<br>DON VIONA <br> " Fight For Freedom " " Mijn denken zal zich nooit onderwerpen,noch aan dogma,noch aan een partij,noch aan een belang,noch aan een voordeel,maar uitsluitend aan de feiten zelf,want zich onderwerpen betekent, het einde van alle denken "
" Bloggers are the hackers of the corrupted main stream mediocratic monopoly. Our mission is truth, our numbers are many, and we are taking back the control of the public mind. Liberating it from those whom peddle complacency, conformity, and ignorance. This is our mission and not one of us can do it alone. Join us! "28 november 2015

ASIEL - Na 16 jaar wordt uitgeprocedeerd Kosovaars gezin het land uitgezet.

De familie Brovina moet na 16 jaar in Belgie terug naar Kosovo.
DEURNE - Al 16 jaar lang woont de familie Brovina rustig in Deurne. Mama, papa en drie kinderen, een modaal gezin zou je denken, maar woensdag worden ze op het vliegtuig richting Kosovo gezet. Daar zullen ze van nul opnieuw een leven moeten opbouwen. Alba (18) zou net haar diploma Verzorging halen, maar dat moet ze nu afwerken in een land dat ze niet als haar thuis kan zien. De familie Brovina is volledig uitgeprocedeerd. Tien dagen geleden werden ze door de politie uit hun bed gelicht met de boodschap dat ze het land werden uitgezet. Uit schrik hebben ze hun retour-documenten getekend. "Ik heb echt schrik gekregen van de politie. Met drie combi's en veel machtsvertoon stonden ze hier aan de deur. En dat in tijden waar het terreuralarm geldt?", vertelt moeder Floza (37) geëmotioneerd. Het gezin van vijf wordt woensdagochtend in Brussel verwacht om daar het vliegtuig op te stappen. "En wat moeten we daar dan doen? Weer intrekken bij mijn moeder, zij wonen er al met 9 in een huis met twee kamers. Het is te triestig voor woorden. Ik heb psychologische hulp moeten zoeken want dit kan ik amper aan." Al 16 jaar krijgen ze een verblijfs-vergunning die steeds verlengd wordt, maar nu valt het doek dus definitief voor het gezin. Ook advocaten gespecialiseerd in deze problematiek leggen het dossier naast zich neer. Hier valt niets meer aan te doen, klinkt het.  Voor oudste dochter Alba (18) ontvouwt er zich hier een drama, ze heeft nooit iets anders gekend dan Antwerpen en zette nog nooit een voet in haar "thuisland". De jonge vrouw spreekt vlot Nederlands en zou in juni haar diploma halen, maar al dat harde werk ziet ze nu door haar vingers glippen. "Ik zit in mijn zesde jaar verzorging op het lyceum. Nu moet ik in Kosovo mijn studies verderzetten, maar dat zal moeilijk gaan. Ik spreek wel een mondje Albanees maar ik kan het niet schrijven of lezen. Hoe kan ik dan een diploma halen?" Waarom? De vriendinnen van Alba springen voor haar in de bres. Met steun van het Stedelijk Lyceum Waterbaan richtte ze de Facebookpagina "Waar hoor ik thuis?" op. "We willen hiermee Alba helpen en aandacht vestigen op haar situatie en misschien nog iets veranderen. Maar daarnaast willen we toch ook iedereen wakker schudden dat Alba waarschijnlijk niet de enige is. Hoe kan dit toch gebeuren? Je kan iemand die hier 16 jaar lang woont, leeft en integreert toch niet zo maar de grens weer over zetten? Dit zijn mensen zonder een strafblad en Alba hoort hier helemaal thuis, ze heeft een perfecte schoolcarrière doorlopen", vertelt klasgenote Bouassem Tawéba (18). "Als je mensen zo lang een verblijfs-vergunning geeft, dan ga je er toch vanuit dat ze mogen blijven. Je kan ze toch geen 16 jaar lang laten wachten en ze dan zonder pardon weer buitenzetten? We zijn toch allemaal mensen?" Waarom het gezin het land wordt uitgezet, is onduidelijk. "Onze redenen om niet terug te keren waren blijkbaar niet goed genoeg. Zo zijn er ook scholen en dokters in Kosovo en is er geen oorlog meer. Dat kan wel zijn, maar dat wij daar niets meer te zoeken hebben en weer van nul moeten beginnen, wordt dus niet meegeteld." Voor de familie zelf is er nagenoeg geen hoop meer. De jongste meisjes Fiona (2,5) en Lea (15 maanden), in België geboren, zullen hun jeugd in Kosovo doorbrengen. Enkel Alba heeft nog een waterkansje met haar aanvraag voor een studentenvisum, zodat ze op zijn minst haar diploma hier nog kan halen. 

Reactie: Dit is dus voor deze mensen een drama maar ergens logisch , zij waren welkom omdat hun land in een oorlogsituatie verkeerde , nu alles daar weer rustig is en het leven zijn normale gang gaat moeten zij terug , het blijft hun land en Belgie is dit niet. De huidige toestand door de moslim terreurdreiging zal op deze manier nog veel meer slachtoffers eisen , wij gaan ons steeds harder opstellen tegen diegene  die hier feitelijk niet thuishoren , door de terreur worden menselijke gevoelens buiten spel gezet en denken we nog enkel aan onszelf.  Deze Albanezen moeten dan ook niet ons Belgen aanwijzen als de "slechte" maar die radicale moslims die het voor iedereen verpesten.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , ,

GENT - Bewoners Rabottoren komen in luxe sociale woningen terecht.

Bewoners Rabottoren komen in luxe terecht aan Luizengevecht. 
GENT - Aan het Luizengevecht in de Brugse Poort heeft WoninGent 55 appartementen gebouwd. Die zullen voor een groot deel ingenomen worden door bewoners van de huidige Rabottorens. De middelste toren daar wordt momenteel leeg- gemaakt om ook die te slopen. Aan het Luizen-gevecht is ook een crèche voor 28 kinderen voorzien. Die zal in januari officieel openen. "Dit is een dichtbevolkt stukje Gent en dank-zij dit project maken we wonen in de wijk kwalitatief én betaalbaar", zegt WoninGent-voorzitter Tom Balthazar (SP.a). De appartementen zouden aan de normale marktprijs tussen 740 en 1.300 euro per maand waard zijn. Omdat de prijs wordt aangepast aan het inkomen van de huurders zal de gemiddelde huurprijs slechts 277 euro bedragen. 

Reactie: Dit is gewoon belachelijk , deze woningen hebben niets meer vandoen met een sociale goedkope woning maar zijn luxe woningen die betaald worden met belastingsgeld. En dan stelt zich nog de vraag wie de 55 gelukkigen zullen zijn. Wat zijn de vereisten om aan 277 €/maand dergelijk paleisje je cadeau te krijgen ? Boze tongen beweren nu al dat de gepaste partijkaart een eerste vereiste is en niet wat men "echt" als inkomen heeft op welke wijze ook. 

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , ,

TERREUR - Schokgolf onder Antwerpse moslims nu Imam zelf in Syrië gaat moorden.

Imam gaat zelf in Syrië strijden.
ANTWERPEN -Een jonge Marokkaanse imam Youssef El G die in drie moskeeën preken gaf en uit de koran reciteerde, is zelf naar Syrië vertrokken om zich aan te sluiten bij radicale islamstrijders. Zijn vertrek zorgt voor een schok- golf onder Antwerpse moslims. "Wie gelooft nu nog dat moskeeën niets met radicalisme te maken hebben?", klinkt het.
Imam Youssef El G., een jonge Marokkaanse man die vlot Nederlands spreekt, ging tot een maand geleden voor in het gebed in de moskee El Mohsinien in Berchem. Daarvoor was hij ook al actief in de moskee El Tah El Nasser in Hoboken en moskee De Koepel in Borgerhout. Sinds een maand is de imam spoorloos. Veiligheidsdiensten hebben informatie gekregen van de moslimgemeenschap dat Youssef El G. samen met nog twee mannen naar Syrië is vertrokken om zich aan te sluiten bij het jihadistische verzet. Het gerecht is een opsporingsonderzoek gestart.  Een moslim die een tijd in het bestuur zat van een van de moskeeën, getuigt: "Het nieuws gaat hard rond. De drie moskeebesturen staan perplex. Hun moskeeën stonden bekend als 'gematigd' en werden daarom minder in het oog gehouden. Nu blijkt dat hun eigenste imam gaat vechten met radicale moslims. Hoe is het mogelijk dat in de besturen niemand iets in de gaten had? De moskeebesturen moeten veel meer op hun hoede zijn voor wie zij verantwoordelijkheid geven bij het islamonderwijs, de vrijdaggebeden en de preken."  "Ik wist hier totaal niets van", reageert Abu Buytaert, de bekeerling die nu aan het hoofd staat van moskee De Koepel in Borgerhout. "Ik ken imam Youssef El G. omdat hij twee jaar geleden actief was bij de Koepel. Wij zaten zonder imam en hebben hem dan gekozen omdat hij zo'n mooie stem had en ook in het Nederlands uit de Koran voorlas."  Bij de moskeeën van Hoboken en Berchem vonden wij niemand die kon of wilde reageren. Ook de bekende Antwerpse imam Nordine Taouil viel gisteren uit de lucht. "Ik heb van die imam Yousef El G. nog nooit gehoord. Het is het eerste wat ik hoor van een Antwerpse imam die naar Syrië zou zijn vertrokken", zegt Taouil onthutst. De Antwerpse stadsdienst Samen Leven, die zich bezighoudt met deradicalisering, is ingelicht over de vertrokken imam. Vooral het feit dat hij in grote moskeeën actief was, baart de overheidsdiensten zorgen. In zijn laatste werkplek, moskee El Mohsinien in Berchem, komen wekelijks 1.000 gelovigen over de vloer. Dat geeft een idee van de invloed die de man mogelijk heeft gehad. Youssef El G. was wel zo slim om geen radicale standpunten in te nemen tijdens zijn publieke optredens. "Zo hebben de moskeebesturen zich in slaap laten wiegen", valt te horen bij politiediensten. "De moskeebesturen bestaan vaak uit oudere moslims. Hun functie geeft hen een zekere status binnen de moslimgemeenschap. Maar in de dagelijkse werking van de moskee trekken andere mensen aan de touwtjes. Zoals imam Youssef El G., die zijn radicale ideeën verspreidt in persoonlijke contacten met gelovigen terwijl de moskee naar de buitenwereld een goede, gematigde reputatie heeft. Nu hij plots naar Syrië is vertrokken, schrikt het moskeebestuur wakker." 

Reactie: Het moslimbestuur schiet pas wakker en wist niet wat er stond te gebeuren , wie geloofd deze mensen nog. Maar er is erger , wat gaat de overheid doen aan de andere moskeeën , gaat men ze nu eindelijk sluiten of gaat men het weer tolereren ? Hoeveel doden nog voor de overheid  moslims echt gaat controleren op radicaliseren ? We weten nu ondertussen wel al duidelijk dat al hun beloften gewoon misleiding is. Stop deze propaganda machines die enkel staan voor geweld en overheersing  en dat met ons geld.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , ,

27 november 2015

TERREUR - Frankrijk gaat "mensenrechten" laten voor wat ze zijn in strijd tegen terreur.

