdag de volle laag in het stadhuis. De oppositie maakte zich bijzonder boos over het feit dat de schepen de zone 30 wil uitbreiden zonder het openbaar onder- zoek van het mobiliteitsplan af te wachten. Ondanks de kritiek zal Watteeuw het punt toch door de volgende gemeenteraad trachten te krijgen. Zowel N-VA, CD&V als Vlaams Belang haalden uit. Ze verweten Watteeuw dat hij de Gentenaar niet au serieux nam en geen rekening hield met de mening van de bevolking. "De zone 30 maakt onlosmakelijk deel uit van het mobiliteitsplan en dus moet er gewacht worden tot de Gentenaar zijn zeg heeft kunnen doen", klonk het. Schepen Watteeuw wou van geen wijken weten. "Het mobiliteitsplan overspant alles wat met mobiliteit te maken heeft. Er zijn al delen van goedgekeurd in het verleden en er was ook al over gecommuniceerd dat we dit zouden doen", aldus Watteeuw. Het punt zal maandag op de gemeenteraad gestemd worden. De oppositie wil het plan als nog tegenhouden.

Reactie: Dit krijg je met een coalitie die denkt dat hun meerderheid hun recht heeft op dictatuur. Dat de leden van die meerderheid zich zelf heen mening mogen vormen over het te stemmen voorstel blijkt uit de afspraken die op voorhand gemaakt worden achter gesloten partij deuren. 
( tegen-stemmers mogen vertrekken uit de partij klinkt het tussen pot en pint.)  Of dit nog democratisch is blijft de vraag in een stad waarvan de burgemeester zegt rekening te houden met de mening van zijn bewoners.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , , , ,

VERKEER - Bij dodelijke crash in Antwerpen is overdreven snelheid niet oorzaak ongeval.

Slachtoffers dodelijke crash Noorderlaan mogelijk zelf aansprakelijk.
ANTWERPEN - De slachtoffers van de dodelijke crash op de Noorderlaan in Antwerpen afgelopen weekend kunnen zelf aansprakelijk gesteld worden voor het ongeval. De wagen van Lydia en Rik werd in de achterflank gegrepen door een auto die wellicht dubbel zo snel reed als toegelaten. Het koppel kwam om bij de crash.  De 24-jarige Nederlandse bestuurder zou met een snelheid van 140 km per uur de wagen van Lydia en Rik hebben aangereden. Maar de slachtoffers verleenden geen voorrang bij het oversteken. Het kan dus zijn dat Lydia en Rik zelf aansprakelijk gesteld worden. "Het is goed mogelijk dat ze zelf een fout manoeuvre hebben uitgevoerd", zegt parketwoordvoerder Ken Witpas. "Het is zo dat zij links afsloegen en daarbij dienden ze juridisch voorrang te verlenen aan alle voertuigen die rechtmatig hun traject volgden." Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval nog en bekijkt in welke mate de snelheid van de andere bestuurder de crash kan veroorzaakt hebben. Een camera op de plaats van de aanrijding kan nog meer duidelijkheid brengen over de exacte snelheid. Dan zou de bestuurder alsnog kunnen gedagvaard worden voor onopzettelijke doding. Daar kan de Nederlandse bestuurder een straf voor krijgen. Als echter blijkt dat de slachtoffers aansprakelijk zijn, moeten de nabestaanden van Rik en Lydia ook nog eens opdraaien voor de schade aan de wagen van de Nederlander. 

Reactie: Dit lijkt mij de de logica zelve , hier is volgens mij niet de snelheid van de Nederlander de oorzaak maar het foute manoeuvre die het koppel heeft uitgevoerd. De Nederlander zal dan waarschijnlijk een straf krijgen voor overdreven snelheid  als dit kan al kan bewezen worden.  Zo zie je nog maar eens dat overdreven snelheid ( wat is overdreven ) de reden van vele ongevallen niet is , wat men ons verkeerdelijk voorhoud. Om dergelijke ongevallen te vermijden dienen nu eenmaal voorrangs regels.

Don Viona

Labels: , , , , , ,

18 maart 2015

LEVEN - Artsen spelen voor "God" en weigeren vrijwillig aangeboden Facebooknieren.

Artsen weigeren acht vrijwillig aangeboden Facebooknieren.
LEUVEN - Roel Mariën, de nier- patiënt uit Schiplaken (Boortmeer beek) die via Facebook maar liefst acht mensen wist warm te maken hem een donornier te schenken, is boos en ontgoocheld. Het orgaan transplantatiecentrum van het UZ Leuven liet immers weten de aangeboden nieren omwille van ethische redenen niet te aan- vaarden: een mokerslag voor Roel die echt op een snelle transplantatie had gehoopt. "Mijn nierspecialist liet me onlangs echter weten dat ik mijn hoop niet langer op deze vrijwillige donoren moet vestigen", reageert de nierpatiënt die in januari via Facebook tot nierdonoren opriep boos en ontgoocheld. "Het UZ Leuven vindt het immers ethisch niet verantwoord een nier van een van hen te gebruiken. En dus wil men mij geen van de spontaan aangeboden organen geven. En dat terwijl me de afgelopen maanden toch altijd is gezegd dat niet alleen familieleden en verwanten, maar ook buitenstaanders als levende donor in aanmerking komen. Voor zover ze daarvoor niet worden betaald natuurlijk." "Hemeltergend gewoon dat de artsen nu terugkrabbelen. Te meer omdat een Nederlander recent op dezelfde manier in zijn land wel aan een Facebooknier geraakte. Het transplantatieteam vermoedt wellicht dat ik mijn donor zou betalen. Maar dit heeft helemaal niks met geld te maken. Ik betaal niemand", aldus de vader van twee jonge dochtertjes die zijn beide nieren door een auto-immuunziekte aangetast ziet. 

