<br>DON VIONA <br> " Fight For Freedom " " Mijn denken zal zich nooit onderwerpen,noch aan dogma,noch aan een partij,noch aan een belang,noch aan een voordeel,maar uitsluitend aan de feiten zelf,want zich onderwerpen betekent, het einde van alle denken "
" Bloggers are the hackers of the corrupted main stream mediocratic monopoly. Our mission is truth, our numbers are many, and we are taking back the control of the public mind. Liberating it from those whom peddle complacency, conformity, and ignorance. This is our mission and not one of us can do it alone. Join us! "30 mei 2015

ISLAM - Koen Geens wil nog meer geld en middelen aan moslims cadeau doen.

Geens wil meer Nederlands-talige imams.
GENT - In Vlaanderen moeten er meer erkende moskeeën komen en meer Nederlands-talige imams. Dat heeft Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) zaterdag gezegd op een eerste colloquium rond "islamitische vernieuwing" in Gent, waar onder meer de radicalisering van moslimjongeren en de invloed van sociale media aan bod komen. Minister Geens ziet de Nederlandstalige imams als voorbeeldfiguren voor de moslimjongeren. "Een imam dient niet alleen voor te gaan in het gebed, maar dient eveneens een voorganger, een wegbereider te zijn voor zijn gemeenschap. Dat die imams niet alleen de talen spreken van de gemeenschap die zij leiden, maar tevens de wetten en gewoontes aanvaarden van ons land lijkt me de logica zelve. De wereld verandert immers als de taal verandert, dat moet je aan ons communautaire Belgen niet uitleggen. Ik ondersteun dus ten volle de steeds luider klinkende roep om Nederlandstalige imams. Men kan immers geen wegbereider zijn indien men de wegwijzers niet kan lezen", zei Geens. Momenteel zijn er 28 erkende Vlaamse moskeeën. "Vandaag zijn er nauwelijks moskeeën in Vlaanderen erkend en dat maakt hun soms een prooi voor instrumentalisering", zei de minister van Justitie. "Dit terwijl een van de mooiste waarden van de islam net is dat men een godsdienst niet kan opleggen. Dat islam steeds beleden dient te worden uit vrije wil. Een groter aantal erkende moskeeën dringt zich dan ook op. Het Executief van de Moslims van België (EMB) speelt hierin een belangrijke rol. Als minister verantwoordelijk voor de erediensten zal ik de goede werking van het Executief van de moslims van België, indien nodig in de vorm van een Nederlandstalig en Franstalig College, faciliteren." 

Reactie : Wat Geens vertelt is zinloos , laat hij eerst beginnen met moskeeën zonder erkenning tesluiten , pas dan kan men verder praten . En wordt het niet de hoogste tijd dat religies voor hun eigen middelen zorgen , kan het nog langer dat de "ongelovigen" belastingbetaler dit moet bekostigen ? 
Dat iman's Nederlands moeten praten lijkt mij dan ook de enige mogelijkheid , ook anderen moeten kunnen verstaan wat daar allemaal besproken wordt "gezien de aard van het beestje". Waar hij de volgende zin aan linkt snap ik ook niet "de mooiste waarden van de islam net is dat men een godsdienst niet kan opleggen" als men dagdagelijks ziet dat hoofden worden afgehakt omdat men iets afwijkt van de regeltjes in de Koran. Nee , er moet een daadwerkelijke scheiding van religie en staat komen  dus ook op financieel vlak.

Don Viona

Labels: , , , , , , , ,

MOSLIMS - Boze moslims bedreigen Ben Weyts met slachtpartij in zijn tuin.

Boze moslims: ‘Slachten doen we, desnoods in de tuin van de minister’.
Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) verbiedt het onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren. De meeste moslims in Limburg zijn niet te spreken over de maatregel en noemen het ‘een pestmaatregel’. Het oorspronkelijke voorstel van Weyts was om de tijdelijke slachtvloeren nog twee jaar toe te laten om vanaf 2020 tot een algemeen verbod te komen voor onverdoofd slachten, ook in de slachthuizen. Daar wilden coalitiepartners CD&V en Open VLD echter niet van weten. Daarom voert de minister vanaf dit jaar een verbod in op het onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren. Die tijdelijke slachtvloeren zijn trouwens in Limburg uitgevonden na protest van Gaia tegen de containers die Houthalen-Houthalen plaatste om het slachtafval op te vangen tijdens het Offerfeest. De moslims slachtten hun schapen toen gewoon thuis, met de belofte dat ze de dieren zouden verdoven. ‘Minister Weyts weet niet wat er leeft in de moslimgemeenschap. Hij heeft totaal geen affiniteit met ons geloof’, getuigt een moslim die we op straat over het verbod aanspreken. ‘Hij neemt deze beslissing drie maanden voor ons Offerfeest, hoewel we al zo lang om een oplossing vragen. Maar slachten doen wij sowieso, desnoods in de tuin van de minister.’ 

Reactie : De reactie van deze moslims zegt genoeg , zij willen tenkoste van alles verder doen met hun barbaarse rituelen.Dat deze rituelen niet in onze cultuur thuishoren lijkt hun dan ook niet teraken integendeel. Het draagvlak voor dit verbod is immens en heeft dus een democratisch recht , wij kunnen dan ook enkel  Ben steunen.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , ,

JUSTITIE - Plots is verkeersveiligheid niet meer belangrijkste voor Peter D'Hondt.

Politierechter is geldtekort beu: "Geen tolk, geen straf".
Politierechter Peter D'Hondt heeft gisteren een Syrische Belg die vlak bij een schoolpoort in Waasmunster door het rood gereden was, laten gaan. 
Reden: de gevraagde tolken waren niet komen opdagen. Wellicht bleven ze weg omdat tenminste één van hen niet op tijd betaald was. Het was al de derde keer dat beklaagde Kamal Sabhan naar de rechtbank kwam: de twee vorige keren was de zitting verdaagd omdat het parket toen ook al geen tolk Arabisch-Nederlands op de zitting kreeg. Rechter D'Hondt had er nu schoon genoeg van en besloot de man vrij te spreken. "Een gebrek aan een behoorlijke vertaling tijdens de zitting heeft als gevolg dat de beklaagde geen eerlijke proces krijgt", klonk het ­afgemeten. Dat net D'Hondt iemand om deze reden vrijspreekt, is opmerkelijk. Hij staat gekend als uitermate streng voor verkeers-overtreders. "Maar als ik iemand moet veroordelen die niet begrijpt waarom ik hem veroordeel, dan pas ik. De 'basics' van een eerlijke justitie zijn het wederwoord en het recht op verdediging. Als daaraan niet voldaan is, kan een rechter geen uitspraak doen. Anders zijn we zoals China of Birma", liet hij zich eerder al ontvallen. 
De roodlichtrijder zelf, is opgelucht dat hij vrijuit gaat. Dat kon hij ons na de zitting gewoon vertellen, want Sabhan spreekt wél Frans. Hij had zelf nog voorgesteld om zijn argumenten in die taal uiteen te zetten tegenover de rechter, maar de taalwet verbiedt ook dat rechters een andere taal dan het Nederlands hanteren, en een tolk Nederlands-Frans was er ook niet. 

Reactie: Waar is deze rechter echt mee bezig , gisteren was hij "God de vader" en wil fouten-makers hard aanpakken en vandaag laat hij om een principiële kwestie een echt gevaarlijke " roodrijder" gaan. Het excuus dat de beklaagde moet weten waarom hij veroordeeld wordt is gewoon aandacht trekkerij want die weet het wel dat hij aan een school door het rode licht is gereden net als de rest van Vlaanderen nu. 
Nee , persoonlijk denk ik dat deze ( toch maar) politierechter de aandacht zoekt en moeilijk doet omdat men hem promotie zou geven ( om van zijn gezaag af te zijn) en hij eindelijk een volwaardige rechter kan spelen. Hoe dan ook dergelijk uitspraak kan niet !! 

Don Viona

Labels: , , , , , , ,

29 mei 2015

GENT - Boete aantal Gentse "zone 30" ziet er nog steeds meer dan voldoende uit.

Kwart van bestuurders rijdt nog altijd te snel in Gentse zone 30.
GENT - In de Gentse zone 30, die sinds een maand nagenoeg de hele binnenstad omvat, rijdt nog altijd een kwart van de bestuurders te snel. Dat meldt de Gentse lokale politie. In mei trad de politie enkel sensibiliserend op, maar vanaf juni worden overtreders beboet. Sinds 22 april is het volledige gebied binnen de stadsring R40 één grote zone 30, met uitzondering van de assen Nieuwewandeling - Blaisantvest, Gustaaf Callierlaan - Franklin Rooseveltlaan en de Zuider-parklaan. De stad startte een grote campagne onder de noemer "Gent daagt uit" en liet de lokale politie in een eerste fase alleen sensibiliserend optreden. In mei voerde de Gentse politie 25 snelheidscontroles uit in de zone 30 en werden 6.743 voertuigen gecontroleerd. "Rekening houdend met de tolerantie-marge (37 km/u) reden 1.758 (26 procent) onder hen te snel. De Bargiekaai scoorde het slechtst: daar reed 81% van de chauffeurs te snel, met een gemiddelde snelheid van de overtreders van 47,7 km/u. Daarnaast zijn ook de Coupure, Lousbergkaai en Lange Violettestraat aandachtspunten. "Dieper in het centrum dragen de verkeersdrukte en verkeersinfrastructuur bij tot een positiever resultaat", zegt de lokale politie. 

Reactie : Laten we vooral eerlijk zijn , deze zone 30 is er enkel gekomen omdat "groen" de auto met alle mogelijke middelen wil pesten en omdat "rood" de Euro's van de vele boetes al in de stadskas ziet zitten voor nieuwe prestige projecten . Dit lijken mij de enige mogelijke redenen van deze onrijbare ramp.

Don Viona

Labels: , , , , , , ,

GENT - Gent vuilste stad van Vlaanderen door sociaal conflict IVAGO.

Termont: "Ik laat geen epidemies ontstaan door een sociaal conflict".  
GENT - Het huisvuil stapelt zich op in Gent, door de staking bij afvalintercommunale IVAGO. De geurhinder en de kans op ongedierte hebben Gents burgemeester Daniël Termont (sp.a) ertoe doen beslissen om 76 vuilnismannen op te vorderen. "Ik moet als Gentse burgemeester mijn verantwoordelijkheid nemen", zegt hij in .
Gent stinkt , dat zeggen wij niet, dat zegt de Gentse burgervader Daniël Termont. Hij maakt zich zorgen over het vuilnis dat zich opstapelt door het sociale conflict bij IVAGO. "Er zijn al mensen die de aanwezigheid van ratten gemeld hebben", zegt hij . "Dat is totaal onaanvaardbaar. Ik ben als burgemeester verantwoordelijk voor de veiligheid en de volksgezondheid in mijn stad." Hij vordert daarom 97 personeelsleden op bij IVAGO: 76 vuilnisophalers en 21 mensen die in de Proeftuinstraat alles in goede banen leiden. "Ik erken en respecteer het stakingsrecht, maar we kunnen geen epidemies laten ontstaan omwille van een sociaal conflict, waarover ik overigens geen uitspraak doe." Met de directie van IVAGO is een lijst opgemaakt met de meest prioritaire taken. Dat gaat vooral over het ophalen van het huisvuil in het centrum van Gent en in enkele wijken rond de stad. De staking zelf is ten vroegste pas vanaf maandag afgelopen, omdat dan de sociaal bemiddelaar aan het werk gaat. Termont waarschuwt dan ook: "Als vandaag de meest prangende problemen niet opgelost blijken te zijn, ben ik verplicht om morgen of maandag dezelfde maatregelen te nemen." Bij de afvalintercommunale, die actief is in Gent en Destelbergen, wordt sinds dinsdag gestaakt nadat een medewerker met een lange staat van dienst drie negatieve evaluaties op rij herbevestigd zag. De vakbonden zeggen een probleem te hebben met de managementstijl van bepaalde leidinggevenden. Er zouden ook nog steeds problemen zijn met de loonadministratie, waarvoor in het voorjaar ook al gestaakt werd. De opgeroepen personeelsleden kwamen vanochtend druppelsgewijs binnen. De eerste ploegen reden met vertraging uit. Om 08.30 uur waren tussen de 30 en 40 van de 97 opgeroepen personeelsleden aanwezig. Dirk Van Himste (ACOD) zegt dat er gisteravond afspraken gemaakt zijn met de stakers om mensen met een oproepingsbrief door te laten. Maandag vindt een eerste overleg plaats met een sociaal bemiddelaar. 

Reactie: Natuurlijk moet de burgemeester hier reageren dat is immers zijn taak , maar waarom wordt weer onderscheid gemaakt in waar het proper en stankvrij moet blijven , hebben mensen van buiten de stadskern minder recht op een propere straat ? Ratten heb ik nog niet gezien  maar katten en honden hebben wel vrij spel want die opgewarmde vuilzak (stank) terug binnenzetten is geen optie.

Don Viona

Labels: , , , , , , , ,

POLITIEK - Maggie De Block stopt ziekte uitkeringen aan gevangenen.

De Block neemt uitkering van zieke gevangenen af. 
Op 1 juli haalt minister van Sociale Zaken Maggie De Block een streep door de ziekte-uitkering die gevangenen krijgen.  Wie in de gevangenis belandt, ontvangt geen loon meer, geen werkloosheids-uitkering noch een leefloon. Dat maakt deel uit van de gevolgen van een gevangenisstraf. Maar voor andere uitkeringen - bijvoorbeeld pensioenen of ziekte - was de situatie complexer. Dat gaf aanleiding tot vreemde situaties. Maggie De Block maakt vanaf 1 juli een einde aan de ziekte-uitkering. De maatregel treft ongeveer 1.600 gedetineerden. De regering bespaart er dit jaar 3 miljoen euro mee, en 6 miljoen in 2016. De Block vindt de gelijkschakeling te rechtvaardigen. "Iemand die gewoon werkte voor hij naar de gevangenis moest, verliest ook zijn loon." Maar CD&V staat wat op de rem. "We vinden het goed dat er een duidelijke regeling komt. Maar we moeten de maatregel goed begeleiden, zodat niet het risico bestaat dat 1.600 gezinnen van gedetineerden, die mogelijk van de ziekte-uitkering afhankelijk zijn, in de armoede terechtkomen", zegt CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri

Reactie: Eindelijk doet Maggie wat reeds lang moest gebeurd zijn , nu nog het pensioen inhouden en de cirkel is terug rond.  Dat de familieleden hierbij getroffen worden is hun probleem door de fout van de crimineel , werken is ook nog een oplossing om uit de armoede tekomen hé.

Don Viona

Labels: , , , , , , ,

KINDERMISBRUIK - Geen effectieve straf voor directeur die kinderen misbruikt in jeugdinstelling.

Zes maanden cel met uitstel voor directeur jeugdinstelling in Eke die meisjes aanrandde.
EKE - De Gentse correctionele rechtbank heeft de voormalige directeur van jeugdinstelling De Liaan in het Oost-Vlaamse Eke, die verdacht werd van het aanranden van vijf minderjarigen onder zijn hoede, veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel. De man , Andre Bonnet werd schuldig bevonden aan de aanranding van drie meisjes, maar vrijgesproken voor vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag met twee jongens. De 63-jarige beklaagde was jarenlang directeur in De Liaan, een opvangtehuis voor kinderen uit probleemgezinnen. Hij werd op non-actief gezet nadat hij door vijf minderjarigen beschuldigd werd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De rechtbank oordeelde dat er onvoldoende bewijzen waren dat hij twee jongens zou betast hebben, maar achtte de gelijklopende verklaringen van drie meisjes geloofwaardig. De meisjes verklaarden dat hij hen op de schoot nam, op de mond zoende en hen streelde aan de erogene zones. "Dergelijke handelingen zijn niet een uiting van een affectieve band met de minderjarigen, maar hebben een seksuele connotatie. Er zijn geen enkele aanwijzingen dat de minderjarigen hun verhaal aandikten en ze vinden steun in getuigenverklaringen van andere kinderen en begeleiders", oordeelde de rechtbank. Omdat er geen sprake was van geweld of bedreigingen, kreeg de man zes maanden cel met uitstel. De man werd ook schuldig bevonden aan het bezit van kinderpornografische foto's op zijn computer. 

Reactie: Waarom zouden pedofielen of kindermisbruikers zich onthouden als ze weten dat ze toch niet in de cel terecht komen  door ons pedo-vriendelijk beleid. Ik vraag mij af wat deze rechter zou beslist hebben moest het gaan om zijn kinderen ? Dergelijke kerels  die ook al in bezit zijn van kinderporno en zich effectief schuldig maken aan misbruik moeten 20 jaar krijgen plus verplichte castratie.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , ,

28 mei 2015

BIZAR - 6 op 10 Belgen voelen zich steeds meer onveilig bij nacht.

Meer dan helft van Belgen voelt zich ’s nachts onveiliger dan vijf jaar geleden. 
Bijna 6 op 10 Belgen (56 procent) voelen zich ‘s nachts onveiliger dan in 2010. Dat blijkt donderdag uit een enquête die Test-Aankoop tussen november 2014 en januari 2015 bij 2.800 landgenoten afnam. Voor 4 op 10 veranderde niets. Tussen 2010 en 2014 was 40 procent van de ondervraagden naar eigen zeggen slachtoffer van strafbare feiten. De meest voorkomende waren autovandalisme (13 procent), diefstal zonder geweld van portefeuille of handtas (11 procent), inbraak (10 procent) en fietsdiefstal- of beschadiging (10 procent). Daarnaast kwam ook lichamelijke agressie voor (8 procent), naast diefstallen van spullen uit de wagen (6 procent), ‘bedreiging, chantage, afpersing’ (6 procent) en vernielingen aan de woning (6 procent). 0,6 procent was slachtoffer van een verkrachting. In 8 procent van de gevallen ging het plegen van het misdrijf gepaard met fysiek geweld, in 34 procent met psychologisch geweld. 11 procent kreeg nadien medische verzorging, van wie 1 op 5 op de spoeddienst. 1 op 3 kampte nadien met posttraumatische stress. De misdrijven die voor de zwaarste posttraumatische stress zorgen zijn verkrachting en stalking. Opvallend is dat 15 procent van alle slachtoffers naar aanleiding van het voorval niet in staat was om te gaan werken, en gemiddeld 2 dagen thuis bleef. Ook springt in het oog dat ruim 30 procent van de slachtoffers geen aangifte deed. De meeste aangiften gingen over autodiefstal en carjacking, maar zware strafbare feiten zoals racisme, seksueel misbruik zonder verkrachting en verkeersagressie werden in slechts minder dan 36 procent van de gevallen aangegeven. 64 procent van de slachtoffers deed dit niet omdat gedacht werd dat er toch geen gevolg zou aan worden gegeven. Anderen zagen dan weer op tegen de ingewikkelde procedure, hadden geen vertrouwen in de politie, of vonden de feiten niet ernstig genoeg. 

Reactie: Als 56% van de mensen s'nacht een onveiligheidsgevoel heeft kan men moeilijk spreken van een "vals" gevoel. Het aantal feiten liegt er niet om ook en zeker in bepaalde buurten in voornamelijk grootsteden voelen mensen zich heel bang.  Dat er maar 36% het aangeeft heeft te maken met de slechte opvolging en niet of te lichte celstraffen wat de slachtoffers terug in een angst doet leven voor represailles van de daders.
Wanneer krijgen we een politie die s'nachts niet enkel actief is voor snelheids- en drankcontroles en wanneer worden plegers van criminele feien opgesloten en nadien degelijk opgevolgd ?? 
Of moeten wij het zelf regelen en ons voorzien van een eigen illegaal wapen om ons veilig te voelen ?  

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , ,

GENT - Indiase kinderen krijgen geen compensatie voor "kinderkopkes" door kinderarbeid op Korenmarkt.

'Kinderkopkes' Korenmark veroorzaken beroering tijdens de gemeenteraad.
GENT - De kasseien van de Korenmarkt en het Braunplein veroorzaakten gisteren beroering tijdens de gemeente- raad. De kasseien die tijdens de Kobra-werken geplaatst zijn, blijken in slechte omstandig- heden uitgehouwen te zijn in Indië, mogelijk door kinder-arbeid. De stad zit zeer verveeld met de zaak. Het Gentse stadsbestuur had weliswaar eisen gesteld bij de leverancier om de stenen in menswaardige omstandigheden te delven maar die ging uiteindelijk toch te rade in steengroeves waar de werkomstandigheden veel slechter waren dan toegestaan. Het gaat om groeves in Rajasthan, waar veel illegale steengroeven zijn. De leverancier trok naar daar omdat de stad zeer hoge eisen stelde qua kleur en manier van kappen van de steenen. Aan het delven van de kasseien van de Korenmarkt en het Braunplein kwam mogelijk dus kinderarbeid te pas. Alle partijen uitten hun verontwaardiging. "Dit geeft het Gentse woord 'kinderkopkes' een heel wrange nasmaak", aldus Bruno Mathys (Sp.a). Ook de andere partijen eisten een verklaring bij de schepen. Het stadsbestuur wil nu bekijken hoe in andere dossiers een dergelijk debacle kan vermeden worden. Ze denken aan een hoorzitting om richtlijnen uit te stippelen. 

Reactie: En dan moet men goed beseffen dat Martine De Regge (SP.a) hier de verantwoordelijk- heid voor had , waren de SP.a en groen niet de voorvechters van het antisociaal proces van o.a kinderarbeid ? Ik schreef het vroeger al , wie geloofd deze mensen nog.
Het minste wat men hier zou kunnen doen is de betrokken personen ( kinderen) een financiele steun geven , een  x aantal euro kan het verschil uitmaken tussen slavenarbeid of een eerlijke verloning die hun zicht op de toekomst geeft. Ook moet men de betrokken schepen en firma met naam en toe-naam openlijk aan de schandpaal zetten zodat men beseft dat dit niet kan , want blijkbaar leert men heel traag bij op het stadhuis , het hout van de "schaapstal " was ook al illegaal gekapt , weet u nog.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , ,

26 mei 2015

NMBS - Zinloze treinstaking op donderdag 28/05 in Vlaanderen en Wallonië.

"Donderdag zo goed als geen treinen in Limburg, West- en Oost-Vlaanderen".  
Zo'n 70 procent van de treinbestuurders zal donderdag 28 mei het werk neerleggen. "Door de aangekondigde staking zullen er zo goed als geen treinen rijden in Limburg, Oost- en West -Vlaanderen", aldus Marcos Reynhout van het Autonoom Syndicaat van Treinbestuurders (ASTB). Reynhout voorspelt niet enkel in Wallonië een succesvolle staking, maar "ook in Vlaanderen zal de staking overal te voelen zijn".  "De posten in Gent-Sint-Pieters, Brugge, Oostende, Mol en Hasselt zullen het werk neerleggen. Dat betekent dat er bijna geen treinen zullen rijden in West- en Oost-Vlaanderen. Ook in de provincie Limburg verwachten we dat er zo goed als geen treinen rijden."  
De NMBS waarschuwde reizigers eerder vandaag al voor de hinder door de staking van de ASTB. "NMBS raadt haar klanten aan de nodige voorzorgen te nemen en zich tijdens de actie te informeren via de schermen en aankondigingen in de stations", klinkt het in een persbericht. De NMBS "veroordeelt de stakingsactie met klem" en betreurt dat die er kwam "ondanks ver- schillende vergaderingen om deze actie te voorkomen". De spoorwegmaatschappij zal er alles aan doen om de treinen zo snel mogelijk opnieuw normaal te laten sporen, klinkt het. De acties starten morgenavond om 22 uur en duren tot vrijdagochtend 3 uur. De NMBS raadt de reizigers aan om morgenavond al voor 21 uur op hun bestemming aan te komen. De reizigers zullen via de geijkte kanalen de gevolgen voor de dienstverlening kunnen volgen: de informatie-schermen, Twitter, online routeplanner en app van de NMBS.  De vakbond riep op tot de staking omdat ze niet tevreden is over de loonschalen en het premiesysteem, en dat er nog geen oplossing gevonden is. Vorige week zei de NMBS dat de vakbond onredelijke eisen stelt die jaarlijks 15 miljoen euro zouden kosten in een context van besparingen. 

Reactie: Dit is nog maar eens het bewijs dat de NMBS gezijzeld wordt door de vakbonden die steeds weer met onredelijke eisen op de proppen komen. Misschien moet men eens goed gaan nadenken of privatiseren van de NMBS niet de oplossing zou zijn. Het kan niet langer dat een organisatie die miljarden kost aan de belastingbetaler er steeds weer nieuwe eisen bijsleurd om toch maar een reden te hebben om te staken. Hier moet iets gedaan worden aan het misbruik die de vakbonden uitspelen op de rug van de klant. Dit is geen uit oefenen van het stakingsrecht , dit is pure chantage.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , ,

POLITIEK - Johan Vande Lanotte wil burgemeester van Oostende worden.

Wordt Johan Vande Lanotte vandaag burgemeester van Oostende? 
Johan Vande Lanotte maakt zich op om de burgemeestersjerp van Oostende te dragen .
Vandaag wordt een dringende sp.a-ledenvergadering bijeen-geroepen over de 'actuele politieke toestand'. Volgens bronnen bij de SP.a  dient die om Johan Vande Lanotte tot nieuwe burgemeester van Oostende te benoemen. Huidig burgemeester Jean Vandecasteele zou dan schepen worden. Sinds sp.a niet langer deel uitmaakt van een regering is Johan Vande Lanotte (59) volksvertegenwoordiger en schepen in Oostende. Hij is al sinds 1995 gemeente-raadslid in Oostende en toen hij minister was liet hij zich als schepen vervangen. De sp.a-top zou echter akkoord zijn dat het boegbeeld van de partij in zijn thuisstad de burgemeestersjerp overneemt van Jean Vandecasteele, al 18 jaar burgemeester. Die zou niet van het politieke toneel verdwijnen, maar schepen blijven in het college van Vande Lanotte. Vandaag is daarover een dringende extra ledenvergadering bijeen geroepen. Het voorstel voor de wissel wordt daar op tafel gelegd. Vande Lanotte kon dat bericht  ontkennen noch bevestigen. "Het klopt dat er een ledenvergadering plaatsvindt", zei hij. "Maar dat gebeurt wel vaker."

Reactie: Wie had iets anders verwacht van de Peetvader van Oostende? Nu hij nergens nog iets te vertellen heeft wil hij terug een postje waar hij in de kijker loopt , dat een kameraad van de SP.a doorom moet ophoepelen raakt hem blijkbaar niet. Zijn ontkenning is dan ook een doorzichtig spelletje die we van hem allang gewoon zijn. Daar bij de SP.a de democratische spelregels maar theorie zijn en enkelingen de echte beslissingen nemen ziet het er voor Jean Vandecasteele niet zo best uit.

Don Viona

Labels: , , , , , , , ,

25 mei 2015

JUSTITIE - Bewoner lost probleem zelf op en slaat indringer in coma.

Bewoner slaat man die huis wil binnendringen in coma.
BALEN - In Balen in de Antwerpse Kempen is gisterochtend een 32-jarige man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een vechtpartij in een woning. De man had aan de woning aangebeld en probeerde zich vervolgens een weg naar binnen te werken toen de 35-jarige bewoner de deur opende. Er ontstond een handgemeen tussen de bewoner en de indringer, waarbij die laatste uiteindelijk over- meesterd werd. Toen de politie aankwam, bleek de man buiten bewustzijn en moest hij in kritieke toestand worden afgevoerd. Hij wordt momenteel in een kunstmatige coma gehouden. Volgens de Turnhoutse afdeling van het parket van Antwerpen loopt er een onderzoek naar de feiten, maar is er voorlopig niemand aangehouden. Het lijkt erop dat de man des huizes handelde uit wettige zelfverdediging en niet de intentie had om de indringer buiten bewustzijn te brengen. Waarom de man aanbelde en vervolgens de woning binnen wilde, is niet bekend. Hij zou zich wel vreemd gedragen hebben en was mogelijk onder invloed van drank en/of drugs. Er is een wetsdokter aangesteld om beide betrokkenen te onderzoeken. 

Reactie: Wij kunnen niet anders doen dan deze bewoner gelijk geven , misschien moeten wij zelf meer voor rechter en beul spelen nu de politie en rechtbank het duidelijk steeds meer laat afweten. Daarom pleit ik al lang op het recht van wapenbezit om jezelf , de uwen en uw goederen te beschermen.

Don Viona

Labels: , , , , , , , ,

WERKEN - Is redelijke vergoeding voor vrijwilligers nog logisch ?

Nieuw systeem voor vergoeding vrijwilligers.
Bijklussen voor buren, familie of een vereniging moet kunnen in ruil voor een redelijke vergoeding in het witte circuit. Dat zegt staats-secretaris Bart Tommelein in een interview . Hij wil daarvoor een nieuw systeem opzetten. De staats-secretaris voor de bestrijding van sociale fraude vindt dat wie bovenop zijn loon bijklust, daarvoor niet gestraft mag worden. "Mensen die zich bijvoorbeeld engageren als coach in een sportclub of als vrijwilliger voor het Rode Kruis, moeten daarvoor op een redelijke manier kunnen vergoed worden en niet via een uitbetaling in het zwart", luidt het. Hij wijst erop dat het hier niet gaat om fulltime-jobs. "We hebben gewoon nood aan nieuwe, meer flexibele statuten met minder fiscale en sociale druk".

Reactie: Hier klopt iets niet , vrijwilligers worden verondersteld gratis te werken , een eventuele kostenvergoeding mag dan ook het enige zijn dat zij ontvangen. Indien men spreekt over een  redelijke vergoeding kan men nog moeilijk spreken over vrijwilligers. Een voorbeeld van deze misvatting is de vrijwillige brandweer , zij verdienen meer dan hun professionele collega's door een gunstiger belasting systeem op de gepresteerde en betaalde uren , en dat kan niet. Of je bent vrijwilliger en je werkt gratis voor de gemeenschap of je hebt een 2de job die dan wel aan alle belastings regels moet onderworpen worden.
Het Rode Kruis werkt op een eerlijke manier en zou een voorbeeld moeten zijn : "De vrijwilligers ontvangen voor het 'werk' dat zij verrichten geen loon, dat maakt hen net vrijwilligers. De enige vergoeding die een vrijwilliger ontvangt, zijn kostenvergoedingen, zoals gereden kilometers. Die vergoedingen worden op een volledig transparante en 'witte' manier uitbetaald - maar voor 'gepresteerde uren' ontvangt een vrijwilliger van het Rode Kruis niets.

Don Viona

Labels: , , , , , ,

24 mei 2015

F1 - GP MONACO - Nico Rosberg krijgt overwinning cadeau van Mercedes team. (24.05.15)

Rosberg wint na dramatische slotfase.
MONACO - Nico Rosberg heeft voor het derde jaar op rij de Grand Prix van Monaco gewonnen. De Duitser kon er na een tactische fout van Mercedes bij Lewis Hamilton met de zege vandoor gaan. De Brit leek onderweg naar een dominante overwinning, maar viel door een onnodige pitstop terug naar de derde plaats, achter Sebastian Vettel. Max Verstappen had aan het einde van de race een zwaar ongeval, maar kon ongedeerd uitstappen. Het moest een gemakkelijke middag worden voor Hamilton. De Brit had zaterdag de pole-position behaald en daarmee een belangrijke eerste stap gezet naar een maximale score in het prinsdom. De start verliep prima voor de regerend wereldkampioen en niets leek daarna zijn tweede overwinning in Monaco in de weg te staan, totdat Verstappen met nog zestien ronden te gaan een flinke smak maakte in de eerste bocht en een virtual safety car-fase werd uitgeroepen, waarna al snel de daadwerkelijke safety car op de baan verscheen. Mercedes maakte daarop de strategische blunder door Hamilton naar binnen te roepen voor een bandenwissel. Zijn voorsprong was niet groot genoeg voor een veilige pitstop en doordat Rosberg en Vettel buiten bleven, keerde Hamilton als derde terug in de race. Tijdens de laatste ronden onder groen probeerde hij uit alle macht om Vettel nog te passeren, maar tevergeefs. Rosberg behaalde zo zijn derde achtereenvolgende overwinning in Monaco, terwijl Vettel met een tweede plaats meer kreeg dan hij vooraf rekening mee had gehouden. Een terecht zeer geagiteerde Hamilton nam de beker voor de derde plek in ontvangst. "Duizend maal excuses", was de boodschap die Mercedes-voorzitter Niki Lauda voor Hamilton had. Daniil Kvyat stuurde zijn Red Bull als vierde over de finish en eindigde daarmee een plekje voor zijn teamgenoot Daniel Ricciardo, die net als Hamilton in de slotfase op de supersofts reed en dankzij die beslissing voorbij kon komen aan Kimi Raikkonen, die zesde werd. Sergio Perez behaalde een prima zevende plek voor Force India, na van dezelfde positie te zijn begonnen. Jenson Button kwam als achtste onder de vlag door en haalde daarmee de eerste punten van het seizoen binnen voor McLaren-Honda. Felipe Nasr en Carlos Sainz Jr. gingen er met de laatste puntjes vandoor. Nico Hülkenberg eindigde net buiten de punten na een beuk van Alonso in de eerste ronde van de race. Romain Grosjean kon na de optater van Verstappen verder rijden en passeerde de finish als twaalfde. Williams-coureurs Felipe Massa en Valtteri Bottas probeerden met een alternatieve strategie naar voren te komen, maar werden achter de Sauber van Marcus Ericsson slechts veertiende en vijftiende, waarmee zij alleen de Manors voorbleven. Over twee weken gaat het Formule 1-seizoen verder in Canada. 
 Uitslag van de GP F1 van Monaco 2015
1. Nico Rosberg (Dui/Mercedes) de 260,520 km
2. Sebastian Vettel (Dui/Ferrari) op 4.486
3. Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) 6.053 

4. Daniil Kvyat (Rus/Red Bull-Renault) 11.965
5. Daniel Ricciardo (Aus/Red Bull-Renault) 13.608
6. Kimi Räikkönen (Fin/Ferrari) 14.345
7. Sergio Pérez (Mex/Force India-Mercedes) 15.013
8. Jenson Button (GBr/McLaren-Honda) 16.063
9. Felipe Nasr (Bra/Sauber-Ferrari) 23.626
10. Carlos Sainz Jr (Spa/Toro Rosso-Renault) 25.056


Reactie: Dat Lewis woedend was lijkt mij logisch , na een wedstrijd waarin Rosberg en ook Vettel totaal geen kans hadden op de overwinning werd door een flater van de teamleiding enkel Lewis naar binnen geroepen voor een zinloze bandenwissel. Hopelijk zit hier enkel een flater achter en niet meer. Of de exuses ban Lauda voor Lewis voldoende zijn durf ik dan ook betwijfelen.

Don Viona

Labels: , , , , , , ,

23 mei 2015

ISLAM - Gedwongen seks met Yezidi-slavinnen is geen verkrachting maar wil van Mohamed.

Jihadi-bruid: "Gedwongen seks met Yezidi-slavinnen is geen verkrachting maar wil van Mohamed"
Een jihadi-bruid wier echtgenoot een Yezidi-meisje als slavin in huis nam, stelt dat seks met ontvoerde meisjes nooit als verkrachting kan bestempeld worden. Het is volgens de vrouw een islamitische praktijk geïnspireerd op de leer van de profeet zelf. Dat stelt ze een artikel in het propagandablad van Islamitische Staat (IS), Dabiq. 
Onder de titel 'Slavenmeisjes of prostituees?' betoogt Umm Sumayyah al-Muhajirah dat het ontvoeren en tot slavin maken van Yezidivrouwen "strookt met de leer van Mohamed". De vrouw looft de slavenmarkten van IS . Berichten over gruwelijk misbruik door IS-strijders doet de vrouw af als "verzinsels en leugens van gewiekste slavenmeisjes". In hetzelfde artikel wordt gesteld dat het beter is ongelovige seks-slavinnen te gebruiken dan westerse prostituees. "Want die leven in zonde".  Samayyah verklaart voorts dat Yezidivrouwen die zich tot de islam bekeren goed behandeld worden en verwelkomd worden door de gezinnen van IS-strijders. Ze stelt dat heel wat Yezidivrouwen "hun eigen religie vrijwillig afzwoeren en zich zonder druk bekeerden". "Ik en mijn hele familie hebben Allah in onze gebeden bedankt de dag dat het eerste slavinnetje ons huis binnenkwam. We bedankten Hem dat we mochten leven tot de dag we ongelovigen vernederd zagen", schrijft de vrouw.  Eerder deze maand interviewde een VN-gezant tientallen slachtoffers van seksueel misbruik in IS-gebieden. Daaruit bleek dat de jihadisten systematisch seksueel geweld gebruiken om angst te zaaien. Zainab Bangura omschreef hoe IS-strijders in 'slavenbazaars' vrouwen naakt laten opdraven en ze in categorieën onderverdelen alvorens ze verhandeld worden.  Het artikel stelt voorts dat de bloedige kruistocht die IS onderneemt om een islamitische staat te installeren in Irak en Syrië de wil van God is. "In de naam van Allah deden we dit met het zwaard en niet door onderhandelingen, democratie of verkiezingen. We deden het op de profetische manier, met bloedrode zwaarden. Niet met vingers om te stemmen of te tweeten". Leden van de religieuze minderheidsgroep van de Yezidi's, die voornamelijk in de Sinjar-regio in Irak woonden, worden door IS als heidenen gezien en werden het slachtoffer van een volkerenmoord.  Umm Samayyah schrijft in het propaganda-artikel dat enkel volkeren die bij Allah uit de gunst zijn gevallen slachtoffer worden van slavernij. Moslims die wereldwijd de IS-interpretatie van de sharia hebben veroordeeld, krijgen van haar een veeg uit de pan: "Het tot slavin maken van een Yezidi-vrouw noemen jullie een aanvechting van de mensenrechten en seks met haar is volgens jullie verkrachting?!?".  Het is niet de eerste keer dat onder de naam Umm Sumayyah al-Muhajirah propaganda verschijnt in het IS-blad. In de vorige editie deed ze een oproep aan vrouwen om als jihadi-bruiden te migreren naar 'het land van de islam'. In de jongste editie van Dabiq staat ook een artikel dat wordt toegeschreven aan de Britse gijzelaar een fotojournalist John Cantlie, waarin wordt gesteld dat "IS" zo snel uitbreidt dat het binnen een jaar kernwapens kan kopen. 

Reactie: En dan zijn er hier nog partijen en personen die vinden dat wij ons toleranter moeten opstellen en respect moeten hebben voor hun godsdienst . ( vrijheid van religie). Sorry , dat kan ik niet , een religie die dergelijke praktijken goed praat zou moeten verboden worden , het zelfde voor de radicale aanhangers ook die zouden moeten aangepakt voor het feit dat zij een organisatie steunen die dit allemaal goedvind. 
Gaan we hier blijven praten of gaan we hier echt iets aandoen ?? 

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , ,

22 mei 2015

WONEN - Bijna 10.000 sociale woningen staan leeg in Vlaanderen.

Groen: "Bijna 10.000 sociale woningen staan leeg".
In Vlaanderen staan bijna 10.000 sociale woningen leeg. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid An Moerenhout (Groen) heeft verzameld. Moerenhout roept minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) op meer werk te maken van het renoveren en bouwen van sociale woningen. Van alle sociale woningen in Vlaanderen staan er 9.571 of 6 procent van het totaal leeg. Meer dan 5.000 van die woningen staat langer dan zes maanden leeg en 1.000 woningen zelfs meer dan vier jaar. Zo blijkt uit het antwoord van minister van Wonen Liesbeth Homans op een schriftelijke vraag van Groen-parlementslid An Moerenhout. Dat er zoveel sociale woningen leeg staan op een moment dat tienduizenden mensen wachten op een sociale woning, is volgens Moerenhout gewoon "absurd". "Het is ook een doorn in het oog, zowel voor de kandidaat-huurders als voor de sociale huisvestingsmaat- schappijen", aldus Moerenhout.  De leegstand is voor een groot deel te wijten aan de broodnodige renovatiebeweging die de sociale huursector de afgelopen jaren onderging. Men renoveert immers niet per woning, maar per blok. En het is geen sinecure om alle huurders van zo'n blok tegelijkertijd te herhuisvesten. "De sociale huisvestingsmaat -schappijen doen wat ze kunnen, maar ze moeten roeien met de riemen die ze hebben. En daar knelt het schoentje. De Vlaamse regering laat hen in de steek," vindt Moerenhout. De Groen-politica vindt dat minister Homans dringend meer moet investeren in het renoveren en het bouwen van sociale woningen. "Het herhuisvesten en dus ook het renoveren kan een pak sneller vooruit gaan op het moment dat er meer nieuwe sociale woningen worden gebouwd. De Vlaamse regering moet investeren in het bouwen van sociale woningen. Maar N-VA minister Liesbeth Homans doet het omgekeerde."

Reactie: Daar gaan we weer , waar waren zij voor de N-VA dit onder zijn bevoegdheid kreeg ? Jaren heeft men sociale woningen toegewezen aan personen die er geen recht op hebben , een bepaalde partijkaart was voldoende. Nu er steeds meer "echte" sociale gevallen opduiken geraakt men in de knoei en zoekt men een slachtoffer. Waarom is in vele gevallen een complete dure renovatie nodig , het blijven uiteindelijk sociale woningen en die moeten volgens mij niet voldoen aan alle huidige luxe normen. Het gaat hier soms over o.a luxe badkamers , centrale verwarming ( airco) dubbele geluidwerende ramen   enz.. allemaal zaken die men niet kan verwachten van een sociale woning die aan een vriendenprijsje verhuurt wordt. Misschien moet men eerst alle dossiers van de huidige bewoners eens doorlichten en zij die niet voldoen aan de huidige voorwaarden gewoon hun opzeg geven zodat er plaats vrijkomt voor de echte sociale klasse. Dus niet diegene met een Mercedes of Audi voor de deur of in de bijhorende garage.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , ,

21 mei 2015

GENT - Wat kost politie aan de Gentenaar om veiligheid te waarborgen door KAA Gent - Standard.

KAA Gent - Standard: Gentse politie klaar voor vreugdefeest. 
GENT - De Gentse politie zet donderdagavond honderden personeelsleden in om de wedstrijd KAA Gent - Standard veilig te laten verlopen. Zowel in de Ghelamco Arena, 't Kuipe als in de Gentse binnenstad is de politie paraat. 'De politie concentreert zich in de eerste plaats op de omgeving van de Ghelamco Arena en de omgeving van 't Kuipke', zegt politiewoordvoerder Manuel Gonzalez. 'Maar uiteraard zijn we ook in de stad aanwezig. Als KAA Gent kampioen wordt en er breken in de stad vreugdefeesten uit, zal de politie daar aanwezig zijn.' Gonzalez benadrukt dat het geen zin heeft om zonder ticket naar de Ghelamco Arena of naar 't Kuipke af te zakken. 'Enkel mensen met een geldig toegangsbewijs mogen daar binnen. Aan de Arena gaan we de rotonde afzetten zodat er na de wedstrijd niemand meer door kan. In het stadion houden stewards alles in de gaten en indien nodig springt de politie bij.' De politie heeft voorlopig geen indicatie dat relschoppers iets van plan zijn. 'Als dat toch gebeurt, zijn we daar op voorzien en is de voetbalwet van kracht', zegt Gonzalez. Dat wil zeggen dat relschoppers behalve een boete ook een stadionverbod kunnen krijgen. Tot slot vraagt de politie, net als het bestuur van KAA Gent, om na de match niet op de grasmat te lopen en met de fiets en het openbaar vervoer naar het stadion te komen. 

Reactie: Waanzin , laat AA-GENT opdraaien voor de kosten en niet de belastingbetaler.

Don Viona

Labels: , , , , , ,

GENT - Voorzittersdebat SP.a. maakt één ding duidelijk , SP.a blijft allochtonen steunen.