Frankrijk meldt formeel dat het wil afwijken van het Mensenrechten-verdrag.
PARIJS - Frankrijk heeft de Raad van Europa op de hoogte gebracht van zijn plannen om op bepaalde punten tijdelijk "af te wijken van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens". Dat is het gevolg van de noodtoestand die is afgekondigd na de aanslagen in Parijs. 
De Franse autoriteiten brachten topman Thorbjorn Jagland van de Raad van Europa op de hoogte van "een aantal maatregelen die genomen zijn in kader van de noodtoestand die werd afgekondigd". De maatregelen houden in dat tijdelijk wordt afgeweken van bepaalde rechten die gegarandeerd worden door het mensenrechtenverdrag. Zo maken de uitgebreide noodmaatregelen die nu in Frankrijk gelden het mogelijk om mensen in de boeien te slaan of onder huisarrest te plaatsen zonder autorisatie van een rechter, huiszoekingen uit te voeren zonder een officieel gerechtelijk bevelschrift, websites die terrorisme verheerlijken te blokkeren zonder een rechterlijke machtiging, enzovoort. De Franse overheid heeft gezegd dat dit alles een cruciale rol speelt in het omgaan met de aanhoudende terreurdreiging. Mensenrechtenactivisten en advocaten hebben al laten weten dat dit kan leiden tot het onterecht viseren en hard aanpakken van onschuldige mensen en het valselijk (en vaak gewelddadig) focussen op de moslimgemeenschap. Human Rights Watch liet op zijn beurt al verstaan dat de maatregelen niet bepaald in lijn liggen met be- langrijke mensenrechten zoals het recht op vrijheid, privacy en recht op vrije meningsuiting. Met deze formele melding dat Frankrijk inderdaad bereid is het Verdrag voor de Rechten van de Mens op bepaalde punten aan zijn laars te lappen wordt (al wordt dat niet uitdrukkelijk zo gezegd) gekozen voor een route onder het motto 'het doel heiligt de middelen'. Of anders gezegd: 'alles om terroristen en terreur in het algemeen neer te slaan'
Het internationaal erg belangrijke verdrag blijft wel van kracht in Frankrijk, onderstreept de Raad van Europa. Van bepaalde rechten kan bovendien nooit worden afgeweken, zoals het recht op leven en het verbod op foltering of onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen. De notificatie kadert in artikel 15 van het verdrag, dat afwijkingen toestaat in het geval van noodtoestand. Dat stelt dat de secretaris-generaal van de Raad van Europa volledig op de hoogte moet gehouden worden van de maatregelen en de beweegredenen er- achter. Het komt de Raad van Europa niet toe om zich uit te spreken over de Franse beslissing. Het is het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat garant staat voor de conventie en zich dus bij eventuele klachten over de kwestie moet buigen. Dat er klachten komen is zeker niet onmogelijk. Zo is er het verhaal van Yvan Agac, een restauranthouder die in het midden van een service zo'n 30 Franse agenten met geautomatiseerde wapens zag binnen vallen. Klanten werden tijdens hun etentje bevolen om de handen op tafel te leggen terwijl het restaurant werd onderzocht. Na de brutale inval vertrokken de handhavers een halfuurtje later met de woorden: "Nog een prettige avond". Ook het verhaal van Fransman Rachid Bouaziz, die in het midden van de nacht werd opgeschrikt door een horde gewapende agenten die met veel kabaal op zijn deur kwamen kloppen, hem in de boeien sloegen en hem onder huisarrest plaatsten - volgens zijn advocaat "met een onbestaand dossier tegen hem" - werd al uitvoerig door Franse media in vraag gesteld. 

Reactie: Ik kan niet anders dan  François Hollande nu toch eens bewonderen , hij geeft de moed om echt iets tedoen aan het terrorisme en het radicaliseren van moslims  die bewezen hebben levensgevaarlijk tezijn. Van mij mag hij nog verder gaan en iedere terrorist of diegene die hem helpen te veroordelen tot de doodstraf en deze ook uittevoeren. De tijd is rijp voor verandering , de tijd van pamperen moet achter ons liggen. Wie zich niet aan "onze" regels houd moet eruit en dit zo snel mogelijk. Wij hebben geen lessen tekrijgen van een bende barbaren die ons willen onderwerpen.Wanneer staat in België iemand op die ook die moed heeft ?

Don Viona

Labels: , , , , , , , , ,

26 november 2015

POLITIEK - Dirk Van der Maelen (SP.a) gebruikt laag bij de grondse politiek om N-VA aan te vallen.

Dirk Van der Maelen (sp.a) haalt uit naar Peter De Roover (N-VA).
Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) onderhandelt momenteel over een belasting-verdrag met Saoedi-Arabië. In 'Villa Politica' stelde N-VA- Kamerlid Peter De Roover daar niet op voorhand tegen te zijn. Maar sp.a'er Dirk Van der Maelen is verontwaardigd. "Die petro-dollars worden gebruikt om haat te zaaien in de hoofden van jonge mensen hier." 
Oppositiepartijen Groen en sp.a drongen deze week aan om alle handelrelaties met Saoedi-Arabië op te schorten omdat het land "het internationale terrorisme financiert". Net nu onder-handelt Van Overtveldt over een belastingverdrag met de Saoedi's en zijn er geruchten over onkiese figuren die achter de Saoedische miljardeninvestering in de Antwerpse haven zitten. Daar wil het bedrijf ERS een afvalverwerkingsbedrijf bouwen, goed voor 900 nieuwe jobs. Een van de bestuurders zou banden hebben met al-Qaida. De Roover geeft toe dat elk dossier dat met Saoedi-Arabië te maken heeft "enorm gescreend moet worden". "Maar ik ben wel tegen de zwart-withouding tegenover Saoedi-Arabië. Je moet niet per definitie op alles nee zeggen. Wij hebben geen a priori's, omdat je net dat soort contracten moet gebruiken om mensenrechten-situaties aan te kaarten." Van der Maelen vindt dat nonsens. "Een belastingverdrag betekent dat men belastingen betaalt in Saoedi-Arabië. Je weet waarvoor die petrodollars gebruikt worden: onder meer om haat te zaaien in de hoofden van jonge mensen hier, via radicale imams en moskeeën. Het is te stom om dit soort verdrag te tekenen zolang Saoedi-Arabië doorgaat met het verspreiden van een haatislam." 
De Roover kent ook de geruchten die worden verspreid over de investering van ERS. "Het is onze taak om die geruchten na te gaan. Daarop gebeurt een momenteel een zeer nauwlettende screening. Maar je kan niet zomaar over een initiatief heen stappen dat 900 jobs oplevert. Als daar bloedgeld aanhangt, zeg je daar nee op. Als dat een commerciële uitwisseling is, moet je dat op een ernstige en open manier bekijken." Van der Maelen schakelt daarop een tandje bij. "Het is misschien wat kort door de bocht, maar ik ga het toch zeggen: voor 900 jobs bent u bereid te aanvaarden dat men 130 mensen in Frankrijk afknalt. Voor ons gaat veiligheid boven jobs. Ik smeek u bijna: laat die investering niet doorgaan. Want dit betekent financiering van radicaal terrorisme." Waarop De Roover gewag maakt van "politiek op een heel laag niveau". "De investering van Saoedi-Arabië in Antwerpen wordt hier rechtstreeks gelinkt aan een aanslag van IS. Dat is niet alleen onterecht, dat is ook onzin. Dit is een povere manier van politiek bedrijven. Je moet niet vooraf ja of nee zeggen op die dossiers, maar ze stuk voor stuk op een ernstige manier bekijken. Het is niet omdat privégroepen in Saoedi-Arabië het terrorisme steunen, dat elk initiatief uit Saoedi-Arabië betekent dat er geld naar IS stroomt. In dat simplisme wensen wij niet mee te stappen." 

Reactie: Dit is duidelijk een staaltje van "laag bij de grondse politiek" van SP.a . Juist zij zijn niet geplaatst om anderen nu lessen te leren , hun foutief migratiebeleid is eerder verantwoordelijk voor wat nu gebeurd dan de onderhandelingen die nu bezig zijn over werkgelegenheid. En laten we ook niet vergeten in welke schandalen de SP.a & PS reeds verwikkeld waren en uit welke hoek zij gelden kregen , ook daar was meer of één geurtje aan.

Don Viona  

Labels: , , , , , , , , , , ,

WAPENS - Waren deze wapens geschikt om ons te verdedigen tegen o.a IS ?

781 Defender geweren waren op weg naar ons land.
De Italiaanse financiële politie heeft in de haven van Trieste een lading wapens in beslag genomen die afkomstig was uit Turkije en bestemd was voor Duitsland, Nederland en België. Dat meldt de Italiaanse krant La Stampa. 
Het gaat om 781 geweren van het type Winchester SXP. De ontdek- king gebeurde maandag. Het wapentuig bevond zich in karton- nen dozen, met als bestemming een adres in België. De geweren zaten in een vrachtwagen met Nederlandse nummerplaat, bestuurd door een Turk. 

Reactie: Voor wie precies deze wapens waren weet ik niet maar dit type is perfect als verdedigings- wapen en dus een droom voor iedereen die zichzelf wil beschermen als de anderen het laten afweten. Dat onze wapenwet onze rechten schendt is duidelijk en geeft anderzijds aanleiding tot steeds meer illegale invoer en verkoop , want wees nu eerlijk , wie wil in de loop kijken van een gewapende inbreker zonder ook maar iets te kunnen doen ?  

Don Viona

Labels: , , , , ,

TERREUR - John Crombez noemt aanpak onprofessioneel van wat zij hebben mede teweeggebracht.

John Crombez: "Regering pakt terreur onprofessioneel aan".
De voorbije weken stond de oppositie als een front achter de regering in het terreurdossier. Nu komt er toch kritiek van s.pa- voorzitter John Crombez. De organisatie en communicatie zijn "onprofessioneel" en de maat- regelen die genomen worden zijn "politiek gemotiveerd". Crombez pleit voor een speciale regerings-commissaris.  "Je ziet dat door de manier waarop de afgelopen dagen met het dossier is omgesprongen, de onrust alleen maar groter is geworden. Ik vraag me echt af of de mensen die nu aan het roer zitten ook experten zijn. Het is te veel politiek gestuurd." "In het begin hebben we meteen gezegd dat we allemaal gingen samen-werken, want er was maar één doel: de veiligheid. Maar we zijn nu twee weken verder en je ziet dat niet alleen de communicatie maar ook de manier waarop de maatregelen worden uitgerold politiek gemotiveerd zijn. En het resultaat is gewoon niet goed genoeg", vindt de sp.a-voorzitter. "We hebben een opeenvolging van tegenspraak gezien de afgelopen dagen. De minister van Binnen-landse Zaken die zegt dat er een aanslag verijdeld is en dat blijkt achteraf gewoon niet waar. Of nog: niveau 4 en de scholen gaan dicht. Niveau 4 een week verlengen en de scholen gaan weer open." "We hebben goede experten qua veiligheid, maar de besluitvorming moet gebeuren door die experten en niet door de politiek. We pleiten dan ook voor één regeringscommissaris, zodat we zeker zijn dat de coördinatie door experten gebeurt. Want ze is nu niet optimaal. Twee weken na de aanslagen in Parijs is de chaos alleen maar groter geworden." 

Reactie: Wat Crombez hier doet is zuivere politiek , hij is blijkbaar vergeten dat de linkse partijen met SP.a op kop mede verantwoordelijk zijn voor wat nu allemaal gebeurd , zij hebben jarenlang om uitsluitend politieke redenen moslims naar de mond gepraat en doen dat zelf nu nog altijd. Dat hun fouten nu moeten opgelost worden door een regering waar zij geen deel van uitmaken doet pijn , blijkbaar heel veel pijn want dit zullen de mensen niet vlug vergeten. Moest ik van hem zijn ik zou in een holletje kruipen en mij heel stilhouden. Wie niets zinnigs te vertellen heeft zwijgt beter.

Don Viona

Labels: , , , , , , , ,

GENT - Stad Gent maakt zich op voor een nieuwe reeks dure prestige projecten.

De stad, De Lijn en het Agent- schap Wegen en Verkeer willen de Heuvelpoort ondertunneld zien.
GENT - Tot die conclusie zijn ze samen gekomen bij de bespreking van het precieze traject van de nieuwe tramlijn 7. Opvallend is ook dat de tram in de toekomst door de Tentoon-stellingslaan zal rijden en dat er een écht Jan Hoetplein komt aan het S.M.A.K. en het MSK.  "Alle partijen (rood/groen) zijn het er over eens dat een tunnel voor het doorgaand verkeer van de ring de beste oplossing is", zegt Isabelle Colbrandt van De Lijn. "Daardoor zou het autoverkeer op de Heuvelpoort tot een minimum herleid worden. Enkel auto's die moeten afslaan zullen er nog kunnen rijden. De auto's die er rechtdoor moeten, gaan een tunnel in. Daardoor zal de Heuvel- poort veel veiliger worden voor fietsers en voetgangers en zal ook het openbaar vervoer vlotter kunnen passeren." Dat alle partijen akkoord zijn, wil nog niet zeggen dat de tunnel er ook daadwerkelijk zal komen. Aan een tunnel hangt een veel hoger prijskaartje. Het zal uiteindelijk de Vlaamse regering zijn die de knoop moet doorhakken en voldoende centen moet voorzien. Ook voor de Dampoort ligt zo'n tunnelscenario op tafel, maar centen zijn daar vooralsnog niet voor beloofd.  De huidige buslijn 7 wordt een tramlijn en dus zijn er heel wat nieuwe tram- beddingen nodig ook door het centrum. Het staat inmiddels vast dat de tram door de Tentoon-stellingslaan zal rijden en niet door de Olifantstraat. Voor de bewoners van de Tentoon-stellingslaan wordt dat dus een hele verandering. Welk traject de tram zal volgen tussen de Tentoonstellingslaan en Gent-Zuid is nog niet beslist. Er zijn twee mogelijkheden. Ofwel slaat de tram aan de Jules de Bruyckerdreef richting Frère Orbanlaan ofwel volgt de tram de Franklin Rooseveltlaan. Dat laatste scenario heeft als voordeel dat de tram stopt aan de Krook, maar is ook een pak duurder qua realisatie.  Ook ter hoogte van het SMAK en het MSK staat er één en ander te veranderen. De omgeving bestaat er momenteel uit niet meer dan wat parkeerplaatsen en een weg. Officieel heet die plek sinds een jaar het Jan Hoetplein, maar het doet de kunstpaus weinig eer aan. Eens de tram er stopt, wordt er een echt plein van gemaakt.  De Kortrijksesteenweg behoudt de huidige vier rijstroken. De tram zal er centraal rijden met een beide zijden twee rijstroken. Tijdens de studies werd bekeken of het aantal rijstroken er beperkt kon worden. Vooral ter hoogte van de tunnel op de steenweg was er een probleem qua ruimte. Uiteindelijk werd toch beslist om de spoorwegtunnel breder te maken. Tramlijn 7 in cijfers , Tramlijn 7 wordt 10 kilometer lang. De aanleg zal vermoedelijk 4 tot 6 jaar duren en moet aanvangen in 2018 of 2019. De tram- verbinding maakt het mogelijk om het traject 40 procent sneller af te leggen. De Lijn hoopt dankzij deze lijn de capaciteit op te trekken met 15 miljoen passagiers. De werken zullen in totaal 80 miljoen euro kosten. 

Reactie: Dit is dus wat ik bedoel , steeds weer opnieuw worden projecten waarvan het nut niet bewezen is op stapel gezet dankzij het Rood /Groen  beleid waarin ze elkaar perfect steunen om toch maar hun zin te kunnen doen. Maar er is nog hoop , de vlaamse regering onder N-VA bestuur zal hopelijk geen geld ter beschikking stellen van een stadsbestuur die geen enkel goed woord over heeft voor de N-VA en haar afgevaardigden in de Gentse gemeenteraad. Stop met geld verkwisten en doe eerst iets aan de "echte" armoede en veiligheid in Gent. 

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , ,

TERREUR - Politie is doodsbang om in Molenbeek te patrouilleren.

Comité P: "Politie Molenbeek is bang in eigen gemeente". 
MOLENBEEK - Het Comité P heeft een uiterst kritische beoor-deling klaar van de politiediensten in Molenbeek nadat het comité gisteren de resultaten van zijn onderzoek voorstelde in het Parlement. Volgens het Comité P heeft de politie in Molenbeek geen contact met de inwoners, kent ze sommige wijken niet en is ze zelfs bang voor de omgeving. Dat is de evaluatie van de politiezone Brussel-West, na een rapport van vorig jaar. Het comité is van mening dat de agenten meer aanwezig moeten zijn in het straat-beeld. Nu komen ze alleen in de probleemwijken wanneer ze opgeroepen worden, en daardoor groeit de kloof met de bevolking, zo luidt het. 

Reactie: Wat iedereen de politie verwijt wordt hier door haar eigen dienst bevestigd , zij zijn gewoon bang. Waar gaan we heen als dit de regel wordt , moeten wijn blijven betalen voor agenten die enkel goed zijn om te flitsen of BoB - controles te doen. Ik denk het niet , deze mensen moeten op hun vingers getikt worden , redelijk hard zelfs of ze moeten de keuze maken en hun ontslag indienen.
Als ik mijzelf niet mag beschermen door onze wapenwet moeten zij het maar doen , dit is hun taak.

Don Viona

Labels: , , , , , ,

25 november 2015

TERREUR - Politie Wijnegem richt zware wapens op Marokkaans lid Movement X .

'Mijn getuigenis van onrecht': Politie richt zware wapens op onschuldige Marokkaan (18).
WIJNEGEM - Yassine Boubout, een Marokkaans lid van burgerrechtenorganisatie Movement X, wou in het Wijnegem Shopping Center twee rijstpapjes en een fles water halen, toen hij plots zonder aanwijsbare reden op zijn knieën werd gedwongen en geweren op hem gericht kreeg.  
In een reactie zegt de politie dat ze in tijden van zware terreurdreiging snel moeten handelen. Feit is dat ze de 18-jarige Boubout verkeerdelijk aanzagen voor 'een persoon die zich verdacht gedroeg'. Activist Dyab Abou Jahjah had het maandag op Twitter al over een "onaanvaardbare arrestatie op basis van etnische profilering". De 18-jarige Yassine Boubout deed gisteravond zelf zijn verhaal  Maandagmiddag wou Yassine Boubout met een vriend tijdens zijn schoolpauze eten halen in de Carrefour in het Wijnegem Shopping Center. Aan de kassa richtte een agent plots zijn wapen op Yassine. "Ik werd gecommandeerd om op mijn knieën te gaan", schrijft hij . "Vol angst, adrenaline en verbazing vroeg ik verstijfd naar de reden waarom ik een wapen op mij gericht kreeg. 'Op uw knieën verdoeme' kreeg ik herhaaldelijk te horen als antwoord." "Eén foute beweging en ik kon dood zijn" Yassine werd omsingeld door zwaarbewapende agenten en bleef maar roepen dat hij een student was. Hij wou een verklaring voor zijn aanhouding, maar kreeg die niet. Yassines rugzak werd doorzocht en hij werd gefouilleerd. Hij vreesde voor zijn leven. "Het wapen was op mij gericht en zijn vinger zat op de trigger. Eén foute beweging en ik kon een kogel door mijn hoofd hebben gekregen. Je kan jaren wapentrainingen hebben gehad maar ongelukken kunnen altijd gebeuren en dat is waar ik aan dacht: 'Elk moment kan er een kogel uit het wapen vliegen en me doden'." Twintig minuten moest Yassine op zijn knieën blijven zitten. "Ben ik een terrorist? Is dit omdat ik moslim ben? Heb ik iets misdaan? Dat waren de vragen die in me opkwamen." Hij voelde zich een gevangene van Guantanamo Bay met al die wapens en de hysterie.  Omstaanders die het incident wilden filmen, werden volgens Yassine bedreigd. Uiteindelijk werd de student weggebracht naar het politiekantoor van Mortsel, waar hij pas iets na 15 uur weer werd vrijgelaten uit zijn cel. "Mijn verhaal is 1 van de velen die er al zijn en die er nog zullen komen. Racial profiling is nu meer dan ooit. Jongeren, waaronder mezelf, voelen ons meer en meer geviseerd. We kunnen niet eens meer een middagpauze houden zonder dat er een wapen op ons wordt gericht. Jongeren worden dit beu! Ik word dit beu! Hoe kunnen we normaal functioneren als er telkens een sticker met "mogelijk terrorist" op je voorhoofd wordt geplakt. Dit is hoe je radicalisme kweekt. Dit is wat IS in zijn voordeel gebruikt.

Reactie: Dat dit onschuldigen overkomt en nog wel zal overkomen is spijtig maar begrijpbaar , laten we niet vergeten dat de slachtoffers in o.a Parijs geen kans hebben gekregen te bewijzen dat ze niets tezien hebben met deze godsdienst waanzin. 
Ik vraag mij dan ook af of het allemaal wel zo toevallig is gebeurd want het "slachtoffer" is niet toevallig een actief lid van "Movement X"een organisatie met als leider de beruchte Dyab Abou Jahjah waar ook weinig goeds over te vertellen valt als het gaat over integratie. Misschien moet Yassine ook eens trachten te begrijpen dat wij ook hun gedrag beu zijn en hoe het voelt om ieder moment het slachtoffer te kunnen worden van een moslim terrorist.

Don Viona

Labels: , , , , ,

TERREUR - Enkelband voor terroristen werkt niet en zij verdwijnen gewoon.

"Veroordeelde teruggekeerde Syriëstrijder met enkelband van de radar verdwenen".
VILVOORDE - Een Syriëstrijder uit Vilvoorde die terugkeerde en door de rechtbank is veroor-deeld, kreeg als gunstmaatregel een enkelband en is nu van de radar verdwenen. Dat zegt burge-meester van Vilvoorde Hans Bonte. Hij is daar niet over te spreken en vraagt dat minister van Justitie Koen Geens alle gunstmaatregelen voor teruggekeerde Syriëstrijders intrekt. Het is compleet onbegrijpelijk en onverantwoord dat in tijden van terreurdreiging men op deze manier terugkeerders uit het oog verliest Burgemeester Bonte "Het gaat om een teruggekeerde Syrië-strijder die veroordeeld is tot een gevangenisstraf maar als gunstmaatregel een enkelband kreeg", zegt een boze Bonte. "Wie haalt het in zijn hoofd om dit in de huidige context toe te laten?", zegt Bonte aan Belga. "Het is compleet onbegrijpelijk en onverantwoord dat in tijden van terreur-dreiging men op deze manier terugkeerders uit het oog verliest". Bonte maakt vandaag een gedetailleerd verslag van het incident, dat zich gisteren zou hebben voorgedaan, over aan het comité P met het dringend verzoek dit snel te analyseren. "Dergelijke incidenten, die echt gevaar inhouden, moeten direct en definitief de wereld uit", zegt hij. Burgemeester Bonte dringt erop aan dat de federale regering met directe ingang de gunstmaatregel intrekt van het elektronisch toezicht voor alle teruggekeerde Syriëstrijders die vandaag genieten van een enkelband. "Deze personen kunnen zich immers vrij bewegen in de samenleving en het toezicht faalt compleet", zegt Bonte. 

Reactie: Bonte lijkt eindelijk te beseffen dat zijn pamper aanpakt bij dit soort uitschot niet werkt , te laat natuurlijk. Wanneer wordt de doodstraf voor terroristen terug ingevoerd en uitgevoerd , wij zitten namelijk in een oorlog situatie waarin spionnen en terroristen worden terechtgesteld. Pas deze regel dan ook toe .We moeten ervan uitgaan dat een "goede" Syriëstrijder niet bestaat , dus handel ernaar , geef hun geen 2de kansen maar schakel ze uit.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , , ,

GENT - Politie zorgt voor vrijspraak Gentse maker van kinderporno.

Vrijgesproken voor bezit en maken kinderporno.
GENT - Een 48-jarige man uit Gent is vrijgesproken voor het maken en bezitten van kinderporno. In eerste aanleg was hij ook al vrijgesproken omdat de huiszoeking bij hem niet volgens de regels gebeurde. Het parket ging in beroep en vroeg een jaar cel voor de man. Het was de ex-vriendin van Johan D.W. die naar de politie stapte met een usb-stick vol kinderporno, die had ze gevonden in de woning van D.W. De agenten voerden een huiszoeking uit, maar zonder toestemming van de onderzoeksrechter. "Waarom geloven ze de ex-vriendin van de man en waarom was ze in het huis van D.W.?", aldus de advocaat van Johan D.W. Omdat de huiszoeking zonder toestemming gebeurde, sprak het Gentse hof Johan D.W. opnieuw vrij. 

Reactie: Dit toont nogmaals dat onze Gentse politie verkeerd bezig is , of dit bewust is of niet laat ik in het midden  maar diegene die dergelijke fouten maken moeten ook aangepakt , dergelijke ernstige beroepsfout maakt dat pedofielen en kindermisbruikers vrij kunnen rondlopen.

Don Viona

Labels: , , , , , , ,

24 november 2015

GENT - Gents stadsbestuur start met nieuw pamperplan tegen radicalisering.

Gent start met actieplan tegen radicalisering.
Gent wacht niet op de subsidie goedkeuring voor twee voltijdse werkkrachten om het probleem van de radicalisering aan te pakken en start met een actieplan. Dat blijkt uit een antwoord van de Gentse burgemeester Daniël Termont (sp.a) op een vraag van CD&V- fractieleider Veli Yüksel.
Gisteren raakte bekend dat dit jaar vier mensen die in Gent gedomicilieerd zijn, drie mannen en een vrouw, naar het jihadistisch strijdgebied zijn vertrokken. "We moeten alert zijn voor alle vormen van radicalisering en extremisme, ook de moslimgemeenschap is vragende partij", zegt Veli Yüksel. "Vier Gentenaars vertrokken naar Syrie. Dat zijn er vier te veel. Zij die vertrekken is één zaak, degenen die radicaliseren en in onze maatschappij rondlopen moeten we ook goed opvolgen." De stadsdiensten maken nu samen met politie, parket, scholen, CLB's en andere hulpverlenings instanties werk van het preventieve en curatieve (zorgende) luik. "Radicalisering is een proces", zegt burgemeester Termont in zijn antwoord. "De bedoeling is om te voorkomen dat mensen radicaliseren en om aan de slag te gaan met mensen die dreigen te radicaliseren."  'We willen een inclusieve samenleving bereiken waar jonge mensen hun plaats vinden en zich thuisvoelen'  Gent doet dat ten eerste door bestaande netwerken van organisaties die met jongeren werken te versterken. Die organisaties moeten onder meer weten waar ze terecht kunnen met vragen, de meest 'vatbare' groepen kunnen bereiken en kennis en deskundigheid in eigen rangen verhogen. Daarnaast wordt, bij signalen van radicalisering of bij wie geradicaliseerd is, met een 'casemanager' gecoördineerd te werk gegaan. Die maakt dan een stappenplan met alle partners, zoals de school, OCMW, parket of politie. "We hechten bij dit alles veel belang aan sociale cohesie, zingeving, identiteitsvorming en indien nodig religieus advies", schrijft burgemeester Termont. "Door in te zetten op dit luik, willen we een inclusieve samenleving bereiken waar jonge mensen hun plaats vinden en zich thuisvoelen." Wat het repressieve luik betreft, geeft de lokale politie uitvoering aan de nationale plannen van Binnenlandse Zaken en Justitie. Dat luik wordt dus niet door de stad uitgewerkt, aldus nog Termont. 

Reactie: Stop met dromen meneer de burgemeester , deze jongeren willen gewoon alles en nog meer dan wat wij hebben maar liefst op zo een eenvoudig mogelijke manier , ook willen ze hun religie blijven beleven op de manier die zij willen zonder rekening tehouden met wetten en regels. Zij zijn gewoon niet van plan zich tegen hun zin aan te passen , doen ze dat toch dan is het meestal maar tijdelijk want de druk uit hun leefomgeving blijft immens groot. Waarom zou in Gent lukken wat nergens lukt is een vraag die terecht mag gesteld worden. Multicultureel werkt niet en zeker niet als er dan nog een ons vijandige religie aangekoppeld is. Er is maar één manier om hun op de goede weg tehouden , repressie. Maar ik snap het wel , dit rood/groene college is er dankzij de vele allochtone stemmen en die stemmen wil men de volgende verkiezingen terug binnenhalen.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , , , , , ,

TERREUR - Speelt Turkije dubbelspel met westerse coalitie en IS ?

Poetin: "Mes in de rug".
De Russische president Vladimir Poetin heeft op de staatszender Rossiya 24 intussen gereageerd op het aan de Turks-Syrische grens neergehaalde Russische gevechts-vliegtuig. Poetin noemt het incident "in de strijd tegen terreur een mes in de rug" door "handlangers van terroristen". Dat de Turkse lucht- macht het Russische toestel uit de lucht neerhaalde omdat het Turkse luchtruim werd geschonden, is volgens de president onzin, want "de Russische vliegtuigen vormden geen bedreiging voor Turkije". Bovendien vloog het toestel in het Syrisch luchtruim, benadrukt Poetin. Het voorval zal in ieder geval "ernstige gevolgen hebben voor de relatie tussen Rusland en Turkije", besluit Poetin. De Turkse premier Davutoglu heeft zijn versie van de feiten inmiddels ook gegeven: "Het was het recht van de Turken om te reageren op de schending van het Turkse luchtruim en het is de taak van Turkije om zijn grens te verdedigen". EU-president Donald Tusk roept op tot kalmte nadat NAVO-lid Turkije het Russisch gevechtsvliegtuig heeft neergehaald. Het toestel was actief boven Syrië, maar zou een stukje van het Turkse luchtruim doorkruist hebben. "In dit gevaarlijk moment na het neerhalen van een Russisch vliegtuig moet iedereen het hoofd koel houden en kalm blijven", aldus Tusk via Twitter.

Reactie: Wie zal zeggen wat hier speelt , Turkije gaat steeds meer de weg op van een radicale moslimstaat maar wil anderzijds het westen de vriend houden om economische redenen. Dat dit vliegtuig een gevaar vormde voor Turkije is een misplaatste grap. Misschien wou men IS wel duidelijk maken voor wie ze echt kiezen als het erop aan komt.

Don Viona

Labels: , , , , , , ,

23 november 2015

GENT - Burgemeester in zak en as bij schrappen Syriëstrijders uit bevolkingsregister.

Gent schrapte vier Syriëstrijders uit het bevolkingsregister.
GENT - Het aantal geradica-liseerde inwoners uit Gent, die vertrokken zijn naar Syrië, is beperkt tot vier. Burgemeester Daniël Termont (sp.a) antwoordde op een vraag van Johan Deckmyn (Vlaams Belang) dat de vier uit het bevolkingsregister zijn geschrapt. Begin maart raakte bekend dat de (eerste) twee Gentenaars naar het jihadistisch front vertrokken waren. "Informatie van politie en veiligheidsdiensten wordt in een lokale taskforce geanalyseerd", verduidelijkte Termont de informatiegaring. Op dat niveau, waar ook het parket is betrokken, wordt informatie uitgewisseld en worden coördinatie-afspraken gemaakt." Burgemeester Termont verklaarde verder dat die taskforce de korpschef toelating moet geven om hem in te lichten over Syriëstrijders. Tot vorige vrijdag bleef het aantal inwoners, of gedomicilieerden die vanuit Gent naar het jihadistisch strijdgebied vertrok, beperkt tot vier. De korpschef adviseerde burgemeester Termont tot het ambtshalve schrappen van de strijders uit het bevolkingsregister, wat ondertussen is gebeurd. De vier staan nu op een lijst van OCAD. 

Reactie: En wij Gentenaar moeten dat geloven ,denk men nu werkelijk dat iemand die dagdagelijks in Gent rondrijd ( voor zover dat nog kan) niet ziet wat er rondloopt in bepaalde wijken. Wij worden overspoeld met hoofddoeken en andere symbolen die staan voor de radicale islam en dan zouden wij niet mogen twijfelen aan de woorden van onze burgemeester. Ik denk dat de vrees voor het verlies van moslimstemmers het grootste probleem is van deze rood/groene coalitie. Deze coalitie heeft er alles aangedaan (o.a afschaffen hoofddoekverbod) om moslims tevreden tehouden.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , , ,

TERREUR - Terroristen kopstuk Fouad Belkacem zit in totale afzondering.

Belkacem wordt volledig geïsoleerd in gevangenis.
ANTWERPEN - Sharia4Belgium-kopstuk Fouad Belkacem mag voorlopig geen enkel contact meer hebben met medegedetineerden in de gevangenis van Antwerpen. Het gevangenis- wezen vreest dat andere gedetineerden onder invloed van Belkacem zouden radicaliseren. 
Het speciale veiligheidsregime waaronder de voormalige Sharia4Belgium-leider werd geplaatst, is een rechtstreeks gevolg van de bloedige terreuraanslagen in Parijs. Het gevangeniswezen in Brussel gaf de Antwerpse gevan- genis de opdracht om Belkacem vrijwel volledig te isoleren. De aanslagen in Parijs zorgen immers voor verhitte gemoederen bij de gedetineerde moslims en het gevangeniswezen vreest dat Belkacem de actualiteit zou aangrijpen om medegedetineerden te radicaliseren. "Belkacem mag niet naar de eredienst en hij mag niet meer gaan wandelen of ontspannen", zegt zijn Mechelse advocaat Nabil Riffi in de krant. "Bezoek mag hij nog wel ontvangen, maar alleen achter een glazen wand. Mijn cliënt verblijft momenteel in een volledig isolement." De advocaat onderzoekt of hij beroep kan aantekenen tegen het strenge regime. 

Reactie: Waarom het zo moeilijk maken , een ongeluk zit soms in een klein hoekje hé. 
Deze kerel mag hier in België geen 2de kans krijgen dus moet alles in het werk gesteld worden om hem af te sluiten van de wereld die hij veracht. Dit zou pas een voorbeeld zijn voor diegene die nu naar hem opkijken en hem zien als hun grote held en leider.

Don Viona

Labels: , , , , , , ,

TERREUR - Jan Jambon: "We gaan door tot de hele boel opgerold is"

Jambon: "Werk nog niet gedaan, we gaan door tot de hele boel opgerold is"
Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) vindt het voorlopig te vroeg om te oordelen of de grootschalige politieacties van gisterenavond de dreiging in ons land verkleind hebben. Het werk is in elk geval niet gedaan, zei hij in een extra journaal op VRT van- morgen. "We gaan door tot we de hele boel opgerold hebben." Jan Jambon Jambon was om evidente redenen karig met zijn commen- taar. "De zaken zijn heel gevoelig, elk detail kan de zaken in het honderd doen lopen", onderstreepte hij. "De actie is nog niet gedaan, ze moet nog verdergezet worden. Maar het was al een grote actie gisteren." Het werk is in elk geval nog niet rond. "De actie is nog niet gedaan, we hebben gisteren niet alles afgerond. Dat zou ook erg ambitieus zijn", klonk het bij de minister. "Ze moeten nog verdergezet worden. Maar het was al een grote actie gisteren." Info over verdere acties gaf Jambon evenmin. "Als je een verdediging opzet en je gaat zeggen: 'Daar en daar staan we', dat is meestal interessante informatie voor mogelijke aanvallers. Dat gaan we dus niet wereldkundig maken." Over het succes van de actie wilde Jambon niets kwijt. Salah Abdeslam is nog steeds op vrije voeten en wapens of explosieven zijn niet gevonden. "Het federaal parket heeft het onderzoek in handen, zij weten wat moet en kan gecommuniceerd worden", aldus Jambon, die wil wachten op een nieuwe analyse van het OCAD om te oordelen over de impact van de acties op het dreigingsniveau. "Maar we zullen dit volhouden zo lang het nodig is en het netwerk opgerold is", zo zei Jambon nog op de VRT-radio. De veiligheidsdiensten hebben zondagavond in elk geval "getoond dat we op het terrein aanwezig zijn en echt tot actie overgaan", oordeelt de minister. "We hebben gisteren getoond hoe goed we de situatie onder controle hebben." Jambon hoopt ook dat het leven zo veel mogelijk "gewoon doorgaat". "De scholen blijven dicht en de metro blijft dicht. Maar voor de rest is het de bedoeling dat het economisch leven in Brussel gewoon verdergaat, dat de mensen niet in paniek slaan, geen angst hebben." Ook de overheidsadministraties "werken gewoon door", "zij het met heel veel veilig-heidsmaatregelen". Al wordt wel gevraagd om de aanbevelingen van de ordediensten goed op te volgen. Hoe lang dit vol te houden is? "Dit is vol te houden zolang we moeten. We zullen doorgaan zo lang als nodig", aldus nog Jambon, die wel beseft dat dit "veel vraagt" van de maatschappij en van de overheid. "Hoe rapper we hieruit geraken, hoe beter. Maar de zaak moet wel opgelost worden." 

Reactie: Het is allemaal goed en wel en Jan doet zijn best in vergelijking met wat gebeurde onder de vorige regering , hij durft en wil radicale moslims aanpakken , maar zoals hij zelf zegt het is nog niet gedaan . Wetende dat er ongeveer  623.000 moslims in Belgie rondlopen  waarvan een aantal ernstig radicaal zijn wordt dit een werk van lange adem. Aanpassingen van onze wetten en regels zijn dan ook dringend nodig en het woordtje tolerantie moeten wij maar schrappen , zij moeten zich voor 100% aanpassen en integreren , geen hoofddoeken , geen lange gewaden en vrouwen behandelen als evenwaardig zijn maar enkele zaken die moeten gebeuren wat "links" ook zegt. Indien zij dat niet willen aanvaarden staat het hun vrij terug te keren naar hun vaderland .Te lang hebben wij ons tolerant opgesteld zij het onderdruk van de 'linkse' leiders en oproerkraaiers zoals Dyab Abou Jahjah , die tijd is voorbij mag ik hopen.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , ,

ROYALTY - Prins Laurent failliet en verkoopt kantoorgebouw voor cash geld.

Prins Laurent verkoopt kantoorgebouw om uit rode cijfers te geraken.
Prins Laurent zet het gebouw te koop van zijn vennootschap in de Aarlenstraat 63 in Brussel, berichten de kranten van de groep Sudpresse vandaag. De verkoop moet zijn bedrijf Rec Arlon 67 er weer bovenop helpen. 
Rec Arlon 67 heeft een passief van 960.000 euro. Het gebouw waarin het bedrijf gevestigd is, ligt in de Europese wijk en is 2.600 vierkante meter groot. Volgens Sudpresse kan het voor meer dan een miljoen euro worden verkocht. Het gebouw zou oorspronkelijk worden verhuurd, maar dat zou niet voldoende geweest zijn om uit de rode cijfers te geraken. 

Reactie: Daar gaan we weer , de vraag is echter met welk geld hij in het verleden dit kantoor-gebouw heeft gekocht ? Misschien moeten we gewoon zijn dotatie compleet afnemen want nu lijkt het water pompen in een lekke mand. 

Don Viona

Labels: , , , , , , , ,

22 november 2015

TERREUR - De Nationale veiligheidsraad heeft beslist dat terreur niveau voor Brussel op 4 blijft.

Scholen en metro blijven morgen dicht in Brussel. 
BRUSSEL - De Nationale veiligheidsraad heeft op basis van de adviezen van het OCAD beslist dat het terreurniveau voor Brussel op 4 blijft en voor de rest van het land op 3. Scholen, universiteiten en metro blijven morgen dicht in Brussel. Het gewone leven kan nog niet hervatten in het Brussels gewest. Dit heeft grote gevolgen voor het openbare leven. De bedreiging blijft ernstig en zeer nabij, zei premier Michel zonet. "We vrezen een aanval zoals in Parijs." Het gevaar is dus nog steeds niet geweken waardoor drastische maatregelen van kracht blijven. "Niveau 4 is zeer uitzonderlijk, dat betekent ook uitzonderlijke maatregelen", zei de premier. Winkelcentra, winkelstraten en het open- baar vervoer blijven mogelijke doelwitten van terroristen.  Daarom zal morgen als de werkweek begint, de metro niet uitrijden. De bewaking is met al die in- en uitgangen bijzonder moeilijk te organiseren waardoor de metro gesloten blijft. Ook alle scholen, hogescholen en universiteiten gaan dicht in Brussel.De burgemeester van Vilvoorde, Hans Bonte, heeft beslist om ook in Vilvoorde alle scholen morgen gesloten te houden: "We volgen de Brusselse richtlijnen. Daarom sluiten we onze 22 scholen en voorzien we geen enkele vorm van opvang. Een pijnlijke maar noodzakelijke maatregel." "Vlaamse scholen zijn morgen wel open maar treffen extra veiligheidsmaatregelen", verklaarde Minister van Onderwijs Hilde Crevits.  
De banken nemen eveneens maatregelen na de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad. KBC sluit drie kantoren in Brussel en ook het hoofdkantoor in de Havenlaan. Belfius heeft 2.200 medewerkers van zijn hoofdkantoor in Brussel aangeraden om morgen van thuis te werken vanwege het verhoogde terreurniveau. FOD Financiën Bij de FOD Financiën, een dienst met 8.500 personeelsleden in Brussel, zijn er geen specifieke richtlijnen verspreid. Wie dat vraagt, mag morgen wel van thuis uit werken. Morgennamiddag volgt een nieuwe situatie van de terreurdreiging. 

Reactie: Waarom zou de terreurdreiging afnemen , er is nog niemand opgepakt die blijkbaar een gevaar is , denkt men nu werkelijk dat deze kerels zichzelf zullen kenbaar maken ?  Waarom wordt geen werk gemaakt van een massale controle op alle mogelijke verdachte personen die door hun voorkomen ( baarden , hoofddoeken , lange zwarte gewaden enz..) duidelijk maken tot de radicale tak van de Islam te behoren. Een grondige screening van deze mensen moet toch iets opleveren  want de gezochte terroristen worden toch ergens verborgen en beschermd. Dit is een oorlogs situatie , dat zeggen ze zelf gebruik dan ook de middelen in die sfeer bij ondervragingen.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , ,

OPINIE - Jean-Marie Dedecker : Open jullie ogen voor de Islam ze voorgoed sluit.

De aanslagen in Parijs door moslimterroristen herinneren Jean-Marie Dedecker aan zijn eerdere verontwaardiging over Molenbeek en ex-burgemeester Philippe Moureaux.

'Niemand begreep wat er in Molenbeek gaande was' schreef De Morgen op maandag 16 november. Wie dergelijke journalistieke onzin uitkraamt heeft jarenlang gesluierd en verdoofd rondgedoold in een woestijn, of was minstens ingedommeld in een multi-culturele winterslaap. Er waren nochtans al wat ontluisterende werken verschenen, niet alleen van de verguisde sociologe Marion Van San , maar ook het puike journalistieke werk van Hind Fraihi (Undercover in Klein Marokko). 
Ook Arthur van Amerongen deed een duit in het zakje met zijn boek Eurabia: 'Brussel, een wonderbaarlijk amalgaam van peepshows, peeskamers, frituren, kebabzaken, slijterijen, staminees met zatte hoerenlopers, islamitische boekhandels en illegale moskeeën. De islam woekert en gedijt hier, als een roos op een mesthoop.' “  Moureaux' islamo-socialisme heeft dan wel diepe kuilen gegraven, het is onredelijk alles te herleiden tot zijn cliëntelisme: alle partijen hebben boter op het hoofd Vandaag plukken we de doornen. Na acht jaar verliet oorlogsfotograaf Teun Voeten in 2014 Molenbeek omdat het een etnisch religieuze enclave geworden was van een zeer gesloten, bekrompen gemeenschap. Waar alles, volgens Teun, mono-cultureel islamitisch is en waar de anderen, de homo's en de Joden, worden weggepest. Niettegenstaande de turboverslaggeving over Molenbeek de laatste week tot een indigestieniveau is gestegen - aan achterafverklaarders geen gebrek - breng ik hieronder toch eventjes mijn bedenkingen en verontwaardiging van 22 juni 2011 in herinnering. “  
De identiteitsschaamte van sommige politici kent geen grenzen, noch letterlijk noch figuurlijk. De Molenbeekse politieagenten mogen tijdens de ramadan overdag niet meer eten, niet meer drinken en niet meer roken. Ze mogen ook niet verbaliseren in gevoelige wijken (in principe is dat in gans Molenbeek). Wie zondigt tegen deze goddelijke geboden wordt persoonlijk geëxcommuniceerd door de inquisitie van burgemeester Philippe Moureaux. Of de zondaar ook met 40 zweepslagen, het tarief van de sharia, gegeseld wordt, weet ik niet. Verkeerd begrepen integratie of platte morele corruptie? De huidige eega van de Molenbeekse Groot Inquisiteur is van Marokkaanse origine en de man ligt thuis vermoedelijk zelf onder de sloef en de sluier. Hij is ideologisch en burgerlijk met de islam gehuwd. Vandaar. Hij zorgde ook goed voor het onderhoudsgeld van zijn eerste vrouw Françoise Dupuis. De Franstalige Gemeenschap had al twee ministers van Onderwijs, ééntje voor het Lager en ééntje voor het Secundair. Françoise werd dan maar minister van het Hoger Onderwijs. Het trium-viraat heeft nochtans weinig bijgebracht voor de alfabetisering van zijn ingevoerde achterban.  Als je in Molenbeek door een kansarme jongere omvergereden wordt, heb je veel kans om onder de wielen van een BMW terecht te komen Moreaux is één van de éminences grises van de Parti Socialiste en installeerde twee decennia lang een socialistische monocultuur van cliëntelisme met een islamitisch randje. De 'Hadj' wordt hij genoemd door zijn volgelingen. Zijn ambtsgebied is de Bronx van de Brusselse kanaalcirkel. Een spiksplinternieuw sociaal woningcomplex werd er onlangs compleet geplunderd en vernield. Gebouwen zijn er besmeurd met graffiti, iconografieën van haat en agressie. Gemiddeld 32 procent werkloosheid en in sommige wijken zelfs 70 procent. De dop is het handelsfonds van de burgervader, die letterlijk verklaarde dat een werkloosheidsgraad van minder dan 16 procent nefast was voor zijn kiespotentieel. Bedrijven worden er weggepest door de crimi-overlast. Drugs dealen behoort tot het gedoogbeleid en het is lucratiever dan het aantrekken van een werkmanskiel. De uitkeringseconomie aangevuld met het zwarte circuit brengt meer in het laatje dan het zweet van officiële arbeid. Als je er door een kansarme jongere omvergereden wordt, heb je veel kans om onder de wielen van een BMW terecht te komen. Molenbeek is Arabisch, een broeihaard van extremisme en jihadisme. De homeopathische verdunning van de Vlamingen De ongebreidelde en ongecontroleerde migratie heeft voor Vlamingenhater Moureaux nog een bijkomend doel: de homeopathische verdunning van de Vlamingen in zijn enclave. Het migrantenstemrecht en het generaal pardon werden door hem hartstochtelijk verdedigd, net zoals door Joëlle Milquet (CDH), die een hondje zou naturaliseren als het mocht stemmen. Toen ik mij er tegen verzette in de senaat werd ik steevast door Moureaux voor Joseph Goebbels uitgekreten.  De exodus van de Vlamingen en van de middenklasse is er al een tijdje aan de gang. Niet verwonderlijk als je in de Ribaucourtstraat gemakkelijker aan drugs geraakt dan aan sigaretten; als je er bespuwd en bepoteld wordt omdat je een rokje en geen hoofddoek draagt, want de jihadi-dresscode is de norm, of als je er in mekaar getimmerd wordt bij het minste oogcontact of afwijkend gedrag. Homo's zijn de schandknapen van het Westen en mogen door Allahs schildknapen uit het Oosten met harde hand tot het heterogeloof bekeerd worden. Het enige bestaansminimum dat er niet uitgekeerd wordt is die van de veiligheid. Het negationisme van het geweld en de cultus van de slachtoffercultuur uit electoraal opportunisme hebben er een antimaatschappij doen ontstaan, met de steun van wereldvreemde rechters en pamperende ordehandhavers. Het is bevolkt door lui die hun levensadem ontlenen aan vervreemding, wantrouwen en haat tegen de ontvangende maatschappij. Tumoren van de samenleving, die zich verzetten tegen elke vorm van ordehandhaving en elk blauw uniform, op zoek naar collectieve hysterie met als alibi het geloof. Het islamo-socialisme van Moureaux heeft geen sociale putten gedempt maar diepe kuilen gegraven. Bovenvermeld stukje heb ik vier jaar geleden geschreven en is vandaag blijkbaar nog even actueel. Met dien verstande dat het toen nog als racistisch en islamofoob werd beschouwd en het vandaag bespreekbaar is. Het is jammer genoeg zelfs achterhaald door de monsterlijke excessen, uitgebroed in de jihadistische beerput van Europa. Het is echter onredelijk om het Brussels wanbeleid en de malaise van radicalisering te herleiden tot het cliëntelisme van Moureaux.  Brussel is een losse verzameling van 19 baronieën en heeft zelfs een eigen parlement met 89 volksvertegenwoordigers die eerder lippendienst verrichten dan democratische controle uitoefenen. Onder Guy Verhofstadt (Open VLD) werd het een broeinest van radicalisme door het gedoogbeleid van alle ministers van Binnenlandse Zaken, van Patrick Dewael (Open VLD)tot Milquet en Annemie Turtelboom (Open VLD), die zich beperkten tot een ontkenningspolitiek en het strooien met belastinggeld om na elke rel de gemoederen te sussen .Brussel is een losse verzameling van 19 baronieën Molenbeek heeft 1.362 agenten, vier keer meer dan het Belgisch gemiddelde. Door de laksheid van ons strafsysteem worden ze door de warlords van de no-go area's eerder als witte weekdieren beschouwd. Je struikelt er over de gesubsidieerde vzw's vol reclasserings- en radicaliseringsambtenaren, pamperpedagogen, straathoekwerkers en welzijnsknuffelaars. Terwijl geweld een omgangsvorm werd, werd conflictvermijding de angstvallige norm, uit vrees om racistisch te lijken. Het ontbreken van respect en hiërarchiebesef, evenals normloosheid en normvervaging worden in een onderwijssysteem dat niet meer mag straffen, eerder gevoed dan bijgestuurd. Saïd in het Humo-dossier 'Geweld tegen leraren' : ' Ik ga na school eventjes naar huis, maar dan ga ik met mijn vrienden op stap. Tegen een uur of negen kom ik terug eten met mijn familie. Soms moet ik daarna nog helpen of bidden, maar meestal ben ik weer de hort op.'  Het is paradoxaal dat diegenen die geloven dat radicalisering voortkomt uit armoede, net dezelfden zijn die pleiten voor ongebreidelde immigratie en asielopvang Er is geen gematigde islam, orakelt de Turkse president Recep Tayyip Erdogan: 'The term moderate Islam is ugly and offensive. There is no moderate Islam. Islam is Islam.'. Radicalisering komt voort uit de religie en de cultuur, met als alibi de armoede. Er zijn meer arme katholieken en andersgelovigen in ons land dan islamieten. Terwijl ze pertinent weten dat door de invoer uit de derde wereld hier een vierde wereld gecreëerd wordt. Nagenoeg alle vluchtelingen zijn laaggeschoold, of hun hoger diploma wordt niet erkend, terwijl de werkzaamheids- graad voor laaggeschoolden in ons land gedaald is tot een diepterecord van 35 procent. Mag ik dan pervers besluiten dat die cultuurrelativisten voor armoede en radicalisering zijn? 'The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything' Wijs man, die Albert Einstein

Ter info
Don Viona

Labels: , , , , , ,

ROYALTY - Vlaming is duidelijk , wij moeten Albert en Paola niet meer.

Vlaming buist Albert en Paola over de hele lijn.
BRUSSEL - 4,7 op 10, dat is de slechte score die koning Albert en koningin Paola krijgen. Het VTM-magazine Royalty deed samen met onderzoeksbureau iVOX een peiling bij 1.000 Vlamingen. En Albert en Paola zijn over de hele lijn gebuisd. Ze doen te weinig, terwijl ze nog steeds een grote dotatie krijgen, vindt de Vlaming. De volledige reportage is vanavond te zien in Royalty om 18.25 uur bij VTM. 

Reactie: De reactie van de vlaming is duidelijk , Paola en Albert mogen verdwijnen van onze belastingsbrief. Logisch als wij zien hoeveel dotatie zij nog jaarlijks krijgen , en voor wat ?? Wordt het niet de hoogste tijd dat het voortbestaan van de monarchie eens duidelijk in vraag wordt gesteld ? Dat dit reeds moest gebeurd zijn na de schandalen rond Leopold III wordt met de dag duidelijker. Laten we gaan naar een republiek waar geen plek meer is voor profiteurs allerhande , de tijd is duidelijk rijp.

Don Viona

Labels: , , , , , , ,

21 november 2015

TERREUR - Meer controle , iedereen bang en winkels sluiten deuren in Brussel.

Winkels sluiten deuren in Brussel, militairen voor supermarkten in Molenbeek.
BRUSSEL - De burgemeesters van de stad Brussel en van Elsene, Yvan Mayeur (PS) en Willy Decourty (PS), hebben de sluiting aanbevolen van alle drukbezochte winkelcentra en de annulatie van grote evenementen in de Brusselse vijfhoek en binnen de zone inclusief Louizalaan, Naamsepoort en Elsensesteenweg. De maatregel komt er "rekening houdend met de verhoogde terreurdreiging en preciseringen op verschillende momenten de afgelopen dagen", klinkt het. Volgens de krant Le Soir heeft de Molenbeekse burgemeester Françoise Schepmans (MR) intussen ook militairen gestuurd naar de supermarkten Carrefour, Delhaize, Aldi en Lidl in de buurt rond de Gentse-steenweg. De Franstalige openbare omroep RTBF meldt dat ook winkels in de drukste Brus- selse winkelstraat, Nieuwstraat, hun deuren sluiten. De Brusselse minister-president Rudi Vervoort (PS) raadt ook aan om markten en sportwedstrijden in het Brusselse af te blazen. Hij laat nog weten dat de Brusselse metro en premetro zeker tot zondag 15 uur dichtblijft. Trams en bussen van de MIVB rijden wel, maar sommige lijnen zijn beperkt. 

Reactie: Dit lijkt op een echte oorlog situatie, mensen zijn bang en eisen dat er echt wordt opgetreden en niet enkel wat controles op voorbijgangers . Er moet een grondige controle komen van iedereen die een risico kan betekenen , iedereen die symbolen draagt van een organisatie die ons wil vernietigen moet aangepakt , ik besef dat dit een enorme taak is  maar wij burgers wensen resultaten. Dat dit ingaat tegen de partijpolitiek van de Brusselse burgemeesters is gekend maar het gaat hier deze keer niet allleen over Brussel , het gaat hier over de wereldwijde oorlog tegen radicale moslims die de wereld willen domineren.

Don Viona

Labels: , , , , , ,

TERREUR - Premier Michel: "Dreigingniveau 4 is zeer ernstig en zeer nabij".

Michel: "Dreiging is ernstig en zeer nabij".
BRUSSEL - Vanochtend heeft de Veiligheidsraad een persconferentie gegeven over het verhoogde dreigings-niveau in het Brussels Gewest. Premier Michel (MR): "De dreiging is ernstig en zeer nabij. Wij vragen de bevolking om de opgelegde maatregelen en aanbevelingen na te leven." 
De Veiligheidsraad heeft die beslissing genomen na het evalueren van informatie van OCAD, de Belgische inlichtingendienst. Als potentiële doelwitten noemt de premier "de commerciële centra maar ook het openbare vervoer en meer algemeen plaatsen en evenementen met veel volk in Brussel." Daarom heeft de Veiligheidsraad het Crisiscentrum gevraagd om maatregelen te nemen voor de veiligheid van de Belgische burgers: grote evenementen worden geannuleerd (zodat die politiecapaciteit elders kan gebruikt worden), metrostations gesloten, militaire en politiecapaciteit gevoelig versterkt en ten slotte is een telefoonnummer opgericht, 1771. Daar kunt u met al uw vragen terecht over het verhoogde dreigingsniveau. 

Reactie: Het is zover , wij worden bedreigd en beperkt in onze bewegingsvrijheid . Dank u " links" voor jullie jarenlange pampering van "zij" die nu de controle willen overnemen , ik zal er dan ook mijn conclusies uittrekken..

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , ,

TERREUR - Gevaarlijke geradicaliseerden krijgen enkel id-kaart met vingerafdruk.

Geradicaliseerden krijgen id-kaart met vingerafdruk.
Personen die volgens terreur-agentschap OCAD een mogelijk gevaar vormen, krijgen een identiteits- kaart met vinger-afdrukken. Dat heeft de regering-Michel beslist. Veiligheidsdiensten stellen al enige tijd vast dat Syrië-strijders gebruikmaken van valse paspoorten of lookalikes om vrij rond te reizen. Aan het inter-nationale paspoort zijn sinds vorig jaar vingerafdrukken gekoppeld, aan de nationale identiteitskaart niet. De regering zet nu de deur op een kier, te beginnen met de zowat 1.000 personen die op de OCAD-lijst staan. "Het gaat van mensen van wie vermoed wordt dat ze radicaliseren, tot teruggekeerde Syriëstrijders", aldus justitieminister Geens. Uit een rondvraag blijkt dat N-VA eigenlijk stukken verder wilde gaan. 

Reactie: Natuurlijk moet er verder worden gegaan , radicale moslims moeten gewoon opgesloten worden tot voor 200% zekerheid bestaat over hun doelstellingen. Een vingerafdruk zal hun tenandere niet beletten om aanslagen teplegen of zichzelf opteblazen. Hoelang nog blijft de invloed van links stokken in de wielen steken , hoeveel doden zijn er echt nodig voor men durft of wil ingrijpen.

Don Viona

Labels: , , , , , , , ,

20 november 2015

SOCIAAL - Eeuwigdurende vakantie voor leefloners aan banden gelegd.

