<br>DON VIONA <br> " Fight For Freedom " " Mijn denken zal zich nooit onderwerpen,noch aan dogma,noch aan een partij,noch aan een belang,noch aan een voordeel,maar uitsluitend aan de feiten zelf,want zich onderwerpen betekent, het einde van alle denken "
" Bloggers are the hackers of the corrupted main stream mediocratic monopoly. Our mission is truth, our numbers are many, and we are taking back the control of the public mind. Liberating it from those whom peddle complacency, conformity, and ignorance. This is our mission and not one of us can do it alone. Join us! "27 augustus 2014

GENT - Slechte planning Filip Watteeuw en aanhoudende verkeershinder nekt Gent.

Gent neemt nood maatregelen tegen aanhoudende verkeershinder. 
Een duidelijker overzicht van lopende werken en aanbevolen aanrijroutes naar Gent, niet-dringende werken op invalswegen uitstellen, meer Park+Ride-parkings en een pendeltram op tramlijn 1. Met die maatregelen wil de Stad Gent de verkeersproblemen bij de start van het nieuwe schooljaar zoveel als mogelijk binnen de perken houden. In Gent lopen sommige grote wegenwerken vertraging op, anderen konden niet meer uitgesteld worden. Daarom heeft de stad nieuwe Park and Rides voorzien langs de Watersportbaan, de Driepikkelstraat in Mariakerke en de Botestraat in Wondelgem. De Lijn zet vanaf 1 september een pendeltram in op tramlijn 1. Tijdens de werken aan de B401 is duidelijk geworden dat het viaduct in slechtere staat is dan de proefboringen voordien hadden uitgewezen, waardoor het viaduct drie weken langer afgesloten zal zijn voor alle verkeer. Vanaf maandag 22 september kan er opnieuw verkeer over het centrale viaduct maar de afrit Ledeberg blijft tot eind oktober wel nog gesloten. Daarnaast moet TMVW dringend een waterlek herstellen in de Nederkouter, waardoor ook daar het verkeer hinder zal ondervinden tot 17 september. Tijdens de werken aan de Nieuwevaartbrug is ontdekt dat een bruggenhoofd in zeer slechte staat is en opnieuw gebetonneerd moet worden. Hierdoor moeten er ook aanpassingen aan de tramsporen gebeuren met ook drie weken vertraging, al kunnen fietsers en voertgangers door. 

Reactie: Dit is het gevolg van het uitstelbeleid van het vorige SP.a college. Nu met Filip Watteeuw (groen) aan het roer gaat het blijkbaar niet beter. Alles loopt vast , het verkeer in Gent wordt echt een belachelijk iets , dat krijg je natuurlijk met een groene rakker aan het stuur die al het mogelijke wil doen om de auto weg te pesten. Een goede raad stop ermee , het lukt je nooit , Gentenaars zijn een raar volkje  , wij laten er mee spelen tot het pijn doet en dan,wel, dat merk je dan wel..

Don Viona

Labels: , , , , , , , ,

DIERENWELZIJN - Sterilisatie / castratie katten verplicht vanaf 1 september.

Wie een kat wil verkopen of weggeven, dient er vanaf 1 september voor te zorgen dat het dier is gesteriliseerd of gecastreerd.
 Vanaf aanstaande maandag moeten alle katten gesteriliseerd, gecastreerd , geïdentificeerd en geregistreerd worden wanneer ze een nieuw baasje krijgen. De maatregel moet het aantal zwerfkatten en het aantal katten dat in een asiel wordt gestopt in toom houden. Een niet-gesteriliseerde kattin kan per jaar twee keer werpen en tijdens haar leven tientallen nakomelingen voortbrengen. Een behoorlijk aantal ervan dreigt vroeg of laat in een asiel te belanden of als zwerfkat in de natuur te worden achtergelaten. De enige afdoende manier om dat in te perken, is een sterilisatie en een registratie. Tenzij voor kweek of buitenland.
Sinds 1 september 2012 moeten alle katten die in de Belgische asielen worden binnengebracht al gesteriliseerd, geïdentificeerd en geregistreerd worden voor ze ter adoptie worden aangeboden. Nu wordt die maatregel dus uitgebreid voor verhandelingen van katten tussen particulieren. Alleen de katten die bestemd zijn voor een erkende kwekerij of voor mensen in het buitenland zullen nog zonder voorafgaande sterilisatie verhandeld mogen worden. Voor die overdracht zullen de katten dan wel moeten geïdentificeerd en geregistreerd zijn. 

Reactie: Of dit veel zal oplossen weet ik niet , maar ik vrees ervoor dat we terug gaan naar de tijd dat katte-jongen werden verdronken of dood geklopt. Of dat nu echt humaan is weet ik niet.

Don Viona

Labels: , , , , , ,

TERREUR - Fantast en vader van Jejoen Bontinck brengt 3° gijzelaar in gevaar.

"Vader Jejoen Bontinck brengt leven derde gijzelaar in gevaar".
De onthulling dat Jejoen Bontinck samen met de onthoofde Amerikaanse reporter James Foley vastzat in Syrië, wordt niet overal op gejuich onthaald. Want de vader van de Antwerpse Syriëstrijder noemde ook een derde gegijzelde bij naam. Die is nog steeds in handen van de Islamitische Staat (IS) en loopt nu des te meer gevaar . Toen Dimitri Bontinck maandag bevestigde dat Jejoen met Foley opgesloten zat, vermeldde hij ook een derde lotgenoot. Het gaat om een westerse persfotograaf die in november 2012 samen met Foley ontvoerd blijkt te zijn. Het was al de tweede keer dat de man in handen viel van moslimextremisten in Syrië. De eerste maal was in juli 2012, maar toen werd hij na een week al bevrijd door strijders van het Vrije Syrische Leger - de verzetsmilitie die door het westen wordt gesteund. Het nieuws van de tweede ontvoering was bekend bij de overheid van zijn land en een deel van de pers. Maar er bestond een akkoord om daarover niet te berichten, omdat ruchtbaarheid het leven van de gevangene in gevaar dreigt te brengen. "Het is bijzonder onfortuinlijk dat mijnheer Bontinck de identiteit van onze onderdaan te grabbel heeft gegooid", zo klonk het gisteren op het ministerie van Buitenlandse Zaken van het betrokken land. "Van iemand die zich het lot van gijzelaars zegt aan te trekken, zou je verwachten dat hij dat zelf wel beseft. Wij vrezen voor zware gevolgen, zeker na wat er gebeurd is met Foley. We blijven iedereen verzoeken om verantwoord om te gaan met de risico's die onze gevangene loopt."

Reactie: Dat Dimitri een fantast en leugenaar is weten we ondertussen allemaal , het zelfde voor zijn zoon die via allerlei verhaaltjes wil laten uitschijnen dat hij een slachtoffer is van deze terreurgroep in plaats van een medestander. Indien dit allemaal waar zou zijn blijft nog steeds de vraag waarom is hij naar daar vertrokken en waarom noemt hij zichzelf een " extremist" ? Hopelijk krijgen we meer duidelijkheid tijdens het proces en ook over de duistere rol die zijn niet onbesproken vader speelt in dit verhaal. 

Don Viona

Labels: , , , , , ,

TERREUR - VRT geeft Engelse moslimextremist en aanhanger IS een forum.

VRT: "Het was niet bedoeling om moslimextremist Choudary forum te bieden".
De keuze van het VRT-programma 'Terzake' om jihadist Anjem Choudary aan het woord te laten, gaat er bij N-VA'ers Matthias Diependaele en Wilfried Vandaele niet in. Zij noemen het interview met de voormalig woordvoerder van Sharia4UK een inschattings- fout. Hoofdredacteur Carl Voet benadrukt dat het nooit de bedoeling was om Choudary een forum te bieden.  
Afgelopen vrijdag maakte Terzake een reportage over de Islamitische Staat (IS). Na de reportage over IS interviewt Annelies Beck jihadist Anjem Coudary. Hij is de tegenhanger van de Belgische Fouad Belkacem van Sharia4Belgium. "De moslims begrijpen nu dat er een kalifaat is, dat het beter is om te leven met de sharia. En dat de sharia een beter systeem is dan jullie rechtssysteem", legt Choudary uit in Terzake. "'Bedankt voor uw mening", zegt Annelies Beck vervolgens na het interview met het boegbeeld van Sharia4UK. Maar dat schoot duidelijk in het verkeerde keelgat bij N-VA. "Terwijl onze westerse samenleving nog niet bekomen is van de absolute gruwel van de onthoofding van de Amerikaanse journalist James Foley, mocht Choudary die daad komen nuanceren en rechtvaardigen in een vijf minuten durend interview op onze openbare omroep." 
Volgens hoofdredacteur van de actuaprogramma's Carl Voet was het "uiteraard nooit de bedoeling van de redactie om de man een forum te bieden". Maar Voet benadrukt wel dat Terzake de andere kant van het verhaal wou laten zien aan de kijkers. "Elke stem in het debat over de radicalisering moet wel worden gehoord, ook die van een overtuigd aanhanger van de jihad. Hoe zou je anders zicht krijgen op hun denkwijze, op wat er in hun hoofd speelt en vooral ook op de mentale wereld waarin jongeren terechtkomen die het slachtoffer worden van hun propaganda? " Diependaele en Vandaele zijn het erover eens dat ook de andere kant van het verhaal belicht moet worden. Maar ze stellen zich vragen bij de werkwijze van Terzake. "Kun je een forum geven aan iemand die zich openlijk afkeert van het respect voor de mensenrechten zoals die internationaal zijn vastgelegd", vraagt het duo zich af. "De VRT heeft hier een inschattingsfout gemaakt", klinkt het op de website van N-VA. "Menig democratisch verkozen politicus met respect voor mensenrechten wordt in die studio vaak harder aan de tand gevoeld."  De N-VA'ers klagen ook aan dat Terzake de achtergrond van Choudary niet duidelijk genoeg heeft voorgesteld. "Wie is die man, met welk recht en namens wie spreekt hij", vragen ze zich af. Maar volgens Carl Voet was dat niet nodig. "Wat de man in het gesprek zegt, gaat overduidelijk in tegen de maatschappelijke consensus, waardoor er nauwelijks een kanttekening bij moet." De kijker van Terzake is volgens de hoofdredacteur slim genoeg om dat in te zien. "Zijn standpunten staan zo ver van het aanvaardbare dat hij zichzelf ontmaskert", klinkt het bij de VRT. 

Reactie: Wat de VRT gedaan heeft kan niet en geen enkele uitvlucht is gepast , dergelijke monsters , wat ze duidelijk zijn aan het woord laten kan niet. Hun visie mag niet langer verspreid worden . Wat niet kan voor " Mein Kampf " van Hitler mag niet kunnen voor zijn zienswijze over hun strijd , die zeker even hard ingaat tegen onze gevestigde waarden en regels als destijds het nazisme en fascisme. Hier zouden koppen moeten rollen maar blijkbaar zien andere partijen hier geen probleem in , iets om ons vragen bij te stellen.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , , , ,

25 augustus 2014

POLITIEK - Groen wil belasting betaler laten opdraaien voor meer kinderopvang.