Sp.a-voorzittersdebat lokt amper 400 kijklustigen.
In de theaterzaal van de Vooruit vond gisterenavond het eerste en enige publieke debat plaats tussen sp.a-voorzitterskandidaten John Crombez en Bruno Tobback. Het leverde een weinig boeiend kijkstuk op. Met een knipoog naar de bekende erotische bestseller doopte organisator Sampol het debat tussen de sp.a-tenoren 'Vijftig Tinten Rood'. De vlag dekte de lading jammer genoeg niet. Daarvoor waren de verschillen tussen het discours van huidig sp.a-voorzitter Bruno Tobback en zijn uitdager John Crombez vaak te klein. Een pijnpunt dat ook beide heren zelf vaststelden tijdens hun discussie. "Als Bruno aangeeft dat hij het eens is met alles wat ik zeg, gaan de mensen straks nog denken dat hij mijn kandidatuur steunt", deelde Crombez een steek uit. Zijn bewering werd echter formeel ontkend door Tobback. "Al draag ik John wel een warm hart toe", klonk het. Beide heren kregen de handen op elkaar bij het Gentse publiek, maar het applaus klonk toch vaker én luider wanneer Crombez het woord nam. De publiekslieveling maakte voor de start van het debat dan ook even de tijd om met zijn sympathisanten een praatje te slaan. De kans dat de Oostendenaar op 13 juni de voorzittersstoel inneemt, lijkt bijzonder groot.  De gemiddelde Gentenaar ligt dezer dagen wellicht meer wakker van de nakende landstitel van La Gantoise dan de nationale voorzittersstrijd van de socialistische partij, maar toch daagden gisteren nog zo'n 400 aanwezigen op voor het publieke debat. Opvallend was gisterenavond de afwezigheid van lokale partijkopstukken als burgemeester Daniël Termont en Freya Vandenbossche. De Gentse burgervader verklaarde enige tijd terug al uitgesproken zijn voorkeur voor de kandidatuur van John Crombez. Volgens een lid van de Gentse sp.a-afdeling moest er dan ook niks gezocht worden achter de afwezigheid van de Gentse partijtop. "Zij konden zich niet vrijmaken door een belangrijke vergadering. Wij maken hier in Gent geen onderscheid tussen Oostendenaars of Leuvenaars", klinkt het. 

Reactie: Ik heb het debat dan wel gezien en beluisterd , het was op sommige momenten gewoon belachelijk de manier waarop de 2 elkaar bloemen toewierpen . Ook de vraagstelling over hun zienwijze en welke richting de partij nu uit moest kreeg geen antwoord , daarvoor was de vraag ook te algemeen en braaf gesteld . 
- Eén punt is mij bij gebleven , de standpunten over allochtonen en moslims  blijven ongewijzigd , in tegendeel wij moeten toleranter worden en hun gaan behandelen "als die van ons".... Beseffen deze 2 tenoren nu nog steeds niet dat hun stemmen aantal en leden aantal gewoon de diepte is ingegaan door precies dat standpunt. Maar ook daar werden geen diepgaande vragen over gesteld door de 2 vragen-stellers. Dus wat hebben we te onthouden uit dit debat , wie ook voorzitter wordt wij Belgen moeten niet hopen op beterschap , het profitariaat zal blijven in stand gehouden worden en de werkende klasse zal het blijven betalen , indien zij nog ooit aan de macht komen.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , , , ,

19 mei 2015

TERREUR - Nieuwe radicale organisaties zoals Sharia4Belgium duiken op.

De Wever:"Nieuwe organisaties zoals Sharia4Belgium duiken op".
ANTWERPEN - In Antwerpen is sinds kort zeker één organisatie aan het werk die mogelijk een opvolger wil worden van het verboden Sharia4Belgium. Dat wordt bevestigd door de Antwerpse lokale politie. Die houdt de organisatie in kwestie naar eigen zeggen van nabij in de gaten en is van plan om in te grijpen indien de situatie zou dreigen te escaleren. Voorlopig zijn er echter nog geen arrestaties verricht. Sharia4Belgium werd door het gerecht verboden omdat het islamistische propaganda verspreidde, kwetsbare jongeren liet radicaliseren en betrokken was bij het rekruteren van Syriëstrijders. Dat laatste zou would-be opvolger 'Way of Life' vooralsnog niet gedaan hebben, maar de methoden en de teneur van de organisatie zouden wel heel gelijkaardig zijn aan die van Sharia4Belgium in zijn beginperiode. "Sinds enkele weken merken we dat er opnieuw initiatieven zijn die onder het mom van religie bepaalde propaganda verspreiden", zegt politiewoordvoerster Veerle De Vries. "Tot zogenaamde 'street dawahs' zoals Sharia4Belgium deed, is het nog niet gekomen. We trekken echter lessen uit het verleden en volgen de zaak - samen met verschillende partners - op de voet om het zeker niet te laten escaleren." Vorige week werden volgens de politie al eens vijf personen even bestuurlijk aangehouden omdat ze islamistische flyers aan het verspreiden waren. 

Reactie: Leren wij dan werkelijk niets uit de geschiedenis , gaan we deze oproerkraaiers terug beschouwen als een paar zonderlingen die interessant willen doen of gaan we ze deze keer geen kans geven om te groeien ? Er is voor mij maar één uitweg tegen radicale moslims en alle gevolgen , pak ze op , neem ze de belgische nationaliteit af en wijs ze uit. Voor minder kunnen we niet gaan en willen we in de toekomst geen bloed in onze straten is zero-tolerantie de enige uitweg. En ga zeker niet rond de tafel zitten met deze organisaties die enkel onze ondergang willen , kijk hoe "IS" groot is geworden en welke gesel ze nu zijn.

Don Viona

Labels: , , , , , , , ,

GENT - Slachtoffer van brutale verkrachting : "Hij had mij beter afgemaakt".

"Soms denk ik dat hij beter had doorgeknepen, dan was ik er van af."
GENT - Het Gentse slachtoffer van een brutale verkrachting op Nieuwjaarsdag was gisteren bijzonder emotioneel toen ze in de rechtbank met de dader geconfronteerd werd. De man riskeert amper zeven jaar cel. De feiten dateren van de vroege ochtend op de eerste dag van dit jaar. Het slachtoffer was net thuis gekomen in de buurt van de Dam- poort toen een man haar om een vuurtje vroeg. Nog voor het slachtoffer terug buiten was met de aansteker, stond hij al in de gang. De man rukte haar de kleren van het lijf, gaf haar enkele slagen en verkrachtte haar brutaal. Toen ze zich verzette, begon hij haar te wurgen. Toen ze te erg tegenstribbelde, zette hij het uiteindelijk op een lopen. In zijn vlucht graaide hij ook nog haar laptop en gsm mee. "Gruwelijke feiten", vond advocate Nina Van Eeckhaut, die optrad voor het slachtoffer. "Als ze je huis binnendringen, kan je verhuizen. Als ze in je auto inbreken, kan je hem verkopen. Maar als ze in je lichaam binnendringen, dan kan je daar niet aan ont- snappen. Haar vrijheid, haar onbevangenheid is ze voorgoed kwijt", pleitte ze. Even werd ook nog gevreesd dat de dader besmet was met HIV, maar dat bleek niet te kloppen. Ook procureur Van Den Bossche was bijzonder scherp voor dader Gyunal S. (28). Hij eiste zeven jaar cel.  "Hij had anderhalve fles whisky gedronken en enkele pinten. Dat, in combinatie met zijn zwakke persoonlijkheid, heeft zijn impulscontrole volledig uitgeschakeld", pleitte advocate Sarah Comer voor Gyunal S. "Ik heb spijt dat ik zo'n slechte dingen heb gedaan. Maar ik wilde haar niet vermoorden", zei Gyunal S. aan de rechter. "Ik geloof niet dat hij echt spijt heeft. Op het moment van de feiten kon ik alleen maar denken dat ik zo niet wilde sterven, dat mijn ouders mij zo niet mochten vinden. Nu denk ik soms dat hij beter had verder gedaan, dan was ik er nu van af", snikte het slachtoffer. De rechter velt vonnis op 1 juni.

Reactie: Ik kijk uit naar de uitspraak , gezien het feit dat verkrachters hier veel te zwak aangepakt worden zie ik het voor het slachtoffer die een levenslang trauma heeft maar slecht in. Het excuus dat hij dronken was mag dan ook niet gebruikt worden als verzachtende omstandigheid . 25 jaar cel en verplichte castratie lijkt mij eerder billijk , maar zover zal het hier wel niet komen in dit pedofiel en verkrachters vriendelijk apenland. Ooit komt het moment dat "het volk" de taak van de rechtbank overneemt , ik denk dat dit moment steeds dichter komt.

Don Viona

Labels: , , , , , , , ,

GENT - Stad Gent eist kasseien uit illegale steengroeves in India.

Gentse kasseien komen uit illegale steengroeves in Noord-India.
GENT - De Gentse Korenmarkt en het Emile Braunplein werden recent volledig heraangelegd. Uit de aanbestedingsplannen blijkt nu dat de stenen die daarvoor gebruikt werden, grotendeels afkomstig zijn uit illegale groeves in India, waar de rechten van de arbeiders niet gegarandeerd zijn. Dit weekend kwam men op de proppen met een undercoverreportage over een reeks illegale steengroeves in Noord-India, waar de rechten van de arbeiders grondig geschonden worden. De illegale groeves bevinden zich in Budhpura, een gebied in Noord-India. Ook de kasseien die gebruikt werden voor de heraanleg van de Gentse Korenmarkt en het Emile Braunplein blijken nu afkomstig uit die regio.  
In principe moet elke steengroeve zich laten registreren bij een administratie die erop toeziet dat de rechten van de arbeiders worden gerespecteerd zegt Herwig Callewier. In de aanbesteding vroeg de stad niet alleen dat de kasseien voor de pleinen uit zandsteen van Noord-India bestonden, de stenen moesten ook een speciale grijsbeige tint hebben, moesten erg fijn gekapt zijn en moesten specifieke afmetingen hebben. Om aan die eisen te voldoen moest Beltrami, de groot-handel uit Harelbeke die de stenen mocht aanleveren, uitwijken naar het Budhpura-gebied. "Toen de vraag van het Gentse stadsbestuur kwam, hadden we de steen nog niet in ons gamma zitten", zegt Herwig Callewier, zaakvoerder van Beltrami. "Omdat de vraag zo specifiek was, ging ik zelf naar India om er stalen te nemen." Daar werd volgens de man al snel duidelijk dat hij niet aan de stenen zou geraken zonder een absolute garantie op correcte arbeidsvoor-waarden te laten varen. "In principe moet elke steengroeve zich laten registreren bij een administratie die erop toeziet dat de rechten van de arbeiders worden gerespecteerd", zegt Callewier. Precies daar loopt het mis: in het Coki-gebied waar de Gentse kasseien vandaan komen, is geen enkele groeve geregistreerd.  
http://www.standaard.be/cnt/dmf20150515_01682713

Reactie: Dit is dan het sociaal beleid dat het Rood/groene stadsbestuur voerd als het toch zijn zin wil krijgen , Dat zij daarvoor beroep moeten doen op groeves waar "de rechten van de arbeiders en zelfs kinderen  niet worden  gerespecteerd speelt dan blijkbaar weinig rol. En dat voor 2 partijen die het " sociale " als hoofddoel hebben , naar eigen zeggen toch. Wie geloofd deze mensen nog.

Don Viona

Pers bericht : 19 mei 2015
De kuip van Gent is aangelegd met stenen uit Noord-India, gekapt onder mensonwaardige omstandigheden in illegale mijnen. (De Standaard 19/05/2015).
Dit is hoogst merkwaardig in een stad waar het stadsbestuur pretendeert waarden als sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid hoog in het vaandel te dragen.
N-VA-fractieleider Siegfried Bracke: “Als Gentenaars moeten we eigenlijk beschaamd zijn. Een tijd geleden vernamen we dat de stadshal bekleed is met een bedreigde houtsoort. Nu blijkt dat ook de kasseien van ons historisch centrum in onmenselijke omstandigheden zijn vervaardigd. Duurzaam beleid is helaas in Gent een zaak van woorden en kennelijk niet van daden.”
In haar beleidsnota “Internationale Solidariteit” kondigt schepen Heyse aan dat ze een universele clausule wil ontwikkelen voor alle bestekken van de stad Gent, gericht op het monitoren van de productieketen en de productieomstandigheden. Textiel wordt geselecteerd als een hoogrisicosegment om een intensiever traject, met zelfs controles op het terrein, mogelijk te maken.
N-VA en CD&V onderschrijven dat engagement. Onze twee fracties hebben trouwens vorige maand de beleidsnota mee goedgekeurd.
Maar nu blijkt hoe dubieus de herkomst is van de door onze stad aangekochte kasseien, vragen wij met aandrang om ook natuursteen te selecteren als een hoogrisicosegment. Er moeten zo snel mogelijk voorwaarden en controles komen bij de aankoop van natuursteen.
CD&V-fractieleider Veli Yüksel: “Opbreken en vervangen van wat er nu al ligt is onmogelijk, maar op zijn minst kunnen we voorkomen dat er nog dergelijke stenen van de schande op ons openbaar domein worden gelegd. De stad moet het goede voorbeeld geven.”
N-VA en CD&V willen het dossier in een stroomversnelling brengen. Daarom leggen de twee  fracties volgende week in de gemeenteraad een voorstel van raadsbesluit voor om niet alleen het ethisch en duurzaam beleid te versterken, maar tegelijk – zoals gebeurd met het hout van de stadshal – financieel te compenseren. Dat geld moet ten goede komen aan diegenen van wie in India de rechten zijn geschonden.

Siegfried Bracke ,Veli Yücksel

Labels: , , , , , ,

GENT - 8,5 Ton afval gedumpt na rommelmarkt Meulesteedsesteenweg.

8,5 Ton afval gedumpt na rommelmarkt Meulesteedse-steenweg
GENT - De Meulesteedse-steenweg leek gisteren een slagveld. Na de buurtfeesten en de bijhorende rommelmarkt hebben omwonenden maar liefst 8,5 ton grof huisvuil op straat gedumpt. De stad weet niet hoe ze het weerkerend fenomeen het hoofd moet bieden. De buurtfeesten van de Muide-Meulestede lokken elk jaar heel veel volk. De top- attractie is de tweedaagse rommelmarkt op de Meulesteedsesteenweg. Die steenweg lag er gisterochtend als een stort bij. Oude radio's, kleren, papieren, huisraad,...het lag er allemaal. Het is een weerkerend fenomeen, want ook aan de jaarlijkse rommelmarkt van de Bevrijdings- laan gebeurde dit al een paar keer. "Sinds de voorvallen op de Bevrijdingslaan zijn er strengere regels voor rommelmarkten", zegt Ivago-voorzitter Tine Heyse (Groen). "Zo moet de rommel- markt zeker om 18 uur afgelopen zijn en worden er controles uitgevoerd om te zien of alles goed is opgeruimd. Die controles zijn zowel zaterdag als zondag ook uitgevoerd en toen werd vastgesteld dat het meeste afval inderdaad proper werd meegenomen. Pas maandagochtend werd de afvalberg aangetroffen. We kunnen dus besluiten dat het niet de mensen van de rommelmarkt waren die sluikstortten, maar omwonenden die het vuilnis opstapelden." Ivago kwam gisterenochtend ter plaatse voor een grote schoonmaak. Het afval werd niet zomaar meegenomen. Een team van Ivago kwam ter plaatse om het afval uit te pluizen op zoek naar adressen. Vooraleer alle vuilnis opgehaald werd, konden zo al 21 mogelijke daders gevat worden, allemaal buurtbewoners. "Zij zullen niet alleen een GAS-boete in de bus krijgen, maar ook een factuur van Ivago. Die kan oplopen tot 250 euro", stelt Heyse. Het stadsbestuur weet voorlopig niet hoe het deze terug-kerende situatie de baas kan blijven. Het is de eerste keer dat de wijk Muide-Meulestede in deze mate vervuild werd. De Bevrijdingslaan spant de kroon. In 2013 werd daar nog negen ton sluikstort opgehaald na de rommelmarkt. Ook in 2014 was het prijs en over veertien dagen is de volgende editie van de rommelmarkt daar al een feit. De kans dat de traditie zich doorzet is groot. Het is zeker niet de bedoeling te raken aan de rommelmarkten. "We zullen het evalueren en kijken hoe we dit fenomeen kunnen voorkomen. Rommelmarkten hebben hun charme en moeten zeker kunnen in de stad", besluit Heyse. 

Reactie: Men weet op het stadhuis niet hoe men deze bende ongeregeld moet aanpakken .
Heel simpel , verbied dergelijke rommelmarkten maar leg de bevolking duidelijk uit waarom dit verbod er komt en wie hier schuld treft. 
Maar ik snap wel waarom Tine Heyse (groen) niet durft optreden , het wordt net als voor de SP.a heel moeilijk om uw kiesvee iets op te leggen zonder stemmenverlies de volgde keer. Arm Gent dat zich moet laten leiden door dergelijke politiekers.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , , , , , , ,

18 mei 2015

GENT - Hoeveel kost voetbalfeest dat Daniël Termont wil aan niet voetbalgekke Gentenaars ?

Gent in staat van totale euforie. 
GENT - De Buffalo's brachten Gent gisteren in staat van euforie door hun overwinning op Club Brugge.  
In cafés, sportclubs en frituren werd de match tegen Club Brugge gevolgd op groot scherm. Het werd een thriller die heel wat supporters bijna een hartaanval bezorgde. In sportcafé De Karper aan de stads- ring was het gisteren gezellig druk met zowel Buffalo-supporters als Brugge-supporters, broederlijk zij aan zij. Het werd een emotionele rollercoaster. Drie maal euforie en gelukkig slechts twee keer een ontgoocheling. Toen Benito Raman de laatste goal binnenkopte, ontplofte het café. "Als we kampioen spelen is dat het mooiste moment uit mijn leven en niet alleen in het voetbal. Het was een waanzinnige match. Mijn hart ging tekeer als nooit te voren. We hebben hier ook de Rode Duivels op groot scherm gevolgd, maar dit was nog een trapje hoger qua emoties", zegt Laurens Van Poucke. Dat het nieuws van de overwinning rondging als een vuurtje, bleek meteen na de match. Tramchauffeurs trokken al bellend door de stad en zelfs de politie zwaaide naar supporters. Een halfuurtje na de match kwamen de eerste Buffalo-supporters al toe aan de oefenterreinen op de Warmoezeniersweg, allemaal getooid in blauw- wit en wachtend op de helden die terugkwamen uit Brugge. Toen de spelersbus het terrein op reed, stonden er zeker 1.500 supporters feest te vieren op straat. Het leek wel alsof de titel al binnen was. Eén van de supporters had zelfs in allerijl een limousine gehuurd. "En als we kampioen worden, kom ik met de helikopter. Echt hé", zegt schrijnwerker Francky De Rick. Toen ook nog eens het nieuws kwam dat Anderlecht gelijk stond tegen Standard, werd het feest nog uitbundiger. Uiteindelijk kregen de fans hun spelers maar heel even te zien. De spelers van AA Gent kregen zaterdag ook al een uitgeleide die kon tellen.  
Intussen denkt burgemeester Daniël Termont aan de feestelijkheden van de komende week in zijn stad. Hij zat gisteravond na de match van Anderlecht samen om regelingen voor de kampioenen- match te treffen. "Er zijn voorlopig nog geen beslissingen genomen, maar we hebben op voorhand wel gebrainstormd over wat mogelijk is. De match op groot scherm uitzenden, lijkt me zeker mogelijk", zegt de burgemeester. Donderdag kan het al zo ver zijn. 

Reactie: Ik kan begrijpen dat sommigen zich echt uitleven in het bekijken van voetbal , dat dit op dit niveau nog weinig met "echte" sport te maken heeft en het hier allemaal gaat in de eerste plaats over het grote geld vergeet men graag even net als de armoede in Gent . " brood en spelen " weet u wel. Maar dat stad Gent geld gaat pompen in feestelijkheden via onze burgemeester ( de supenfan), geld van iedere Gentenaar dus , klopt niet. Misschien moet hij ook eens openstaan voor andere sporten die Gentenaars willen beoefenen maar geen toelating voor krijgen ( o.a een gratis circuit voor motoren in de industriezone ). Tot daar mijn bedenking bij deze euforie.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , ,

TERREUR - Terug lage straffen voor 7 vrouwelijke Syriëstrijders.

Vijf jaar cel voor vrouwelijke Syriëstrijders .
ANTWERPEN - De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft vandaag zeven moslima's veroordeeld voor hun deelname aan de activiteiten van een terroristische groep. Vier van hen hebben zich in Syrië aangesloten bij Islamitische Staat (IS) en kregen vijf jaar effectief en 15.000 euro boete. De rechtbank beval ook hun onmiddellijke aanhouding. De drie anderen, die nog in België zijn, kregen celstraffen tot dertig maanden, geheel of gedeeltelijk met uitstel, en boetes met uitstel. Besime C., Yassmina M., Selin Y. en Fatima B. vertrokken in maart 2014 naar Syrië. De Facebook-pagina die Besime C. deelde met de zussen Yassmina en Hakima M. (19) stond vol met opruiende extremistische boodschappen. In afscheidsbrieven schreven ze dat ze de westerse democratie verafschuwden en dat ze als martelaren wilden sterven. De vier zijn er intussen getrouwd met Syriëstrijders en hebben zich mogelijk aangesloten bij de vrouwenbataljons van IS. Hakima M. was niet samen met haar zus vertrokken, omdat haar paspoort nog niet in orde was. Ze werd bij een nieuwe vertrekpoging in mei op de luchthaven van Zaventem onderschept in het gezelschap van een minderjarige. Hakima M. ontkende dat ze betrokken was bij terroristische activiteiten, maar de rechtbank zag dat anders. Ze was lid van een aantal organisaties die jonge moslimvrouwen radicaliseerden en ze had ook mee benefietacties georganiseerd om haar vertrek en dat van de minderjarige te financieren. Beiden hadden in afwachting van hun vertrek een tijdje bij Rosliana G. (22) in Brussel gelogeerd. Ook zij ontkende, maar de rechtbank vond het bewezen dat ze betrokken was bij het vertrek van verschillende Syriëstrijders en dat ze mee geldinzamelingen voor Hakima M. en de minder-jarige had georganiseerd. Naima A.A. tot slot had Fatima B. naar de luchthaven van Düsseldorf gebracht. De zus van Fatima is getrouwd met haar zoon en zowel hij als haar schoondochter bevinden zich in Syrië. Haar bewering dat ze niet wist dat Fatima naar Syrië wilde gaan, vond de rechtbank ongeloofwaardig. Naima A.A. werd veroordeeld tot twintig maanden cel en 3.000 euro boete, beiden met uitstel. Hakima M. en Rosliana G. kregen dertig maanden cel, waarvan een jaar effectief, en 6.000 euro boete met uitstel. 