Reactie: Dit is gewoon een schande , wat deze dokters durven verklaren grenst aan de waanzin. Deze vader vecht voor zijn leven , krijgt via Facebook 8 kandidaat donors ,misschien een kans op een leven en deze zelfverklarende "goden," weigeren. Waar zit hier het probleem , is deze vader toevallig BV of andere meer dan normaal behoede medemens denk ik niet dat er ethische probleem zouden zijn.  
En zelfs al zou de vader de donor nog iets toestoppen (in het donker) dan nog is het niet aan die dokters om daar een oordeel over te hebben. Ook zij worden beter van dergelijke ingrepen  , maar dat lijkt dan weer normaal.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , , ,

GENT - Doorsnee Gentenaar heeft vertrouwen in stadsbestuur en burgemeester.

Gentenaars vertrouwen  Gents stadsbestuur en burgemeester blindelings.
Uit de stadsmonitor van de Vlaamse overheid blijkt dat de Gentenaars zeer veel vertrouwen hebben in het team rond burgemeester Daniël Termont. 47,6% geeft aan vertrouwen te hebben in het stadsbestuur. Dat is 2,1% meer dan in 2011. Het Gentse stadsbestuur haalt ook de hoogste score van alle onderzochte steden. Zo moet Bart De Wever het in Antwerpen stellen met 27,9%. De burgemeester van Roeselare zelfs met slechts 23,4%. "We zijn uiteraard zeer tevreden dat we op zo'n vertrouwen kunnen rekenen. We merken dat de Gentenaars graag bij het bestuur van de stad betrokken zijn en we proberen dat ook zo goed mogelijk te doen. We hebben jarenlang mooie scores gehaald met een paarse coalitie. Het is mooi om te zien dat met de toevoeging van Groen aan het college het cijfer nog omhoog gaat", zegt burgemeester Daniël Termont. 

Reactie: Dat blindelings vertrouwen zal hun in de nabije toekomst dan ook zuur opbreken. Het blijft nog wat wachten tot de facturen voor alle zinloze projecten moeten betaald worden, En de dag dat de doorsnee Gentenaar niet meer in zijn eigen stad zal kunnen rondrijden op zijn eigen wijze zal ook dan pas velen wakker schudden.  En wat de betrokkenheid betreft , diegenen die zich kritisch opstellen worden niet gehoord  of gewoon monddood gemaakt. Een peilng destijds wees uit dat 85% van de Gentenaars geen zin had in de " schaapstal " maar toch staat hij er en zo is het met alles. Misschien kunnen we Gentenaars vergelijken met Noord-Koreanen , die vinden ook alles goed wat hun "grote" leider zegt dat goed is.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , , ,

ANTI-ROKERS - Anti-rokers lobby vangt bot invoering neutrale sigaretten.

Federale meerderheid verwijst neutraal sigarettenpakje naar de prullenmand.  Meerderheidspartijen N-VA, MR, CD&V en Open Vld gaan dwarsliggen voor de invoering van een neutraal sigarettenpakje in ons land. Dat bleek vandaag in de Kamer-commissie Volksgezondheid. Volgens de meerderheid is onvoldoende aangetoond dat een neutraal pakje roken zou ontmoedigen en dreigt het namaak in de hand te werken. Vorige week besliste Groot-Brittannië dat sigaretten vanaf midden volgend jaar enkel nog in een neutrale standaardverpakking verkocht mogen worden. In de Kamer ligt een gelijkaardig voorstel op tafel van oppositielid Catherine Fonck (cdH), dat tijdens de vorige legislatuur niet meer gestemd raakte. Ook deze regeerperiode lijkt het voorstel echter een maat voor niets, bij gebrek aan steun van de meerderheid. N-VA, Open Vld, CD&V en MR missen immers wetenschappelijk bewijs dat een neutraal pakje helpt tegen roken, vrezen dat het namaak zou ver- gemakkelijken, zien meer in preventie en rookstopbegeleiding en willen de omzetting van de Europese tabaksrichtlijn medio volgend jaar afwachten. Bovendien, zo argumenteerde N-VA- Kamerlid Renate Hufkens, is "op geen enkele manier rekening gehouden met de sector, en dat is een foute manier van werken". Iets wat bij Fonck in het verkeerde keelgat schoot. "Wanneer er twintigduizend mensen per jaar vroegtijdig sterven, dan vind ik zo'n argument van een lid van de commissie Volksgezondheid schokkend", reageerde de auteur, die bij de meerderheid "exact dezelfde argumenten" hoorde als bij de tabaksproducenten zelf. Oppositiepartijen sp.a, PS en Ecolo steunen het voorstel wel. Karin Jiroflee (sp.a) ziet geen reden om te wachten op Europa "als we zelf al verdere stappen kunnen zetten om roken tegen te gaan". Het bewijs dat pakjes wel degelijk een impact hebben op het rookgedrag, niet in het minst bij jongeren, zag Muriel Gerkens van Ecolo dan weer in de moeite en middelen die fabrikanten in de ontwerpen steken. Gestemd werd er vandaag in commissie nog niet. De leden willen eerst van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) horen wat zij van plan is met de omzetting van de Europese tabaksrichtlijn. Niettemin sprak elk van de meerderheidspartijen zich al duidelijk uit tegen het voorstel. 

Reactie: Gaat men nu eindelijk inzien dat zinloze regels niet het probleem oplossen , roken is een eigen keuze , het is dan ook aan die roker om uit te maken of hij vroegtijdig sterft of zijn laatste jaren in een rolstoel doorbrengt wegens bv gebroken heupen.  Mijn keuze heb ik als roker reeds gemaakt , laat mij dat recht.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , ,