<br>DON VIONA <br> " Fight For Freedom " " Mijn denken zal zich nooit onderwerpen,noch aan dogma,noch aan een partij,noch aan een belang,noch aan een voordeel,maar uitsluitend aan de feiten zelf,want zich onderwerpen betekent, het einde van alle denken "
" Bloggers are the hackers of the corrupted main stream mediocratic monopoly. Our mission is truth, our numbers are many, and we are taking back the control of the public mind. Liberating it from those whom peddle complacency, conformity, and ignorance. This is our mission and not one of us can do it alone. Join us! "02 september 2015

Photo Van De Dag : Waar "IS" Voor Staat

Een slachtoffer van IS...
Reactie: Dit kind is een slachtoffer van "IS" de organisatie die ondanks haar gruwel nog steeds groter wordt. Hoelang nog kan de westerse en beschaafde wereld dit dulden en hun aanhangers blijven met rust laten ??  

Don Viona

Labels: , ,

JUSTITIE - Gaat vader Lambrecks de doofpot in dossier Dutroux openen ?

Vader Lambrecks vindt nieuw spoor in zaak-Dutroux.
De advocaat van Jean Lambrecks heeft gisteren een bundel overgemaakt aan het parket van Limburg met het verzoek om een onderzoek te voeren naar nieuwe elementen in de strafzaak van Dutroux. De vader van Eefje spit al jaren samen met zijn partner Els en zijn huidige advocaat het lijvige dossier uit.  Al twintig jaar wacht Jean Lambrecks op antwoorden. De behandeling voor het hof van assisen van Aarlen waarbij Dutroux tot levenslang werd veroordeeld, zijn ex Michelle Martin tot dertig jaar en zijn handlanger Michel Lelièvre tot 25 jaar opsluiting, creëerde enkel nog meer vragen. Sinds enkele jaren is de papa van Eefje, samen met zijn huidige advocaat en zijn partner Els dan maar zelf aan het titanenwerk begonnen. In hun loodzware taak worden vader Lambrecks, zijn partner en de Brusselse advocaat Philippe Vanlangendonck bijgestaan door een ex-gangster die inmiddels al een kwarteeuw werkt voor politie en justitie. Hij is erin geoefend moeilijke onderzoeken te doorploegen maar wil anoniem blijven. Het op die manier samengestelde team kwam zo nieuwe elementen op het spoor die kennelijk nooit onderzocht werden. Zo kwam er in tal van processen-verbaal eenzelfde voertuig voor. 

Reactie: Wij eerlijke mensen willen niets anders dan weten wie echt achter de zaak Dutroux zat en wie hun nu nog steeds de hand boven het hoofd houd. Het kan bijvoorbeeld niet dat de meervoudige kindermoordenares Martin alweer op vrije voeten is, dit is ongezien in de Belgische geschiedenis. Ik wel hun dan ook succes in hun onderzoek.

Don Viona

Labels: , , , , , , , ,

31 augustus 2015

WERK - Jongeren zonder diploma krijgen geen wachtuitkering meer.

Geen wachtuitkering meer voor jongeren zonder diploma.
Voor wie onder de 21 jaar zonder diploma niet tijdig een job kan vinden op de arbeidsmarkt, is er vanaf morgen ook geen inschakelingsuitkering meer.  Jongeren onder de 21 jaar die zonder diploma op de arbeids- markt terecht komen, maar daar niet binnen het jaar aan een job geraken, komen vanaf 1 september niet meer in aanmerking voor een inschakelingsuitkering. Volgens AVC dreigen daarmee zo'n 3.000 jongeren helemaal 'buiten de radar te vallen'. Schoolverlaters die een jaar na hun inschakeling nog steeds geen werk gevonden hebben, konden tot nu toe rekenen op een inschakelingsuitkering van enkele honderden euro's. Die uitkering zal vanaf 1 september echter verdwijnen voor die jongeren die de schoolbanken verlieten onder een leeftijd van 21 jaar zonder daar ook een diploma te behalen. Bovendien komt er op de uitkering een bovengrens te staan: ook wie ouder is dan 25 komt niet meer in aanmerking. De nieuwe invulling is een besparingsmaatregel van de federale overheid.  Jongeren die aan het eind van hun wachttijd een getuigschrift van het beroepsonderwijs of een ander certificaat of attest kunnen voorleggen, maken evenwel nog wel steeds aanspraak op de uitkering. Daarmee versoepelde de regering hun oorspronkelijke plan reeds. Dit na luidkeels protest van ACV.  Maar dan nog noemt de organisatie het een drastische maatregel, die ervoor zorgt dat zo'n 3.000 jongeren "helemaal buiten de radar vallen". Volgens ACV wordt door de nieuwe maatregel bovendien net de meest kwetsbare groep getroffen: "De jongeren hebben na hun schooltijd niets op zak, hebben geen inschakeling-uitkering, en vaak ook geen inschrijving bij de VDAB, waardoor ook begeleiding naar opleiding of werk niet beschikbaar is", zo zei de vakbond . Volgens de VDAB zelf moet het echter toch mogelijk zijn om ook aan deze jongeren snel begeleiding aan te bieden en dus ook hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. VDAB belooft dan ook alle jongeren - met of zonder diploma - individueel te contacteren, om hen op de beschikbare diensten te wijzen. De organisatie stelt zichzelf als doel alle werkzoekende jongeren binnen de vier maanden met een opleiding of stageplaats te bereiken. Dat benadrukte VDAB-topman Fons Leroy vandaag in 'De Ochtend' op Radio 1.  Omdat een goede start van de loopbaan essentieel blijkt voor het vervolg daarvan, maakt ook Netwerk tegen Armoede zich ernstige zorgen. De organisatie vreest dat het gebrek aan ondersteuning en begeleiding voor de jonge werkzoekenden, een "litteken" doorheen hun hele loopbaan zal worden. Ook oppositiepartij sp.a blijft kritisch. De partij noemt het 'cynisch' dat enkel de allerzwaksten getroffen worden en is van mening dat men jongeren niet helpt door hun uitkering af te pakken. Er zou integendeel net in hen geïnvesteerd moeten worden, klinkt het daar. 

Reactie: Wie tegenwoordig op zijn 21 ste nog geen diploma heeft zal waarschijnlijk heel diep geslapen hebben de laatste 10 jaar in de scholen , of is heel zwak begaafd. Voor deze laatste zou dan wel nog een uitweg moeten bestaan daar zij niet zelf verantwoordelijk zijn voor hun toestand. Als we dagelijks horen hoe leerlingen omgaan met de leraren en hun lessenpakket wordt veel duidelijk.  Dat SP.a dit weer een foute maatregel vind is logisch , het gaat hier nu eenmaal om hun mogelijk toekomstig kiesvee. Er is dus maar één uitweg , werk aanvaarden voor ongeschoolden zonder naar de wedde van directeur te verlangen. Daarom pleit ik ook om geen leefloon uittekeren aan deze groep , enkel voeding en eventueel huisvestig mag het enige zijn waar de werkende belastingbetaler moet voor instaan.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , ,

POLITIEK - Crombez: Wij willen tenkoste van werkgelegenheid het profitariaat behouden.

Crombez: "CD&V geeft laatste beetje weerstand tegen rechts beleid op".
Sp.a-voorzitter John Crombez reageert ontgoocheld op de uitspraken van zijn CD&V-collega Wouter Beke over de taxshift. In interviews benadrukte Beke dat zijn partij volledig achter de taxshift staat.  'Hiermee kondigt CD&V aan het laatste beetje weerstand tegen onrechtvaardig en rechts beleid op te geven. Dat is verrassend en te betreuren' John Crombez (Sp.a) "Het akkoord over de taxshift is de belangrijkste hervorming sinds het Globaal Plan van wijlen Jean-Luc Dehaene begin jaren negentig. Het is de moeite waard om er voor 100 procent achter te staan", zegt Beke. Volgens Beke komen grote delen van de taxshift overeen met het 3D-plan van de CD&V: lastenverlaging, competitiviteit én koopkracht versterken en de sociale zekerheid bewaken. "Ik daag u uit om de taxshift naast de partijprogramma's te leggen. Kijk eens hoeveel er van de anderen inzit en dan hoeveel er van ons 3D-plan inzit." Sp.a-voorzitter John Crombez betreurt de uitspraken van Beke. Hij blijft erbij dat de taxshift onvoldoende rechtvaardig is. "Terwijl er geen fundamentele verlaging is van de belastingen op werken worden er wel honderden miljoenen bespaard in de sociale zekerheid en dragen de superrijken, de multinationals en de grote fiscale fraudeurs minder bij dan een jaar geleden. Het gaat zo ver dat pensioenen en kindergeld niet worden verhoogd en de uitkeringen van sommige zieken met 540 euro dalen. Dat CD&V daar tevreden mee is, is onbegrijpelijk", aldus Crombez. Volgens Crombez is de aankondiging van CD&V ook "bijzonder slecht nieuws voor wat we de komende drie jaren van dit rechts beleid nog mogen verwachten". "We hopen dat CD&V hierop terugkomt"

Reactie: Voor diegene die dachten dat met Crombez een andere wind ging waaien bij de SP.a is eraan voor de moeite en zijn stem. SP.a wil tenkoste van alles het profitariaat in stand houden omdat daar hun kiesvee zit. Dat bedrijven winst moeten maken kan er bij hun nog steeds niet in. Een links beleid is misschien mooi in theorie , maar dat houd in dat alle achterpoortjes dicht moeten zodat profiteurs geen kans maken. En laat dat nu juist het SP.a probleem zijn , zij leven nog dankzij die poortjes en hun gebruikers.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , ,

PEDOFILIE - Politie laat pedofiel zijn gang gaan in chatroom ondanks klacht.

Pedofiel valt meisje (10) lastig op internet: politie grijpt niet in. 
BRECHT - Ouders van een 10-jarig meisje hebben een klacht ingediend tegen een volwassene die hun dochter chanteerde in een chatroom voor jonge meisjes. Na een foto van het kind met haar paard eiste hij naaktfoto's. De politie wilde niet ingrijpen: "Als het niet stopt, kom dan na het weekend maar eens terug." Vandaag wordt Amber 11 jaar. Het zal een feestdag zijn zonder een bezoekje aan haar favoriete website MovieStarPlanet, waar kinderen in een virtuele wereld optrekken met 'filmsterren'. In de chatroom van die website benaderde een pervert haar, zeggen haar ouders. "Hij wilde foto's in ondergoed. Omdat hij die niet kreeg, dreigde hij met dingen openbaar te maken op Ambers Facebook-pagina. " 'Dus je vindt het niet erg als ik dat op je Facebook post, Amber', stuurde hij ineens", zegt mama Michaëla. "Ik heb mijn naam nochtans niet gezegd, mama. Maar hij wist hoe ik heette", zegt Amber beteuterd. Haar papa: "Terwijl die vent op dat moment nochtans goed wist dat hij met een kind aan het praten was. Ze had hem een foto gestuurd van haar met haar paard." Toch bleef de man aandringen. "Of we gaan gewoon eventjes stoute dingen doen of moet ik het online zetten?", staat er in de volgende berichtjes. Gevolgd door nog meer vragen naar "foto's in ondergoed" en "foto's van haar poesje". "Ik had intussen de politie van Brecht gebeld", vertelt mama Michaëla. "Ik legde hen de situatie uit. Ze zeiden dat hun specialist bezet was en dat ze zouden terugbellen. Tien minuten later rinkelde de telefoon. Ik moest die pervert zeggen dat hij ermee moest stoppen. En als hij niet stopte, moesten we na het weekend maar een klacht gaan indienen in het hoofdkantoor in Zoersel." 

Reactie: België blijkt dus weeral het bewijs te leveren dat wij "pedofiel vriendelijk" zijn en het niet een prioriteit is voor de politie. Men zal dan verwonderd zijn dat ouders zelf voor rechter en beul gaan spelen en zelf pedofielen gaan aanpakken. Ooit loopt het mis bij deze jacht en wie gaat dan zijn paraplu opsteken ? 

Don Viona

Labels: , , , , , , , ,

30 augustus 2015

GENT - Filip Watteeuw maakt nu ook bussen het leven onmogelijk in Gent.

"Toeristenbussen kunnen geen kant meer op".
GENT - De sector van de toeristenbussen wil aan tafel zitten met het Gentse stads-bestuur. Deze week kwamen de bussen nog maar eens in het nieuws omdat ze door het stadscentrum rijden om hun klanten af te zetten, hoewel dat verboden is. "De situatie is onwerkbaar", klinkt het.
Sinds juni mogen in Gent touringcars het centrum niet meer in. Ze moeten de toeristen afzetten aan de Dampoort, de Bijloke of de Watersportbaan. De vroegere loszone aan het Laurentplein werd geannuleerd en vervangen door autoparkeerplaatsen. De toeristenbussen blijken zich daar niet aan te houden. De FBAA, de federatie van de belgische autobus- en autocarondernemers, vindt dat de stad Gent te streng is. "We lezen tot onze verrassing dat er een uitgebreide communicatiecampagne zou geweest zijn. Daar zijn wij echter nooit bij betrokken geweest", zegt directeur Yves Mannaert van de FBAA. "We kregen de voorbije weken tal van klachten van chauffeurs die zeggen geen kant meer op te kunnen in Gent."  "Heel wat van onze ritten doen we met jonge kinderen of senioren. Als een groep naar het Gravensteen wil, moeten we hen afzetten aan de Dampoort. Dat is makkelijk een kwartier wandelen. Aan kinderen of senioren valt zoiets onmogelijk uit te leggen. Deze beslissing van de stad zal nefaste gevolgen hebben voor de bussector én voor Gent. Groepen die de stad willen bezoeken, zullen er na zo'n avontuur waarschijnlijk twee keer over nadenken. We moeten dringend aan tafel gaan zitten met het stadsbestuur, want zo kan het niet verder. Er moet een plaats in de stad komen waar we toeristen ongestoord kunnen oppikken of afzetten." De buschauffeurs zelf worden elke dag met de problemen geconfronteerd. "Je kan gewoon geen groep toeristen afzetten op een kwartier stappen van een toeristische attractie met de boodschap: 'het is die kant op'. De meeste busmaatschappijen zetten de toeristen daarom noodgedwongen af op Sint-Jacobs. Het mag niet, maar het is de enige manier. Het is dat of geen klanten meer. Voorlopig nemen de busmaatschappijen liever dat risico dan als klantonvriendelijk bestempeld te worden", zegt Mannaert. Mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen) erkent dat een oplossing nodig is. "We zouden inderdaad dringend met de sector moeten samenzitten. In heel veel steden is het zo dat bussen niet meer in het centrum mogen rijden, maar ik wil gerust met hen praten. Er zijn zelfs enkele pistes uitgestippeld die ik eerst met hen wil bespreken", besluit Watteeuw. 

Reactie: Dat het autoverkeer en dus ook de bussen totaal van slag zijn in Gent is enkel toe teschrijven aan één man , Filip Watteeuw , een West-Vlaming die door zijn auto-fobie Gent autoloos wil maken.  Dit heeft niets meer van doen met mobiliteit maar enkel met een ziekelijke drang tegen alles wat met een moter wordt aangedreven.  Dat tienduizenden mensen het slachtoffer worden van deze drang lijkt hem totaal niet te storen. Gent , de toeristenstad bij uitstek ,voor wie met de fiets komt misschien, maar ik denk dat die Chinezen de volgende keer wel een andere bestemming zullen kiezen na het zeulen met hun bagage .. omdat hun bussen niet het centrum inmogen.
En rood laat dit gebeuren , zwijgen moeten ze nadat groen gezorgt heeft voor een meerderheid , een meerderheid die zij nodig hebben om al hun meestal zinloze prestige projecten te kunnen uitvoeren.
Arm Gent , of erger nog  "arme Gentenaars".

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , , , , , ,

29 augustus 2015

ASIEL - OCMW: "Een 'nee' voor vluchtelingen is de enige juiste keuze" .

Antwerps OCMW-voorzitter: "Een 'nee' voor vluchtelingen is de enige juiste keuze".
ANTWERPEN - Voor Antwerps OCMW-voorzitter Fons Duchateau (N-VA) kan er absoluut geen sprake van zijn dat Antwerpen extra nood- opvang zou organiseren voor de vluchtelingen die massaal ons land binnenkomen. "Dat zou een manifeste blunder zijn." Vanmiddag nochtans lanceerde zijn partijgenoot en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken nogmaals een oproep aan de OCMW's om 1.600 bijkomende opvangplaatsen voor vluchtelingen te creëren. "Antwerpen gaat niet op de eerste rij staan om vluchtelingen noodopvang te bieden. Integendeel, als OCMW-voorzitter van de stad maak ik me sterk dat een lokaal opvanginitiatief (LOI) organiseren een manifeste blunder zou zijn. Zowel voor de Antwerpse bevolking als voor de vluchtelingen zelf." Duchateau zegt dat hij beseft dat zijn uitspraken "voor sommigen hard klinken". "Daar heb ik begrip voor. (...) Maar beleid maak je niet alleen met je hart. Wie je in huis haalt, moet je ook iets te bieden hebben, anders is een gebaar van solidariteit waardeloos en hypocriet. Het heeft weinig zin om in een opwelling van emotie de deuren wijd open te zetten, in de wetenschap dat voor het overgrote deel van de nieuwkomers in Antwerpen geen rooskleurige toekomst is weggelegd."  Volgens de OCMW-voorzitter is het menselijke en maatschappelijke absorptievermogen van de stad Antwerpen volledig opgebruikt, onder andere door het "decennialange taboe op begrippen als inburgering en integratie". "Als Antwerpen over de stadsgrenzen kijkt om deze jongste golf nieuwkomers op te vangen, is dat niet uit egoïsme. Het is een weloverwogen standpunt van een stad die reeds ruimschoots haar deel doet." Op dit moment voorziet het Antwerpse OCMW volgens Duchateau in de noden van meer dan 1.700 erkende vluchtelingen. "Daarmee zijn we met voorsprong 'marktleider' voor de opvang van vluchtelingen in Vlaanderen. Dat zijn 1.700 leeflonen, 1.700 inburgeraars, 1.700 mensen die geen Nederlands spreken, duizenden kinderen die we begeleiden en voor wie we alles in het werk stellen om hen de toekomst te geven die ze verdienen - boven op een belangrijke allochtone gemeenschap die het maatschappelijk helaas niet makkelijk heeft."  Duchateau haalt er ook cijfers bij om zijn punt te maken: "Vandaag zullen er in Antwerpen 23 kinderen geboren worden. Zes daarvan starten hun leven in een kansarm gezin. 65 procent van de min-tienjarigen op onze schoolbanken is alloch- toon. 40 procent van de leerlingen in het bijzonder onderwijs heeft het Nederlands niet als thuistaal. Het aantal allochtone jongens dat zonder diploma de schoolbanken verlaat, ligt hoger dan 40 procent en is dubbel zo hoog dan bij autochtone jongeren. Een feit dat zich vertaalt in een torenhoge werkloosheid bij diezelfde jongeren. Het zijn die cijfers die me zorgen baren. Cijfers die overigens nog niets zeggen over de ontegensprekelijke maatschappelijke spanningen in onze stad." "Ook hier zijn er steden en gemeenten die in het verleden al veel meer gedaan hebben dan anderen. Ook dat moet in rekening gebracht worden bij de opvang van vluchtelingen. Een goede spreiding is ook in het belang van de vluchtelingen zelf. Een te grote concentratie belemmert de integratie. Vandaag is 'nee' zeggen de enige, juiste keuze voor Antwerpen", zo besluit Duchateau. Het is overigens niet de eerste keer dat een Antwerps OCMW-voorzitter de oneerlijke spreiding van vluchtelingen en asielzoekers aanklaagt. In 2010 deed Monica De Coninck (sp.a) al eens hetzelfde. "Het is genoeg geweest, we kunnen het niet meer aan", zo klonk het toen nadat het verplichte spreidingsplan van de regering werd afgevoerd. "De overheden moeten meer rekening houden met de opnamecapaciteit die een lokale gemeenschap aankan." En deze week nog klonk het ook vanuit het Gentse OCMW dat "Gent honderden vluchtelingen niet aan kan". 

Reactie: Wat hier gezegt wordt klopt , deze mensen hebben hier geen toekomst door hun eigenheid en tekortkomingen. (algemene kennis , taal , diploma , cultuur) . Ook is er bij de bevolking geen draagvlak meer voor nog meer opvang , de werkende klasse kan niet blijven betalen voor steeds weer nieuwe gelukzoekers. De strijd moet gestreden worden in hun landen van herkomst en niet hier want nog nooit werd een probleem opgelost door te vluchten. Wij kunnen enkel kortstondig een handje helpen maar op termijn moeten zij het zelf gaan oplossen terplaatse.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , ,

GENT - Gent staat stil , het wordt aansluiten aan de file.

Uur file om uit parking te geraken.
GENT - Het is nog niet eens 1 september en de files in Gent zijn nu al niet meer te overzien. Het centrum staat tijdens de spitsuren volledig stil. Het is zo erg dat ze bij Center parking in de Korte Meer de slagbomen manueel moeten openen, omdat wie buiten wil tot een uur lang moet wachten. Een parkeerticket is immers maar twintig minuten geldig.  
Gent prijkt in vele internationale lijsten in de top tien. Maar onze stad staat ook in de top tien als het gaat om steden waar de mensen het meest in file staan. En dat is er de laatste weken niet op verbeterd, integendeel. Door de werken aan de Brabantdam, en de omleiding die niet echt duidelijk aangegeven wordt, loopt de avond- spits dag na dag in het honderd.  Gisteren was het opnieuw prijs. In de Center parking aan de Korte Meer, naast Ava, moesten mensen tot een uur lang aanschuiven om buiten te kunnen. Wie zijn auto wil afhalen uit de parking en daarvoor betaalt, heeft twintig minuten de tijd om buiten te geraken nadat het ticket werd gevalideerd. Maar dat lukt dus niet meer in de huidige omstandigheden. En dus moeten ze er bij Center parking voor zorgen dat er personeel beschikbaar is om de slagboom manueel te openen voor elke auto, telkens er eentje weg kan door de file in de Korte Meer. Uit de Center parking moet men verplicht linksaf, richting Voldersstraat. Daar gaat het verplicht naar rechts, richting François Laurentplein. Richting de Veldstraat staan er immers paaltjes die de weg versperren. Door de werken aan de Brabantdam moet iedereen na het Laurentplein rechtsaf. En dan slagen veel chauffeurs er blijkbaar in om hetzelfde rondje dan nog eens te rijden, in plaats van weg te rijden via de Lammerstraat of de Papegaaistraat. En zo staat iedereen vast.  Mensen smeken, via sociale media en andere kanalen, om de paaltjes uit de Voldersstraat minstens tijdelijk weg te halen, zodat de auto- mobilisten vlotter de stad uit raken. Maar daar heeft het stadsbestuur voorlopig geen oren naar. Het belooft in elk geval een boeiende septembermaand te worden. Met nog eens zoveel werven die worden opgestart zou zich in Gent wel eens een compleet verkeersinfarct kunnen voordoen. 