Reactie: Waarom worden steeds belachelijk lage straffen uitgesproken , beseft men op de rechtbank niet voor welke gruwel deze vrouwen oproepen of aan deelnemen. Dergelijk uitschot moet voorgoed uit de maatschappij verbannen worden want zijn zijn tikkende tijdbommen. Wanneer gaat men de doodstraf terug invoeren voor terreurdaden ?  

Don Viona

Labels: , , , , , , , ,

17 mei 2015

ROYALTY - Bescherming koninklijk show-team koste 15,5 miljoen euro in 2014.

Bewaking koninklijke familie kostte in 2014 15,5 miljoen euro.
De bewaking van onder andere koning Filip kostte vorig jaar 15,5 miljoen euro.  
De beschermings- en beveiligings-opdrachten die het Veiligheids-detachement bij de Koninklijke Paleizen (VDKP) van de federale politie uitvoert ten aanzien van leden van het koningshuis kostte in 2014 15,5 miljoen euro. Dat is minder dan in 2013 toen hiervoor 15,8 miljoen euro werd uitgetrokken. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) op een schriftelijke vraag van Barbara Pas (Vlaams Belang). Voor de uitvoering van de beschermings- en beveiligings-opdrachten in 2014 werden meer dan 276.000 uren gepresteerd, waarvan 181.100 voor de bescherming en beveiliging van de koninklijke gebouwen en domeinen en 95.300 voor de persoonsbescherming van leden van de koninklijke familie. Daarnaast werd nog eens 51.200 uren gepresteerd in het raam van het algemeen beheer van de VDKP, met inbegrip van opleidingen en trainingen van het personeel en het beheer van operationele informatie. 

Reactie: Wanneer stop deze waanzin en worden zij goedkoper , is het echt nodig dat 10 geheime bodyguards constant in de omgeving van deze mensen zijn bij alles en iedere stap die ze buiten hun paleis zetten ? Men houd ze duidelijk buiten beeld maar ze zijn er wel en krijgen daar een royale vergoeding voor blijkt nu. De dag dat iemand wil toeslaan zal het toch te laat zijn , de aanslag op JFK is daar het beste voorbeeld van.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , ,

ARMOEDE - Liesbeth Homans: Beste maatregel om uit armoede te geraken is werken.

"Ik vind het heel jammer dat van armoede een politiek spel wordt gemaakt". 
Vlaams minister van Armoede-bestrijding Liesbeth Homans (N-VA) heeft deze week drie maatregelen getroffen tegen armoede in Vlaanderen. Maar ze kreeg daar heel wat kritiek op. In 'De zevende dag' betreurt Homans dat armoede een politiek spel is geworden. Homans heeft naar eigen zeggen nooit beweerd dat haar maatregelen de sleutel zijn tot armoedebestrijding: "Het bestrijden van armoede is een horizontale bevoegdheid van de Vlaamse regering, dat gaat over onderwijs en welzijn, maar ook werk. Ik ben er bijvoorbeeld van overtuigd dat de beste maatregel om uit armoede te geraken, of er überhaupt nooit in te tuimelen, het halen van een inkomen uit arbeid is." De N-VA-minister wijst ook op het feit dat "het de eerste keer is sinds dat de socialisten niet deelnemen aan de federale regering dat het leefloon zal worden opgetrokken tot de Europese armoedegrens." Homans hamert erop dat "armoedebestrijding op veel fronten tegelijk inspanningen vergt." Voort deelt de politica nog een sneer uit naar de oppositie: "Ik vind het heel jammer dat van armoede een politiek spel gemaakt wordt. Elke partij zou moeten strijden om meer mensen uit armoede te krijgen." 

Reactie: Als ik eerlijk moet zijn moet ik haar 100% gelijk geven , werken is de enige  en beste weg om uit de armoede te geraken.  Maar dat wil "links" duidelijk niet gezegt zijn , hun kiezers zitten dan ook voornamelijk in de allochtone en/of armenhoek, hun dus arm houden door het leefloon niet te verhogen  was goed voor extra stemmen het zelfde voor de werklozen , geef hun geld voor rustig thuis tezitten en ze stemmen wel voor ons is hun gedachtengang , als dat dan armoede wordt schuif je dat door naar de partij die aan de macht is. De werkers kunnen dan enkel hopen dat de betrokken armen dit zelf gaan inzien want de solidariteit heeft zijn grens ver bereikt.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , ,

16 mei 2015

VERKEER - Bijna 100.000 mensen betrapt bij keuze voor rijden zonder gordel

Bijna 100.000 mensen betrapt op rijden zonder gordel.
Vorig jaar zijn 97.337 mensen betrapt op rijden zonder gordel. Er werden ook meer dan 8.000 bestuurders per dag geflitst. '
In totaal werden vorig jaar bijna 3,5 miljoen pv's uitgeschreven, in 2013 waren dat er nog iets meer dan 3,4 miljoen. De overgrote meerderheid van de boetes wordt uitgeschreven wegens overdreven snelheid: 3 miljoen pv's. Opvallend is de stijging in boetes voor mensen zonder gordel. "Dat verwondert ons", zegt Peter De Waele van de federale politie . "Autoconstructeurs hebben de laatste jaren immers steeds meer systemen ingebouwd om automobilisten attent te maken op de gordel." Er worden wel meer en gerichtere controles naar gordeldracht gehouden, zegt De Waele. "De gordel niet dragen blijft een belangrijke doodsoorzaak. Daarom gaan wij er ook naar op zoek. En hoe meer je zoekt, hoe hoger het cijfer." Er werden minder dronken bestuuders betrapt (36.301, -10%) en een pak meer automobilisten onder invloed van drugs (4.588, +55%). 

Reactie: Verkeerveiligheid is relatief en verschillende factoren zorgen voor die veiligheid of onveiligheid. Waarom laat men mensen na het verstrekken van de nodige informatie niet zelf beslissen of ze al dan niet de gordel willen gebruiken. Mogen we straks in het verkeer nog iets zelf beslissen..of worden wij roboten zonder eigen keuzes. Dit zou misschien aanvaardbaar zijn moest  de wetgever dan ook instaan voor het beboeten van de verantwoordelijken die instaan voor de niet perfecte infrastruktuur . Waarom worden gevaarlijke vangrails , putten en bulten en nog zovele andere gevaarlijke situaties nog geduld.
Of is toevallig het feit dat net als met flitsen het aantal boetes en de daar aan verbonden euro's belangrijk zijn de oorzaak van deze jacht op gordelloze chauffeurs ?  Laat mensen toch vrij in het nemen van sommige beslissingen , crieer geen vals veiligheidsbeeld want wie gaat mij o.a beletten om morgen al dan niet met mijn gordel aan tegen 150km/h tegen een boom aan te rijden als ik dat echt wil?

Don Viona

Labels: , , , , , , ,

GENT - Fiets-terreur slaat toe in Vlaanderenstraat met verkeers opstopping.

Gefrustreerde fietser blokkeert alle verkeer.
GENT - Een iets te enthousiaste fietser heeft gisteren om 16 uur een ernstige verkeersopstopping veroorzaakt in de Gentse Vlaanderenstraat en de ruime omgeving. De man had een automobilist betrapt die een verkeerd manoeuvre maakte en besliste dan maar zijn fiets voor de wagen te zetten. Hij weigerde aan de kant te gaan en eiste dat de chauffeur achterwaarts uit de Vlaanderenstraat reed. De scène duurde volgens omstanders vlotjes tien minuten. Bussen, trams en wagens konden geen kant meer op. Meerdere mensen probeerden de fietser op andere gedachten te brengen, maar uiteindelijk moest de politie erbij gehaald worden om de man aan kant te krijgen. De automobilist in kwestie werd door de politie weggeleid. Het bleef de rest van de avond zeer lastig om de stad in en uit te komen aan de Zuid. 

Reactie: Dit krijg je als mensen het gevoel krijgen "Übermenschen " te zijn omdat ze fietsen , zeker als dit bevestigd wordt door bepaalde figuren in het Gents college ( o.a F.Watteeuw) . De haat die daar gepredikt wordt door sommigen tegen auto's is gewoon niet normaal meer en zal in de nabije toekomst voor steeds meer verkeersagressie zorgen. Ik vraag mij dan ook af waarom de autobestuurder door de politie werd weggeleid en niet de fietser ?  

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , , ,

BIZAR - Jacht van zes Belgen slaat kapot op Spaanse rotsen door risico gedrag.

"Wij zijn uit de hel geraakt. Onze vrienden niet". 
SPANJE - Jacht van zes Belgen slaat kapot op Spaanse rotsen .  Een jacht met zes Brusselse vrienden is gisteren tijdens een plezierreis op de rotsen geslagen voor het Spaanse eiland Formentera. Drie over- leefden als bij wonder. "Net toen ik dacht dat we het nooit zouden halen, geraakten wij toch uit het water", zegt Nathalie Klemm (50). "Onze vrienden helaas niet." "Plots was er die immense storm. Ineens waren er golven van wel tien meter." Dat vertelde Nathalie Klemm, een van de overlevenden, gisteravond vlak nadat ze uit het ziekenhuis was ontslagen. " Door het gebeuk van de wind moet het anker losgeraakt zijn. Het was verschrikkelijk, alsof de boot ontplofte." Ook carrossier Geoffrey Malgaud (50), een van de andere overlevenden, mocht gisteren al het ziekenhuis verlaten. Hij verloor zijn partner Caroline Missiaen (43). Als bij wonder geraakte hij tot bij de rotsen, waar een wildvreemde hem de hand reikte: "Dat er nog drie van ons het overleefd hebben, is een echt mirakel." De derde overlevende, vastgoedagente Nathalie Willem, lag gisteravond nog in het ziekenhuis. Naast Caroline Missiaen, een boekhoudster, kwamen ook schipper Eric Mussche (56) en reclameman Jean-Claude Kadz (67) om. Kadz was de eigenaar van het tien meter lange jacht, dat de naam 'Be Happy' droeg. Hij had het pas vorig jaar gekocht. 

Reactie: Misschien moeten we even stilstaan bij dit ongeval , waren zij wel bekwaam genoeg om met een amper 10 meter groot jacht de zee op te gaan en was het jacht uitgerust voor deze taak , een storm kan met de huidige apparatuur tijdig opgemerkt worden , misschien is er ook een dringende aanpassing nodig van het vaarbrevet.
Iedereen met geld ( boot is statussymbool) denkt dat varen op zee zoiets is als een auto besturen , maar daar komt meer bij kijken. Hier is kennis van natuur fenomenen ook een belangrijke factor maar dat vergeet met graag of denkt men wel onder controle te hebben. En dan gebeuren dergelijke rampen.

Don Viona

Labels: , , , , , , ,

15 mei 2015

VERKEER - Doodrijder is agent en legt de schuld bij het slachtoffer.