Leefloner mag niet meer dan vier weken per jaar naar buitenland of uitkering kwijt.
Een leefloner die langer dan vier weken per jaar in het buitenland verblijft, kan de betaling van zijn uitkering geschorst zien. 
Dat staat in een wetsvoorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus (MR), dat vandaag groen licht kreeg van de ministerraad. 
De liberale minister zal de OCMW's vragen de maatregel strikt toe te passen. "Het is normaal dat de begunstigden van een leefloon beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt", licht Borsus toe. "Deze maatregel is logisch en past ook in de context van het vertrek van sommige begunstigden van het leefloon naar gebieden zoals Syrië of Irak, maar ook gewoon in die van het gekende fenomeen van de mensen die in het buitenland gaan verblijven en het leefloon blijven genieten". Concreet voorziet de wettekst dat iedere gerechtigde het bevoegde OCMW moet verwittigen dat hij een week of langer in het buitenland zal vertoeven. "We kunnen ervan uitgaan dat, wanneer een persoon een week of langer naar het buitenland vertrekt, de voorwaarden met betrekking tot de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt in het gedrang kunnen komen", aldus Borsus. Voor deze periode wordt de betaling van het leefloon behouden. Dat is niet het geval wanneer een leefloner langer dan vier weken per kalenderjaar in het buitenland verblijft, tenzij uitzonder- lijke omstandigheden het verblijft rechtvaardigen. De beperking moet ervoor zorgen dat zijn maatschappelijke begeleiding kan worden voortgezet met het oog op zijn herintegratie in de maatschappij. 

Reactie: Dit lijkt mij een meer dan logische maatregel , leefloners hun job bestaat er immers in om dagdagelijk werk tezoeken zodat zij niet langer op kosten van de maatschappij moeten leven. Wat ook een uitwas is zijn diegene die bijvoorbeeld in Roemenie gaan verblijven waar een gemiddeld inkomen amper 300 Euro bedraagt , en daar leven ze dan als koningen met hun uitkering. Deze praktijken moeten dringend aan banden gelegd en voldoende gecontroleerd worden. Een dagelijkse stempelcontrole zoals vroeger voor werklozen is dan ook een must.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , ,

GENT - Op tramlijn 4 zouden twee personen met bomgordels zijn aangehouden.

Turkse krant bericht over 'bomgordels' op tram 4.
GENT - "Bom op twee personen in Gent gevonden en gevangen!" Zo kopt een artikel op de Turkse nieuwssite 'Aktif Haber Belçica', dat al meer dan 40.000 keer bekeken werd. Volgens de Gentse politie klopt de bericht-geving niet. Volgens de auteur zou eergisteren rond 19 uur op tramlijn 4 aan de Muide twee mannen met bom- gordels gevat zijn en hun bommen meteen onschadelijk gemaakt zijn. Tien anderen zouden meegenomen zijn naar het politie-kantoor om ondervraagd te worden. "Dankzij de genomen maatregelen van de politie werd vandaag weer een grote ramp vermeden", staat er te lezen. Daar blijkt volgens de vermeende helden van de Gentse politie niets van aan. "Het enige wat klopt, is dat we een melding binnen-gekregen hebben van verdachte personen op een tram", klinkt het bij de politie. 
Eergisteren rond halfdrie merkten twee tienermeisjes op tramlijn 24 twee mannen van vreemde origine op met een geel koord dat van onder hun kleren kwam. Pas een goed halfuur later, nadat ze aan het Gravensteen afgestapt waren, belden ze de flikken op. Die gaven de melding op hun buurt door aan De Lijn, maar de verdachte personen waren inmiddels afgestapt. Ze konden dus niet gecontroleerd worden. "We vermoeden dat het verhaal een eigen leven is gaan leiden op sociale media, want een bezorgde burger belde ons al op", zegt de politie. De journalist blijft erbij dat de info klopt. "Bewijzen zijn er niet, maar ik heb het van drie mensen gehoord. Volgens mij is de politie bang dat ze paniek zouden zaaien eens het nieuws verspreid raakt." 

Reactie: Dan nu de vraag , liegt de politie ons bewust voor uit angst dat wij ons zelf gaan verdedigen? Het zou niet de eerste keer zijn dat de berichtgeving van hogerhand gemanipuleerd wordt , ik verwijs hier naar de foute informatie die Armand Pien ( weerbericht) moest geven na de kernramp in  Tsjernobyl , ook toen was er geen gevaar voor ons.Indien waar zal het ooit bovenkomen , die mannen van De Lijn zullen tussen pot en pint wel eens iets lossen.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , ,

TERREUR - Bomalarm in 3 Antwerpse scholen blijken fake tezijn.

Bomalarm in drie Antwerpse scholen.
België opgeschrikt door zes bom- meldingen vanochtend . In drie verschillende scholen in Antwerpen is vanochtend een bomalarm afgekondigd. Dat meldt de lokale politie. De dreiging werd telefonisch gemeld. De scholen zijn uit voor- zorg geëvacueerd, de politie is ter plaatse. De gebouwen van Don Bosco in Hoboken zijn inmiddels weer vrijgegeven. Er is eveneens een bomalarm afgekondigd voor het justitiepaleis in Namen. Een bommelding aan het station Antwerpen-Centraal blijkt vals. Samengeteld werd ons land vanochtend opgeschrikt door zes bomalarmen: vijf in Antwerpen en een in Namen In Antwerpen is in drie scholen een bomalarm ingesteld na een dreigtelefoon. Het gaat om de Don Boscoschool in Hoboken, Sito 5 aan de VII Olympiadelaan en Sint-Norbertus op de Amerikalei in Antwerpen. Personeel en scholieren van het Don Boscoinstituut zijn naar een nabijgelegen voetbalveld gebracht. De politie heeft nazicht gedaan en de gebouwen rond 10 uur opnieuw vrijgegeven. Ongeruste ouders waren inmiddels naar de plek afgezakt. Zij mochten hun kinderen mee naar huis nemen, als ze dat wensten. Ook de leerlingen van Sito 5 mogen naar huis. 

Reactie: Ondanks dat het scholen zijn waar ook moslim kinderen les volgen kunnen sommige radicale ouders het niet laten om uit tekomen voor hun radicale opvattingen.Wanneer gaan zijzelf inzien dat zij in de eerste plaats slachtoffers gaan worden van hun foute instelling. Integratie is de enige uitweg voor samenleven. 

Don Viona

Labels: , , , , , , , , ,

19 november 2015

TERREUR - Jeugdrechter laat kandidaat terrorist voor de 3de keer vrij in Brussel.

Parket kwaad: 15-jarige geradicaliseerde opnieuw vrijgelaten door jeugdrechter.
BRUSSEL - Eén van de negen personen die vandaag zijn opgepakt bij negen huiszoekingen in het Brusselse, is een 15-jarige geradicaliseerde jongen, die al voor de derde maal opgepakt werd omdat gevreesd wordt dat hij naar Syrië wil vertrekken. Dat vernam het pers- agentschap Belga uit gerechtelijke bronnen en wordt grotendeels bevestigd door het Brusselse parket. "Ik kan enkel bevestigen dat hij vanmorgen werd opgehaald in het kader van een gerechtelijk onderzoek", zegt parketwoordvoerster Ine Van Wymersch. "Het parket heeft opnieuw de jeugdrechter gevraagd om die jongen te plaatsen in een gesloten instelling, maar die liet hem voor de derde keer vrij." De jongeman werd dus al tweemaal eerder opgepakt, eenmaal zelfs in Bulgarije toen hij op een bus richting Turkije zat, maar al evenveel maal werd de jongeman door de jeugdrechter vrijgelaten. Vandaag gebeurde dat zelfs op een moment dat de federale gerechtelijke politie nog bezig was aan een huiszoeking in zijn woning, aldus gerechtelijke bronnen. Omdat de jongeman vanmorgen pas opgepakt werd, kan hij in principe binnen de 24 uur na zijn arrestatie niet meer opnieuw worden opgepakt voor dezelfde feiten. Het is nu onduidelijk waar de jongeman momenteel verblijft. 

Reactie: Ik zou voorstellen om de jeugdrechter en zijn banden met bepaalde kringen eens goed door te lichten want hier klopt duidelijk iets niet.

Don Viona

Labels: , , , , , , , ,

TERREUR - Franse moslim roept moslims op om jihadisten zelf aantegeven.

"Oproep aan alle moslims: het is onze taak om die klootzakken te vinden" 
"We moeten in opstand komen. Het is aan ons, moslims van Frankrijk, om die daders op te sporen en hen aan het gerecht over te dragen. Wij dragen de waarden van de Republiek en de islam hoog in het vaandel. Ik ben al die pseudomoslims die de goede naam van twee miljard andere moslims door het slijk halen kotsbeu. Wij moeten onze mooie religie beschermen en die klootzakken vinden." Ziedaar de forse taal van Chronic 2 Bass, een blogger die sinds een half jaar filmpjes over de actualiteit op Facebook zet. Dat de 35-jarige elektrotechnieker uit Vénissieux inmiddels een kleine beroemdheid geworden is, bewijzen de cijfers: de video werd sinds gisteren al meer dan vier miljoen keer bekeken. "Ik zat in de wagen om mijn kind naar school te brengen", legt Chronic 2 Bass aan France TV uit. "Ik luisterde naar het nieuws over de inval in Saint-Denis, maar plots werd het me allemaal te veel en heb ik mijn eigen uitbarsting gefilmd." En rollen met de spierballen doet hij wel degelijk: soms geeft hij de indruk zelf op te roepen tot geweld tegen jihadisten. "Op internet gaat het allemaal snel. Ik had niet gedacht dat dit filmpje zo'n hoge vlucht zou nemen. Ik had me beter iets meer ingehouden, al denken we er allemaal wel een beetje hetzelfde over." "Ik maak deze video omdat ik er genoeg van heb", klinkt het letterlijk. "Ik heb genoeg van al die aanslagen en de angst die wordt gezaaid. We dreigen in een burgeroorlog te belanden, een oorlog van ideologieën. En dat dreigt heel verkeerd uit te draaien. Het is echter niet de overheid die het zaakje moet opkuisen, wij moeten die rotte appels klein krijgen. Door de schuld van die gasten is een gewone moslim die een baard wil dragen al meteen verdacht." "Wij leven in die wijken, wij kennen die kerels" "Wij leven in die zogezegde probleemwijken, wij kennen die kerels", gaat hij verder bij France TV. "Ik merk het wel als iemand die naar de moskee komt zich anders begint te gedragen. Dat mensen zoals ik hun daden ten stelligste afkeuren, is trouwens hun grootste angst. Dat maakt het voor hen moeilijker. De sleutel ligt bij de moslims zelf. We moeten de sluier boven die jihadisten weghalen, zodat ze niet meer eender wat kunnen uitspoken." Voor de gelovigen die de islam zogezegd via Google en YouTube geleerd hebben, heeft Chronic 2 Bass geen goed woord over. "Over wie gaat het dan meestal? Dieven of gasten die in de bak gezeten hebben en vervolgens radicaliseren. Hun manier van denken verrast me soms. Op een dag kwam een zogezegde gelovige me vertellen dat het geen zonde is om drugs te verkopen aan moslims. En in 2001 al werden twee kerels uit mijn stad ontdekt in de grotten van Afghanistan, nadat ze
volledig geïndoctrineerd waren door salafisten." Maar de boodschap blijft: ga jihadisten zelf aangeven bij de bevoegde instanties. "De jongens en meisjes uit die buurten hebben schrik om als verklikker afgeschilderd te worden, maar wat als morgen een terrorist hun moeder en hun zus opblaast? Ja, ik besef dat ik een controversieel standpunt inneem. De woorden van premier Manuel Valls kon ik ook best smaken, maar ze wijken toch af van wat ik verkondig. Ik ben iemand die tussen hen woon, ze zullen meer geneigd zijn om naar mij te luisteren." De forse woorden die hij gebruikte, daar blijft hij toch enigszins mee in zijn maag zitten. "Bij mij komt het echt vanuit de buik. Sommigen die het filmpje gezien hebben, zeiden dat ze moesten wenen. Ach, ik wil de mensen vooral hoop geven. Hopelijk zorgt mijn uithaal er voor dat enkele personen morgen op het werk minder scheef aangekeken zullen worden." 
https://www.youtube.com/watch?v=o_WJz3PGMBE
 
Reactie: De Westerse beschaafde wereld kan enkel hopen dat gematigde moslims deze oproep beantwoorden op een positieve wijze en de terreurzaaiers uitleveren. Ik maak mij wel zorgen  over deze man die de beste bedoelingen heeft en voor één keer niet de schuld bij ons legt. Hopelijk wordt hij dezer dagen niet  het slachtoffer van zijn eigen overtuiging.

Don Viona

Labels: , , , , , , , ,

GENT - Gentse politie schiet +8 keer op vol voertuig en raakt niemand.

Agenten openen vuur op auto.
GENT - De Gentse politie heeft dinsdagavond minstens acht keer geschoten op een auto die op hen wilde inrijden op de binnenring. Als bij wonder raakte niemand gewond. Dat de flikken op scherp staan, is duidelijk. "Maar dit had niets met terreur te maken , als onze mensen in gevaar zijn, nemen we geen risico's", zegt de politie  woordvoerder. De politie vuurde dinsdagavond minimaal acht keer zo blijkt .
De omgeving van de Nieuwe Wandeling stond in de nacht van dinsdag op woensdag in rep en roer. Na de aanslagen in Parijs is iedereen immers uiterst alert. Zwaarbewapende agenten sloten de hele buurt rond de Gentse binnenring hermetisch af en doorzeefden een Hyundai met kogels. Hallucinant en nooit eerder voorgevallen in de Arteveldestad. Ook twee geparkeerde auto's deelden in de brokken. Het mag zelfs een mirakel heten dat niemand gewond raakte. "Een agent in burger die na het werk naar huis reed, zag hoe een auto geparkeerd stond op het fietspad aan Einde Were", vertelt Manuel Mùgica Gonzalez, Gents politiewoordvoerder. "Hij zag hoe iemand nogal gewelddadig in de wagen werd geduwd. Daarop verwittigde de man een dienstvoertuig dat toevallig passeerde. Die hielden de auto staande aan het kruispunt met de Nieuwewandeling. Maar toen de collega's waren uitgestapt, zette de bestuurder aan met gierende banden. Hij reed recht op onze mensen af. Om zichzelf in veiligheid te brengen, en ook de wagen te doen stoppen, is er geschoten." 
Minimaal acht kogels vuurde de politie af in de richting van de wagen met vijf inzittenden. De agenten konden allen wegduiken en bleven ongedeerd. De vluchtende auto - intussen met kapotgeschoten banden - raakte uiteindelijk niet ver, want om de hoek in de Nieuwe Wandeling werd hij klemgereden door een ander politievoertuig. Dat de vijf in de Hyundai ongedeerd bleven, mag een wonder heten. De voorruit was net als de zijruiten volledig doorzeefd en naar verluidt zou zelfs een hoofdsteun door een kogel geraakt zijn. Het vijftal, dat met een auto met Belgische nummerplaat reed, werd opgepakt en gisteren de hele dag verhoord. Het blijft voor als nog onduidelijk wat hen precies bezielde. De 24-jarige bestuurder en een 23-jarige passagier, beiden uit Gent, werden gisterenavond nog voor de onderzoeksrechter geleid. Het parket vraagt hun aanhouding. Over het lot van de drie anderen is nog niks bekend. Politie en parket willen de burgers alvast geruststellen en benadrukken dat het schietincident allerminst aan terreur gelinkt is. "Wat gebeurd is, heeft niks te maken met de terreurdreiging." Toch is het na dit - en andere incidenten de voorbije dagen - overduidelijk dat de Gentse politie extra alert is. "Paniek bij onze agenten is er zeker niet, maar we kunnen en mogen vandaag geen enkel risico nemen", zegt Gonzalez. "Dus inderdaad, iedereen staat op scherp. Elke melding wordt zeer ernstig genomen, met de nodige veiligheids- en andere maatregelen tot gevolg. Maar het beschieten van de wagen dinsdagnacht staat los van terreuracties. Het was louter een logische reactie van politiemensen die bedreigd werden en reëel gevaar liepen." 

Reactie: Amaai , onze flikken hebben naar eigen zeggen geen schrik  maar als een auto naar hun komt toegereden is de logische reactie schieten. Als men dit een logische reactie vind , iets waar ik ook het recht voor zou willen , wordt het wel de hoogste tijd dat ze beter leren schieten. Na minstens 8 schoten enkel de banden raken , waarschijnlijk toevallig , lijkt mij niet efficiënt , als men een wapen gebruikt doe het dan goed en schakel de tegenstander totaal uit maar schiet niet op de buren hun auto.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , , ,

TERREUR - John Crombez vraagt onderzoekscommissie naar "gaten in veiligheidsnet".

Crombez vraagt onmiddellijke onderzoekscommissie naar "gaten in veiligheidsnet". Sp.a-voorzitter John Crombez heeft gisterenavond in het VRT-programma 'Terzake' gepleit voor de onmiddellijke oprichting van een parlemen- taire onderzoekscommissie die "de gaten in het veiligheidsnet" aanduidt. "Het is eigenlijk ongelofelijk dat Salah Abdeslam niet onder zware controle stond", zo concludeert Crombez op basis van informatie die hem heeft bereikt. ' Volgens Crombez zaten Abdeslam, één van de vermoedelijke daders van de terreuraanslagen in Parijs, en Abdelhamid Abaaoud, de vermoedelijke bedenker van de aanslagen, een paar jaar geleden samen in de gevangenis. Net voor de antiterreuractie in Verviers begin dit jaar belden ze nog met elkaar. Salah wordt na de interventie in Verviers ook ondervraagd en dan vrijgelaten. Wanneer hij even later in Nederland wordt tegengehouden wegens drugsbezit, blijkt hij niet geseind te zijn. Ook zijn broer Brahim was niet geseind, ondanks diens mislukte afreis naar Syrië eerder dit jaar. " De sp.a-voorzitter vraagt dat alle veiligheidsdiensten naar het parlement komen om "in gesloten setting, een onderzoekscommissie" aan te stippen wat "de grote gaten in het veiligheidsnet" zijn. Zo kunnen regering en parlement vervolgens snel de nodige maatregelen nemen. "Wat mij betreft morgen, na de plenaire zitting kan zo'n commissie starten", zo verwees hij naar de plenaire zitting die donderdagochtend plaatsvindt. John Crombez beklemtoont dat hij niet uit is op "politieke spelletjes". Ook bij de regering en meerderheids-partijen ontwaart de voorzitter van de oppositiepartij naar eigen zeggen de wil om snel en over de partijgrenzen heen tot concrete oplossingen te komen die de veiligheid kunnen versterken. 

Reactie: Door wat zijn partij en de andere "linkse partijen" de laatste jaren aan pampering gedaan hebben van moslims denkt hij blijkbaar niet meer terug , neem gewoon de strijd om het al dan niet toelaten van Boerka's , hoofddoeken en andere symbolen van radicale moslims. Wie de moed had de strijd aan te gaan werd een "racist" genoemd en met de nek aangekeken . In Gent werd het hoofddoekverbod in opdracht van het links bestuur ( Daniel Termont) terug afgeschaft en zelfs het woordje allochtoon werd als onbestaande geklasseerd. Zij die fanatiek genoeg zijn om ons uit te dagen met hun symbolen moeten aangepakt en niet gepamperd.  Ook wat bv gebeurd is met Jejoen Bontinck zou gewoon niet mogelijk mogen zijn , dergelijke kerels horen in de cel tot zeker is dat zij geen gevaar meer vormen. Als ik morgen met een "hakenkruis" op de mouw loop wordt ik zonder pardon opgepakt , en terecht .

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , , ,

GENT - Gent wordt steeds onveiliger,dat zullen bezoekers horecabeurs geweten hebben.

Handelaars aangevallen na Horecabeurs aan Flanders Expo. 
GENT - Een bezoek aan de horecabeurs in Gent is voor een delegatie van Tremelose handelaars maandagavond slecht afgelopen. Op de parking van Flanders Expo werden ze zonder enige reden door een grote groep herrieschoppers afgetuigd.  Paul Mergaerts, Nancy Fobelets en echtgenoot Bert Van Leemputten hebben klacht neergelegd.Naar jaarlijkse gewoonte trok een groep handelaars en horecapersoneel uit Tremelo en Baal maandag met de bus naar de horecabeurs 'Horeca Expo' in Gent. Even voor aanvang van de terugrit liep het fout. "We zaten al op de bus en wachtten nog op een drietal laatkomers toen er plots twee confettibommen in onze autocar werden gegooid", doet Nancy Fobelets (45) van Bloemen en Deco Van Leemputten uit Tremelo het relaas. "Enkele mannen gingen verhaal halen bij het groepje jongeren dat verantwoordelijk was. Dat leidde tot een discussie. Een half uur later escaleerde die. In een mum van tijd was wel 25 man betrokken in een vechtpartij." "Omdat mijn man Bert net gaan plassen was, wou ik zelf poolshoogte nemen. Maar ik was de laatste traptrede van de bus nog niet af, of ik werd al neergeklopt. Terwijl ik op de grond lag, kreeg ik nog een trap vol in mijn gezicht. Gelukkig kon iemand me wegtrekken, en me zo van meerdere trappen behoeden", weet de aangedane hande-laarster. "Even verder zag ik Bert liggen. Drie mannen waren op hem aan het instampen. Nog een andere handelaar kreeg een trap in het gezicht." Paul Mergaerts (39), de uitbater van Café De Flintstones in Tremelo, liep nog de zwaarste verwondingen op. "Ik herinner me niks meer. Blijkbaar was ik net achter de bus gaan plassen toen ik daar door verschillende mannen zwaar werd aangepakt", vertelt de cafébaas die aan de aanval zowel een verbrijzelde oogkas als een gebroken jukbeen over hield. Volgens Nancy's echtgenoot Bert Van Leemputten (46) waren de aanvallers duidelijk op een vechtpartij uit. "Er was geen enkele aanleiding. Omdat ze niet wilden wijken, zijn we met doodse schrik de bus op gevlucht, en direct naar Tremelo teruggekeerd." Nancy liep zwellingen in haar gezicht op en viel met haar achterhoofd op het asfalt. "Ik heb ook geen gevoel meer aan mijn tanden, en moet binnenkort een CT-scan ondergaan. Mijn huisarts heeft me alvast voor een week arbeidsongeschikt verklaard."  Ook haar man werd ernstig toegetakeld. Hij liep zware kneuzingen aan de ribben op, en is even lang arbeidsongeschikt. "Ik moet door mijn letsels mijn café tot vrijdag dicht houden", zucht Paul. "Ook voor mij betekent dit dus een financiële opdoffer." Ondertussen dienden de drie in Tremelo klacht in bij de lokale politie. Ondertussen konden de slachtoffers zelf al achterhalen dat de autocar van de aanvallers gehuurd werd door een restaurant uit Hasselt. 

Reactie: Ja Gent is volgens onze burgemeester een veilige stad waar het goed uitgaan is. De realiteit is anders , na de vechtpartijen met en zonder messen in de Overpoort nu weer dit. En de politie vragen wij ons terecht af ,wel die heeft het te druk met flitsen en andere zinloze zaken . Hopelijks krijgt in dit geval Paul geen boete voor wildplassen want wildplassen is in Gent dan wel een zwaar feit . Anders is het voor de daders die er weinig of geen gevolgen aan zullen overhouden zelfs in het geval zij al kunnen gesnapt worden.  

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , , , , ,