<br>DON VIONA <br> " Fight For Freedom ": SOCIAAL - Meer dan 100.000 mensen ontvangen leefloon via OCMW. " Mijn denken zal zich nooit onderwerpen,noch aan dogma,noch aan een partij,noch aan een belang,noch aan een voordeel,maar uitsluitend aan de feiten zelf,want zich onderwerpen betekent, het einde van alle denken "
" Bloggers are the hackers of the corrupted main stream mediocratic monopoly. Our mission is truth, our numbers are many, and we are taking back the control of the public mind. Liberating it from those whom peddle complacency, conformity, and ignorance. This is our mission and not one of us can do it alone. Join us! "18 juli 2014

SOCIAAL - Meer dan 100.000 mensen ontvangen leefloon via OCMW.

Voor het eerst meer dan 100.000 mensen met een leefloon. 
Het aantal mensen dat met een leefloon moet rondkomen, blijft stijgen. Op maandbasis is het aantal leefloners in 2014 voor het eerst boven de 100.000 gestegen. De toename is opmerkelijk groter in de grote steden. Bovendien zijn het steeds jongere mensen die op het leefloon terugvallen. Het jongste trimestrieel rapport van de Programmatorische federale overheids-dienst (POD) Maatschappelijk Integratie bevat enkele opmerkelijke conclusies. Het werd vandaag in Brussel voorgesteld. Waar er voor 2013 een stijging van 3,5 procent leefloners was tegenover 2012, is de eerste twee maanden van 2014 een stijging van 4,3 procent vastgesteld tegenover 2013. In absolute cijfers uitgedrukt, waren er in 2013 maandelijks 98.776 leefloners, in 2014 zijn er maandelijks gemiddeld 102.583. Wat de verjonging van de leefloonpopulatie betreft: leefloners jonger dan 25 jaar maken inmiddels al 30,8 procent van de totale leefloonpopulatie uit. "Nog te veel jongeren moeten met een steunaanvraag naar het OCMW stappen. Nu het schooljaar ten einde is gelopen, kan hun aantal nog toenemen, omdat sommigen mogelijk moeilijk werk vinden", zegt Julien Van Geertsom, voorzitter POD Maatschappelijke Integratie. "Vaak hebben zij een lage scholings- graad of hebben ze de schoolbanken vroegtijdig verlaten. Met de hulp van de OCMW's ondersteunt men deze jongeren om een diploma te halen om zo meer kans te maken op de arbeidsmarkt." Uit het rapport blijkt verder dat goed 15 procent van de Belgische bevolking in 2013 onder de armoededrempel leefde. Armoede treft vandaag ook de middenklasse, en steeds meer kinderen ervaren armoede als een dagelijkse realiteit. Zelfs in de centrumsteden liep het aantal daklozen op, en bereikte het aantal leefloon-gerechtigden vorig jaar een piek, met 158.880 leefloners.  Het aantal personen dat voor financiële hulp in aanmerking komt, nam in 2013 met 19,7 procent af, van 26.711 in 2012 tot 21.667. Vooral van asielzoekers waren er opmerkelijk veel minder steunaanvragen. "Door de daling van het aantal asielzoekers konden we het budget voor het uitbetalen van financiële steun aanwenden om extra te investeren in de strijd tegen armoede", zegt Van Geertsom. "De 5 procent budgetverhoging, goed voor 33 miljoen euro per jaar, kunnen de OCMW's goed gebruiken om de leeflonen te betalen." Daarnaast blijkt dat 1 op de 5 personen vijf personen die door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) worden gesanctioneerd, doorstroomt naar het OCMW. "Gesanctioneerde werklozen doen niet direct na de schorsing een beroep op het OCMW", zegt Van Geertsom. "Men valt eerst terug op het sociaal netwerk of een financiële reserve. Anderen hebben aan het einde van het eerste kwartaal werk gevonden of hebben hun situatie geregulariseerd en keren terug naar het statuut van uitkeringsgerechtigde werkloze. Pas daarna richten ze zich tot het OCMW." Van de 141.026 gesanctioneerde personen hebben er tijdens het eerste opgevolgde jaar 25.972 ten minste voor één kwartaal een beroep gedaan op OCMW-steun, ofwel 18,4 procent. Opmerkelijk is nog dat bijna de helft van de gesanctioneerde personen niet langer dan een kwartaal bij het OCMW blijft, nadat ze een RVA-sanctie kregen. 70,1 procent blijft maximaal twee kwartalen bij het OCMW. Personen die drie kwartalen of langer OCMW-steun krijgen, zijn vrij zeldzaam. 

Reactie: Dat er een leefloon bestaat is mooi , maar nog teveel wordt het aanzien als een extra  loon voor zwartwerkers , dit is de realiteit die de linkse kameraden niet willen zien . Er moet dan ook meer  en strengere controle komen  en de normen om in aanmerking te komen moeten scherper . Het kan bijvoorbeeld niet dat iemand die geschorst wordt door de RVA om dat hij werkonwillig is  kan gaan aankloppen bij het OCMW en zo verder met wat extra zwart geld een rustig leventje kan leiden. 
En het importeren van leefloners moet ook stoppen , wat voor zin heeft het hier mensen binnen te laten die hier nooit zullen werken op legale basis , de eis een geldig arbeidscontract van onbepaalde duur voor te leggen , met controle zou een minimum moeten zijn.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , , ,

5 Comments:

Anonymous Frank L. Gent said...

Spijtig dat leefloon al lang geen schande meer is, maar een extra inkomst voor jongeren om te kunnen uitgaan want de was en de plas doet mama en elke dag voeten onder de tafel voor het warme eten! Wat ze dan van de ouders nog toegeschoven krijgen hoeft het OCMW natuurlijk ook niet te weten!

18/7/14 20:10  
Anonymous Andy U. Antwerpen said...

En hoeveel zijn er die op de kosten van de gemeenschap souperen en te veel krijgen.

18/7/14 20:11  
Anonymous Ben C. Leuven said...

Velen hebben nog geen minuut gewerkt , nog geen euro bijgedragen en ze ontvangen leefloon ?? zo klopt de rekening nooit !

18/7/14 20:13  
Anonymous Charlie O. Roeselare said...

Afschaffen voor werkweigeraars , wie niet werken wil moet het maar zelf weten.

18/7/14 20:14  
Anonymous cara mengobati penyakit gula said...

just blogwalking.. Nice post and have a nice day :)

20/7/14 10:04  

Een reactie plaatsen

<< Home