"Nog duurdere opvang zal ouders doen thuis blijven in plaats van te gaan werken".
Vlaams parlementslid Elke Van den Brandt (Groen) reageert vol onbegrip op de aankondiging van minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) dat de prijs van kinderopvang zal stijgen. "Dit zal er onvermijdelijk voor zorgen dat meer ouders thuis blijven in plaats van te gaan werken", zegt ze. Het nog duurder maken van kinderopvang zal een negatief effect hebben op de werkzaamheidsgraad.  Volgens Vandeurzen zal "inderdaad over de tarieven onderhandeld worden". "We moeten daar iéts doen om de sector als geheel leefbaar te houden", laat hij optekenen . Elke Van den Brandt vreest dat het "nog duurder maken" van kinderopvang een negatief effect zal hebben op de werkzaamheids graad. Ze citeert cijfers van Kind en Gezin die zeggen dat gezinnen die geen kinderopvang gebruiken dat in 14 procent van de gevallen doen omdat de opvang te duur is. "Dat zijn vandaag al bijna 8.000 kinderen die niet naar de kinderopvang kunnen omdat het te duur is. Dat aandeel zal met het plan-Vandeurzen alleen toenemen." Ze meent dat de regering integendeel het aanbod aan betaalbare zorgplaatsen moet uitbreiden. "In de uitgelekte begrotingstabel worden er geen bijkomende middelen voor kinderopvang voorzien. Met een tekort van 44.000 plaatsen moet minister Vandeurzen geld vrijmaken om bijkomende plaatsen te creëren." 

Reactie: Kinderopvang is een o.a een keuze die men zelf maakt wanneer men beslist om kinderen te maken , wat nog steeds een persoonlijke keuze is , alle gevolgen van die keuze moeten dan ook zelf gedragen worden door de ouders en niet door de maatschappij. Wanneer het dan niet rendabel meer is om te werken moet men maar stoppen en plaats maken voor een ander. Misschien moeten vele ouders zich tijdig de vraag stellen of het voor hun situatie wel aan te raden is om kinderen te nemen. Hier geld volgens mij de regel " de gebruiker betaald". Als ik 4 honden of katten in huis haal moet ik ook niet rekenen op hulp allerhande om mijn miskleun op te lossen of te bekostigen.

Don Viona

Labels: , , , , , , , ,

GENT - Noodkreet uit arm en onveilig "Nieuw Gent" via open brief aan stadsbestuur.


Open brief: 'Een noodkreet uit Nieuw-Gent'. 
GENT - Vijf Gentse vzw's en de stadsdienst Gebiedsgerichte werking roepen in een open brief het Gentse stadsbestuur op om in de wijk Nieuw Gent opnieuw een volwaardige ontmoetingsplek te krijgen. Net voor de zomer moest een populair sociaal restaurant er de deuren sluiten. 'Veel mensen in onze buurt hebben geen plek waar ze zich veilig voelen, waar ze mensen kunnen ontmoeten, waar ze vragen kunnen stellen, waar het gezellig is, waar ze de hoop en energie vinden om problemen het hoofd te bieden...' klinkt het op de website van de Zuidpoort. 
Open brief aan Gentse schepenen.
Beste schepen Tapmaz , Beste schepen Coddens , 
Wij, dat zijn de verenigingen die in Nieuw Gent actief zijn, willen een noodkreet richting beleid uitsturen op basis van onze dagelijkse praktijk. De vereenzaming van mensen in onze wijk is een immens probleem, waarbij een goed georganiseerde centrale ontmoetingsplaats gewoonweg een noodzaak is. Eind juni stopte Wijkresto & Co vzw te bestaan en daarmee sloot ook ons buurt-restaurant. We hebben vernomen dat er vanaf eind september een engagement is genomen om ervoor te zorgen dat er opnieuw warme maaltijden zullen aangeboden worden, nu vanuit het OCMW (OTC), alvast een positieve evolutie.  Maar meteen ook de kans om met deze nieuwe start een belangrijke leemte in de wijk Nieuw Gent op te vullen. Namelijk dat een buurtrestaurant meer moet zijn dan een plaats waar je terecht kan voor een betaalbare maaltijd. In onze werking gaan we dagelijks in gesprek met buurtbewoners die de nood aan een ontmoetingsplaats uitroepen. Een plaats waar buurtbewoners elkaar ontmoeten. Een plaats waar mensen aanwezig zijn die luisteren. Een plaats zonder drempels. Die zo georganiseerd is dat iedereen zich er welkom voelt. Een plaats waar je het activiteitenaanbod / organisatie-aanbod kan raadplegen. Waar ook uitgelegd wordt hoe je een Uitpas gebruikt. Een goed georganiseerde ontmoetingsplaats biedt kansen voor de verschillende diensten en organisaties die vindplaatsgericht werken en lijnhulpverlening in een gezellige niets verplichtende ruimte. We zouden onze visie kunnen staven met wetenschappelijke onderzoeken of kunnen citeren uit beleidsnota’s, maar we willen graag met u in gesprek gaan op basis van onze dagdagelijkse ervaringen. Als we de handen in elkaar slaan komen we hopelijk tot een nieuwe stap richting een leefbaar Nieuw Gent! Alle onderstaande verenigingen zijn ervan overtuigd dat een ontmoetingsplaats in onze wijk een noodzaak is en willen u dan ook graag uitnodigen voor een constructief gesprek omtrent deze problematiek. Om samen te kijken of/en door bestaande werkingen tegemoet kunnen komen aan deze urgente nood. Misschien meteen ook de gelegenheid om de invulling van andere locaties in de wijk eens af te toetsen aan de behoeften en te bekijken of er een gemeenschappelijke invulling kan aan gegeven worden. Wij hopen dan ook om zo snel mogelijk iets van u te vernemen met enkele mogelijke data voor een opbouwend overleg waar we samen met de ondertekende partners naar uitkijken. 
Met vriendelijke groeten
De Zuidpoort vzw 
Gebiedsgerichte Werking Stad Gent 
 Het Prisma brugfiguur Samenlevingsopbouw Gent vzw 
 vzw Jong Wijkgezondheidscentrum 
Nieuw Gent vzw 
http://www.humo.be/humo-archief/298537/onze-man-op-het-speelplein-oase-in-het-getto

Reactie: Op deze wijze lukt het nooit , het stadsbestuur kent maar één argument , acties in het centrum. Dat alles fout loopt en het onveiligheidsgevoel toeneemt in Nieuw Gent is niet nieuw , het sociaal profiel van deze wijk is door het hoge aantal allochtonen de hoogte ingeschoten. Zij in de eerste plaats krijgen toegang door hun financiële toestand en hun hoog aantal kinderen op deze sociale woningen. De rest is geschiedenis die hem overal voordoet waar dergelijke getto's uit de grond worden gestampt. Dit is de fout van het links beleid , de vereiste " oude belg zijn" zou de eerste vereiste moeten zijn om aanspraak te maken op een woning. Een bezoek bij schemerlicht aan deze wijk maakt veel duidelijk, maar die duidelijkheid mag en wordt niet gezien.

Don Viona

Labels: , , , , , , ,

GENT / ZWIJNAARDE - Heerweg zuid al maanden onbereikbaar door falen schepen Watteeuw en De Lijn.

HEERWEG-ZUID AL ACHT MAANDEN ONBEREIKBAAR DOOR TRAMWERF.
Het geduld van de bewoners van de Heerweg- Zuid in Zwijnaarde is op. Al acht maanden lang worden ze geplaagd door werken van De Lijn die maar niet vooruit gaan. De straat is al maanden onbereikbaar. "Je kan niet eens meer door onze straat wandelen op Google Maps. Wij bestaan niet meer", zegt bewoonster Hilde Guns
GENT - Het doortrekken van de tram naar Zwijnaarde veroorzaakt onvoorstelbaar veel hinder en ellende. Eigenlijk komen er nog geen drie kilometer sporen bij, van aan de brug van Coca-Cola tot aan de bibliotheek van Zwijnaarde. Maar de werken vorderen niet. "We zijn onbereikbaar en er wordt niet met ons gecommuniceerd", zeggen de bewoners.  Dat er al heel wat fout loopt, blijkt uit de verhalen van de inwoners. "Ze zijn hier op 6 januari gestart, zonder bouwvergunning. Oorspronkelijk zouden de werken met Pasen klaar zijn. Maar dan waren ze vergeten tramsporen te bestellen. Toen die er waren, bleken het de foute te zijn. Wij kunnen onze auto niet meer in de straat parkeren. Ivago komt niet meer, dus moeten we onze vuilniszakken zelf naar het einde van de straat slepen. Officieel moet de aannemer dat doen, maar tegen dat die daarmee start, is Ivago alweer weg. Hier heeft eens vijf weken lang een berg afval gelegen. Ook worden overal putten gegraven die niet worden afgedekt. Een buurjongen is daarin gevallen en heeft zijn voet gebroken. Toen een oudere vrouw onwel werd, moest ze op een stoel naar het einde van de straat worden gedragen omdat de ambulanciers niet door konden met de draagberrie. Als hier brand uitbreekt, kunnen we het vergeten. Mooiste bewijs van onze onbereikbaarheid: je kan niet eens meer door onze straat wandelen op Google Maps. Wij bestaan niet meer." Nu is het geduld van velen helemaal op. "Vrijdag werd er een soort nieuwe betonlaag aangepakt, en dat maakte een hels lawaai", vertelt Hilde Guns. "Tot 22.40 uur 's avonds. Niemand had ons verwittigd. Verschillende keren heb ik de politie gebeld, maar die kwam niet. Uiteindelijk heb ik schepen Watteeuw (groen) gebeld. Hij reageerde wel, al kon hij weinig doen. Het is een werf van De Lijn." Watteeuw bevestigt. "De werf in Zwijnaarde is er één die niet vordert zoals het hoort. Ik begrijp de frustratie van de mensen. Het is belangrijk dat de mensen vooraf worden verwittigd van zo'n werken. Maar dat gebeurt daar niet. Ik zal hier opnieuw op hameren bij een volgend overleg met De Lijn." De Lijn was gisteren niet bereikbaar voor commentaar. 

Reactie: Dat De Lijn hier in de fout gaat is zeker  maar ook groen schepen Watteeuw heeft hier duidelijk fouten gemaakt , bij dergelijke werken moeten op voorhand duidelijke afspraken gemaakt worden en dat lijkt hier niet het geval. Een ernstige financiële schadevergoeding door De Lijn zou hier dan ook op zijn plaats zijn.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , , , , ,

24 augustus 2014

GENT - Gentenaar kiest voor de auto en laat de fiets staan ondanks files.

Gent is een grote werf, maar toch liever in de file dan met de fiets.
Pieter Vercruyssen van Max Mobiel krijgt zijn combitickets voor parking en een huurfiets aan de straatstenen niet kwijt. 
GENT - De auto inruilen voor een alternatief: het blijft bijzonder moeilijk. Terwijl heel Gent kreunt onder de werken, zijn de aangeboden alternatieven aan het Sint-Pietersstation een complete flop. ‘Mensen staan blijkbaar liever in de file dan de fiets te nemen’, klinkt het. Dit zou een moeilijk jaar worden op de weg, een heel moeilijk jaar. Zo werd al in januari aan- gekondigd. Ondertussen blijkt 2014 op de weg nóg moeilijker dan gevreesd. Maar blijkbaar nog niet dramatisch genoeg om over te schakelen op alternatieven. De opties om níét met de auto tot in het centrum van Gent te moeten rijden, zijn stuk voor stuk flops. Zo is er een speciaal abonnement van 50 euro voor een maand parking aan het Sint-Pieters­sta­tion en gratis gebruik van tram en bus. Het werd amper vijftien keer verkocht. Een combiticket van 50 euro voor een maand parking aan het station en een huurfiets van Max Mobiel gebruikt letterlijk niemand. 