Reactie: En ondertussen geniet Filip Watteeuw van de ellende die hij heeft bedacht , en wees gerust volgend jaar wordt het nog veeeeeel erger zegt hij met een lach op zijn gezicht. De vraag is hoelang de Gentenaars dit nog dulden , wanneer gaat men ingaan tegen dit wanbeleid dat enkel ingegeven is om auto's  ( de groene vijanden) te pesten. Dat SP.a dit neemt is enkel omdat zij dank zij groen aan de macht mogen zijn en zo "hun" prestige projecten kunnen verwezenlijken wat voor hun het belangrijkste is. Wij missen nog enkel een standbeeld van de "Grote Leider Termont" ergens op een leeg en doodsplein , maar daar is nog tijd voor hé..

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , , , ,

27 augustus 2015

ASIEL - N-VA : Vluchtelingen moeten minder voordelen krijgen tegenover eigen bevolking.

Bart De Wever wil apart sociaal statuut met minder voordelen voor vluchtelingen. N-VA-voorzitter Bart De Wever wil dat er een apart sociaal statuut voor vluchtelingen komt. De erkende vluchtelingen in België zouden dan niet meteen over alle sociale rechten kunnen beschikken. 
De Wever lanceerde het voorstel gisteren in het VRT-programma 'Terzake'. "Eens iemand erkend is als vluchteling, krijgt hij een leefloon, kan hij een sociale woning aanvragen, krijgt hij kindergeld. Bovendien krijgen ze vaak ook nog eens voorrang op andere burgers, omdat ze dakloos zijn. Dat is moeilijk uit te leggen aan mensen die al hun hele leven aan het systeem bijdragen", zo verklaarde De Wever. "Dus ik denk dat een apart sociaal statuut voor erkende vluchtelingen iets is waarover nagedacht moet worden." Momenteel verbiedt de EU het toekennen van een apart statuut, zo gaf De Wever wel aan. Ik ben absoluut pro-Schengen, maar dat veronderstelt wel dat de achterdeur op slot is . De Antwerpse burgemeester liet in het hetzelfde programma ook verstaan dat hij voorstander is van een ander Europees asielbeleid. Volgens De Wever zou Europa zijn lidstaten op dit moment dan ook niet toelaten om de humanitaire crisis op een efficiënte en faire manier te bestrijden. "Er is momenteel een stortvloed aan migranten, die veranderde situatie vraagt ook om een veranderde aanpak, maar Europa belet ons momenteel om daar op een humane wijze mee om te gaan." De Wever vraagt zich dan ook af hoe lang Europa dit als eenheid nog zal volhouden, en hoe lang de lidstaten er nog aan gaan kunnen weerstaan om zelf stappen te ondernemen die "logisch lijken in het bezweren van een humanitaire crisis als deze." 'We moeten dringend collectief onze buitengrenzen bewaken en zorgen voor een faire verdeling van de vluchtelingen over alle EU-lidstaten'  "Migranten komen en masse naar landen als België, Nederland, Frankrijk en Duitsland, omdat daar de voorzieningen het grootst zijn. Die landen krijgen dan ook de hele crisis over zich heen en dat terwijl er landen zijn als Griekenland die financieel ondersteund worden, en alle vluchtelingen gewoon vrij over de buitengrenzen van Europa heen laten trekken."  Europa moet volgens De Wever dan ook snel met een andere invulling komen, anders lijkt het hem bijna onvermijdelijk dat lidstaten binnenkort hun eigen binnengrenzen zullen gaan bewaken. Toch hoopt De Wever dat het zover niet hoeft te komen. "De eerste stap die we zouden moeten zetten, is om collectief de buitengrenzen van Europa te bewaken, want landen als Griekenland en Italië kunnen dat niet alleen aan. Voor vluchtelingen de Schengen-zone binnenkomen zou er al een eerste selectie gemaakt moeten worden, en zouden alle lidstaten samen moeten bekijken welke vluchtelingen in welk land terechtkunnen, zodat er ook een faire verdeling tot stand komt." Tot slot vindt De Wever het ook absurd dat er op dit moment geen degelijk push-backbeleid is: "Dat vluchtelingen uit Syrië niet worden teruggestuurd is niet meer dan logisch, dat land is een failed state, maar dat mensen uit Turkije toegang wordt verleend is absurd. Dat is nota bene een land dat zelf wil toetreden tot de EU." 

Reactie: Laat nu dit juist het probleem zijn waar wij belasting betalende Belgische burgers meezitten , wij draaien op voor de kosten maar komen zelf wel op lange wachtlijsten terecht als wij eens hulp nodig hebben. Het zelfde voor de toevloed van Turken , welke reden kunnen zij hebben om naar hier tekomen buiten het uitmelken van ons sociaal systeem ? Ik kan dan ook niet anders of dit voorstel steunen.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , , , ,

26 augustus 2015

GENT - Gentse zone 30 dan toch niet zaligmakend zoals de politiek beloofde.

Jongen (12) zwaargewond na aanrijding in zone 30. 
GENT - In Gent is een 12-jarige jongen zwaargewond geraakt toen hij in een zone 30 de straat overstak en aangereden werd door een auto. Het kind werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, meldt de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen. 
Het ongeval gebeurde in de Posthoornstraat in Gent. De jongen stak de straat over en werd opgeschept door de auto. "De 32-jarige bestuurder van het voertuig reed ongeveer 40 km/u in de zone 30 en had een beperkt zicht door de geparkeerde voertuigen", zegt parketwoordvoerster Julie van Hoorebeke. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. 

Reactie: Ieder ongeval is er één teveel , en zeker als het om kinderen gaat komt het dubbel zo hard aan. Maar ik stel mij wel vragen; hoe is vastgsteld dat het voertuig 40km/h reed en is dat dan de reden van het ongeval ?  De wrevel die er bij velen leeft over deze omstreden zone 30 is o.a dat het bijna onmogelijk is om met een moderne wagen nooit meer dan 30km/h te rijden , men moet zich volledig concentreren op de teller zodat de aandacht voor wat op de weg gebeurd wegvalt of afneemt ( we zijn nog steeds geen robots) . Een tweede punt is dat voetgangers meer risico nemen bij het oversteken want blijkbaar gaat alles nu super traag en hebben ze alle tijd zelfs bij beperkt zicht door geparkeerde voertuigen denken ze. 

Don Viona

Labels: , , , , , , , ,

GENT - Wanneer worden in stilstaande file rijdende vrachtwagens aangepakt.

Vrachtwagen rijdt (opnieuw) in op file: 4 zwaar  gewonden.
GENT / OOSTAKKER - Opnieuw heeft een ongeval met een vracht- wagen heel wat gewonden geëist. Deze keer reed een vrachtwagen in op een stilstaande file op de John Kennedylaan in Oostakker. De vrachtwagenchauffeur was vermoedelijk "in slaap gevallen", klinkt het bij de politie.
Een foorkraam stond er voor de verkeerslichten te wachten om rechtsaf te slaan in de richting van het centrum van Oostakker. Een vrachtwagen merkte de file te laat op en reed achteraan in op een taxi, met daarin twee passagiers, en een auto. Die werden door de klap tegen het foorkraam gesmakt, waardoor die in een schaar kwam te staan en de rijbaan volledig versperde. De taxi kwam op zijn zijkant terecht, terwijl er van de andere auto weinig of niks meer overblijft. De brandweer moest uit die bewuste wagen de bestuurder bevrijden. Als bij wonder liep hij enkel zware verwondingen op, zonder dat hij in levensgevaar is. De taxichauffeur en zijn twee passagiers liepen net als de aanrijdende vrachtwagenchauffeur  verwondingen op. Ze werden al naar het ziekenhuis overgebracht voor verzorging. Het ongeval zorgde voor veel verkeershinder. Omstreeks 13 uur werd de weg opnieuw volledig vrijgemaakt, meldt het Vlaams Verkeerscentrum . 


Reactie: Hier is maar één oplossing , vrachtwagenchauffeurs die op deze wijze ongevallen veroorzaken moeten een levenslang beroepverbod krijgen. Wat ook de redenen zijn ( 10 tallen) waarom ze niet zien dat daar iets stilstaat is niet belangrijk , zij maken een meestal dodelijke beroepsfout en dat kan niet langer.

Don Viona

Labels: , , , , , , , ,

GENT - Niet één agent neemt aanstoot aan racistische berichten collega.

Niet één collega meldt racistische berichten op Facebook. 
GENT - Een Gentse agent mag niet meer patrouilleren nadat hij maanden ongestoord racistische berichten op Facebook plaatste. De man is op de sociale netwerksite nochtans bevriend met talloze collega's, onder wie zelfs een commissaris. "Zijn collega's moesten hem minstens zeggen dat dit niet kan", zegt de Gentse korpschef. Niemand van de collega's met wie hij op Facebook was bevriend, trok aan de alarmbel. Zelfs een hooggeplaatste commissaris niet. Nochtans onderschreef de Gentse politie dit voorjaar een actieplan voor racisme-bestrijding. "Pas maandag hebben wij kennis gekregen van de Facebookberichten via een alerte burger", vertelt korpschef Filip Rasschaert. "Dat zijn collega's het niet eerder meldden? Ze hadden het hem vooral persoonlijk duidelijk moeten maken dat zijn gedrag niet kon. De man zoekt de grenzen op in zijn humor en zo kennen ze hem. Maar dit is een brug te ver."  
Hoewel de collega's hun meldingsplicht niet nakwamen, komen er voorlopig geen sancties voor de betrokken collega's. De korpschef zal zijn agenten wel nog toespreken. "We gaan iedereen nog duidelijk maken dat je moet oppassen met wat je op sociale media gooit. Je zit niet op café." Het ziet er alvast niet goed uit voor de politieman. Voorlopig werd hij nog niet op non-actief geplaatst. "Maar hij moet de komende dagen verplicht binnendienst doen", zegt de korpschef. "We gaan na of hij nog neutraal kan optreden in zijn huidige publieke functie. Hij krijgt drie werkdagen de tijd om met een verweer af te komen. Pas daarna zal er een definitieve beslissing vallen."

Reactie: Het is wel duidelijk dat de korpschef onderdruk wordt gezet door het "rood /groene" stadsbestuur dat geen kwaad woord kan horen over allochtonen of moslims. Dat dit niet allemaal lievertjes zijn is ondertussen toch al genoeg bewezen.  Dat over deze toestanden grappen en satire wordt verspreid is dan ook normaal. Wat zij verspreiden ( o.a onthoofdingen) is minder neutraal en heeft niks met satire vandoen. En dan heb je zijn uitleg "We gaan iedereen nog duidelijk maken dat je moet oppassen met wat je op sociale media gooit. Je zit niet op café." waarmee hij bedoeld dat het op café wel mag ??  Of het mag of het mag niet , maar draai niet langer rond de hete brei.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , , , ,

25 augustus 2015

ASIEL - Jamaicaan net vader geworden en land uitgezet.

Net vader geworden Jamaicaan het land uitgezet.
Nog geen twee weken geleden werd zijn dochtertje geboren, maar gisteren werd Jamaicaan Owayne Williams (31) door de Dienst Vreemdelingenzaken terug op het vliegtuig gezet. Kersverse mama Virginie Slabbinck (27) is de wanhoop nabij. "Owayne kwam op 9 oktober 2013 met een toeristen- visum van veertig dagen naar ons land", vertelt Virginie. "Hij probeerde te vluchten van het bendegeweld en de criminaliteit in de gevreesde wijk Tivoli Garden in de hoofdstad Kingston. Zijn mama Beverley vluchtte al naar Engeland. Hij had haar al 14 jaar niet meer gezien en wilde haar via België bezoeken."  Op 13 augustus werd Alisha geboren. Owayne kon de bevalling niet bijwonen "Ik leerde hem vorig jaar via zijn vrienden kennen - ik was zelf ook al in Jamaica geweest", gaat ze verder. "Maar hij had na het verlopen van zijn visum geen geldige papieren bij. Een asielaanvraag werd tot drie keer toe verworpen. Owayne kon niet bewijzen dat hij uit een gewelddadige buurt probeerde te vluchten. In februari - ik was toen al zwanger van ons kindje - hield de Gentse politie hem tegen omdat hij zonder fietslichten naar de winkel reed. Sinds februari verhuisde hij van het ene opvangcentrum naar het andere."  Op 13 augustus werd hun dochtertje, Alisha, geboren. "Owayne kon de bevalling niet bijwonen. Vorige week maandag zijn we met haar naar het centrum getrokken. Hij heeft haar een uurtje kunnen zien. Vanmorgen (gisteren) stapte Owayne het vliegtuig op met alleen een zak met kleren en 300 euro ". 

Reactie: Prettig is anders natuurlijk , maar als vrouw zou men beter eens goed nadenken voor men dergelijke relatie begint met iemand die hier verblijft op valse gronden . Dat zijn asiel aanvraag tot 3 maal toe geweigerd wordt zegt genoeg. De vraag is dan ook wie nu gaat opdraaien voor de onderhoud van het kind . In ieder geval niet de vader.

Don Viona 

GENT - Gentse agent vergelijkt kleurlingen met apen ondanks links stads bestuur.

Gentse flik vergelijkt zwarten met apen op Facebook.
GENT - Een nieuwe dag, een nieuw incident bij het politie- korps van de fiere stad Gent. Een 56-jarige agent gaat zich op Facebook open en bloot te buiten aan racisme. Op zijn pagina vergelijkt hij zwarten met apen. Nog geen week geleden kwam de Gentse politie in opspraak door een incident van homohaat in het Rabot. 
Een bloemlezing uit de posts van de agent oogt alles behalve fraai. "Zoek de verschillen... die apen kan je nog iets aanleren... zwarten uit de jungle niets". Of nog: "Ze zijn pas aangespoeld en bezetten reeds onze discotheken... en nadien onze vrouwen lastigvallen". Over de vluchtelingencrisis weet de agent nog het volgende: "Toch niet te geloven... Eerst een selfie naar levenslange all-inclusive vakantie in Nederland & België. En wij maar betalen"
De top van de Gentse politie kondigt een tuchtonderzoek aan. "Er is een intern onderzoek gestart waarbij de eerste vraag is of er sprake is van strafbare inbreuken. Daarnaast is het evident dat er ook tuchtrechtelijk een onderzoek gestart wordt", zegt korpschef Filip Rasschaert

Reactie: Dit gaat gewoon te ver , er is toch nog steeds tot nader order zoiets als "vrije meningsuiting" of denk ik verkeerd. Racisme is voor mij iets totaal anders , wat deze agent doet is op een ludieke manier de mening vertolken van duizenden Gentenaars die de toevloed om onduidelijk redenen  van allerlei buitenlanders  meer dan beu zijn.Dat het "linkse" stadsbestuur het totaal anders ziet en niets doet om dit te stoppen lokt dan ook dergelijke proza uit. 

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , , , , ,

24 augustus 2015

VERKEER - Onvoldoende capaciteit van onze wegen zorgt voor de meeste files ter wereld.

Nergens ter wereld sta je meer in de file dan in België.
België blijft het land waar (auto-) bestuurders het meeste tijd verliezen in files. Dat blijkt uit de jaarlijkse Traffic Scorecard van het Amerikaanse Inrix, internationaal marktleider in realtimeverkeers-informatie. Vorig jaar verloren we gemiddeld 51 uur in de file, tegenover 58 uur in 2013. We gaan daarmee onze buurlanden Nederland en Duitsland voor. Van de dertien landen die in het rapport werden geanalyseerd, had meer dan de helft (53 procent) in 2014 te maken met een toename van de filedruk vergeleken met 2013, in lijn met de gestage economische groei daar. De landen die kampten met hoge werkloosheid en matige economische groei of zelfs krimp, zagen de verkeersdrukte afnemen in vergelijking met 2013. Van de 94 Europese steden die in het rapport zijn geanalyseerd, blijkt dat bij bijna de helft (48 procent) de verkeersdichtheid is toegenomen in vergelijking met 2013. Londen staat bovenaan de lijst van Europese steden met de meeste verkeersopstoppingen, met een gemiddeld aantal file-uren van 96 (14 meer dan in 2013). Barcelona had echter de grootste toename in filedruk. Bestuurders kregen te maken met een extra 10 uur vertraging in het verkeer. Het gemiddelde aantal file-uren steeg van 15 (2013) naar 25 (2014). Die toename is toe te schrijven aan de groeiende Spaanse economie. Brussel bekleedde in 2013 nog de weinig benijdenswaardige eerste plaats, maar zakte in 2014 naar de tweede plaats (na Londen). Bestuurders kampten vorig jaar met een gemiddeld aantal van 74 file-uren in onze hoofdstad, of negen minder dan in 2013. Ook Antwerpen doet het beter en zakt van de derde naar de vierde plaats met 64 file-uren vorig jaar, of 14 minder tegenover 2013. Gent (52 file-uren, -2) zakt van de negende naar de tiende plaats. 

Reactie: We zijn weer eens de eerste in een lijst met negatieven zaken. Iedereen weet dat onze wegen het huidige verkeer niet meer aankunnen maar de politiek laat na de enige oplossing die mogelijk is toetepassen , zijnde meer en brede wegen en uitsluitend vrachtvervoer buiten de spitsuren. Zolang men deze uitweg niet wil bewandelen en ondertussen het verkeer steeds trager maakt door nieuwe snelheidsbeperkingen komen we er nooit uit. Strakts wordt het gewoon de garage verlaten en aansluiten aan de file.

Don Viona 

Labels: , , , , ,

23 augustus 2015

F1 - Lewis Hamilton autoritair winnaar van Spa-Francorchamps. (23.08.2015)

Autoritaire Hamilton sterkste op Spa-Francorchamps.
De GP F1 van België werd een vrije saaie en voorspelbare wedstrijd. Lewis Hamilton behaalde op Spa-Francorchamps zijn 39ste zege uit zijn carrière, voor zijn teamgenoot bij Mercedes F1, Nico Rosberg en de verrassende Fransman Romain Grosjean in een Lotus F1. Hamilton heeft nu 28 punten meer dan Rosberg in de WK-tussenstand en is goed op weg naar een derde wereldtitel. Rosberg verslikte zich in de start en bepaalde zo de race alvorens die goed en wel begonnen was. De Duitser mocht in de achter-volging, maar raakte nooit meer echt bij Hamilton. Achter de beide Mercedes leek de derde plek voor Sebastian Vettel en Ferrari, maar die kreeg een klapband in de voorlaatste ronde en zo was het aan Romain Grosjean en Lotus om de derde plaats veilig te stellen. Daniil Kvyat (Red Bull) werd vierde, na de opgave onder meer van zijn teamgenoot Daniel Ricciardo. Sergio Perez (Force India) werd vijfde, Max Verstappen achtste, achter oudgedienden Massa en Räikkönen
Uitslag GP België 2015.
1. Lewis Hamilton (GBr/Mercedes), de 43 ronden in 1u23:40.387  
2. Nico Rosberg (Dui/Mercedes) op 2.058 
3. Romain Grosjean (Fra/Lotus-Mercedes) 37.988 
4. Daniil Kvyat (Rus/Red Bull-Renault) 45.692 
5. Sergio Pérez (Mex/Force India-Mercedes) 53.997 
6. Felipe Massa (Bra/Williams-Mercedes) 55.283 
7. Kimi Räikkönen (Fin/Ferrari) 55.703 
8. Max Verstappen (Ned/Toro Rosso-Renault) 56.076 
9. Valtteri Bottas (Fin/Williams-Mercedes) 1:01.040 
10. Marcus Ericsson (Zwe/Sauber-Ferrari) 1:31.234 

Reactie: Ondanks het mooie weer en de prachtige omloop is dit een wedstrijd om snel te vergeten , buiten enkele stunts van Verstappen was er niks spannend tezien. We kunnen enkel hopen dat de toekomst wat meer strijd opleverd.

Don Viona

Labels: , , , , , ,

VERKEER - Peiling toont aan , niet snelheid maar infrastruktuur veroorzaakt ongevallen.

Slechte infrastructuur maakt Belgische snelwegen levens gevaarlijk. 
Meer verkeersveiligheid op de autosnelwegen vergt verbetering van de infrastructuur, vermindering van de verkeers- druk en meer controles op gevaarlijk rijgedrag. In de VAB Mobiliteitsbarometer, waar tweeduizend automobilisten gepolst werden een vergelijking te maken met de buurlanden Frankrijk, Nederland en Duitsland, wordt vooral gewezen op de kwaliteit van het wegdek en de weg- markeringen in ons land.  In een studie van de European Transport Safety Council scoort België met een dertiende plaats slecht als het gaat over het risico op een dodelijk ongeval op de autosnelwegen. Denemarken, Groot-Brittannië, Zweden en Nederland hebben met 1 dode per miljard voertuig-kilometers de veiligste snelwegen. Het gemiddelde risico op een dodelijk ongeval in België bedraagt 2,9 per miljard voertuig-kilometers. Onze buurlanden Nederland (1,2), Frankrijk (1,7) en Duitsland (1,9) kennen een veel lager risico. Mobiliteitsclub VAB bevroeg 2.000 automobilisten wat onze snelwegen gevaarlijker maakt dan die in de buurlanden. Grootste pijnpunt vormt de verkeers-infrastructuur. Ondanks de inhaalbeweging die door voormalig mobiliteitsminister Hilde Crevits werd ingezet, blijven grote stukken van onze snelwegen onvoldoende scoren op vlak van kwaliteit van het wegdek (83 procent) en de wegmarkeringen (57 procent). Een zwak punt zijn de talrijke op- en afritten in ons land. VAB vraagt onderzoek naar de impact van de op- en afritten op de verkeers-veiligheid en de doorstroming en het implementeren van de oplossingen die hieruit voortvloeien. 36 procent van de automobilisten vindt dat de toegenomen verkeers- druk effect heeft op veiligheid van de snelwegen. Voor 48 procent baart de toename van het vrachtverkeer zorgen. Met een aandeel van meer dan 20 procent vrachtverkeer zijn een aantal stroken snelwegen verzadigd, aldus VAB. Volgens 4 op 10 ondervraagden is het veiliger op buitenlandse snelwegen omdat daar meer controles zijn, niet enkel op snelheid maar ook op asociaal gedrag zoals afstand houden of van rijstrook veranderen. 

Reactie: Wat ik en velen met mij reeds jaren beweren maar nog steeds ontkend wordt wordt hier nogmaals bevestigd. Vrachtwagens moeten een totaal inhaalverbod krijgen en meer controle op rij en rusttijden en op inhalen bij regenweer. Ook wat zij achter het stuur allemaal doen ( GSM , Laptop , films en eten ) moet bekeken worden , het is niet meer normaal dat zij steeds weer in de staart van files terechtkomen met gruwelijke ongevallen als gevolg. 
Alles dus toeschrijven aan te hoge snelheid is belachelijk , Duitsland bewijst sinds jaren waar snel kan mag snel gereden worden maar waar traag nodig is wordt traag gereden met de nodige controle. Hier geven meestal zinloze snelheids controles via , vaste en mobile camera's steeds meer de indruk dat ze enkel dienen om de schatkist bij te vullen. Te traag rijden zorgt enkel voor verminderde aandacht en dan gaat het fout.

Don Viona

Labels: , , , , , , ,

22 augustus 2015

TERREUR - Marokkaanse Islam en Thalys terrorist was gekend bij veiligheidsdiensten.

Schutter gekend bij Belgische veiligheidsdiensten om radicale ideeën.
De 26-jarige man van Marokkaanse afkomst die gisteren het vuur opende op een Thalys-trein van Amsterdam naar Parijs is geen onbekende voor de Belgische veilig-heidsdiensten omwille van zijn extremistische ideeën. Hij zou regelmatig in ons land verblijven en stapte gisteren ook aan boord in het station Brussel-Zuid. Dat werd eerder al gecommuniceerd door Thalys zelf en is nu ook bevestigd door het federaal parket. Onderzoekers focussen zich nu op camerabeelden van het station en gaan ook familie en kenissen van de schutter in België aan de tand voelen. Zo hopen ze niet alleen meer te weten te komen over zijn motieven, maar ook van waar hij de wapens heeft gehaald. Of de schutter zelf ook in Syrië is geweest, is nog niet bevestigd. Wel volgt zijn raid een dag nadat een Antwerpse Syriëstrijder met banden bij de terreurgroep van Verviers had gewaarschuwd voor dodelijke aanslagen in ons land. (IS: "In België gaat alles de lucht in"). Na het nieuws van de schietpartij kondigde premier Charles Michel al aan dat de veiligheidsmaatregelen in ons land verscherpt zullen worden. Wat dat precies inhoudt, is nog niet duidelijk. 

Reactie: Terug is hier sprake van een reeds gekende extremist die ondanks deze kennis rustig zijn gang kon gaan. Dat alles op een sisser is afgelopen hebben we dan ook te danken aan 3 helden die met gevaar voor eigen leven dit monster hebben kunnen stoppen, misschien hadden ze hem beter afgemaakt. Dat premier Michel scherpere veiligheidsmaatregelen gaat nemen is het zoveelste doekje voor het bloeden. Er is maar één goede oplossing ; pak alle gekende extremisten op en sluit ze op tot zeker vaststaat dat zij geen gevaar zijn voor onze maatschappij. Dit is geen spelletje meer van grote kinderen dit is oorlog , handel dan ook zo. Misschien is een grondige doorlichting van alle oproerkraaiers over de problemen rond het offerfeest een begin want ook dat is een barbaarse daad van moslim-extremisten.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , ,

21 augustus 2015

ASIEL - Belgische bisschoppen: "Verhuur aan asielzoekers en niet aan Belgen"

Belgische bisschoppen: "Verhuur aan asielzoekers".
De Belgische bisschoppen en Caritas International lanceren een oproep aan "solidaire" huis- eigenaars met de vraag hun woning of appartement te ver- huren als opvangplaatsen voor asielzoekers. Vluchtelingenwerk Vlaanderen reageert tevreden. De huizen en appartementen die gezocht worden moeten bewoonbaar zijn, met de nodige sanitaire voorzieningen en een kookhoek en voor minstens zes maanden beschikbaar "Vandaag dreigt een groeiend tekort aan individuele woningen voor asielzoekers", staat in een gezamenlijk persbericht van Caritas International en de Bisschoppen-conferentie. "Daarom wil Caritas International een beroep doen op het solidariteitsgevoel van huiseigenaars. Wij vragen congregaties, parochies en de christelijke gemeenschap in de brede zin van het woord om na te gaan op welke manier ze aan deze oproep gevolg kunnen geven, zoals ook paus Franciscus ons uitnodigt om onze deuren te openen voor de medemens die op zoek is naar de bescherming van een staat", schrijven de Belgische bisschoppen.  Caritas International neemt het beheer over tijdens de verhuurperiode: de organisatie betaalt een correcte huurprijs en staat garant voor het goede onderhoud van de woning. "We kunnen momenteel de nodige sociale begeleiding verzekeren in Brussel, Mechelen, Antwerpen, Oostende, Luik, Seraing, Verviers en Charleroi", meldt het persbericht van de Belgische bisschoppen. "Maar buiten deze steden zoeken we nog woningen voor mensen die erkend zijn als vluchteling."  "We zijn erg blij met deze oproep tot solidariteit met asielzoekers en vluchtelingen", zegt Els Keytsman van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. "Caritas is een van onze zeven partners", zegt Els Keytsman. "Zij en wij zijn dag in dag uit op zoek naar veilige en betaalbare woningen om asielzoekers en vluchtelingen in onder te brengen. Wij zorgen dan voor de praktische uitvoering zoals de betaling of het verrichten van kleine klusjes om de woningen bewoonbaar te maken, als dat nodig is." "Belangrijk vind ik ook dat ook de bisschoppen met hun geestelijk gezag de oproep ondersteunen en de mensen erop wijzen dat ze wel degelijk een belangrijke rol kunnen spelen bij de opvang van de vluchtelingen. Ook andere verantwoordelijken van religies doen op gezette tijden dergelijke oproepen. Zo wordt in moskeeën regelmatig onderstreept dat het de plicht is van de moslims om behoeftige mensen of minderbedeelden te helpen." "En het hoeft ten slotte niet beperkt te blijven tot geestelijke verantwoordelijken die een oproep doen", besluit Els Keytsman. "Ook sociale organisaties of culturele verenigingen kunnen het verschil maken. Ik denk bijvoorbeeld aan het Davidsfonds dat in de kersttijd van 2013 de actie "U zijt wellekome, een kerstsamenzang" organiseerde waarbij de opbrengst naar Vluchtelingenwerk Vlaanderen ging. Dat heeft toen meer dan 23.000 euro opgebracht. Met zo een mooie som kun je al veel doen voor de opvang van vluchtelingen." 

Reactie: Deze oproep zou mooi zijn indien die misschien beter eerst zou tellen voor onze eigen minder behoede landgenoten die door de huidige huurprijzen geen gezonde woning meer hunnen huren. Dat er plots geld voorhanden is voor asielzoekers is dan ook heel raar. Onze eigen mensen moeten het maar zelf uitzoeken en zien hoe zij aan de nodige gelden geraken. Nee , ik heb niks tegen asielzoekers , ik begrijp hun beweegredenen waarom zij naar hier komen ...( omdat alles gratis is ) maar laten we eerst en vooral voor onze eigen mensen solidaridair zijn en zorgen... (o.a een alleenstaande zieke moeder met 3 kinderen die het eten uit haar mond moet sparen om een huis te huren , en zo zijn er velen.)

Don Viona

Labels: , , , , , , ,

GENT - Turken bepalen leefregels in Rabotwijk en bedreigen homo's.

Homo's vogelvrij in Rabotwijk. 
Een homokoppel uit de Rabotwijk heeft in een pakkend, en on- getwijfeld voor veel homo's herkenbaar, Facebookbericht de homohaat in de wijk aangeklaagd. "We worden al twee jaar lang uitgescholden en bedreigd, gewoon omdat we homo zijn", zegt slachtoffer Kristof Saeys (29).  
In de Victor Frisstraat is 'de sympathieke stad Gent' soms ver te zoeken, zeker voor homo's. Het is maar een passage uit de Facebookstatus die Kristof uit de Victor Frisstraat woensdagnacht postte. Hij werd al ruim 200 keer gedeeld op de sociale-netwerksite. Met dergelijke scheldtirade krijgen hij en zijn partner (28) bijna dagelijks te maken. Niet mis in een stad die de integratie van holebi's in haar bestuursakkoord heeft opgenomen. Drie jaar geleden verhuisde het koppel naar de multiculturele Rabotwijk. "We wisten waaraan we begonnen, maar de huizen hier zijn betaalbaar en leven in een multiculturele wijk leek ons een mooie optie. Daarbij, je mag toch kiezen waar je woont", zo doet hij zijn verhaal. "Het eerste jaar liep alles vlot. We probeerden met de buurt-bewoners contact te zoeken en er waren geen problemen. Maar de laatste twee jaar wordt ons het leven zuur gemaakt. We worden voortdurend geprovoceerd. Een voorbeeld: voor onze garage vinden ze het nodig om toch te parkeren. Het is nochtans duidelijk dat daar een garage is. Wanneer we de eigenaar daar op aanspreken, worden we verrot gescholden of zelfs fysiek bedreigd." Woensdagavond zag Kristofs partner, nadat hij thuis kwam van het winkelen, dat de wagen van zijn overbuur opnieuw voor de garagepoort stond. Toen hij verhaal wilde halen, was 'Vuile homo, vertrek!' het enige wat hij te horen kreeg. "De situatie escaleerde volledig. Terwijl wij de politie belden, haalde de vrouw er negen Turken bij. De politie kwam pas na drie kwartier, oordeelde dat het een simpele burenruzie was, en vertrok zonder veel te doen. Daar stonden wij dan." Dat was voor Kristof de druppel. "Met die buren praten, gaat toch niet. Het is niet dat we nu in angst leven, maar we voelen ons toch niet meer veilig. Maar vertrekken, daar denken we niet aan! Anders geven we hen hun zin. Een bevriend homokoppel uit de IJskelderstraat is na aanhoudende provocaties zelfs verhuisd. Er zijn ook heel veel jonge gezinnen verhuisd omdat ze het hier beu zijn. Er moet echt iets veranderen. Gent wordt in de media afgeschilderd als een vriendelijke en sympathieke stad. Het is inderdaad een prachtige stad, maar het is er niet altijd zo vredelievend. Er moet iets veranderen." Gisterenmorgen contacteerde Kristofs vriend burgemeester Daniel Termont (sp.a). Die was erg aangedaan door het bericht. "Het is onaanvaardbaar. Ik heb onze korpschef gevraagd om te onderzoeken of de politie daar inderdaad is weggegaan. Daarnaast laat ik het hoofd van de dienst Integratie zo snel mogelijk contact opnemen met de betrokkenen. Verdraagzaamheid voor holebi's en transgenders is een prioriteit." De beloftes van Termont zijn niet loos, want het koppel kreeg al een telefoontje van de integratiedienst van de lokale politie. "Dat deed deugd! Het is de bedoeling dat we binnenkort samenkomen om het probleem aan te pakken." Over het geval van woensdagavond stelt de politie dat ze geen oproep binnen kreeg voor homofoob geweld. "Wel voor een verkeerd geparkeerde auto en bedreigingen", klinkt het. "Toen onze mensen arriveerden, was de auto weg en was het rustig. Onze mensen konden niks vaststellen." 

Reactie: Wat iedere "Gentse" Gentenaar al jaren weet en aanklaagd  maar blijkbaar niet gehoord wordt door onze " aangedane" burgemeester is het feit dat bepaalde allochtonen gewoon de macht en het gezag overnemen in wat zij noemen " hun" wijken. Dat de politie niet kan of mag optreden is ingegeven door hogerhand , kiesvee maakt men nu eenmaal het leven niet zuur hé.  Hoe men dit gaat oplossen weet ik niet , maar het ziet er voor deze homo's en andere bewoners ( Belgen) niet goed uit.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , , , ,

20 augustus 2015

TERREUR - IS-strijder Abdellah Nouamane roept Belgische moslims op ons af te slachten.

IS: "In België gaat alles de lucht in".
Een Antwerpse Syriëstrijder heeft een nieuwe dreigboodschap aan het adres van België naar buiten gebracht. Die is harder dan ooit. Abdellah Nouamane (20) zegt immers uitdrukkelijk dat er ook onschuldige slacht-offers kunnen vallen en dat zelfs ziekenhuizen en scholen potentiële doelwitten zijn. Het federaal parket heeft inmiddels een onderzoek geopend. De dreigementen werden niet gepost op sociale media, maar persoonlijk verstuurd naar jihadspecialist Montasser AlDe'emeh. Die zegt diep geschokt te zijn. "Het is wel duidelijk dat deze man niet voor zichzelf spreekt, maar in naam van een groep", oordeelt hij. Verontrustend daarbij is dat de boodschapper in contact lijkt te staan met de entourage van Abdelhamid Abaaoud, de Brusselse Syriëstrijder die beschouwd wordt als het brein achter het terreurcomplot dat werd verijdeld in Verviers. Wat zou betekenen dat hij zich in middens bevindt van waaruit er al terroristen naar ons land zijn uitgestuurd met concrete aanslagplannen. Nouamane richt zich ook tot de moslims in België. "Jullie zijn de slapende leeuwen die moeten ontwaken en alle ongelovigen afslachten op straat", zo spreekt hij die toe.

Reactie: Wanneer gaat men hier deze kerels ernstig nemen , moeten we echt wachten tot het bloed in onze straten loopt of gaan we iets doen. Pak iedere gekende radicale moslim preventief op en houd hem vast tot 200% bewezen is dat hij geen duivelse plannen heeft en stop met deze radicalen hun zin te geven ( o.a rituele slachtpartijen zijn één van hun kenmerken). En waarom de bevolking niet voorzien van wapens , als er morgen een aanval komt staan wij machteloos.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , ,

19 augustus 2015

GENT - Politie zet helikopter in aan 1.500 Euro per uur met zielig resultaat.

Helikopter kost 1.500 euro per uur, met resultaat volgens Termont.
Deze helikopter spotte maandag vanuit het luchtruim boven Gent inbrekers en overtreders op de begane grond.  De stad Gent wil voortaan elke week een helikopter patrouille het Gentse luchtruim insturen. Die moet daders van inbraken, diefstallen en andere strafbare feiten opsporen. "De resultaten van de eerste vluchten zijn zeer positief", zegt burgemeester Termont (sp.a). Een dergelijke vlucht kost 1.500 euro per uur.  Gemeenteraadslid Sami Souguir (Open Vld) vroeg burgemeester Termont naar de resultaten van de opvallende helikoptervluchten van de politie boven de binnenstad. Op 4, 10 en 17 augustus werden dergelijke vluchten uitgevoerd. De helikopter krijgt bijstand van ploegen op de grond die blokkades opwerpen en controles uitvoeren indien er zich verdachte feiten voordoen. Dat leverde enkele opmerkelijke vangsten op. "De interventie-ploegen hebben dankzij de inzet van de helikopter de verscholen daders van een diefstal met geweld kunnen vatten. Twee verdachten werden opgepakt. Ook werden vier processen-verbaal opgesteld voor drugsfeiten, drie geseinde personen aangetroffen en konden er ook twee processen-verbaal opgesteld worden voor verdachte handelingen", somt de burgemeester op. Er was ook heel wat opmerkelijke bijvangst. Zo werden vier automobilisten betrapt op het niet dragen van de veiligheidsgordel en één chauffeur op het negeren van een stoplicht. Zij kregen een boete. Die boete zal echter niet opwegen tegen de kost van de actie. "De federale politie stelt wel vaker materiaal ter beschikking van de lokale politie. De helikopter is daar een deel van. Zo'n vlucht kost ons 1.500 euro per uur, de kosten voor de piloot en onderhoud niet meegerekend. Maar er wordt wel steeds nagegaan of het inzetten van het materiaal wel zin heeft. Daar gaan drie verschillende instanties over: een provinciale coördinator, de centrale dienst in Brussel en de helikopterunit van de federale politie zelf. Zij oordelen of het inzetten van de helikopter opportuun is of niet."  De lokale politie is bijzonder opgetogen met de inzet van de helikopter. "Ons kost die inzet van de politiehelikopter van de federale niks. Zolang we hem kunnen en mogen gebruiken, zullen we er gebruik van maken. Voorlopig is er wel nog geen zicht op de termijn dat we de politiehelikopter gaan inzetten bij die anti-inbraakacties", klinkt het bij de politie van Gent. 

Reactie: Dit is gewoon belachelijk , de opgesomde resultaten maken dat meer dan duidelijk, hiervoor is geen  helikopter nodig , gewoon een opmerkzame agent komt makkelijk aan het zelfde  resultaat. Nog een wonder dat men geen wildplassers heeft betrapt want dit blijkt na de Gentse Feesten "de" misdaad bij uitstek in Gent na foutparkeren.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , ,

18 augustus 2015

POLITIE - Federale politie rijd 2 wagens per dag in de vernieling.

Federale politie botste vorig jaar twee keer per dag.
Voertuigen van de federale politie raakten vorig jaar 805 keer betrokken in een ongeval. Dat zijn ongeveer twee aan- rijdingen per dag.  
Politievoertuigen mogen wanneer ze met zwaailicht en sirene rijden meer dan wat u en ik mogen in het verkeer. Ze mogen zelfs rode stoplichten negeren. Dat houdt natuurlijk grote risico’s in. Hoeveel voertuigen vorig jaar exact betrokken raakten bij ongevallen tijdens achtervolgingen of op weg naar dringende inter-venties, wordt niet bijgehouden. Uit cijfers die minister Jambon opvroeg bij de dienst Expertise van de federale politie blijkt wel dat in 2014 in totaal 805 voertuigen van de federale politie betrokken raakten in een ongeval. Dat zijn er iets meer dan in 2013 toen 791 wagens crashten. Hoe vaak de lokale politie botste, is niet bekend. Die cijfers worden niet centraal bijgehouden. De kosten aan wisselstukken bedroegen zowel voor 2013 als voor 2014 telkens ruim 1,7 miljoen euro. De meeste wagens worden binnen de politie hersteld maar 62 voertuigen moesten naar een extern carrosseriebedrijf. ‘De politie is uiteraard niet altijd zelf in fout. Zo worden jaarlijks verschillende voertuigen aan- gereden op de snelwegen terwijl agenten er vaststellingen doen of het verkeer regelen. Maar het gaat ook om kleine aanrijdingen. Bij het parkeren bijvoorbeeld’, zegt Peter De Waele van de federale politie.  Het Comité P, dat de werking van de politiediensten controleert, onderzocht in 2013 al het groot aantal ongevallen met prioritaire voertuigen. Extra opleiding was toen een van hun aanbevelingen. Om het aantal ongevallen te doen dalen, organiseert de federale politie nu opleidingen prioritair rijden. Maar dat gebeurt veel te weinig. ‘Bij gebrek aan middelen. Als motoragenten amper een nieuw paar motorlaarzen kunnen krijgen, wat zou er dan geld zijn voor extra opleidingen defensief rijden’, zegt een instructeur. De minister zegt ook dat sommige voertuigen zullen uitgerust worden met ‘zwarte dozen’. In sommige lokale politiezones is dat nu al het geval. Een brancherichtlijn zoals in Nederland, ook een aanbeveling van het Comité P, komt er bij ons niet. In die brancherichtlijn staat in welke omstandigheden blauw zwaailicht en sirene gebruikt mogen worden.

Reactie: Dat zich snel door het verkeer begeven hogere risico's met zich meebrengt is logisch. Al lijkt dit aantal toch wel aan de hoge kant , nog teveel wordt prioritair rijden misbruikt. We kennen ze allemaal , 10 meter voor een kruispunt of rood licht even de sirene aanzetten en daarna weer uit gewoon omdat men geen zin heeft om te wachten op zijn beurt. Ook de stuurmanskunst laat te wensen over , zeker als men de baan opgaat met wagens met hoog vermogen. Een brancherichtlijn  lijkt mij dan ook een noodzaak , maar daar willen deze kadidaat rallyrijders niet van weten die blijkbaar de openbare weg zien als hun privé oefenterrein.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , , ,

KINDERMISBRUIK - BV en kindermisbruiker Walter Capiau terug in Vlaanderen.

Walter Capiau terug uit ballingschap in buitenland: "Ik hou me gedeisd".
Walter Capiau (77) woont weer in België, in zijn appartement aan de kust in Oostduinkerke. Zo maakte hij een einde aan zijn zelf opgelegde ballingschap in het buitenland. Capiau dook onder nadat zijn seksuele misbruik van minderjarigen aan het licht kwam. Aan Dag Allemaal zegt hij nu dat hij zich gedeisd zal houden. "Dat heb ik mijn kinderen beloofd." Walter Capiau was een van de bekendste tv-figuren van Vlaanderen, als gastheer van populaire programma's als 'Hoger Lager', 'HT&D', 'Rad van Fortuin' en 'Walters Verjaardagsshow'. Maar toen hij drie jaar geleden aan een comeback werkte, kwam hij in opspraak. Hij zou tienerjongens hebben aan- gerand. Er waren in totaal acht klachten maar omdat de feiten verjaard waren, werd Capiau niet vervolgd. Recent kwam Capiau nog onrechtstreeks in de pers omdat zijn petekind Bieke - de jongste dochter van 'bordjesdraaister' Aurore - meedingt naar de Miss België-titel. 
Maar nu beweert Piet Van Haut (47) dat hij tot drie keer toe seksueel benaderd werd door Capiau. Die doet het verhaal af als nonsens en wijst erop dat Van Haut een "geweldige fantast" is, die zelfs een tijdje in de gevangenis zat. "Ik maak me over deze aantijging alleszins geen zorgen, dit is helemaal uit de lucht gegrepen. En het stoort mij in dit geval niet, omdat ik weet uit welke hoek het komt." Dag Allemaal schrijft verder dat als Walter Capiau ooit voorgoed België de rug toekeert, zijn appartement met zicht op de zee en op de duinen hem een flinke duit zal opleveren. "Een minder aantrekkelijk appartement in hetzelfde gebouw staat momenteel te koop voor anderhalf miljoen euro." 