Agent die vrouw doodreed legt schuld deels bij slachtoffer.
DIEST / LEUVEN - Voor de politierecht bank in Leuven is vandaag een agent van de federale politie verschenen die met een anoniem voertuig een bejaarde vrouw doodreed op een zebrapad in Diest. De man was verblind door de zon zegt hij. 
Zijn advocaat legde de schuld deels bij het slachtoffer zelf, tot woede van de zoon van de vrouw. Het tragische ongeval gebeurde op 14 november 2012 aan de Eduard Robeynslaan. De 87-jarige José Bergmans uit Diest wandelde naar de markt en werd op een zebrapad gegrepen door de wagen van federaal agent Dirk C. (52) uit Averbode. Ze stierf weinig later in het ziekenhuis. De agent had niet gedronken en reed niet te snel. Hij vertelde aan de politierechter dat hij verblind was door de zon. Volgens het openbaar ministerie had C. moeten afremmen of stoppen bij het naderen van het zebrapad. De procureur vorderde drie maanden cel met uitstel en een rijverbod van drie maanden. De verdediging legde de schuld gedeeltelijk bij het slachtoffer dat voorzichtiger moest geweest zijn. De advocaat vroeg om opschorting onder voorwaarden. De enige getuige van het ongeval werd nooit teruggevonden. De bejaarde vrouw woonde op vijftig meter van de oversteekplaats. Uitspraak op 19 juni. 

Reactie: Indien dit een gewone burger overkomst is de uitslag al zeker en wordt iedere uitvlucht weggelachen. Als agent moet hij zeker weten dat een voetganger op een zebrapad voorrang heeft , verblinding inroepen is dan ook belachelijk , in dergelijk geval moet hij zijn snelheid aanpassen en desnoods stoppen . 
De schuld dan nog proberen bij het slachtoffer leggen toont enkel aan welk ego deze agent heeft. Voor mij mag hij door een tuchtmaatregel ontslagen worden plus een hoge schadevergoeding en boete. Het moet nu maar eens gedaan zijn dat agenten zich als cow-boys door het verkeer wringen , het aantal ongevallen met agenten toont dit ook aan.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , ,

GENT - Vele miljoenen later is Sint-Baafskathedraal nog maar stukje properder.

Sint-Baafskathedraal gaat van grijs naar gebroken wit.
De Sint-Baafskathedraal is - zeer toepasselijk - net voor Hemelvaart voor een stuk uit de stellingen gehaald. Daardoor wordt nu stilaan duidelijk hoe groot het verschil zal zijn tussen de kathedraal voor en na de werken. Voor de werken zag de kathedraal er nog grijs uit door jaren van uitlaatgassen en andere vervuiling. Nu het bovenste deel van de toren vrij is, komt de originele kleur weer naar voor: gebroken wit. 
De toren staat al bijna twee jaar in de stellingen. Het zal nog drie jaar duren om ook het resterend gedeelte van de toren volledig in originele staat te herstellen. Naarmate er gedeeltes afgewerkt zijn, kunnen er nog meer stukken van de stelling verdwijnen.

Reactie: Kijk , daar lag ik nu echt al lang van wakker , welke kleur ging deze geld verslindende opkuis laten te voorschijn komen. Nu weet ik het antwoord " gebroken wit". Dat dit prestige project miljoenen belastingsgeld gaat kosten blijkt de verantwoordelijken niet te storen. Deze verantwoordelijken die de armoede gingen aanpakken in Gent als eerste punt hebben nog maar eens gefaald.   Op de toeristen na ziet waarschijnlijk de meerderheid van de Gentenaars deze verspilling als zinloos. Maar ja , Gent is nu eenmaal een stad die leeft "voor" vreemdelingen van alle soorten   nietwaar. De "Gentse Feesten " zijn daar het beste voorbeeld van. Je hoort er van alles praten enkel "Gents" wordt steeds raarder ,het blijft dan ook hopen op optredens van "Biezebaaze".

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , , , ,

VOETBAL - Nieuw nationaal voetbalstadion is te duur en geen noodzaak.

Studie haalt nieuw nationaal voetbalstadion onderuit.
Een gloednieuw nationaal voetbalstadion bouwen op parking C van de Heizel: dat leek lange tijd de enige optie. Het huidige Koning Boudewijnstadion is immers hopeloos verouderd, en een verbouwing zou geen optie zijn. Maar een hypergedetailleerde nieuwe studie maakt die laatste bewering nu met de grond gelijk. 
Een renovatie van het Koning Boudewijnstadion zou niet alleen haalbaarder zijn dan het oorspronkelijke plan, het is nog goedkoper ook. Toch wil Brussels schepen van Sport Alain Courtois (MR) niet weten van de nieuwe studie. Hij houdt voet bij stuk: "In 2020 wordt het bestaande stadion afgebroken. Er is geen plan B"

Reactie: Precies of geld van geen belang is in deze kwestie , prestige gaat voor vind betrokken verantwoordelijke. Waarom een nieuw stadion bouwen als het evengoed maar goedkoper kan , misschien hoogtijd dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de betrokken verantwoordelijken.  Net zoals gebeurd is in Gent die kreunt onder de groeiende armoede wordt hier het zelfde spelletje gespeeld. Prestige lijkt de enige uitleg , of is er meer aan de hand ? 

Don Viona

Labels: , , , , , , , ,

13 mei 2015

GENT - Pro-Islam beweging "Hart boven Hard" wint prijs "sociaal-cultureel volwassenenwerk".

Prijs voor Hart boven Hard.
GENT - Wouter Hillaert, initiatiefnemer van Hart boven Hard, wint de prijs voor sociaal-cultureel volwassenenwerk 2015 van de provincie Oost - Vlaanderen. Hart boven Hard is een burger-initiatief, onder meer in Gent, waarbij ook veel organisaties zich hebben aangesloten. De beweging focust op thema's als ecologie, armoede, klimaat en diversiteit. Ze stelt waarden als solidariteit, gelijkheid en zuurstof voor mensen voorop, en willen zich niet in een politieke hoek laten duwen. 
Tijdens de 1-meitoespraken spraken onder meer Freya Van den Bossche en Katrien Neyt nog lofbetuigingen uit aan het adres van Hart boven Hard. Aan de Oost-Vlaamse prijs voor sociaal-cultureel volwassenenwerk is een bedrag verbonden van 5.000 euro. 

Reactie: Het gaat de verkeerde kant op als mensen die willen dat wij onze eigen cultuur onderwerpen aan de moslimcultuur nu ook nog prijzen krijgen. Dat ze zeggen niet in een politieke hoek te zitten is dan ook een lachtertje , hun wensen en verzuchtingen zijn rood / groen , laat dit duidelijk zijn.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , ,

JUSTITIE - Dimitri Bontinck moet dan toch effectief 8 maanden in de cel.

Acht maanden cel voor Dimitri Bontinck. 
ANTWERPEN -  Het hof van beroep in Antwerpen heeft Dimitri Bontinck (41) veroordeeld tot een effectieve celstraf van acht maanden en 300 euro boete, omdat hij zijn vroegere vriendin had vast- gehouden op een hotelkamer en haar geslagen had. In eerste aanleg had hij daarvoor nog zes maanden cel met uitstel gekregen. Bontinck werd in maart al veroordeeld, maar tekende verzet aan. De straf werd nu opnieuw uitgesproken. 
De feiten dateren van 6 november 2013. Bontinck en de vrouw hadden op een hotelkamer afgesproken, omdat haar vader gekant was tegen hun relatie. In de loop van de avond kreeg de receptie meermaals telefoon vanuit hun kamer, waarbij er telkens werd ophangen. Toen een gast uit de kamer ernaast kwam klagen over geruzie en lawaai, ging een medewerker aan- kloppen. Bontinck wilde eerst niet open doen, tot de medewerker met de politie dreigde. Toen hij de deur toch opende, vluchtte zijn vriendin naar buiten. Bontinck achtervolgde haar tot in de lobby en schold haar uit. De vrouw had kneuzingen in het gezicht en zei dat hij haar geslagen had. Hij had haar niet willen laten vertrekken en had haar ook belet van de receptie te bellen. In eerste aanleg had hij vorig jaar zes maanden cel met uitstel gekregen. Hij ging in beroep tegen het vonnis, maar liet toen verstek gaan en kreeg acht maanden effectief. Bontinck tekende daarop verzet aan. Zijn advocaat had de feiten niet betwist en had om een werkstraf of straf met uitstel gevraagd, maar dat vond het hof te mild. Andere partner Om hem het 'ontoelaatbare van zijn handelen' te doen inzien, is volgens het hof enkel een effectieve celstraf op zijn plaats. Bontinck had bovendien in 2009 al eens een opschorting gekregen voor slagen aan een andere partner, maar had daar geen lessen uit getrokken. Hij kreeg dus opnieuw acht maanden cel en moet zijn toenmalige vriendin een schadevergoeding van 750 euro betalen.

Reactie: En nu maar hopen dat deze effectieve straf ook effectief wordt . Misschien kunnen "echte" zware jongens hem een terug met beide voeten op de grond zetten.Wie vrouwen slaat is geen echte man maar een lafaard , die ooit wel tegen de verkeerde man loopt en dan zit te huilen als een baby. Maar ja , wat wil je van iemand die partij kiest voor een zoon ( Jejoen Bontinck ) die terrorist is en anderen aan de galg praat omzelf aan een straf te ontkomen. Zo de vader zo de zoon !

Don Viona

Labels: , , , , , , ,

12 mei 2015

KINDERMISBRUIK - Vader die 6-jarige dochter 7 jaar verkrachte krijgt amper 2 jaar cel.

Man die dochtertje vanaf haar zesde jarenlang verkrachtte krijgt twee jaar effectieve cel. 
LEUVEN - De correctionele recht- bank van Leuven heeft vandaag een 49-jarige man veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan de helft met uitstel, voor verkrachting van zijn minderjarige dochter. Het begon toen het meisje amper zes jaar oud was. Pas zeven jaar later kwam er een einde aan het misbruik. Alex R. (49) uit Leuven vergreep zich voor het eerst aan zijn dochter in 2007, net na de scheiding van zijn echt- genote. In 2014 deed de moeder aangifte van de jarenlange verkrachting. In een audiovisueel verhoor kwam het meisje geloof-waardig over. De vader ontkende, maar ging door de knieën toen hij aan de leugendetector werd gelegd. Toen ging hij tot bekentenissen over. Het broertje van het slachtoffer was soms getuige van de feiten. Om de twee weken verbleven de kinderen in het weekend bij hun vader. Het openbaar ministerie had zes jaar cel gevorderd. De rechtbank hield het op vier jaar, waarvan de helft met uitstel. R. wordt voor vijf jaar uit zijn rechten ontzet. Aan zijn ex- echtgenote moet hij een morele en materiële schadevergoeding betalen van 3.371 euro. Het slachtoffer krijgt een provisionele vergoeding van 5.000 euro, op een rekening die geblokkeerd wordt tot haar meerderjarigheid. 

Reactie: Dit is terug een signaal dat justitie kindermisbruik niet ernstig neemt , 2 jaar effectief voor je eigen kind 7 jaar te misbruiken , waarom zouden deze monsters het niet doen . Dergelijk ongedierte hoort voor min 20 jaar thuis in een cel liefst samen met een paar echt zware jongens. Ik blijf mij dan ook vragen stellen bij dergelijke uitspraken. Wat is de reden dat er zo zwak gestraft wordt voor feiten die een levenslang trauma teweeg brengen.?  Lobbywerk uit verdachte hoek ?

Don Viona

Labels: , , , , , , , ,