Reactie: Dit is duidelijk het bewijs dat de Gentenaar niet moet weten van het openbaar vervoer en/of de fiets. Wij Gentenaars blijven trouw aan onze auto's en motoren zelfs met de nodige ongemakken. Wordt het dan niet hoogtijd dat het stadsbestuur dat ook gaat inzien en zijn mobiliteitsplannen aanpast aan wat de Gentenaar zelf wil zonder rekening te houden met de beperkte groep fanaten ( groen) die dit niet wil. Dit zijn nu eenmaal de regels van de democratie. Of gaat men eerst weer miljoenen belastinggeld uitgeven om daarna alles weer af te bouwen ?  

Don Viona

Labels: , , , , , , , ,

F1 - GP VAN BELGIE - Ricciardo wint ook in Spa,Nico Rosberg ramt Lewis Hamilton. (24.08.2014)


Ricciardo wint ook in Spa, nieuw drama voor Hamilton.  
Daniel Ricciardo is de tweede seizoenshelft begonnen zoals hij de eerste was geëindigd. De Australische Red Bull-coureur boekte zondag op het circuit van Spa-Francorchamps zijn derde seizoenszege, na een vroege aanvaring tussen Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Nico Rosberg. De Duitse WK-leider kwam desondanks als tweede over de finish, Hamilton reed na het incident een kansloze wedstrijd en viel in de 39ste ronde uit. Daardoor heeft Rosberg nu 29 punten voorsprong op zijn Britse teamgenoot. De derde plaats was voor Valtteri Bottas. Het belooft opnieuw een lange nabespreking te worden bij het team van Mercedes. Zaten Rosberg en Hamilton elkaar in de laatste race voor de zomerstop, in Hongarije, nog verbaal via de teamradio in de haren, tijdens de Belgische Grand Prix kwam het op het asfalt tot een clash tussen beide mannen. In de tweede ronde probeerde Rosberg bij het ingaan van Les Combes aan de buitenkant de leiding over te nemen van Hamilton, maar het leidde voor allebei tot problemen. Rosberg ramde zijn voorvleugel op de linker achterband van Hamilton. Het Pirelli-rubber overleefde de touché niet. De lekke band kostte Hamilton veel tijd. De wereldkampioen van 2008 haalde de pits nog wel, maar na een bandenwissel kwam een puntenfinish nooit in zijn vizier. Hamilton klaagde via de radio meermaals dat hij 'totaal geen downforce' had en, om de motor te sparen, leek het hem verstandiger er een punt achter te zetten. Naarmate de wedstrijd vorderde, was de wanhoop in zijn stem steeds nadrukkelijker te horen. Het team had er meer geloof in, ook omdat er wellicht nog een safety car-situatie zou kunnen komen. Die bleef echter uit en in de 39ste ronde kreeg Hamilton dan toch toestemming vanaf de pitmuur om zijn auto in de pitbox te parkeren. Hamilton was voor Rosberg komen te liggen na een slechte start van zijn teamgenoot. Rosberg had zich een dag eerder naar de pole-position getraind, maar kwam toen de lampen boven het rechte stuk uitgingen slecht weg. Hamilton pakte meteen de leiding en ook Sebastian Vettel stak de klassementsleider voorbij. In Les Combes wilde de regerend wereldkampioen ook een aanval bij Hamilton doen, maar hij schoot rechtdoor en zag Rosberg daardoor P2 overnemen. Rosberg wilde de bij de start geleden schade binnen twee ronden rechtzetten. Een ronde later was hij het die zich bij het ingaan van Les Combes positioneerde voor aanval bij Hamilton voor de leiding, maar voor beide titelkandidaten liep het verkeerd af. Rosberg kon ondanks zijn beschadigde voorvleugel wel P1 overnemen, door het wegvallen van Hamilton. Uitlopen op de nummer twee deed hij echter niet vanwege vibraties en een gebrek aan neerwaartse druk. Die nummer twee was inmiddels Daniel Ricciardo. De Australiër ging Vettel voorbij na een foutje van zijn teamgenoot in Pouhon. Bij de eerste pitstops werd Rosberg voorzien van een nieuwe voorvleugel, maar op het eerste setje medium banden was de Mercedes niet zo sterk als we gewend zijn. Rosberg werd bovendien een aantal ronden afgeleid door afval dat aan de antenne aan de voorkant van zijn auto was blijven hangen. Vermoedelijk waren het resten van de lekke band van Hamilton. Rosberg gaf door zijn vroege bandenwissel de leiding over aan Ricciardo en die stond hij niet meer af. De Australiër, eerder dit jaar al de beste in Canada en Hongarije, haalde opnieuw het maximale uit de RB10, die eigenlijk niet gemaakt is voor een snel circuit als Spa-Francorchamps. Rosberg, die na zijn eerste pitstop was teruggevallen naar de subtop en zich later in de race weer herpakte, deed met een late pitstop nog één ultieme poging om de voor hem tumultueuze dag toch als winnaar af te sluiten. Op zijn kakelverse Pirelli's strandde hij echter op P2, op ruim drie seconden van Ricciardo. Desalniettemin heeft hij nu wel 29 punten voorsprong op Hamilton in het WK. Valtteri Bottas bleef landgenoot Kimi Raikkonen voor in de strijd om het laatste podiumplekje. Vettel werd vijfde, na in een spannend gevecht Kevin Magnussen en Jenson Button te hebben verslagen. De McLaren-coureurs werden respectievelijk zesde en zevende. Fernando Alonso eindigde op P8. De Spanjaard kreeg gedurende de wedstrijd een tijdstraf van vijf seconden omdat de monteurs niet op tijd van de grid waren voorafgaand aan de opwarmronde. De laatste punten waren voor Sergio Perez en Daniil Kvyat. De posities van Magnussen en Alonso zijn nog even onder voorbehoud. De wedstrijdleiding onderzoekt nog een incident tussen hen.
Uitslag race 2014.
1. 
D. RicciardoRed Bull1:24:36.556
2. 
N. RosbergMercedes+3.383
3. 
V. BottasWilliams+28.032
4. 
K. RaikkonenFerrari+36.815
5. 
S. VettelRed Bull+52.196
6. 
K. MagnussenMcLaren+54.262
7. 
J. ButtonMcLaren+54.580
8. 
F. AlonsoFerrari+1:01.162
9. 
S. PerezForce India+1:04.293
10. 
D. KvyatToro Rosso+1:05.347

Reactie: Het was een mooie wedstrijd met mooie inhaal acties ; één zwart gat was echter de onsportieve actie van Rosberg tegenover Hamilton die gewoon uit de race werd geramd. Of tot wat eigendunk kan aanleiding geven. De vrienden van voorheen zullen nu wel keiharde tegenstanders zijn. Blijkbaar is dit een eigenschap van Duitse rijders als we terug denken aan de rijstijl van o.a Schumacher en Vettel .

Don Viona

Labels: , , ,

TERREUR - IS-symbolen duiken op in Antwerpen , gaan we dit weer laten gebeuren ?

"IS-symbolen duiken op in het Antwerpse straatbeeld". 
ANTWERPEN - De vlag van IS,  zou nu ook opduiken in Antwerpen.  "Het klopt dat er de laatste tijd meer IS-symbolen gesignaleerd worden. Dat gaat van vlaggen bij mensen thuis tot stickers op auto's en afbeeldingen in gsm's." Dat zegt een anonieme overheidsbron . Met de opkomst van de terreurgroep Islamitische Staat in Irak en Syrië, groeit ook bij ons de vrees dat geradicaliseerde jongeren zich tot de groep aangetrokken kunnen voelen. Ons land zou verhoudingsgewijs nu al de meeste Syrië-strijders tellen van heel West-Europa. Volgens  dat een bron citeert die uit veiligheidsoverwegingen anoniem blijft, duiken er nu ook meer en meer IS-symbolen op in Antwerpen, van vlaggen tot stickers. "En dat kan uiteraard niet", klinkt het. "IS staat op de lijst van terroristische organisaties die opgesteld is door de Verenigde Naties.  Het openlijk dwepen met IS is echter niet echt een misdrijf, maar als het opgemerkt wordt, dan worden die mensen er wel op aan - gesproken." Bovendien zouden salafistische jongeren aan een moskee in Hoboken met t-shirts van IS rondlopen en bezoekers wijzen op hoe ze zich moeten kleden in de moskee. Al wil de bron dat risico niet overschatten: "Het is typisch salafistisch om invloed te willen uitoefenen op bestaande moskeeën. Zolang dat zuiver religieus blijft, zit daar eigenlijk geen gevaar in. Een gevaar is er nu nog niet, want er wordt niet opgeroepen tot acties in het Westen. Als IS dat wel gaat doen, dan wordt het problematisch."  

Reactie: En terug wachten wij af tot de volgende bom ontploft of de volgende slachtoffers gewoon worden afgemaakt , waarom doet men niets aan deze symbolen show ... de wet toepassen die van toepassing is op Nazi-symbolen kan er perfect voor gebruikt worden. Maar nee, links zal het wel weer tegenwerken en zeggen dat het kwajongensstreken zijn en het niet echt gevaarlijk is . "IS" is de vijand van de westerse wereld doe er iets aan en wacht weer geen 20 jaar want wat nu gebeurd werd toen al voorspeld door bepaalde ( niet democratische ? ) partijen. Extreme moslims zijn een 5° colonne hier in België !!

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , ,

GENT / MARIAKERKE - Inbreker slaat bewoner neer na betrapping.

Betrapte inbreker slaat bewoner in Gent. 
GENT - In de Gentse deelgemeente Mariakerke sloeg een inbreker gisteren in de namiddag een bewoner neer die hem betrapte. De 32-jarige Roemeense inbreker werd gisteren door de onderzoeksrechter aangehouden, zo meldt het parket van Gent. Het voorval vond gisteren rond 16 uur plaats in de Rodonkstraat in Mariakerke. Toen de bewoners thuis kwamen, zagen ze dat de ruit en deur van hun woning ingeslagen waren. Bij een rondgang betrapten ze de inbreker en spraken hem aan. De man probeerde echter te vluchten, maar werd tegengehouden door een bewoner. Die kreeg  vuistslagen en raakte gewond. De bewoners slaagden er toch nog in om de inbreker in bedwang te houden tot de politie ter plaatse kwam. De man werd vandaag voor de onderzoeksrechter geleid en die besliste om hem aan te houden. Het gaat om een 32-jarige Roemeen die in Gent verblijft. Uiteindelijk werd er niets gestolen. 

Reactie: Eén ding is zeker , aanhouden zal men hem niet moeten doen als hij het zelfde bij mij probeert. Men zal hem kunnen afvoeren in een "body-bag". Wanneer krijgen wij eindelijk het recht onszelf en onze eigendommen met geweld te verdedigen ? Hoe lang nog moeten wij dulden dat dergelijk uitschot doet waarvoor ze naar hier zijn gekomen. Als de politie geen tijd geeft door andere " belangrijke" ( parkeerboetes uitschrijven enz..) bezigheden moeten wij de kans krijgen het zelf op te lossen zonder risico op vervolging.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , ,

23 augustus 2014

GENT - In Gent zal iedereen overal moeten betalen om te parkeren.

BOVEN- EN ONDERGRONDSE PARKEER TARIEVEN STIJGEN VOLGEND JAAR AL 
De vier parkeerzones waarbij de rode de duurste is en de gele de goed- koopste.   
Parkeren in Gent wordt volgend jaar al fors duurder, zowel op straat als in de ondergrondse garages. Dan worden de nieuwe parkeerregimes en -tarieven ingevoerd. "Dit is de basis, de rest van het parkeerplan hangen we hieraan op", stelt mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen).  
De parkeerdruk in de Arteveldestad moet omlaag, bewoners moeten vlotter een parkeerplaats vinden én de handelaars moeten bereikbaar blijven. Dat is de grondslag van het 'Parkeer plan Gent 2020'. Een eerste versie werd al voorgesteld, nu is ook duidelijk waarmee en wanneer wordt afgetrapt: de nieuwe parkeerregimes en -tarieven. "Het plan gaat in november naar de gemeenteraad. Als het dan wordt goedgekeurd kan het snel gaan. Dan worden de nieuwe parkeerzones volgend jaar ingevoerd." De vier parkeerregimes zijn veel overzichtelijker dan het huidige systeem, maar ook veel duurder. In het centrum (rode zone) geldt een maximum parkeerduur van 3 uur, waarvoor je 10 euro neertelt. De groene zone is grosso modo de rest van het gebied binnen de stadsring, min Brugse Poort en Rabot. In die zone wordt het dagticket fors duurder. Voor de stationsbuurten Dampoort en Sint-Pieters werd een aparte zone uitgetrokken. Die gebieden in de oranje zone kampen met een hoge parkeerdruk, waardoor de bewoners er amper nog plaats vinden. De laatste zone is geel gekleurd, die vormt een extra 'schil' rond de eerste drie gebieden. Onder meer Sint-Amandsberg, Rabot, Brugse Poort en Ledeberg vallen daaronder. Daar geldt nu nog gratis straatparkeren. Ook de tarieven in de ondergrondse parkeergarages worden opgevoerd. Zowel de stedelijke garages (zoals Sint-Michiels en Vrijdagmarkt) als die in privébeheer (zoals Zuid, Kouter en Reep) volgen dan tarieven aangepast aan de zone waarin ze liggen.  "Die twee factoren hangen vast aan elkaar, daarom passen we ook die regimes aan", zegt Watteeuw. In een latere fase kan er ook voor de Gentse deelgemeenten een gelijkaardig plan worden uitgestippeld. Wie meer wil weten over het parkeerplan kan vanaf woensdag terecht in het stadhuis. Daar wordt een infomarkt georganiseerd tot 10 september. Ook op www.mobiliteitgent.be/ parkeerplan is de nodige informatie te vinden. 

Reactie: Dus iedereen , buiten voorlopig de randgemeenten zal betalen , zowel de inwoners of de bezoekers  als anti-sociaal beleid kan dit tellen. Zeggen nadat men bijna iedere beschikbare parkeerplaats vernietigd heeft dat de parkeerdruk te groot wordt is gewoon de feiten verdraaien , voorheen waren er plaatsen genoeg , ik denk hierbij aan de bovengrondse Kouter en Vrijdagmarkt , de plek waar nu de schaapstal staat , Sint-Baafsplein  enz... dit waren de plaatsen waar bezoekers hun auto kwijt konden als men ging winkelen. Dat dit het einde betekend op termijn van de meeste winkeliers kan die college niet deren , zijn willen en zullen hun zin doordrijven tegen alle protesten in. En dat dit plan nog massa's geld zal opbrengen is meegenomen in het kader van één of ander zinloos prestige project.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , ,

GENT - Werkenchaos in Gent is ondanks ontkenning een duister auto pest plan.

Werkenchaos in Gent, mobiliteits-schepen reageert: ‘Neen, dit is geen duister plan om auto’s weg te pesten’ 
Schepen Watteeuw, tegenwoordig met baardje: ‘Ik kan de verwijten relativeren. Ik begrijp dat mensen boos worden.’  GENT - ‘Ik begrijp dat dit de mensen op de zenuwen werkt.’ Schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw erkent dat het verkeer in Gent helemaal in de soep draait. ‘Hoe dat komt? Een combinatie van te weinig onderhoud, steeds meer verkeer en verouderde coördinatie.’ Neen, hij heeft geen stiekem plan-Watteeuw om de auto's weg te pesten uit Gent door alle werken te laten samenvallen. 'Dat zou het domste zijn wat ik kan doen', zegt Filip Watteeuw (Groen). 'Ik probeer net een draagvlak te creëren voor een nieuwe mobiliteit, bij fietsers én bij automobilisten.' Hoe het dan komt dat het Gentse verkeer nu zo'n soep is? 'Een combinatie van te weinig onderhoud, steeds meer verkeer en verouderde coördinatie. De laatste twintig jaar is er te weinig geïnvesteerd in het onderhoud van onze wegen en bruggen. Door de stad Gent zelf, maar ook door de Vlaamse overheid, De Lijn en alle andere niveaus. Daarvoor betalen we nu de factuur. Er is geen marge meer om alles deftig te ­coördineren.' Een taskforce heeft ondertussen vier concrete maatregelen klaar om het verkeer in Gent begin september in goede banen te leiden. 

Reactie : Als deze immer grijnzende man "nee" zegt bedoeld hij "ja" , dat hebben automobilisten nu wel al door. Gent wordt al jaren geleid door de SP.a , dus zij zijn de oorzaak van de huidige ellende . We kunnen enkel hopen dat het ooit weer goed komt voor diegene die hun auto of motor willen gebruiken in Gent , als het van groen alleen afhangt zie ik het zwart in , die willen immers Gent-Centrum auto vrij en de SP.a volgt hun daarin..

Don Viona

Labels: , , , , , , ,

POLITIE - Strenge Ieperse politie opleider blijkt corrupste van allemaal te zijn.

Top agent leert collega's boetes verwijderen.
IEPER - Het parket en het Comité P onderzoeken mogelijk gesjoemel met pv's. De Ieperse inspecteur I. B., ook hoofdlesgever in de West-Vlaamse politieschool, zou collega's geleerd hebben hoe ze hun eigen flits­boetes konden wissen. De inspecteur zou bij de politie van Ieper onder meer zijn jongere collega M.B. 'geholpen' ­hebben. Die had 80 km/uur gereden waar hij 50 mocht en dat zou hem 170 euro kosten. Na wat gezeur op het bureau over "véél te dure boetes" ­besloot I.B. zijn col­lega te leren hoe hij pv's van zichzelf of vrienden uit het systeem kon ­verwijderen. Het trucje lukte: M.B. kreeg geen boete. Helaas voor het duo kwam de zaak aan het licht. Een andere collega had vastgesteld dat het pv waar M.B. zo veel heisa over gemaakt had, plots ontbrak. Dat ging hij melden en er kwam een onderzoek. Het parket van Ieper nam het Comité P onder de arm. I.B. is goed gekend in verkeers-­middens. "Hij is dé expert en wordt door veel West-Vlaamse procureurs gevraagd om zijn grote verkeers­kennis", vertelt een goed ingelichte bron. "En hij is de hoofdopleider in de politieschool in West-Vlaanderen. Daar staat hij gekend als West-Vlaamse procureurs." 

Reactie: Zo zie je maar weer waar de rotte appels zitten , deze was zelfs heel goed verborgen achter een imago van "onkreukbare". Hier is maar één oplossing voor , ontslag om zware redenen met verlies van alle rechten plus een hoge boete zodat alle verwijderde PV's vergoed worden. En misschien is een celstraf ook wel nuttig om hem de andere kant van de maatschappij te leren ondergaan. Dergelijke agenten horen niet de macht uit te oefenen maar hem wel te ondergaan.

Don Viona

Labels: , , , , , , ,

22 augustus 2014

GENT - Uitgerangeerde Freya Van den Bossche probeert het nu als bokster.

Freya Van den Bossche bokst op gala Junior Bauwens. 
GENT - Op 30 augustus zal Vlaams parlementslid Freya Van Den Bossche (sp.a) de boksring betreden ter ere van de Europese titel van Junior Bauwens. Ook onder meer Cédric Van Branteghem en Gunther Schepens zullen voor de gelegenheid hun bokshandschoenen aantrekken. Het gratis boksgala wordt door Bauwens georganiseerd "om de Gentenaren te bedanken voor de steun tijdens zijn strijd om de Europese titel"
Wie te weten wil komen of voormalig atleet Van Branteghem of ex-voetballer Schepens de betere rechtse heeft, kan op 30 augustus terecht in de Gentse Stadshal (schaapstal). 
Programma:
13.30u: Gunther Schepens (KAA Gent) vs. Cédric Van Branteghem (ex-atleet) 
15.00u: Guy Reynebeau (gemeenteraadslid) vs. Filip Rasschaert (politiechef) 
17.15u: Sofie Bracke (schepen) vs. Freya Van den Bossche (Vlaams parlementslid) 
Daarna (omstreeks 17.30u) neemt Junior Bauwens het zelf nog op tegen de Spanjaard Alex Bone.

Reactie: Mijn idee over boksen is gekend , ik zie het dan ook niet als een sport maar als een uiting van agressie. Dat politiekers en zelfs een politiechef dit promoten is er gewoon over. 
Over Freya moeten we ons weinig zorgen maken zelfs al loopt het compleet fout " hersendood " was ze toch al ,dat heeft ze meerdere keren bewezen in haar laatste minister post waar ze compleet de mist is ingegaan.

Don Viona

Labels: , , , , , ,

JUSTITIE - Ex - Vrederechter Jan Nolfs op zwarte lijst door vertellen waarheid.

Jan Nolf: van vrederechter tot "gevaar voor justitie". 
Jan Nolf is op de zwarte lijst beland van het Europees Netwerk Hoge Raden van Justitie. Het rapport noemt hem een "gevaar voor justitie". Zijn kritische analyses maken de Belgische Hoge Raad voor Justitie duidelijk nerveus. 
Het zegt alles over hoe stekelig en allergisch justitie met de media en democratische kritiek omgaat  Jan Nolf schrijft regelmatig columns om problemen bij justitie aan te kaarten. Maar dat valt niet in goede aarden bij zijn ex-collega's binnen justitie. Het Europese rapport verzamelt 10 voorbeelden die "de onafhankelijkheid van de gerechtelijke macht bedreigen" in Appendix F. Jan Nolf reageert scherp op zijn plaats in de zwarte lijst. "Op die manier wordt kritische analyse en opiniewerk in België op één hoopje gegooid met populistische media, bedreigingen en desinformatie, zoals vooral in vroegere Oostblok-landen voorkwam", zegt hij aan Knack.be.  Volgens Nolf is het rapport trouwens tegenstrijdig opgesteld. Enerzijds pleit het document voor meer transparantie, externe controle, kwaliteit en dialoog tussen justitie en samenleving. Nochtans wil de ex-vrederechter met zijn analyses het systeem enkel transparanter maken. In andere Europese landen zijn media en politici kop van jut. In Ierland krijgt de regering bijvoorbeeld het deksel op de neus omdat ze de lonen hebben verminderd. Jan Nolf denkt dat de plaats in Appendix F het resultaat is van het ongenoegen binnen de Belgische Hoge Raad van Justitie. In zijn columns heeft hij al meermaals de disfuncties van de Hoge Raad aangekaart. Hij noemt het "verontrustend" dat de Belgische HRJ zich via het Europees netwerk uitspreekt. "Het zegt alles over hoe stekelig en allergisch justitie met de media en democratische kritiek omgaat." 

Reactie: Dat justitie verkeerd bezig is weet iedereen maar zij zijn onaantastbaar  in hun ivoren toren. Iemand die daar tege ingaat wordt dan ook beschouwd als de vijand en moet monddood worden gemaakt. Ik blijf echter respect opbrengen voor Jan die zegt wat er fout gaat en wat er moet veranderen.  Niet alleen gerechtigheid is in gevaar maar ook onze democratie waarden worden beetje bij beetje aangetast.

Don Viona

Labels: , , , , , , ,

21 augustus 2014

RELIGIE - Moslimexecutieve, Léonard en Opperrabijn veroordelen geweld maar dat is niet voldoende.

Moslimexecutieve, Léonard en opperrabijn veroordelen gezamenlijk religieus geweld
"Wij willen, los van elk politiek gelegenheidsdiscours, ten stelligste elke vorm van geweld in naam van religie veroordelen." Dat zeggen André-Joseph Léonard, aartsbisschop van Mechelen-Brussel, opperrabbijn Albert Guigui en Noureddine Smaili, voorzitter van het Executief van de Moslims van België, vandaag in een gemeenschappelijke verklaring. De drie roepen iedereen uitdrukkelijk op tot respect voor zijn medemens ongeacht zijn levens-overtuiging, ras, huidskleur, etnische of culturele origine. "Als vertegenwoordigers van de drie monotheïstische religies vinden we het onze plicht om alle wandaden begaan in naam van de religie streng te veroordelen", luidt het. "Geen enkele godsdienst heeft het recht de stabiliteit, de vrede en de samenhorigheid van een samenleving op het spel zetten. Dat druist juist in tegen de kern van elke religie die precies het samenleven en het menselijk leven wil bevorderen en behoeden." Ze voegen daar aan toe dat niets het uitdrijven of uitroeien van etnische minder- heden op basis van godsdienstige of welke redenen ook kan rechtvaardigen. "Het blijft verbazen hoe bepaalde discours het geloof instrumentaliseren om bevolkingsgroepen mee te slepen in een oorlog tussen beschavingen of tussen religieuze gemeenschappen." De drie betuigen ook hun solidariteit met de getroffen volkeren. "Niemand blijft onberoerd bij de ontelbare onschuldige slachtoffers, de gedwongen volksverhuizingen, de vernietiging van cultusplaatsen en het onrecht in heel wat regio's wereldwijd." 

Reactie: Deze woorden zeggen niets en zijn dus onvoldoende , er is maar één uitweg voor oorlogen die al meer dan 2.000 jaar duren. Toegeven dat deze 3 religies één gemeenschappelijke factor hebben , zij zijn gebouwd op een leugen en  verhaaltjes uit de tijd dat mensen niet beter wisten en zelfs geen uitleg hadden hoe kinderen op de wereld kwamen. Laten we niet vergeten dat mensen o.a vervolgd zijn om te zeggen dat de wereld niet plat was maar een bol. 
Nu 2014 wordt het de hoogste tijd  dat de religie leiders ( die weten wat de waarheid is ) wereldwijd verkondigen dat er geen goden of profeten of zonen van goden zijn geweest of nog moeten komen. Stop deze legende en stop de waanzin en gruwel die gebeurt in naam ervan. Doe het gisteren want vandaag zijn er weer doden bijgekomen , en voor wat ?? 

Don Viona

Labels: , , , , , , ,

ENERGIE - Stroomuitval het afscheidscadeau van Di Rupo I zal voor drama's zorgen.

Chaos bij stroomuitval: overstromingen, stilvallende treinen en massale veesterfte.
Risico's op overstromingen, het treinverkeer dat stilvalt, massale sterfte van de veeteelt,... De gevolgen kunnen indrukwekkend zijn zodra bepaalde gebieden in ons land worden afgeschakeld van het stroomnet, zo blijkt uit een document van de dienst nood- planning van het Nationaal Crisiscentrum dat alle provincies hebben gekregen.  In alle zes 'schijven' of gebieden die zonder elektriciteit kunnen worden gezet, zullen grote problemen opduiken. In het slechtste geval zullen 1,8 miljoen burgers getroffen worden, in het beste geval nog altijd een miljoen burgers. 
Er is een oplijsting gemaakt van alle mogelijke problemen, hieronder enkele voorbeelden. 
Winkels en horeca moeten sluiten. 
Grote warenhuizen beschikken soms over noodgeneratoren om stroompannes op te vangen. 
Kleinere winkels en restaurants moeten sluiten. Hun kassa's doen het niet, de automatische deuren werken niet, de weegschalen laten het afweten, de betaalterminals functioneren niet.  
De banksector is vrij goed voorbereid op stroompannes. Onder meer de veiligheid van de data en van de kantoren blijft gevrijwaard. Geld uit de muur halen zal wel een probleem zijn. Net als betalen met bank- of kredietkaarten, vermits al die terminals en verbindingen op elektriciteit werken. Cash is dus de boodschap. Mocht u een winkel of een restaurant vinden dat u wil bedienen, natuurlijk. 
Grote veeteeltbedrijven hebben dan misschien wel noodstroomgeneratoren, de meeste veetelers echter niet. Daardoor dreigt massale sterfte binnen enkele minuten of uren. Een voorafgaande waarschuwing aan de sector is dus essentieel. 
Op het vlak van mobiliteit dreigt totale chaos. 
Tankbeurten? Vergeet het. 
Al die hinder te slim af zijn door gebruik te maken van de trein? Vergeet het. De spoorwegen zullen niet meer kunnen rekenen op hun ondersteunende infrastructuur: seinen, aansturing van wissels,... Alles zal onherroepelijk uitvallen. Mogelijk wordt in dat scenario beslist om het treinverkeer die bewuste black out-dagen niet in België te laten plaatsvinden. 
Geen elektriciteit betekent ook ellende bij De Lijn en de trams. De radioverbinding met de voertuigen valt weg en opvolging via gps wordt onmogelijk. Verbinding met de bestuurders kan enkel nog met gsm, als de batterijen opgeladen zijn en de gsm-netwerken nog werken. Concreet gevolg: de voertuigen en bestuurders zijn onzichtbaar en onbereikbaar voor dispatching. Bussen zullen zich vastrijden in het wellicht dichtslibbende wegverkeer. Busbestuurders rijden na het beëindigen van hun rit naar de stelplaats. De trams vallen meteen stil zodra hun 600 volt-voeding wegvalt. 
Nog een heikel punt: in de getroffen zones verhoogt het risico op overstromingen, want infrastructuur om het water te beheersen, valt uit. 
De ziekenhuizen mogen dan wel over perfomante noodstroomvoorzieningen beschikken. De meeste zorginstellingen, zoals rusthuizen, wacht een ander lot. Ze beschikken immers niet over noodstroomapparatuur. 
De huisartsen kunnen tot op zekere hoogte voortwerken. Maar ze bereiken zal moeilijk zijn, hun technische apparatuur functioneert niet of kan niet opgeladen worden, het digitaal medisch dossier valt niet te raadplegen. 
In de apotheken komt de bevoorrading in het gedrang. Groot probleem daar is het uitvallen van de koeling. Veel magistrale bereidingen kunnen niet gemaakt worden. De informatica, belangrijk voor bestelling en registratie van geneesmiddelen, ligt uit. 
Tot vandaag heerst er grote onduidelijkheid over welke gemeenten bij een stroomtekort mogelijk van het net zullen worden afgekoppeld. Binnenlandse Zaken wil echter nog niet meer informatie vrijgeven. De provinciegouverneurs krijgen pas begin september een nieuwe en definitieve kaart met daarop de getroffen gemeenten, zo wordt gemeld. 

Reactie: Ja , als afscheidscadeau van de regering Di Rupo I kan dit tellen , waarom werden niet tijdig aanpassen gedaan aan het bestaande net , waarom werden onze atoomcentrales niet omgeschakeld op andere energie... allemaal vragen waar onze "Rode" en "Groene" lobbygroepen nu geen antwoord op geven. De oplossingen waren er maar door en slecht en onbekwaam beleid is alles compleet uit de hand gelopen. En de grote verantwoordelijke... die wordt al snel weer burgemeester en maakt zich verder geen zorgen .

Don Viona

Labels: , , , , , , , ,

20 augustus 2014

TERREUR - UPDATE - Moslimexecutieve distantieert zich dan toch "onder druk" van misdaden IS.

Moslimexecutieve distantieert zich dan toch van misdaden IS.
Het Executief van de Moslims van België (EMB) laat vandaag in een persbericht weten "geschokt te zijn door de misdaden begaan door IS (Islamitische Staat) in Irak", en dan met name "de executies en vervolgingen die de religieuze minderheden ondergaan". Eerder had de moslimexecutieve gezegd dat ze vond dat ze zich niet moest distantiëren van IS, omdat ze daar niets mee te maken heeft. Maar daar kwam felle reactie op, onder andere van Antwerps burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever. Zo'n 1,5 miljoen Iraakse burgers zijn al gevlucht sinds de opmars van IS in Irak.  Het EMB laat vandaag weten "zich helemaal niet te herkennen in de handelingen en doelstellingen van IS, en bovendien het gebruik van de denominatie 'Islamitisch' door IS te verwerpen, aangezien die criminele handelingen niets te zien hebben met de islam, die staat voor nobele waarden van broederschap, respect en vrede". Bovendien veroordeelt het EMB "op de meest krachtige wijze" de activiteiten van bepaalde jongeren die IS steunen. Het executief engageert zich dan ook om "overleg te blijven plegen op elk niveau met andere instanties in de strijd tegen de radicalisering van bepaalde jonge moslims"

Reactie: Dank u Bart dat u als enige politieker de moed had om te zeggen waar het opstaat. 
Of het EMB hier die waarheid spreekt zal de toekomst snel uitwijzen. Ik kijk uit naar het moment dat moslims  aanhangers van IS uitleveren aan onze overheid , pas dan zullen zij geloofwaardig overkomen. Nee, ik ben nog steeds de beelden niet vergeten van juichende moslims op 9/11 terwijl er duizenden doden vielen , wie wel ? Dus even afwachten blijft de boodschap.

Don Viona

Labels: , , , , , , ,

GENT - Worden haat en lastercampagne door Termont tegen N-VA Gent fataal ?

In het nieuwe Vlaamse regeer-akkoord wordt met geen woord gerept over belangrijke Gentse dossiers als de herinrichting van Dampoort en Heuvelpoort. 
Ook de Verapazbrug aan het Handelsdok is onvindbaar in dat document. Nochtans moet de Vlaamse regering de knoop door- hakken én (grotendeels) betalen. Die onzekerheid veroorzaakt nervositeit in het Gentse stads-bestuur.  Het Gentse stadsbestuur zal de komende jaren moeten knokken om grote mobiliteitsdossiers in gang te zetten. Zo lijkt het tenminste in het Vlaamse regeerakkoord. Daarin wordt met geen woord gerept over belangrijke projecten zoals de totale herinrichting van de Dampoort en de Heuvelpoort. Die knooppunten op de stadsring (R40) zijn nu simpel te omschrijven: onoverzichtelijk, druk en levensgevaarlijk. De stad wil dat dus anders zien, maar heeft daar de medewerking van de Vlaamse regering voor nodig. Die moet de nodige knopen doorhakken én (grotendeels) betalen, aangezien die projecten op een gewestweg liggen. Hetzelfde geldt voor de Verapazbrug aan het Handelsdok, die de Afrika- en Muidelaan in de toekomst moet verbinden. Dit alles veroorzaakt de nodige ongerustheid binnen het stadsbestuur. Daar is geen reden toe, vindt het kabinet van mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA). "Van dergelijke projecten, of ze nu in Gent of elders liggen, staan er bijna geen in het regeerakkoord. Verder doen we nog geen uitspraken over concrete dossiers. De minister zal eerst alles toelichten in het parlement", zegt woordvoerder Jeroen Tiebout. Al tempert dat de bezorgdheid niet. "Ik zal pas gerust zijn als die projecten effectief zijn opgenomen in de plannen. Binnenkort nodig ik de minister uit in Gent, dan kan ik de situatie rustig uitleggen. Tot dan ben ik bekommerd", zegt Filip Watteeuw (Groen), schepen van mobiliteit.  Het is dus nog even wachten op duidelijkheid, al is er nog een verschil tussen een dossier in gang zetten en de manier waarop dat gebeurt. Het is geen geheim dat het Gentse stadsbestuur er een andere mobiliteitsvisie op nahoudt dan de N-VA. Denk maar aan het zeer autovriendelijke mobiliteitsplan van de Antwerpse N-VA-schepen Koen Kennis. Al wil Watteeuw dat relativeren. "Elk stadsbestuur heeft zijn eigen visie. Ik hoop dat de minister verstandig genoeg is om de fietsers en het openbaar vervoer te blijven ondersteunen. We maken in Gent duidelijke keuzes, hopelijk worden die gevolgd door de Vlaamse regering."  Ook rond het Vlaams Instituut voor digitale Archivering en ontsluiting van het Audiovisueel erfgoed (VIAA) is onduidelijkheid in het Vlaamse regeerakkoord. Dat gigantisch media-archief zou initieel een plekje krijgen op De Krook, al is die knoop nog niet definitief doorgehakt. In het akkoord van de vorige Vlaamse regering stond nog klaar en duidelijk dat het VIAA naar Gent zou komen. In het nieuwe akkoord staat het VIAA vermeld, maar duidt niets op een komst naar Gent. Dat is dus een extra onzekerheid voor Gent. De ontwikkeling van De Krook is namelijk een belangrijk dossier voor Gent. Mocht het VIAA daar geen deel van uitmaken, dan moet de inrichting van De Krook worden hertekend.

Reactie: Zelf Gentenaar zijnde zou ik sommige projecten wel toejuichen andere dan weer niet. Het auto onvriendelijke beleid (groen) in Gent moet een doorn in het oog zijn van de betrokken N-VA minister, ik kan enkel hopen dat hij de kaart van Antwerpen trekt en de auto de plaats geeft die hij verdient. Het zelfde voor het SP.a prestige project "De Krook ", weinigen in Gent zien het nut in van dit veel te duur project dat enkel de betonboeren ten hoede komt en waar niemand echt van wakker ligt of het er nu komt of niet.
En dan hebben we nog de beruchte haat en laster campagne van burgemeester Termont tegen alles wat N-VA is of was tijdens de laatste verkiezingen, tot zover dat hij beloofde hier weg te vluchten als N-VA aan het roer kwam te staan. Nu moet hij echter op de knieën voor geld en vergunningen , het wordt dan ook uitkijken hoe vergevingsgezind N-VA is...ik vrees het ergste , en ik zou het nog begrijpen ook. Filip Watteeuw is in het zelfde bedje ziek , hij sprak de banvloek uit over het Antwerps mobiliteitsplan toevallig wel een plan uit N-VA hoek dat nog goed blijkt te werken ook.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , , , , , ,

VERKEER - Minstens één op de zeven vrachtwagens is ongeschikt voor de weg.

Een op zeven vrachtwagens te gevaarlijk voor de weg.
Eén op zeven vrachtwagens op onze wegen is er zo slecht aan toe dat ze na inspectie onmiddellijk van de weg moeten worden gehaald.  
De FOD Mobiliteit plukte vorig jaar 9.500 vrachtwagens van de weg voor een grondige technische controle. Veertien procent van de vrachtwagens bleek bij die controles op heterdaad gevaarlijke gebreken te vertonen: slechte remmen, versleten banden of kapotte koplampen of richting-aanwijzers. Eén op de drie gecontroleerde chauffeurs was Belg, twee derde was buitenlander. Danny Smagghe van Touring vindt het zorgwekkend dat zo veel vrachtwagens niet in orde zijn. "Zeker in een compact land als België, waar de wegen overvol zitten en we dicht tegen elkaar aanrijden, is het van essentieel belang dat vrachtwagens in orde zijn."  Transportfederatie Febetra herhaalt in een reactie haar pleidooi voor de oprichting van een instituut dat de oorzaken van verkeersongevallen wetenschappelijk analyseert. "Wij willen graag rond de tafel gaan zitten met de FOD Mobiliteit en keuringskoepel Goca, om de cijfers grondiger te bekijken", aldus Febetra-directeur Philippe Degraef. Of er een link is tussen de recente ongevallen met vrachtwagens en de technische staat van de voertuigen valt moeilijk af te leiden. "Vandaag beperkt men zich in België immers tot het registreren van de aantallen van ongevallen en het observeren van trends", aldus Degraef. "Maar daarmee kennen we de oorzaken van die ongevallen niet. Pas als die gekend zijn kan er doelgerichte actie ondernomen worden. Daarom blijven wij pleiten voor een instituut voor accidentologie, zoals dat reeds bestaat in Frankrijk of in Scandinavische landen." Zo is volgens Degraef in Frankrijk gebleken dat het merendeel van de ongevallen te wijten is aan een menselijke fout. Dat er iets zou schorten aan de rijopleiding van de (vaak buitenlandse) vrachtwagenchauffeurs, weerlegt men bij VAB Rijschool. "De rijbewijzen zijn Europees gereglementeerd en theoretisch gelijk", zegt Erik De Clercq, directeur van VAB Rijschool. "Het is bovendien zo dat de opleiding tot vrachtwagenchauffeur in onze buurlanden zeker niet makkelijker is dan in België. Ons land hinkt al jaren achterop qua opleiding. Vooral in de voormalige Oostbloklanden lag de opleiding in het verleden op een véél hoger niveau, al is die ontwikkeling wel enigszins stilgevallen met de komst van het kapitalisme daar", aldus De Clercq. 

Reactie: Er is dus duidelijk meer aan de hand dan het eeuwige "  te snel gereden " waar nu alles aan te wijten is. 

Don Viona

Labels: , , , , , ,

TERREUR - UPDATE - De Wever neemt het antwoord van de Moslim - executieve niet en beloofd strijd.

"Was dit in naam van mijn god, dan zou ik me haasten om me te distantiëren". 
ANTWERPEN - Antwerps burgemeester en N-VA- voorzitter Bart De Wever heeft weinig begrip voor de reactie van de Moslim-executieve, die niet vindt dat ze zich moet distantiëren van Islamitische Staat (IS) omdat ze daar niets mee te maken heeft. "Als dit in naam van mijn god zou gebeuren, zou ik me haasten om te zeggen dat ik daar niets mee te maken wil hebben", verwees hij vanavond in Terzake naar de gruweldaden van IS. De Wever herhaalde dat de dreiging van geradicaliseerde islamisten in Europa reëel is en dat de Islamitische Staat een "magnetische" uitwerking heeft op jonge geradicaliseerde moslims. Vanuit Antwerpen vertrokken al een zeventigtal jongeren richting Midden-Oosten. "Zij zijn allemaal ambtelijk geschrapt", bevestigde De Wever. Als N-VA-voorzitter verwacht hij het thema ook op de federale onderhandelingstafel. Voor een Belgische 'Homeland Security' pleit De Wever niet meer, maar hij ziet wel wat in een soort nationale veiligheidsraad, "desnoods onder de premier", die de verschillende bevoegde diensten samenbrengt, de dreiging analyseert en een beleid ontwikkelt. En ook op het vlak van repressie moet meer mogelijk worden, zei hij nog, zonder verder in detail te treden. 

Reactie : Ik kan niet anders dan De Wever gelijk geven , wie de "IS" niet openlijk als vijand ziet heeft hier geen zaken meer en mag direct vertrekken , als het niet met zachtheid gaat zal druk noodzakelijk zijn. Wij hebben hier niks vandoen met mensen die moorden in naam van hun God...! Dus ja aan repressie als het om onze nationale veiligheid en cultuur gaat.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , ,

TERREUR - VS bevestigen onthoofding journalist Foley door IS moordenaars . (VS)

VS bevestigen onthoofding journalist Foley  
Familieleden en Amerikaanse overheidsfunctionarissen hebben de dood van de Amerikaanse journalist James Foley bevestigd. Een functionaris zei vanochtend (Belgische tijd) dat de video van de Islamitische Staat (IS) waarop iemand wordt onthoofd, echt blijkt. Twee anderen zeggen dat het slachtoffer Foley is. Zij wilden dit alleen anoniem bevestigen.  Een van de bronnen zegt dat de Amerikaanse president Barack Obama naar verwachting later vandaag een verklaring over de moord aflegt. Obama is gisteren in zijn regeringsvliegtuig Air Force One op de hoogte gebracht. Hij was toen op weg vanuit Washington om zijn vakantie in Massachusetts te vervolgen.  Meerdere hooggeplaatste medewerkers zeggen dat de IS onlangs heeft gedreigd Foley te vermoorden als vergelding voor de luchtaanvallen van de afgelopen twee weken. Medewerkers van het Pentagon hebben verschillende sociale media waar de video wordt gedeeld, benaderd met de vraag de video te verwijderen. De familie van Foley bevestigde eerder de dood van de journalist al op een Facebookpagina die was gericht op zijn vrijlating. "Hij gaf zijn leven bij pogingen om het lijden van het Syrische volk aan de wereld te tonen", schrijft zijn moeder Diana Foley. Zij roept de IS op om de levens van andere gijzelaars te sparen. "Net als Jim zijn zij onschuldig. Zij hebben geen controle over het Amerikaanse beleid in Irak, Syrië of waar dan ook in de wereld." De moeder schrijft verder dat zij nog nooit zo trots op haar zoon is geweest. De 40-jarige Foley raakte in november 2012 vermist in het noorden van Syrië. Hij werkte toen als freelancer voor onder meer het Franse persbureau AFP. De auto waar hij in reed werd door vier militanten aan de kant gezet in een gebied waar Soennitische rebellen en overheidstroepen de macht over probeerden te krijgen. Sindsdien is niks meer van hem gehoord. 
Video niet voor gevoelige kijkers !!
Reactie: Hoelang nog gaat de beschaafde wereld de gruweldaden van deze organisatie dulden ? Wanneer nemen Moslims wereldwijd officieel afstand van deze "heilige oorlog " gevoerd door IS.?

Don Viona

Labels: , , , , , ,

19 augustus 2014

GENT - Ghelamco Arena beleid zet aan tot wildparkeren.

BOETE GOEDKOPER DAN LEGALE PARKEERPLAATS VLAKBIJ VOETBALTEMPEL Massa wildparkeerders aan Ghelamco Bezoekers parkeren zich waar ze kunnen aan de nieuwe brug van de R4.  Het mobiliteitsprobleem rond de Ghelamco Arena wordt er niet kleiner op. Zondag werd er voor het eerst vrolijk wildgeparkeerd en waren er opmerkelijk veel files langs de kant van de Tuibrug. Een boete blijft immers goedkoper dan een parkeerplaats dichtbij het stadion. 
De match van KAA Gent tegen Zulte Waregem lokte zondagnamiddag geen eivol stadion, maar het zat toch behoorlijk vol. Meer dan 17.000 supporters vonden de weg naar de Ghelamco Arena. Waar supporters meestal ruim op voorhand toekomen, was dat zondag niet zo. Opvallend veel volk kwam op het laatste nippertje. En dat veroorzaakte een verkeerschaos. "Wij hebben ook gemerkt dat het een pak drukker was dan anders, zeker langs de kant van de Ringvaart", zegt veiligheidscoördinator Dirk Piens. "Het vroege startuur, zondag 18 uur, heeft daar veel mee te maken. Mensen genieten zoveel mogelijk van hun zondag en komen dan zo laat mogelijk naar de match. En als iedereen tegelijk komt, krijg je file. Komt daar bij dat best veel volk aan het stadion afgezet wordt, terwijl er maar een kleine kiss & ride-strook is. En blijkbaar denken velen nog steeds dat de rotonde aan het UZ wordt afgesloten een uur voor de match. Dat was vroeger zo, maar dat gebeurt al een tijd niet meer. Toch merken wij wel dat het verkeer die zone mijdt rond het uur van de match."  Wat ze bij AA Gent niet konden zien, is dat er zondag ook vrolijk wildgeparkeerd werd, zelfs op de meest onmogelijke plaatsen. Vooral langs de overzijde van de Ringvaart, kant Merelbeke, was creatief parkeren een sport. Langs de R4 onder de nieuwe fietsersbrug bijvoorbeeld werd een volledige parkeerstrook 'uitgevonden'. "Wij hebben 22 pv's uitgeschreven voor foutparkeren, allemaal in de Proeftuinstraat", zegt Manuel Mùgica-Gonzalez, woordvoerder van de Gentse politie. De overzijde van de Ringvaart is de bevoegdheid van Merelbeke. "Een privéfirma ziet toe op het naleven van het parkeerreglement", zegt Geert Van Hoecke van de politiezone Rhode-Schelde. "Zij hebben inderdaad een pak boetes uitgeschreven. Waar zij niet bevoegd zijn, treden wij op. Wij schreven een zevental pv's uit zondag."  Vraag is of dat de foutparkeerders zal tegenhouden. Een boete van de privéfirma in Merelbeke kost 25 euro. Wie met vier in een auto komt en foutparkeert, betaalt dus nog geen 7 euro voor een parkeerplaats relatief dicht bij het stadion. Wie een boete van de politie krijgt, moet meer ophoesten. Dat kan zelfs aardig oplopen als de zaak voor de politierechtbank zou komen. Maar dan nog is het - gedeeld door vier personen per auto - goedkoper dan 'legaal' dichtbij het stadion parkeren. De plaatsen daar zijn immers schaars en duur. Een dag-parkeerticket aan de Brico Plan-It, een van de weinige parkings in de buurt van de voetbaltempel, kost dit seizoen maar liefst 30 euro. Aan de Ringvaart werden zondag geen boetes uitgeschreven. Beide politiezones geven echter aan dat ze blijven inzetten op de parkeerproblematiek rond het stadion, en dat ze streng en kordaat zullen optreden tegen foutparkeerders.

Reactie: Niet de foutparkeerders zijn hier de schuld maar de voetbaltempel die niet voorzien is op zoveel parkeerdruk. Geen enkel bedrijf krijgt een bouwvergunning zonder te voorzien in de nodige parkeer plaatsen. Waarom moet er 30 euro betaald worden aan een bedrijf dat door ons belastinggeld nu miljoenen verdient op de rug van simpele mensen die toevallig voetbalgek zijn. De Ghelamco Arena moet dan ook verplicht worden om genoeg parkeerplaats beschikbaar te stellen ( minstens 5.000) , liefst gratis , anders moet men maar gaan overwegen om de tempel te sluiten.  Hallo meneer Termont  bent u daar nog ?? 

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , , , ,

WERK - Onbeperkte betaalde vakantie voor schoolverlaters is gedaan eind 2014.

Zeker 55.000 jongeren verliezen uitkering eind 2014
De socialistische vakbond ABVV heeft tienduizend jonge leden er met een persoonlijke brief voor gewaarschuwd dat de uitbetaling van hun uitkering eind dit jaar definitief stopt.    

Reactie: Dit lijkt mij een logische maatregel , wie na 3 jaar feesten nog geen job heeft gevonden die heeft blijkbaar teveel gefeest en te weinig op zoek geweest naar werk. Het zou zelfs niet mogen mogelijk zijn dat zij geld krijgen van het OCMW, teveel hebben nog hun ouders maar verkiezen zelf alleen te wonen. Dat het ABVV hun nu gaat helpen in de gaatjes in het systeem te gebruiken is dan ook ongehoord, jongeren moeten werken en niet feesten.

Don Viona

Labels: , , , , ,

VERKEER - Bomen moeten weg langs onze wegen naar Duits voorbeeld.

"Sluipende dood van de lanen in Duitsland".
Onder het mom van de verkeersveiligheid zijn duizenden bomen gekapt in Duitsland, sinds in 2009 nieuwe voorschriften in werking traden over de minimale afstand tot de rijbaan. De Duitse Natuurbeschermingsring (DNR) en de Beschermingsgemeenschap Duits Woud (SDW) hekelden maandag tijdens een persconferentie de "volstrekt overtrokken kap" die zou leiden tot de "sluipende dood van de lanen". 
Voorstanders van de strengere regels wijzen erop dat in Duitsland sinds 1995 meer dan 25.600 mensen om het leven zouden zijn gekomen door botsingen van auto's met bomen. In Brandenburg, een deelstaat met traditioneel veel lanen, is bijna 60 procent van de doden in het verkeer op provinciale wegen het gevolg van botsingen van een auto tegen een boom. Maar volgens de natuurbeschermers krijgen bomen ten onrechte de schuld door de lobby van de verzekeraars. Veel ongelukken zouden te wijten zijn aan te hoge snelheid en niet aan een "in de weg staande" boom. Ook wijzen zij erop dat bomen langs lanen functies hebben zoals de "visuele geleiding van het verkeer" en bescherming tegen zon, wind en sneeuw. De verhoogde veiligheidsafstanden leiden er bovendien nu toe dat nieuw aangeplante bomen nu "meters van de weg plompverloren in het veld staan", een aantasting van het aanzien van het traditionele lanenlandschap. 

Reactie: Men heeft de mond vol over verkeersveiligheid maar bomen kappen kan niet , het is gemakkelijker en goedkoper alles toe te schrijven aan te hoge snelheid zo moet men niet toegeven dat de infrastructuur niet goed is , een seconde onoplettendheid kan in dergelijke dreven of lanen al dodelijk zijn , ook aan 70 km/h . Ik draag Duitsland niet in mijn hart maar soms hebben ze wel goede oplossingen zeker op gebied van verkeer..

Don Viona

Labels: , , , ,

TERREUR - UPDATE - Moslimexecutieve weigert krachtig signaal tegen IS-ideologie.

Moslimexecutieve negeert oproep De Wever: "Wij hebben niets met IS te maken".
Een krachtig signaal om zich af te zetten van IS-ideologie? Nordin Smaili, voorzitter van de Moslim-executieve, vindt het niet meteen nodig. Antwerps burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever had een oproep in die zin gelanceerd. "Zoals vroeger in Vlaanderen de Zonder Haatstraat een duidelijk signaal was tegen rechts extremisme." "Ik begrijp niet waarom wij ons moeten distantiëren van iets waar we niks mee te maken hebben", zegt Smaili. "Met meer dan 99 procent van alle moslims in België zijn er absoluut geen problemen." Wel maakt hij duidelijk dat de overgrote meerderheid van de moslimgemeenschap in België de IS-ideologie afkeurt. "In Irak en Syrië? Dat zijn idioten. Zij doen n'importe quoi. Wij onderschrijven vrijheid en democratie. Wij zijn tegen elke vorm van extremisme." 

Reactie: Aan het rond de pot draaien van Nordin Smaili hebben we niets , er moet gewoon een duidelijk signaal komen . De bewering dat zij niets  te maken hebben met de wandaden van het IS klopt dan ook weer niet , hun kinderen gaan daar vechten hun ingegeven door hun foute en extreme moslim opvoeding. Dat niet iedere moslim extreem is weet iedereen maar 99% lijkt mij toch een beetje te veel van het goede. Waarom zijn er anders zoveel problemen en rellen wereldwijd.
Ik zou het zelfs niet bij vragen laten maar een verplichting invoeren van "schriftelijke afstand nemen en veroordelen van de IS "moet een minimum zijn , wie dat niet wil doen moet maar vertrekken en wordt de Belgische nationaliteit afgenomen.  

Don Viona

Labels: , , , , , , ,

18 augustus 2014

TERREUR - Moslimgemeenschap moet standpunt bekend maken omtrend IS-ideologie.

De Wever: ‘Moslimgemeenschap moet afstand nemen van IS-ideologie’.
De moslimgemeenschap moet een krachtig signaal geven om zich af te zetten van het ideeëngoed van de extremistische terreurgroep Islamitische Staat (IS). Dat zegt Antwerps burgemeester Bart De Wever in een interview . David Cameron, de premier van Groot-Brittannië sprak zijn bezorgdheid uit over de razendsnelle opkomst van de IS, die in het Midden-Oosten een waar schrikbewind voert en terreuraanslagen pleegt. Cameron vreest dat de IS ook aanslagen zal willen plegen in Europa. Ook Antwerps burgemeester Bart De Wever deelt die bezorgdheid. De Wever vreest de geradicaliseerde jongeren die in Syrië gaan strijden en later terugkeren. In Antwerpen loopt momenteel een ‘deradicaliseringsprogramma’, onder meer voor enkele teruggekeerde Syriëstrijders en hun familieleden. Die aanpak werpt volgens De Wever zijn vruchten af. ‘De aanpak bestaat uit huisbezoeken, waarbij onze medewerkers stap voor stap extremistische argumenten ontkrachten’, zegt hij.  De Wever hoopt op meer steun en medewerking van de federale overheid. ‘Hopelijk komt men snel met middelen over de brug. De recente aanslag in Brussel (de schietpartij in het Joods museum) toonde al aan dat de dreiging reëel is.’ De Wever is er ook niet tevreden over dat de lokale politie momenteel de observatie van gevaarlijke ex-Syriëstrijders op zich moet nemen. ‘Ook hun slagkracht blijft beperkt. Zij mogen niets doen als de betrokkene bijvoorbeeld de stad of het land verlaat, en de lokale politie kan niet eens telefoons afluisteren.’ De Wever wil dat er een duidelijker signaal komt vanuit de moslimgemeenschap om de ideologie en de praktijken van de IS te veroordelen. ‘Op die manier kan de moslimgemeenschap ook de - onterechte - stigmatisering vermijden die door IS dreigt’, zegt hij. 

Reactie: Bart houd het nog heel braaf, beter was de moslimgemeenschap te laten kiezen of zij pro of contra IS zijn . Wie pro is  moet worden opgepakt , wordt de Belgische nationaliteit afgenomen en wordt uit het land gezet met verbod op terugkeer . Voor minder mogen wij niet gaan daarom zijn de misdaden tegen de mensheid te erg die dagelijks door het IS worden aangewend om de macht te grijpen. Het deradicaliserings-programma is dan ook in mijn ogen iets zinloos , oppakken en uitleveren aan het land waar tegen zij gevochten hebben lijkt mij een betere keuze. Wij moeten  dergelijk volk hier niet meer terug .

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , , ,

INTEGRATIE - Parket moet nikab-incident met Qatarese prinses onderzoeken.

Brussels parket onderzoekt nikab-incident met Qatarese prinses.
BRUSSEL - Het Brusselse parket is een onderzoek gestart naar het incident waarbij de chef protocol van de stad Brussel, Jean-Maire Pire (60), de nikab van een Qatarese prinses zou hebben afgerukt. Dat gebeurt nadat beide betrokkenen klacht indienden, de dame voor opzettelijke slagen en verwondingen en de chef protocol voor het dragen van een nikab. De Qatarese prinses zou daarbij gewond geraakt zijn aan haar oren omdat niet alleen de gezichtssluier maar ook haar oorbellen werden afgerukt. Het incident gebeurde donderdag namiddag in de Violetstraat, vlak bij de Grote Markt. Volgens de krant , die zaterdag al over de zaak berichtte, kruiste de chef protocol, buiten zijn werkuren, drie vrouwen gehuld in een nikab. Eén van hen sprak Jean-Marie Pire aan om de weg te vragen. De man zou daarop geantwoord hebben dat hij niet met vrouwen spreekt van wie hij het gezicht niet ziet. Toen er geen reactie kwam, zou hij haar sluier hebben afgetrokken. 

Reactie: En wat moet daar nu aan onderzocht worden .. het is niet omdat deze dame een prinses ( zoals zovelen) is  dat zij boven onze wetten staat. Pire heeft dan ook gedaan wat nodig is , een einde maken aan deze openlijke provocatie. De gezichtssluier is nu eenmaal het symbool van de niet emancipatie van de vrouw  en dat kan hier niet , plus dat het verboden is om gemaskerd op straat te lopen. Ik kan dan ook niet anders dan Pire gelijk geven.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , ,

TERREUR - Belgische IS terroristen in Syrië worden steeds maar jonger.

Belg (13) vecht al half jaar in Syrië en geeft teken van leven. 
De 13-jarige Brusselse jongen Younes Abaaoud , die in maart door broer Abdelhamid Abaaoud meegenomen is naar Syrië, heeft een teken van leven gegeven. Uit de commentaren op zijn Facebook-pagina valt op te maken dat hij gezond is. 
De nieuwe profielfoto van Younes suggereert dat de tiener deelneemt aan gewapende conflicten. Hij poseert met een kalasjnikov in de linkerhand. Andere jongeren wensen hem proficiat. Zij krijgen enthousiast antwoord dat het lot en Allah hen goedgezind mag zijn. Opvallend is ook dat via de Facebook-pagina van de tiener nog andere jongeren in ons land worden opgeroepen om mee te gaan vechten in Syrië. Broer Abdelhamid is intussen een laatste keer gesignaleerd in Ar-Raqqah, de hoofdstad van de Arabische terreurmilitie Islamitische Staat (IS). Vader Omar Abaaoud is alvast niet opgezet met het vertrek van zijn jongste zoon. "Een kind van dertien jaar hoort niet thuis op zo'n plek", liet hij eerder al weten. 

Reactie: Ja , het gaat grondig fout met de aanpak van dit soort moslim extremisten. Waarom worden deze kerels niet onmiddelijk de Belgische nationaliteit afgenomen en krijgen zij geen verbod om nog in Belgie te komen. De reactie van de vader zegt genoeg , hij is er niet mee "opgezet" maar heeft hun na duidelijk een verkeerde opvoeding ook niet belet om naar Syrie te vertrekken, nu klagen en de schuld bij ons leggen is te simpel. Laten we niet vergeten dat deze "IS strijders" zuivere bloeddorstige moordenaars zijn en niets vandoen hebben met " vrijheidsstrijders" waar men eventueel nog begrip voor zou kunnen hebben.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , , ,

17 augustus 2014

GENT - Stad Gent blijft maar geld pompen in lekkende Citadelpark vijver.

Extra folie tegen hardnekkig lek in vijver Citadelpark. 
GENT - De vijver in het Citadelpark krijgt een extra folie om het lek te dichten. Die folie wordt binnenkort geplaatst. In het najaar zou de gerenoveerde vijver dan klaar moeten zijn. De grote vijver in het Citadelpark werd in april vorig jaar drooggelegd, precies omdat de vijver al jaren bleek te lekken. Er kwamen een nieuwe betonnen kuip en een waterdichte folie, goed voor een investering van 273.000 euro. Alleen bleek het niet te helpen: de vijver bleef water lekken. Eind vorig jaar werd een eerste lek vastgesteld. ‘Een paar weken geleden heeft de Groendienst opnieuw vastgesteld dat er water wegloopt’, stelt Alain Tack, woordvoerder van schepen voor Openbaar Groen Tom Balthazar (SP.A). ‘Het lek blijkt bijzonder moeilijk op te sporen, dus beslisten de aannemer en de groendienst om een extra folie te plaatsen, bovenop de folie die er al ligt. Daarmee moet het lek dan verleden tijd zijn. Binnen enkele weken beginnen we met de plaatsing van die folie, in het najaar moet de vijver dan klaar zijn.’ Over de bijkomende kosten bestaat nog geen duidelijkheid. ‘De onderhandelingen met de aannemer lopen nog.’ 

Reactie : Raar , als iemand bij mij een vijver aanlegt en die lekt komt die aannemer het gratis overdoen , blijkbaar niet bij Stad Gent. Nu gaat men zelfs proberen met een lapmiddel om die vijver toch dicht te krijgen , fout natuurlijk. Als de beton kuip niet goed is  mag men ieder jaar nieuwe folie leggen en blijven de kosten maar oplopen. Worden uitvoerders van dergelijke dure werken niet gecontroleerd op bekwaamheid of is er weer meer aan de hand ? 

Don Viona 

Labels: , , , , , , , ,

TERREUR - Sven Mary vindt dat acties van Fouad Belkacem verdedigbaar zijn.

Sven Mary: "Belkacem is de ideale spuwbak voor de samenleving".
Eind september start het terrorism-eproces tegen de radicale moslim-organisatie Sharia4Belgium en haar woordvoerder Fouad Belkacem. Zonder strafpleiter Sven Mary (42) weliswaar, die het te druk had met een andere zaak. Wat niet weg- neemt dat hij nog steeds een mening heeft over de hele kwestie, zo blijkt uit een interview.
"Tijdsgebrek. Ik heb een keuze moeten maken. Ik ben al vele jaren advocaat van Aquino. Het financiële speelt ook een rol. Ik kies niet voor degene die het meeste biedt, maar een cliënt moet het financieel wel kunnen dragen", klinkt het . Toch vindt hij het jammer, want hij noemt de beschuldigingen voor Belkacem overroepen. "Men doet Belkacem veel eer aan door hem tot staatsvijand nummer één uit te roepen. Hij is geen terrorist, ik blijf daarvan overtuigd. Hij interpreteert zijn godsdienst op een radicale manier, en hij moet meer nadenken voor hij iets zegt, maar tussen vrijheid van meningsuiting en daadwerkelijke uitoefening van terrorisme gaapt een grote kloof. En dan de beschuldiging dat hij jongens naar Syrië zou sturen, pfff. Ik word ziek van de show die die Bontinck-vader opvoert (Dimitri Bontinck, vader van de teruggekeerde Syriëstrijder Jejoen, ). Zijn zoon heeft intussen tien verschillende verklaringen afgelegd." Volgens Mary kan het proces-Belkacem niet meer eerlijk gevoerd worden. "België heeft een zondebok nodig. Het is gemakkelijker om de verantwoordelijkheid voor de Syriëstrijders in de schoenen van Belkacem te schuiven dan te kijken naar de mislukte integratie in de samenleving. Belkacem is een ideale spuwbak." Mary wil in het interview overigens weerleggen dat hij enkel de advocaat van de 'zware jongens' is, genre Sekkaki, Kaplan, Belkacem. "Ik verdedig ook slachtoffers, de brandweermannen van de gasramp in Gellingen bijvoorbeeld. Maar de mensen vergeten dat." Toch werkt hij graag met de 'onverdedigbaren'. "Zij zijn veeleisend, maar respectvol. Veel gevangenen beschouwen hun advocaat als hun sociaal assistent. Ik laat dat niet toe. Ik word betaald om zaken op te lossen, niet om schouderklopjes te geven. Die mannen beseffen dat goed." Wat niet betekent dat hij iedereen zou kunnen verdedigen, benadrukt hij. "Ik weiger extreemrechts en racistische zaken. Ik zou gewetensbezwaren hebben. Ik heb bijvoorbeeld Mehdi Nemmouche, de vermoedelijke dader van de aanslag op het Joods Museum, geweigerd. Mijn oom, bij wie ik ben opgegroeid, is conservator geweest van het deportatiemuseum in Breendonk en Mechelen. Dat draag je mee." 

Reactie: Hij heeft geen tijd om hem te verdedigen maar schuift wel de de schuld terug op onze  maatschappij die van deze "brave" jongen een terrorist heeft gemaakt. Ik kan hem wel gelijk geven voor wat betreft Jejoen , hij is en blijft een terrorist die zich in dienst van terreurgroepen heeft gesteld in Syrie . En dat geld voor al deze extremisten die oproepen en effectief vechten in hun " heilige" oorlog . Levenslang lijkt mij dan ook de enige toepasbare straf hier in Belgie. Of men neemt hun de Belgische nationaliteit af en levert hun uit aan de landen waartegen zijn gevochten hebben.

Don Viona

Labels: , , , , , , ,