Reactie: Indien hij België de rug zou willen toedraaien zal niemand treurig zijn , daarmee is nog maar eens bewezen dat zelfs kindermisbruik goed gepraat wordt in België , dat dergelijke zaken kunnen verjaren is dan ook en grove fout van onze justitie. Ik mag dan ook voor hem hopen dat hij zich kalm houd want anders zou hij wel eens tegen een paar verontruste ouders kunnen botsen.

Don Viona

Labels: , , , , , ,

17 augustus 2015

ASIEL - Honderden asielzoekers schuiven dagelijks aan bij Fedasil .

Opnieuw lange rijen asielzoekers voor de deur van Fedasil.
BRUSSEL - Drie- tot vierhonderd mensen staan vandaag opnieuw aan te schuiven voor de deur van Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers in Brussel. Allemaal willen ze zich aanmelden om asiel aan te vragen. Om de toestroom van asielzoekers op te vangen, komen er deze week negenhonderd tijdelijke opvang-plaatsen bij in stevige legertenten. De rij van vluchtelingen die staan te wachten om zich aan te melden voor een asielaanvraag in ons land, is ook vandaag weer immens lang. Ongeveer drie- à vierhonderd mensen bevonden zich vanmorgen - nog voor de opening van het gebouw - voor de deuren van Fedasil in Brussel, zegt VRT-journalist Trui De Maré. Voor velen onder hen is het overigens niet de eerste dag dat ze daar staan, en vermoedelijk ook niet de laatste. De rij is gewoon té lang om alle vluchtelingen op één dag van een aanvraag te voorzien. Bovendien zijn ook de overgebleven opvangplaatsen gering.  Omdat de opvang-centra van Fedasil intussen vol zitten, maar de vluchtelingencrisis onverminderd voortzet, start Fedasil vandaag dan ook met een nieuw initiatief dat tijdelijke opvang voor asielzoekers moet voorzien. Zo zullen er mobiele woon- eenheden worden ingericht, waar zes personen tegelijkertijd onderdak kunnen vinden. Het gaat om tenten afkomstig van het leger die geplaatst zullen worden op het domein van de bestaande opvangcentra voor asielzoekers. De tenten worden in de loop van deze week geplaatst. Naast een dak boven hun hoofd wordt er voor deze mensen ook voedsel voorzien. Geld krijgen ze echter niet. In totaal zullen de nieuwe wooneenheden voor 900 asielzoekers een tijdelijke oplossing kunnen bieden. 

Reactie: Dit lijkt mij de enige en juiste opvang methode , geld geven wil zeggen nog meer toevloed van mensen die we hier geen toekomst kunnen bieden.Beter was het de misbruiken in de landen van herkomst aan tepakken .

Don Viona

Labels: , , , , ,

15 augustus 2015

JUSTITIE - Leendert Lambreckx spreekt : Dutroux was geen geïsoleerde pervert.!

Broer van Eefje spreekt voor het eerst: "Voor mij is Dutroux geen geïsoleerde pervert".  
Volgende week zal het op de kop af twintig jaar geleden zijn dat An Marchal en Eefje Lambrecks ontvoerd werden. Leendert, de broer van Eefje, was op dat moment 12 jaar. Een jaar later zou ze teruggevonden worden, begraven in de tuin van het huis van Marc Dutroux. In 'Humo' praat Leendert voor het eerst over hoe hij haar verdwijning beleefd heeft. "Ik herinner me nog heel weinig uit die periode. Er zitten wel flarden in mijn hoofd, maar ik heb het nooit op een rijtje kunnen zetten. Ik heb al die jaren als een zombie geleefd. Pas op mijn 18de ben ik weer wakker geworden, heb ik het gevoel." "Gek genoeg heb ik een klik kunnen maken dankzij 'The Voice Kids'. Ik zag een deelneemster, Fiona, die me erg aan mijn zus deed denken. Ik ben toen een paar weken totaal van de kaart geweest. Ik heb ook veel geweend, dat had ik voordien nooit gedaan. Het klinkt misschien gek, maar toen ik Fiona zag kreeg ik opnieuw het gevoel dat ik had toen ik bij Eefje was."  "Wat ik niet begrijp, is hoe politie en justitie in dit dossier gehandeld hebben. Dutroux is voorwaardelijk vrijgekomen door een onbegrijpelijke beslissing van de toenmalige minister van Justitie Melchior Wathelet. Had de minister neen gezegd, dan was Dutroux in de gevangenis gebleven en zou mijn zus er nu nog zijn." "Ook haar verdwijning aan zee is nooit goed onderzocht geweest. We weten niet eens welk traject An en Eefje precies afgelegd hebben. Dutroux en Michel Lelièvre spreken elkaar daarover tegen, er is op geen enkel vlak helderheid. In het hele dossier-Dutroux is zelfs sprake van dertig dode getuigen! Hoe kan zoiets? Wat zit daarachter? Hoever reikt het allemaal? Voor mijn gevoel is Dutroux geen geïsoleerde pervert. Ik denk dat er meer achter zit", besluit Leendert. 

Reactie: Dit is wat ieder weldenkende Belg al lang weet , het dossier Dutroux is een schoolvoorbeeld van corruptie en doofpot affaires waar hogere ( rijke) machten een belangrijke rol spelen. Als men weet wat hij en zijn bende allemaal hebben gedaan is het ongeloofelijk wat ondertussen al allemaal gebeurd is, Michel Nihoul , Michelle Martin zijn zelfs vrij.Dutroux zelf nog niet maar hij wordt op alle mogelijke manieren gepamperd. Ook het dode getuigen  aantal moet vragen oproepen. Of dit dossier ooit zijn geheim zal vrijgeven is dan ook heel onwaarschijnlijk.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , ,

14 augustus 2015

PHOTO VAN DE WEEK - Boonen na teleurstellende Eneco Tour klaar voor carrierewissel.

From Hero to Zero

Reactie: Reclame maken voor bier of andere genotsmiddelen lijkt mij de enige mogelijkheid om "God" Boonen nog van een inkomen te voorzien.

Don Viona

Labels: , , , , ,

12 augustus 2015

DIERENWELZIJN - SP.a wil ook dat Moslims en Joden dieren onverdoofd blijven afslachten.

Sp.a: "Weyts is hypocriet".
"Ben Weyts is de minister van dierenleed toegebracht door moslims." Dat zegt SP.a nadat minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) gisteren de steun van sp.a en Groen  afgewezen zag voor een algemeen verbod op onverdoofd slachten. Volgens de partij polariseert de minister doelbewust. De minister heeft een inconsequente houding die één geloofsgroep viseert en die niet ingegeven is door bekommernis om het welzijn van de dieren, aldus de partij vandaag in een reactie. "Het is volgens ons pas hypocriet om alleen tegen dierenleed te strijden als het aangebracht wordt tijdens een islamitisch ritueel, maar niet als het aangebracht wordt door de vleesindustrie, de jagers of de producenten van bont." "Minister Weyts polariseert doelbewust, terwijl de moslimgemeenschap redelijk vraagt om overleg en respect voor de organisatie van het offerfeest. Het is de taak van de minister om het goede verloop van het offerfeest mogelijk te maken. Niet om het verloop bewust in het honderd te laten lopen om dan de tegenstelling voor politiek gewin uit te vergroten. Ben Weyts is de minister van dierenleed toegebracht door moslims. Het wordt hoog tijd dat hij minister van dierenwelzijn wordt", besluit sp.a. 

Reactie: Dit is terug de reactie van een partij die moslimstemmetjes nodig heeft om te overleven , men hun uitlatingen en visie moet dan ook geen rekening worden gehouden.Onverdoofd slachten is barbaars en mag om geen enkele reden worden toegelaten. Ben als  hypocriet omschrijven is dan ook gewoon een vuile politieke zet.En wat Moslims betreft  zij moeten zich zoals iedereen , dus ook de Joden houden aan de wet.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , ,

11 augustus 2015

DIERENWELZIJN - CD&V wil dat Joden en Moslims verder onverdoofd kunnen slachten.

CD&V fluit Weyts terug over ritueel slachten.
Een algemeen verbod op ritueel slachten, zoals minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) wil, is niet voor deze legis­latuur. Binnen de Vlaamse meerderheid stuit hij op een njet . "Wij vinden het belangrijk dat de godsdiensten hun rituelen kunnen behouden", zegt CD&V-parlementslid Sonja Claes . Tegelijk blijkt Europa zich soepel te tonen over tijdelijke slachtvloeren. Na de juridische stappen van de moslimgemeenschap tegen het verbod op onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren, koos Ben Weyts (N-VA) voor de vlucht vooruit. De minister van Dierenwelzijn pleit ervoor het verbod op termijn uit te breiden naar de erkende slachtvloeren. Maar dat zal in elk geval niet meer deze legislatuur zijn, zegt CD&V-parlementslid Sonja Claes. "Weyts wil veel verder gaan dan de ­Europese richtlijn, die stelt dat er nog wel ritueel geslacht mag worden, maar dan enkel in ­erkende slachthuizen." Voor CD&V is dat de lijn die de partij zal aanhouden. "Zo geef je aan moslims, maar ook aan joden, de mogelijkheid om de riten uit hun godsdienst te behouden", zegt Claes. Intussen blijkt uit een nagelnieuw verslag van de Europese Commissie dat de toezichter geen fundamentele problemen ziet in het inrichten van tijdelijke slachtvloeren. "Ook al zijn ze niet in de regel met de Europese verordening, er wordt veel moeite gedaan om de voorschriften te respecteren", luidt het. De Commissie beveelt niét aan om de tijdelijke vloeren te verbieden, ze laat ze oogluikend toe. 

Reactie : Dit is weer een echte CVP streek ,omdat zij zelf een "God" aanroepen vinden ze dat dierwelzijn niet belangrijk is en dat deze barbaarse rituelen moeten mogen. Wanneer beslist deze coalitie om verder tedoen zonder het CD&V die steeds en overal stokken in de wielen steekt om tegen de volgende verkiezingen deze barbaarse stemmers te lokken. Als België voor één keer beter wil doen dan de EU laat ons dat dan doen. Wij leven in 2015 ja , de tijd van sprookjes , engeltjes en elfjes is reeds lang voorbij.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , , , , ,

10 augustus 2015

DIERENWELZIJN - Na Moslims nu ook Joden tegen totaal verbod barbaarse slachtpartijen.

Antwerpse Joden zien totaalverbod op onverdoofd ritueel slachten niet zitten.
ANTWERPEN - De Antwerpse Joodse gemeenschap ziet het voornemen van Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) om op termijn tot een totaalverbod op onverdoofd ritueel slachten te komen - ook in permanente slachthuizen dus - niet zitten. Dat heeft Pinkas Kornfeld, ondervoorzitter van het Forum der Joodse Organisaties (FJO), vandaag verklaard op de regionale zender ATV. "De Joodse gemeenschap slacht al meer dan honderd jaar dieren op haar eigen manier en daar waren nooit problemen mee", stelt hij. "Waarom zou men het dan nu plots gaan verbieden? " Volgens Kornfeld zou een totaalverbod op onverdoofd slachten - dat hij sowieso weinig realistisch acht - eventuele problemen ook alleen maar ver- plaatsen. "In landen waar er een dergelijk verbod werd ingesteld, werd vervolgens vlees geïmporteerd uit het buitenland. Wat is dan eigenlijk het verschil? ", vraagt hij zich af. "We hebben overigens tot nu toe nog geen onderhoud gehad met de minister hierover."

Gaan Joden en Moslims nu samen een minister aanvallen die dierenwelzijn voorrang geeft aan barbaarse rituele onverdoofde slachtingen? Ik wil het nog eens meemaken dat Ben zich gaat laten uitleggen dat het allemaal niet zo erg is , dat dit gruwelijke gedoe reeds meer dan honderd jaar aan de gang is toont de noodzaak van een dringende verandering waar de N-VA voor op komt. Eindelijk een partij en een minister die durft op te treden tegen geloofs-fanaten van welke kieskleur zij ook deel uitmaken.

Don Viona 

Labels: , , , , , , , , ,

09 augustus 2015

MIGRATIE - Meerderheid Belgen vindt dat er te veel migranten zijn.

61 procent van de Belgen is van mening dat er te veel migranten zijn in ons land.
Dat blijkt uit een enquête van Ipsos bij 17.533 inwoners van 24 ontwikkelde landen. België prijkt daarmee op de vijfde plaats van de meest migrant-onvriendelijke landen. Enkel in Turkije, Italië, Rusland en Zuid-Afrika vinden meer mensen dat er te veel migranten zijn. In 2011 oordeelde 50 procent van de Belgen dat er te veel nieuwkomers waren. Een meerderheid van de Belgen, 58 procent, vindt dat de immigratie een negatieve invloed heeft op ons land. Door de nieuwkomers is het ook moeilijker om een job te vinden, denkt 52 procent van de Belgen. 56 procent van de Belgen gelooft dat de migranten de dienstverlening van de overheid belasten. België komt als een van de meest migrant-onvriendelijke landen uit het onderzoek. Zo vindt gemiddeld meer dan 20 procent van de ondervraagden in de 24 onderzochte landen dat migranten een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van het land. In België is dat amper 12 procent. In Duitsland, dat de grootste toevloed van migranten in Europa kent, denkt 43 procent dat er te veel migranten zijn. Het is de vierde keer, na 2011, 2013 en 2014, dat het onderzoek wordt uitgevoerd. 
In België werden ongeveer 500 respondenten tussen 16 en 64 jaar online bevraagd. Andere deelnemende landen zijn: Argentinië, Australië, België, Brazilië, Canada, China, Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland, Hongarije, India, Israël, Italië, Japan, Mexico, Polen, Rusland, Saudi-Arabië, Spanje, Turkije, Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Zuid-Korea en Zweden. De migratie in de wereld is twee jaar geleden gestegen tot 230 miljoen mensen, zo blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. In 1990 waren het nog 150 miljoen mensen. 

Reactie: Het is dus duidelijk , er is wel degelijk een draagvlak om zinloze migratie te stoppen en terug te draaien, zeker als het gaat om migranten die enkel deze kant opkomen om te genieten van onze sociale instellingen en dus nutteloos zijn  voor de gemeenschap die wel de kosten mag blijven ophoesten. Het is dan ook tijd dat er een bindend referendum komt om te bepalen onder welke voorwaarden  migranten nog welkom zijn.  

Don Viona

Labels: , , , , , ,

GENT - Links stadsbestuur ontzet omdat tijdelijke slachtvloer voor moslims niet mag.

Geen tijdelijke slachtvloer voor Gentse moslims.
GENT - Gent zit met de handen in het haar. Het verbod van minister Ben Weyts (N-VA) op het onverdoofd slachten op een tijdelijke slachtvloer, zet ons voor het blok, klinkt het op het stadhuis. 
Een tijdelijke slachtvloer komt er niet. Veel alternatieven voor de Gentse moslims zijn er niet. Ben Weyts (N-VA), Vlaams minister voor Dierenwelzijn, liet de lokale overheden weten dat Europa onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren verbiedt en dat hij deze Europese slachtverordening zal toepassen. Liefst 48 moslimorganisaties probeerden Weyts op andere gedachten te brengen, maar de minister blijft bij zijn standpunt. De Vlaamse moslim-gemeenschap stapt naar de rechtbank. 

Reactie; Hier wordt nog een duidelijk welke keuzes men maakt op het Gentse stadhuis. Moslims zijn nu eenmaal het kiesvee van rood /groen en moeten tenkoste van onverantwoord dierenleed gepamperd worden. Dat de meerderheid van de Gentenaar deze religieuze gruwel praktijken afkeurd maakt geen indruk op het huidige bestuur. Wanneer gaan de "Gentse" Gentenaars massaal protesteren ? 

Don Viona

Labels: , , , , ,

06 augustus 2015

MOSLIMS - Moslims eisen erkenning van barbaarse slachtingen als Vlaamse traditie.

"Erken offerfeest als Vlaams culturele traditie".
In een officiële ingebrekestelling vragen 48 moslimorganisaties dat minister Ben Weyts (N-VA) voor 1 september zijn "onwettige beslissing" op onverdoofd slachten intrekt.  Als hij dat niet doet, dan verhalen de organisaties "alle schade" op de minister. Weyts is niet onder de indruk en houdt voet bij stuk, "dreigementen of niet"
 Dat de moslimgemeenschap gekant is tegen een verbod op onverdoofd slachten is niet nieuw. Ze doen dat, zo blijkt uit de ingebrekestelling, om geloofsredenen. Moslims die in andere landen instemmen met verdoofd slachten behoren tot "minderheidsstrekkingen". De 48 organisaties verwijten Weyts nalatigheid, omdat hij geen maatregelen nam om de capaciteit in de erkende slachthuizen op te trekken. In die slachthuizen mag wel nog onverdoofd geslacht worden. Door het onverdoofd slachten als Vlaamse culturele traditie te laten erkennen, zou Weyts een uitzondering kunnen verkrijgen op de Europese dierenwelzijnsregels, stelt de groep voor. Maar Weyts is niet van plan op de grieven van de moslimgemeenschap in te gaan. "Vlaanderen moet dierenwelzijn ernstig nemen en dierenleed maximaal trachten te voorkomen, zeker wanneer de Europese regelgeving op dat vlak zo klaar is als een klontje."

Reactie: Gelukkig maar neemt Weyts deze zaken ernstig al mag het voor mij nog strenger , een totaal verbod op onderdoofd slachten lijkt mij aangewezen. Dit zijn gewoon barbaarse en extremistche uitingen van een religie die zeker niet met de Vlaamse cultuur in overeenstemming te brengen is. 
Wij autochtone Vlamingen /Belgen eisen dat de wet dus nog strenger wordt en er strenge controle is op misbruik met de nodige straffen voor zij die denken zich niet te moeten houden aan onze regelgeving ( zoals gewoonlijk) . 

Don Viona

Labels: , , , , , , , , ,

05 augustus 2015

GENT - Anti-auto en parkeerbeleid duurste maar slechtste van Vlaanderen.

Wie boete 'vergeet', betaalt meest in Gent.
GENT - Een parkeerboete is al niet goedkoop, maar vooral de extra kost bij een aanmaning loopt heel hoog op. Geen enkele andere stad vraagt meer administratiekosten voor niet-betaalde parkeerboetes dan Gent. Een aangetekend schrijven van het parkeerbedrijf kost de Gentenaar 25 euro. Dat leverde in 2014 ruim één miljoen euro op. 
De Gentse boetes van dertig euro voor niet-betalend parkeren, zijn al niet van de minste. Maar wie zijn betaling niet uitvoert of vergeet, krijgt nadien pas echt een forse rekening voor- geschoteld. Het reglement van de stad laat immers toe om een extra kost van 25 euro op te leggen. Dat brengt de kost van zo'n parkeerticket op 55 euro. Een fors bedrag. Voor de stad Gent is dat een enorme goudmijn. De meest recente cijfers zijn van 2014. Toen schreven de parkeerwachters van G4S maar liefst 221.394 retributies uit. Daarvan kregen er 41.169 een tweede aangetekende aanmaning. Doe dat maal 25 euro en dat levert het parkeerbedrijf ruim 1 miljoen euro op. In 18.179 gevallen werd ook de deurwaarder gestuurd. Zowat alle cijfers stegen in 2014 ten opzichte van 2013. Zowel het aantal boetes (+ 45.000) als het aantal tweede aanmaningen (+ 12.200) en het aantal ingeschakelde deurwaarders (+7.900). Blijft de vraag hoe een brief versturen 25 euro kan kosten, zeker aangezien dat gebeurt in grote hoeveelheden en met een geautomatiseerd systeem. "Dat cijfer werd berekend op basis van werkings-, loon-, port- en andere kosten waar de stad mee geconfronteerd wordt", klinkt het op het kabinet van schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw  (groen). "Het is een bedrag dat door de gemeenteraad vastgelegd is en geldt voor alle aangetekende aanmaningen."  Gent blijkt de absolute administratiekost-kampioen van het land te zijn. Het was een van de eerste steden om zo'n kost aan te rekenen. Sinds 1 januari 2014 bedraagt dat bedrag al 25 euro. Nadien zijn heel wat steden dat voorbeeld gevolgd, maar met lagere bedragen.  
Geen enkele andere stad durft het echter aan om 25 euro te vragen. 
Brugge vraagt bijvoorbeeld 10 euro. 
In Brussel hangt het af van gemeente tot gemeente. 
In Anderlecht vraagt men twee euro voor een aanmaning, in veel andere Brusselse randgemeenten zelfs helemaal niets. 
De enigen die in de buurt komen zijn Leuven en Oostende waar twintig euro wordt aangerekend.
Bij de stad Gent kunnen zowel het kabinet van schepen Watteeuw als schepen Christophe Peeters (open VLD) voorlopig niet verklaren hoe het komt dat Gent helemaal bovenaan de rangschikking staat. 

Reactie: Het aantwoord op deze laatste vraag is simpel ,  schepen  Filip Watteeuw maakt er gewoon een ere zaak van om automobilisten zoveel mogelijk het leven zuur te maken , is het niet met zijn omstreden mobiliteisplan dan lost hij het wel op via dit boetesysteem. Iets vergeten mag dus ook al niet meer in Gent. los van deze reden staat dan ook nog de geldzucht van dit rood/groene bestuur  , zij hebben immers veel geld nodig voor hun meestal zinloze prestige projecten. 
Arme Gentenaars !!

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , , ,